Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psicologia Tema De Personalitat 2

857 views

Published on

Power Point Tema: La personalitat

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Psicologia Tema De Personalitat 2

 1. 1. Personalitat
 2. 2. Índex <ul><li>1.Etimologia del terme personalitat </li></ul><ul><li>2.Característiques de la personalitat </li></ul><ul><li>3.Teories de la personalitat </li></ul><ul><li>4.Mètodes d’exploració </li></ul><ul><li>5.Trastorns de personalitat </li></ul>
 3. 3. 1.Etimologia del terme personalitat <ul><li>Origen etimològic de “PERSONA”: </li></ul><ul><li>Prosôpon: mascara teatral </li></ul><ul><li>Significat de PERSONA, segons Cicerón: </li></ul><ul><li>-El que apareix davant dels altres (màscara) </li></ul><ul><li>-El paper que exerceix en la vida social (paper com a comediant) </li></ul><ul><li>-Conjunt de qualitats personals que capaciten per a la feina (qualitats psicològiques internes) </li></ul><ul><li>-Prestigi i dignitat </li></ul>
 4. 4. 2.Característiques de la personalitat <ul><li>Temperament = Caràcter </li></ul><ul><li>Caràcter  és més bé un terme ètic, està relacionat amb la voluntat de fer o deixar de fer coses sota unes normes establertes socialment. Per tant és l’adherencia de la persona als valors i costums de la societat en la què viu. </li></ul><ul><li>Temperament  s’ha entès com l’herencia biològica rebuda. Segons en Millon el descriu com: </li></ul><ul><li>“ El material biològic des del qual la personalitat finalment sorgeix” </li></ul>
 5. 5. 2.Característiques de la personalitat <ul><li>La personalitat és la conjunció del temperament i el caràcter en una única estructura. </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>-No té una existència real, s’infereix a partir de la conducta </li></ul><ul><li>-Es la forma habitual de comportament de cada individu </li></ul><ul><li>-Es produeix per la interacció de l’herència genètica i l’ambient </li></ul><ul><li>-És individual i social </li></ul>
 6. 6. 3.Teories de la personalitat <ul><li>Segons Pervin (1978), tota teoria intenta respondre a: </li></ul><ul><li>- Quines característiques defineixen les persones i com s’organitzen? Manifesten conductes coherents i consistents, o varien segons les situacions? </li></ul><ul><li>- Com interactuen els factors genètics i ambientals? </li></ul><ul><li>- Per què cada persona es comporta de manera diferent en una situació determinada, i com s'expliquen els canvis de conducta i les causes de la conducta anòmala </li></ul>
 7. 7. 3.Teories de la personalitat Model situacionista Model Internalista Model Interaccionista Pavlov Skinner T. Psiconalaisis Freud T. Humanista de Rogers Allport Cattell Eysenck T. Aprenentatge social: Rotter Bandura T. de Tret T. d’Estat
 8. 8. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanalisis de Freud (1856-1939) </li></ul><ul><li>Biografia : </li></ul><ul><li>-Estudià Medicina </li></ul><ul><li>-Va treballar amb el neuròleg </li></ul><ul><li>francès Charcot  Hipnòsi </li></ul><ul><li>-Associació lliure (deixar que el </li></ul><ul><li>pacient expressi el primer que </li></ul><ul><li>passa per la seva ment) </li></ul>
 9. 9. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanalisis de Freud </li></ul><ul><li>T. Del Psicoanàlisis: on s'entén la conducta com a resultat del joc-conflicte entre forces internes (impulsos, necessitats, motivacions) que es troben més enllà de la consciència de la persona. </li></ul>
 10. 10. 3.Teories de la personalitat Descriu l’estructura de l’aparell psíquic en termes del grau en què som conscients d’un fenomen. Trobem tres nivells que formen part d’un continu: <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanàlisis de Freud </li></ul>
