SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
INDEX
1. Què és la Personalitat
2. Teories Psicodinàmiques
3. Principals Aspectes de la Teoria Freudiana
1. L’Estructura de la personalitat
2. La teoria dels impulsos
1. Personalitat = T + C
Per a parlar de personalitat cal tindre clar el que és:
TEMPERAMENT – Són les disposicions afectives predominants que determinen les
reaccions emotives habituals d'un individu.
Es basa en l'herència biològica –Dificilmente modificable
És la base constitucional de la personalitat
CARÀCTER –Són hàbits de comportament adquirit : aprés
U és responsable i pot canviar-ho
El caràcter sol jutjar-se com bo o roín (valoració moral)
És la base psíquica de la personalitat.
PERSONALITAT – És la suma dels altres dos
És l'organització de sistemes psicofísics –
Biològics i psicològics (Dinàmic, canviant)
2.TEORIES PSICODINÀMIQUES
La psicoanàlisi com a teoria de major difusió i Freud com
a major exponent.
Freud curava la histèria a través de la hipnosi
La histèria és una reacció psicopatològica amb trets
de falsedat i afany morbós de
sobreeixir (ve de la paraula úter)
Freud veu que els símptomes de la histèria
eren produïts per processos inconscients i
que en tornarse conscients es curaven.
Freud canvia la hipnosi pel lliure pensament.
Busca fer conscients els records traumatizantes a
partir d'imatges, però el pacient es para i es
resistix a continuar. Descobrix així el JO
3. PRINCIPALS ASPECTES DE LA
TEORIA FREUDIANA
El JO sorgix com a defensa de quelcom.
Apareix com una força de repressió.
La Repressió: 2on descobriment de Freud. –
Submergits en l'inconscient
L'inconscient vol eixir però la repressió no li
deixa
Es manifesta per símptomes neuròtics:
Angoixes, fòbies, histèries, obsessions...
3.1. L'ESTRUCTURA DE LA
PERSONALITAT
1a Classificació
- Conscient
- Preconscient – Records i
aprenentatges no conscients que
poden ser-ho.
• - Censura – Repressió. En el son
s'afluixa i afloren disfressats.
- Inconscient – No és conscient ni
ho serà, reprimit per pulsions,
desitjos, records.
3.1. L'ESTRUCTURA DE LA
PERSONALITAT
2a Classificació
La repressió és inconscient
L'angoixa significa la por del JO davant de l'amenaça de
la censura
El jo reacciona amb mecanismes de defensa
3 parts
- ELLO: És la part més primitiva e “instintiva”
Pulsions innates d'agressivitat i sexualitat
Caràcter dinàmic És el que reprimix
- JO: És el món real: - Conscient – Percepció
- Inconscient – Mec. de defensa
- Preconscient – Aprenentatge
- SUPERJO: És la moral, el jutge. Són les prohibicions.
3.2. TEORIA DELS IMPULSOS
L‘Ello, a pesar d'estar reprimit, necessita fer-se present.
Es deduïx que està compost de desitjos i records reprimits: Les
pulsions.
Les pulsions són el més primitiu i ho va reduir a dos:
1a Classificació
Pulsions sexuals - l'energia anomenada “
“libido”
Es regixen pel principi de plaer
Es fixen en diversos punts del cos
Pulsions d'autoconservació –
Són les necessitats
Es regixen pel principi de realitat
Servix de suport a les sexuals,
3.2. TEORIA DELS IMPULSOS
2a Classificació
Pulsió EROS – La suma de les
dos anteriors.
Amor, unió, creació
Pulsió THANATOS- Pulsió de mort
Destrucció, odi, agresivitat
ENEAGRAMA
• El eneagrama de la personalitat és un sistema
de classificació de la personalitat
• Resulta complicat saber exactament el seu
origen
El sistema del Eneagrama
descriu nou tipus de perso-
nalitat diferents i les seues
interrelacions.
ENEAGRAMA
Cada tipus té unes estratègies bàsiques per a
tractar els seus assumptes, i que aquestes
personalitats, segons el seu estat proactiu o
frustrat, s'integren o desintegren unes en unes
altres.
S'aproxima cap als trets d’un
altre tipus de personalitat
arquetípica segons el seu grau
de frustració o proactividad.
http://www.testeneagrama.com
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 1: Són persones perfeccionistes i en
la recerca de la perfecció poden tindre ira
interior que intenten no exterioritzar, perquè
no la consideren una qualitat perfecta. Són
molt detallistes, ordenats. Solen parlar en
termes de bé / malament. En el seu estat més
sa, són tolerants i molt ètics. Són molt
judiciosos, i compromesos.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 2: Són persones amb l'atenció
posada en els altres i en les seues necessitats i
en com ajudar-los. Això pot portar-los a tindre
bastant "orgull" perquè aquest és el tipus de
personalitat que requereix sentir-se
