Advertisement

Estudi psicologia

Professora de filosofia at Anna Sarsanedas
Jul. 29, 2011
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Estudi psicologia

 1. Objectius, branques i mètodes QUÈ ESTUDIA LA PSICOLOGIA?
 2. Els psicòlegs estudien desenvolupament, bases fisiològiques de la conducta, aprenentatge, pensament, llenguatge, motivació, emoció, intel.ligència, percepció, consciència, memòria, personalitat, adaptació, conducta anormal, influències socials, conducta social, ... Els psicòlegs es recolzen generalment en el mètode científic per obtenir informació sobre la conducta i els processos mentals. Utilitzen procediments científics, on s’inclou l’observació i l’experimentació sistemàtiques OBJECTE D’ESTUDI I MÈTODES
 3. Recopilació de dades DESCRIPCIÓ Medició EXPLICACIÓ Hipòtesi Establiment d’una xarxa de relacions causa-efecte Són sotmeses a prova mitjançant experimentació controlada PREDICCIÓ Si una H és encertada  descobrirà que ha de succeir en situacions relacionades. CONTROL Aplicació de coneixements per a resoldre problemes. OBJECTIUS DE LA PSICOLOGIA
 4. On treballa? Centres privats de consulta, assessorament i tractament Equips d’atenció primària Unitats de psicologia als hospitals, hospitals de dia Hospitals psiquiàtrics, infantils, geriàtrics, ... Centres educatius, universitats Companyies privades Direcció general de trànsit Presons Departaments públics (serveis socials, justícia, ensenyament) ...
 5. - Si sufre perdida de memoria a corto plazo, presione 9. Si sufre pérdida de memoria a corto plazo presione 9. Si sufre pérdida de memoria a corto plazo presione 9. Si sufre pérdida de memoria a corto plazo presione 9. Si sufre pérdida de memoria a corto plazo presione 9. - Si tiene la autoestima baja, por favor cuelgue. Todos nuestros operadores están ocupados atendiendo a personas importantes.
 6. En Psicologia s’utilitza el mètode científic . És el mecanisme que fan servir els científics a l’hora d’exposar i confirmar teories. Una bona teoria implica l’existència de pronòstics comparables (HIPÒTESI) MÈTODES DE LA PSICOLOGIA
 7. MÈTODE EXPERIMENTAL Observació controlada que serveix per a comprovar la veritat de les prediccions que deriven d’una hipòtesi Exemple: Observació sobre si influeix la temperatura a l’hora de fer un examen Hipòtesi nul·la: els canvis de temperatura no tenen efecte en les puntuacions dels estudiants Un grup fa l’examen a temperatura normal (grup control), un altre a alta temperatura i un altre a baixa temperatura (grups experimentals).
 8. Subjectes possibles Grup experimental Grup control Condicions d’estil i prova Temperatura Alta o baixa Temperatura normal Comportament (puntuacions Examen) Comportament (puntuacions Examen) Condicions idèntiques Per controlar Variables extranyes Variable independent (causa) Variable dependent (efecte) Hi ha diferència? Assignació aleatòria Controla les diferències Entre subjectes Condicions d’estil i prova
 9. MÈTODE EXPERIMENTAL Experimentació: mètode d'investigació en el que l'investigador manipula un o més factors (VI) per observar el seu efecte en alguna conducta o procés mental (VD) mentre que controla altres factors rellevants assignats de forma aleatòria. · Variable independent: els factors experimentals que es manipulen, la variable l'efecte de la qual s'estudia. (Ex: ambient social, temperatura...) · Variable dependent: el factor experimental (en psicologia, la conducta o el procés mental) que s'està mesurant. La variable que pot canviar en resposta a les manipulacions de la VI. (Ex: puntuació exàmens).
 10. MÈTODE EXPERIMENTAL Condicions: experimental i control · Experimental: la condició d'un experiment que exposa als subjectes al tractament, és a dir, a una versió de la VI. En aquest cas la mostra utilitzada ha de ser significativa i es pot dur a terme per atzar o de manera estratificada (grups d'edat, sexe...). · Control: la condició d'un experiment que contrasta amb el tractament experimental i que serveix com a comparació per avaluar l'efecte del tractament. En l'experiment s'utilitzen dos grups: un és el grup de control que actua sense cap tipus de pressió; i l'altre és el grup experimental que serveix per comparar amb el grup de control. L'experiment ha de tenir una validesa interna (és a dir, que hi hagi una relació entre les variables)i una validesa externa (que permeti generalitzar els resultats a altres subjectes o situacions).
 11. ESTUDIS LONGITUDINALS Podem observar l’aparició i/o modificació d’una determinada conducta FORMES D’INVESTIGACIÓ PSICOLÒGICA ESTUDIS DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ ESTUDIS TRANSVERSALS 1996 1971 1947 Es troben en diferents etapes de desenvolupament Observació 2004 Diferències entre persones de diferent edat Breus i ràpids Obser. 1947 Obser. 1971 Obser. 1996
 12. Què mesuren els tests d’intel·ligència? William Stern (1871-1938) Un nen mitjà, amb la mateixa EM i EC , té un QI de 100. Però si un nen que té vuit anys d´ EC respon a les preguntes com si tingués deu, quin seria el seu QI ? 125 La idea de Quocient Intel·lectual ( QI ) fou obra del psicòleg alemany William Stern . Per calcular-lo va emprar la fórmula següent: QI = EM/EC x 100 EM = Edat mental EC = Edat cronològica
 13. Tests psicotècnics En aquest extracte del test de Raven es demana que omplis l´espai en blanc escollint la forma correcta de les sis que apareixen a sota. Per realitzar aquest tipus de test podeu provar els exercicis que planteja aquesta pàgina web http://www.testdeinteligencia.com.ar/v-test-de-raven.htm
Advertisement