 11. 11. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanàlisis de Freud </li></ul><ul><li>- Conscient : percepcions, pensaments i records de què som conscients en cada moment </li></ul><ul><li>- Preconscient: S’hi troben els fets dels que podem adonar-nos només si hi parem atenció. Són elements que van del conscient a l’inconscient i a l’inrevés. (ex: Aquelles coses que recordem i que se’ns havia oblidat) </li></ul><ul><li>- Inconscient: compost per desigs o pulsions innates reprimides, que no formen part de la consciència i que rarament hi accedeixen. (ex: desitjos, impulsos i motius reprimits) (ex: lapsus lingüístic) </li></ul>
 12. 12. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanàlisis de Freud </li></ul><ul><li>3 forces internes conflictives entre si: </li></ul>SUPERJO Moral JO Realitat ALLÒ Instint
 13. 13. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanàlisis de Freud </li></ul>
 14. 14. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Psicoanàlisis de Freud </li></ul><ul><li>Aleshores la seva teoria es basa en : </li></ul><ul><li>-La personalitat fruit de la interacció de les forces internes i impulsos sexuals </li></ul><ul><li>-La infància és un període molt significatiu en el desenvolupament de la personalitat </li></ul><ul><li>-El seu enfocament és clínic. </li></ul>
 15. 15. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Humanista de Rogers (1902-1987) </li></ul><ul><li>Biografia : </li></ul><ul><li>-Prové de l'experiència clínica </li></ul><ul><li>-Rebutja l'inconscient freudià </li></ul><ul><li>-El Jo és el centre de la seva </li></ul><ul><li>investigació sobre personalitat. </li></ul><ul><li>-Visió global i optimista de l'ésser humà. </li></ul><ul><li>-Objectiu: comprendre i millorar la personalitat. </li></ul>
 16. 16. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Humanista de Rogers </li></ul><ul><li>La conducta: es la resposta a la percepció que te l'individu de les seves necessitats. </li></ul><ul><li>Defensa la llibertat personal “jo soc l'únic responsable de les meves accions i les seves conseqüències”. </li></ul><ul><li>El concepte de “qui soc”, emergeix de la interacció entre l'organisme i l'ambient. </li></ul><ul><li>Tasca fonamental: “autorrealitzacio del jo” --> ser persona reflexiva,tolerant,respectuosa amb si mateixa i tolerant amb els altres. Si no es així, serà desadaptada, tancada, rígida i automenyspreadora . </li></ul>
 17. 17. 3.Teories de la personalitat * T. d’estat: T. Humanista de Rogers L’estructura psíquica és el self o el si mateix (configuració o imatgepersonal que tenim tots de nosaltres mateixos), composat: - Percepcions subjectives conscients. És la manera que tenim de percebre-nos i conèixer-nos, - Valors . Les tendències, sentiments, emocions i idees que l’individu reconeix i interpreta com a propis. - Aspiracions personals o ideals . Que vull ser.
 18. 18. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Humanista de Rogers </li></ul><ul><li>El Self pot ser Jo Real o Jo Ideal, si aquests són iguals hi ha el que es diu congruència. En canvi si són diferents, és a dir, si no coincideixen hi ha incongruència. </li></ul><ul><li>La diferencia entre la persona sana i la desadaptada es deu a la congruència o incongruència entre el Jo i l'experiència </li></ul>
 19. 19. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat: T. Humanista de Rogers </li></ul><ul><li>Com es supera? </li></ul><ul><li>Segons en Rogers per poder superar aquest Estat d’incongruència, crea “La Teràpia Centrada en el Client”. </li></ul><ul><li>LA TERÀPIA CENTRADA EN EL CLIENT  permet expressar i resoldre problemes assolint CONGRUÈNCIA  Si primer nega la realitat, ara el que es tracta és d’acceptar aquesta així com és i modificar el Jo Ideal perquè no és factible. </li></ul>
 20. 20. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. d’estat : T. Humanista de Rogers </li></ul><ul><li>Si la teràpia té efecte s’aconsegueix: </li></ul><ul><li>EL PROCES DE CONVERTIR-SE EN PERSONA </li></ul><ul><li>Obrir-se a l’experiència suposa no estar a la defensiva ni negar les experiències, sinó acceptar-se com un es. </li></ul><ul><li>Viure l’existència  suposa ser flexible, adaptable i espontani; viure el present. </li></ul><ul><li>Confiança orgànica  es refereix a escoltar les sensacions internes a l’hora de decidir, sense deixar-se condicionar per les normes socials o de grup. </li></ul><ul><li>Llibertat experiencial  llibertat de poder triar i fer el que un vol. </li></ul><ul><li>Acceptar els altres. Manifestar empatia cap a l'altre </li></ul><ul><li>Creativitat  tenir idees, projectes i trobar solucions creatives als conflictes . </li></ul>