necessitada. No estan tan enfocats en les
seues pròpies necessitats, que solen postergar
pels altres, però interiorment esperen
agraïment a canvi. En el seu estat més sa, són
realment altruistes.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 3: Són persones pendents de la
seua imatge i de l'èxit. Són molt laboriosos i
treballadors, molt efectius i també
individualistes. Per la seua eficiència i gran
activitat poden posseir una àmplia vanitat.
Estan molt identificats amb el seu treball i
solen aconseguir el que es proposen,
sobreeixint en això, i també a vegades usant la
mentida. En el seu estat més sa, són sincers i
molt productius.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 4: Són persones amb interessos
artístics profunds i una sensibilitat molt
especial i particular. Es consideren a si
mateixos diferents als altres amb els qui no
solen identificar-se fàcilment o sentir-se
compresos. Necessiten destacar entre la
multitud. Poden caure en l'enveja. Poden
creure que mai tindran allò del que manquen i
quedar-se enganxats al passat. En el seu estat
més sa són molt empàtics i creatius.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 5: Són persones amb interessos
científics de gran profunditat. Són molt ascetes.
Són els observadors per antonomàsia i solen ser
bastant objectius. Es caracteritzen per l'avarícia,
perquè no eixiran de la seua introspecció fins no
sentir-se completament segurs del seu
coneixement sobre l'exterior. Són molt
autosuficients i no solen parlar dels seus
sentiments. Són molt clars i comprenen amb gran
facilitat. En el seu estat més sa són desagafats i
generosos.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 6: Hi ha dos tipus de Sis que es podrien denominar «fòbics» i
«contrafòbics». Les seues reaccions en experimentar ansietat o temor són
externament tan contràries que semblarien punts diferents dins del
Eneagrama. Quan els fòbics s'adonen del perill, s'encongeixen. Poden
actuar cautelosament, dòcils o ambivalents per a evitar el potencial atac.
Quan els contrafòbics s'adonen del perill, sovint el provoquen
deliberadament actuant de forma oberta i agressiva, desitjant ocupar-se
del problema abans que ell s'ocupe d'ells. Els fòbics poden ser
encantadors, modestos i submisos mentre que els contrafòbics poden
semblar duros, desafiadors i baralladissos. Alguns Sis són completament
fòbics o contrafòbics, però la majoria existeixen al llarg d'un continu on
són més de l'un que de l'altre. Solen ser molt fidels i lleials. Són excel·lents
assistents i amics. Alhora poden estar carregats de pors i imaginar-se els
pitjors escenaris. Necessiten de l'autoritat o d'un guia o al mateix temps
poden arribar a fugir d'ella. A vegades semblaren mostrar-se molt segurs i
autoconfiats però interiorment prevalen el dubte i les pors. Són bons
amics. En el seu estat més sa, són valents i molt bons companys.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 7: Són els epicuris, atrets pel plaer i
plens d'alegria i ganes de gaudir. Són molt
entretinguts, solen omplir-se de plans amb molt
d'entusiasme i, quan s'avorreixen, els deixen.
Poden fugir del present i no fer-se càrrec dels
seus compromisos a llarg termini, de situacions
doloroses o del seu propi sofriment. Com no es
volen perdre res, no aprofundeixen tampoc en
res. En el seu estat més sa són molt animadors i
capaços de gaudir del present com ningú.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 8: Són els justiciers. Es guien per un
sentit de la justícia i la injustícia que pot fer-los
reaccionar ferventment. Poden arribar a caure en
la luxúria o en els excessos, així com en
l'autoritarisme. Són líders nats perquè posseeixen
molta autoconfiança. Van per la vida necessitant
ser fortes i prevaldre sobre les circumstàncies.
Tenen forta personalitat i es posicionen com a
defensors de "els seus". En el seu estat més sa
són protectors i ajuden l'altre de forma
magnànima.
DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS
• ENEATIPUS 9: Són persones pacificadores i
mediadores. No els agrada el conflicte, del
qual amb freqüència caure en la peresa. Es
mimetitzen amb l'entorn i els costa molt
expressar les seues necessitats. Entenen totes
les opcions i és molt difícil discutir amb ells
perquè no donen lloc a la discussió. Són
tranquils, serens. En el seu estat més sa són
molt bons mediadors i aconsegueixen calmar
els extremismes.

More Related Content

What's hot (18)

La personalitatt
La personalitattLa personalitatt
La personalitatt
 
Teories de la personalitat
Teories de la personalitatTeories de la personalitat
Teories de la personalitat
 
13 Personalitat
13 Personalitat13 Personalitat
13 Personalitat
 
Intel.ligència emocional.
Intel.ligència emocional.Intel.ligència emocional.
Intel.ligència emocional.
 
Presentacio u14
Presentacio u14Presentacio u14
Presentacio u14
 
Freud i els mecanismes de defensa de la
Freud i els mecanismes de defensa de laFreud i els mecanismes de defensa de la
Freud i els mecanismes de defensa de la
 
Psicologia Social
Psicologia SocialPsicologia Social
Psicologia Social
 
Teories
TeoriesTeories
Teories
 
Article teories explicatives
Article teories explicatives Article teories explicatives
Article teories explicatives
 
Etica moral
Etica moralEtica moral
Etica moral
 
Psicoana
PsicoanaPsicoana
Psicoana
 
Estudi psicologia
Estudi psicologiaEstudi psicologia
Estudi psicologia
 
Intel·ligència emocional
Intel·ligència emocionalIntel·ligència emocional
Intel·ligència emocional
 
Presentacio u15
Presentacio u15Presentacio u15
Presentacio u15
 
1 Introduccio Psicologia 2007
1 Introduccio Psicologia 20071 Introduccio Psicologia 2007
1 Introduccio Psicologia 2007
 
Treball Recerca Mikel
Treball Recerca MikelTreball Recerca Mikel
Treball Recerca Mikel
 
Etica i moral
Etica i moralEtica i moral
Etica i moral
 
Presentacio u16
Presentacio u16Presentacio u16
Presentacio u16
 

Similar to Personalitat

Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2CVA
 
Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2CVA
 
Casos josep castillo
Casos josep castilloCasos josep castillo
Casos josep castilloingrid1515
 
I. emocional
I. emocional I. emocional
I. emocional misscanut
 
I. emocional
I. emocional I. emocional
I. emocional misscanut
 
I Ara Què Orientació
I Ara Què OrientacióI Ara Què Orientació
I Ara Què OrientacióNuria Alart
 
Desenvolupament emocional i_social
Desenvolupament emocional i_socialDesenvolupament emocional i_social
Desenvolupament emocional i_socialNoeliamf
 
E Emocional Tutoria I Teatre
E Emocional Tutoria I TeatreE Emocional Tutoria I Teatre
E Emocional Tutoria I TeatreNuria Alart
 
Adolescencia 2 L’Autoestima
Adolescencia 2  L’AutoestimaAdolescencia 2  L’Autoestima
Adolescencia 2 L’AutoestimaCVA
 
Competències emocionals
Competències emocionals Competències emocionals
Competències emocionals Merce Grau
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesNuria Alart
 
Què és l'autisme
Què és l'autismeQuè és l'autisme
Què és l'autismecrpsabadell
 
Comunicació Emocional Algunes Reflexions
Comunicació Emocional  Algunes ReflexionsComunicació Emocional  Algunes Reflexions
Comunicació Emocional Algunes ReflexionsCENTRE SUPORT
 
Comunicació emocional algunes reflexions
Comunicació emocional  algunes reflexionsComunicació emocional  algunes reflexions
Comunicació emocional algunes reflexionsCENTRE SUPORT
 

Similar to Personalitat (20)

Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2
 
Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2Psicologia Tema De Personalitat 2
Psicologia Tema De Personalitat 2
 
Casos josep castillo
Casos josep castilloCasos josep castillo
Casos josep castillo
 
I. emocional
I. emocional I. emocional
I. emocional
 
I. emocional
I. emocional I. emocional
I. emocional
 
I Ara Què Orientació
I Ara Què OrientacióI Ara Què Orientació
I Ara Què Orientació
 
Desenvolupament emocional i_social
Desenvolupament emocional i_socialDesenvolupament emocional i_social
Desenvolupament emocional i_social
 
E Emocional Tutoria I Teatre
E Emocional Tutoria I TeatreE Emocional Tutoria I Teatre
E Emocional Tutoria I Teatre
 
Habilitats socials
Habilitats socialsHabilitats socials
Habilitats socials
 
Dinamica de grup
Dinamica de grupDinamica de grup
Dinamica de grup
 
Adolescencia 2 L’Autoestima
Adolescencia 2  L’AutoestimaAdolescencia 2  L’Autoestima
Adolescencia 2 L’Autoestima
 
Competències emocionals
Competències emocionals Competències emocionals
Competències emocionals
 
Tp Dependencia
Tp DependenciaTp Dependencia
Tp Dependencia
 
Les emocions
Les emocionsLes emocions
Les emocions
 
Intel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famíliesIntel·ligències múltiples famílies
Intel·ligències múltiples famílies
 
14 Trastorns De Personalitat
14 Trastorns De Personalitat14 Trastorns De Personalitat
14 Trastorns De Personalitat
 
Què és l'autisme
Què és l'autismeQuè és l'autisme
Què és l'autisme
 
Esquizofrenia
EsquizofreniaEsquizofrenia
Esquizofrenia
 
Comunicació Emocional Algunes Reflexions
Comunicació Emocional  Algunes ReflexionsComunicació Emocional  Algunes Reflexions
Comunicació Emocional Algunes Reflexions
 
Comunicació emocional algunes reflexions
Comunicació emocional  algunes reflexionsComunicació emocional  algunes reflexions
Comunicació emocional algunes reflexions
 

More from Rafa Garcerán (20)

Treballs 3er trimestre
Treballs 3er trimestreTreballs 3er trimestre
Treballs 3er trimestre
 
Treballs i dates
Treballs i datesTreballs i dates
Treballs i dates
 
2. Dades i treballs
2. Dades i treballs2. Dades i treballs
2. Dades i treballs
 
0. Presentacio
0. Presentacio0. Presentacio
0. Presentacio
 
Treballs
TreballsTreballs
Treballs
 
Treballs i dates 2on trimestre
Treballs i dates 2on trimestreTreballs i dates 2on trimestre
Treballs i dates 2on trimestre
 
Presentació
PresentacióPresentació
Presentació
 
Presentacio
PresentacioPresentacio
Presentacio
 
Mecanismes de defensa
Mecanismes de defensaMecanismes de defensa
Mecanismes de defensa
 
Etica
EticaEtica
Etica
 
Dilemas morales
Dilemas moralesDilemas morales
Dilemas morales
 
12. moral
12. moral12. moral
12. moral
 
religio i ciencia
religio i cienciareligio i ciencia
religio i ciencia
 
Espiritualidad
EspiritualidadEspiritualidad
Espiritualidad
 
9. felicidad
9. felicidad9. felicidad
9. felicidad
 
8. el tiempo
8. el tiempo8. el tiempo
8. el tiempo
 
L'anima
L'animaL'anima
L'anima
 
6. El Sentit de la Vida
6. El Sentit de la Vida6. El Sentit de la Vida
6. El Sentit de la Vida
 
5. metafísica
5. metafísica5. metafísica
5. metafísica
 
4. coneixement
4. coneixement4. coneixement
4. coneixement
 

Recently uploaded

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxaudiofil
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoDaniel Fernández
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOinstiquercus
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióPere Miquel Rosselló Espases
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsPere Miquel Rosselló Espases
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (6)

Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

Personalitat

 • 1.
 • 2. INDEX 1. Què és la Personalitat 2. Teories Psicodinàmiques 3. Principals Aspectes de la Teoria Freudiana 1. L’Estructura de la personalitat 2. La teoria dels impulsos
 • 3. 1. Personalitat = T + C Per a parlar de personalitat cal tindre clar el que és: TEMPERAMENT – Són les disposicions afectives predominants que determinen les reaccions emotives habituals d'un individu. Es basa en l'herència biològica –Dificilmente modificable És la base constitucional de la personalitat CARÀCTER –Són hàbits de comportament adquirit : aprés U és responsable i pot canviar-ho El caràcter sol jutjar-se com bo o roín (valoració moral) És la base psíquica de la personalitat. PERSONALITAT – És la suma dels altres dos És l'organització de sistemes psicofísics – Biològics i psicològics (Dinàmic, canviant)
 • 4. 2.TEORIES PSICODINÀMIQUES La psicoanàlisi com a teoria de major difusió i Freud com a major exponent. Freud curava la histèria a través de la hipnosi La histèria és una reacció psicopatològica amb trets de falsedat i afany morbós de sobreeixir (ve de la paraula úter) Freud veu que els símptomes de la histèria eren produïts per processos inconscients i que en tornarse conscients es curaven. Freud canvia la hipnosi pel lliure pensament. Busca fer conscients els records traumatizantes a partir d'imatges, però el pacient es para i es resistix a continuar. Descobrix així el JO
 • 5. 3. PRINCIPALS ASPECTES DE LA TEORIA FREUDIANA El JO sorgix com a defensa de quelcom. Apareix com una força de repressió. La Repressió: 2on descobriment de Freud. – Submergits en l'inconscient L'inconscient vol eixir però la repressió no li deixa Es manifesta per símptomes neuròtics: Angoixes, fòbies, histèries, obsessions...
 • 6. 3.1. L'ESTRUCTURA DE LA PERSONALITAT 1a Classificació - Conscient - Preconscient – Records i aprenentatges no conscients que poden ser-ho. • - Censura – Repressió. En el son s'afluixa i afloren disfressats. - Inconscient – No és conscient ni ho serà, reprimit per pulsions, desitjos, records.
 • 7. 3.1. L'ESTRUCTURA DE LA PERSONALITAT 2a Classificació La repressió és inconscient L'angoixa significa la por del JO davant de l'amenaça de la censura El jo reacciona amb mecanismes de defensa 3 parts - ELLO: És la part més primitiva e “instintiva” Pulsions innates d'agressivitat i sexualitat Caràcter dinàmic És el que reprimix - JO: És el món real: - Conscient – Percepció - Inconscient – Mec. de defensa - Preconscient – Aprenentatge - SUPERJO: És la moral, el jutge. Són les prohibicions.
 • 8. 3.2. TEORIA DELS IMPULSOS L‘Ello, a pesar d'estar reprimit, necessita fer-se present. Es deduïx que està compost de desitjos i records reprimits: Les pulsions. Les pulsions són el més primitiu i ho va reduir a dos: 1a Classificació Pulsions sexuals - l'energia anomenada “ “libido” Es regixen pel principi de plaer Es fixen en diversos punts del cos Pulsions d'autoconservació – Són les necessitats Es regixen pel principi de realitat Servix de suport a les sexuals,
 • 9. 3.2. TEORIA DELS IMPULSOS 2a Classificació Pulsió EROS – La suma de les dos anteriors. Amor, unió, creació Pulsió THANATOS- Pulsió de mort Destrucció, odi, agresivitat
 • 10. ENEAGRAMA • El eneagrama de la personalitat és un sistema de classificació de la personalitat • Resulta complicat saber exactament el seu origen El sistema del Eneagrama descriu nou tipus de perso- nalitat diferents i les seues interrelacions.
 • 11. ENEAGRAMA Cada tipus té unes estratègies bàsiques per a tractar els seus assumptes, i que aquestes personalitats, segons el seu estat proactiu o frustrat, s'integren o desintegren unes en unes altres. S'aproxima cap als trets d’un altre tipus de personalitat arquetípica segons el seu grau de frustració o proactividad. http://www.testeneagrama.com
 • 12. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 1: Són persones perfeccionistes i en la recerca de la perfecció poden tindre ira interior que intenten no exterioritzar, perquè no la consideren una qualitat perfecta. Són molt detallistes, ordenats. Solen parlar en termes de bé / malament. En el seu estat més sa, són tolerants i molt ètics. Són molt judiciosos, i compromesos.
 • 13. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 2: Són persones amb l'atenció posada en els altres i en les seues necessitats i en com ajudar-los. Això pot portar-los a tindre bastant "orgull" perquè aquest és el tipus de personalitat que requereix sentir-se necessitada. No estan tan enfocats en les seues pròpies necessitats, que solen postergar pels altres, però interiorment esperen agraïment a canvi. En el seu estat més sa, són realment altruistes.
 • 14. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 3: Són persones pendents de la seua imatge i de l'èxit. Són molt laboriosos i treballadors, molt efectius i també individualistes. Per la seua eficiència i gran activitat poden posseir una àmplia vanitat. Estan molt identificats amb el seu treball i solen aconseguir el que es proposen, sobreeixint en això, i també a vegades usant la mentida. En el seu estat més sa, són sincers i molt productius.
 • 15. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 4: Són persones amb interessos artístics profunds i una sensibilitat molt especial i particular. Es consideren a si mateixos diferents als altres amb els qui no solen identificar-se fàcilment o sentir-se compresos. Necessiten destacar entre la multitud. Poden caure en l'enveja. Poden creure que mai tindran allò del que manquen i quedar-se enganxats al passat. En el seu estat més sa són molt empàtics i creatius.
 • 16. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 5: Són persones amb interessos científics de gran profunditat. Són molt ascetes. Són els observadors per antonomàsia i solen ser bastant objectius. Es caracteritzen per l'avarícia, perquè no eixiran de la seua introspecció fins no sentir-se completament segurs del seu coneixement sobre l'exterior. Són molt autosuficients i no solen parlar dels seus sentiments. Són molt clars i comprenen amb gran facilitat. En el seu estat més sa són desagafats i generosos.
 • 17. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 6: Hi ha dos tipus de Sis que es podrien denominar «fòbics» i «contrafòbics». Les seues reaccions en experimentar ansietat o temor són externament tan contràries que semblarien punts diferents dins del Eneagrama. Quan els fòbics s'adonen del perill, s'encongeixen. Poden actuar cautelosament, dòcils o ambivalents per a evitar el potencial atac. Quan els contrafòbics s'adonen del perill, sovint el provoquen deliberadament actuant de forma oberta i agressiva, desitjant ocupar-se del problema abans que ell s'ocupe d'ells. Els fòbics poden ser encantadors, modestos i submisos mentre que els contrafòbics poden semblar duros, desafiadors i baralladissos. Alguns Sis són completament fòbics o contrafòbics, però la majoria existeixen al llarg d'un continu on són més de l'un que de l'altre. Solen ser molt fidels i lleials. Són excel·lents assistents i amics. Alhora poden estar carregats de pors i imaginar-se els pitjors escenaris. Necessiten de l'autoritat o d'un guia o al mateix temps poden arribar a fugir d'ella. A vegades semblaren mostrar-se molt segurs i autoconfiats però interiorment prevalen el dubte i les pors. Són bons amics. En el seu estat més sa, són valents i molt bons companys.
 • 18. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 7: Són els epicuris, atrets pel plaer i plens d'alegria i ganes de gaudir. Són molt entretinguts, solen omplir-se de plans amb molt d'entusiasme i, quan s'avorreixen, els deixen. Poden fugir del present i no fer-se càrrec dels seus compromisos a llarg termini, de situacions doloroses o del seu propi sofriment. Com no es volen perdre res, no aprofundeixen tampoc en res. En el seu estat més sa són molt animadors i capaços de gaudir del present com ningú.
 • 19. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 8: Són els justiciers. Es guien per un sentit de la justícia i la injustícia que pot fer-los reaccionar ferventment. Poden arribar a caure en la luxúria o en els excessos, així com en l'autoritarisme. Són líders nats perquè posseeixen molta autoconfiança. Van per la vida necessitant ser fortes i prevaldre sobre les circumstàncies. Tenen forta personalitat i es posicionen com a defensors de "els seus". En el seu estat més sa són protectors i ajuden l'altre de forma magnànima.
 • 20. DESCRIPCIÓ DELS ENEATIPUS • ENEATIPUS 9: Són persones pacificadores i mediadores. No els agrada el conflicte, del qual amb freqüència caure en la peresa. Es mimetitzen amb l'entorn i els costa molt expressar les seues necessitats. Entenen totes les opcions i és molt difícil discutir amb ells perquè no donen lloc a la discussió. Són tranquils, serens. En el seu estat més sa són molt bons mediadors i aconsegueixen calmar els extremismes.