 21. 21. 3.Teories de la personalitat <ul><li>Freud VS Roger </li></ul>
 22. 22. 3.Teories de la personalitat Model situacionista Model Internalista Model Interaccionista Pavlov Skinner T. Psiconalaisis Freud T. Humanista de Rogers Allport Cattell Eysenck T. Aprenentatge social: Rotter Bandura T. de Tret T. d’Estat
 23. 23. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Hipocrates, Allport , Catell i Eysenck </li></ul><ul><li>Un tret representa una forma especifica de comportament. Podem descriure una persona com mentidera, valenta o deshonesta. </li></ul><ul><li>Un tret :qualitat duradora d'una persona, que s'infereix a partir del comportament observat. </li></ul><ul><li>Les persones amb trets en comu, es diu, que tenen el mateix tipus de personalitat. </li></ul><ul><li>Els tipus son models de comportament, que no existeixen en realitat, però cada persona pot incloure's dins un encara que no coincideixi plenament. </li></ul>
 24. 24. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Hipocrates (460 – 357 a.c) </li></ul><ul><li>El desequilibri dels “humors” (fluïts corporals) eren la causa de l'estat del cervell. </li></ul><ul><li>Humors: </li></ul><ul><ul><li>Sang: temperament sanguini : alegre i esperançat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilis groga: excés ->comportament irascible i colèric . </li></ul></ul><ul><ul><li>Flegma: augment-> apatia i peresa. Flegmàtic </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilis negra: excés -> comportament malenconiós </li></ul></ul>
 25. 25. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Allport (1897-1967) </li></ul><ul><li>Considera que els trets són predisposicions a respondre de manera similar o igual davant diferents estímuls. </li></ul><ul><li>N’Allport proposa dos tipus de trets: </li></ul><ul><li>- Individuals : propis de cadascú </li></ul><ul><li>- Comuns : són compartits per moltes persones </li></ul>
 26. 26. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Allport </li></ul><ul><li>Però no totes les disposicions personals (trets individuals) tenen la mateixa intensitat o significat, aleshores proposa: </li></ul><ul><li>-Trets secundaris: tenen un efecte dèbil en la conducta, expliquen que una persona es comporti de forma diferent a l'habitual en ocasions. </li></ul><ul><li>- Trets centrals: són els que permeten descriure a una persona. </li></ul><ul><li>- Trets cardinals : són els que dominen en la personalitat d'un individu. Per ex: el poder (Maquiavel), o el desig (Don Juan) </li></ul>
 27. 27. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: R.B.Cattell (1905-1998 ) </li></ul><ul><li>La personalitat és “el que permet una predicció del que una persona farà en una situació determinada”. </li></ul>
 28. 28. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: R.B.Cattell </li></ul><ul><li>Per estudiar-ho va dissenyar diversos mètodes d’observació, amb els quals obtingué tres tipus de resultats: </li></ul><ul><li>-Dades L: fan referència a dades de la vida o conductes contrastables de la vida quotidiana. Solen ser recollides per observadors externs. </li></ul><ul><li>-Dades Q: són dades tretes a partir del qüestionari i l’autoobservació i autovaloració que es fa la persona. </li></ul><ul><li>-Dades T: situacions comportamentals (o experiments, conductes provocades en situacions de laboratori) en miniatura. Per exemple; explotar un globus, temps de reacció, triar entre dos acudits... </li></ul>
 29. 29. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: R.B.Cattell </li></ul><ul><li>Les dades obtingudes foren sotmeses a l’anàlisi factorial per descobrir la correlació de diversos trets. </li></ul><ul><li>Cattell es va interessar per la personalitat per poder predir esdeveniments futurs. </li></ul>
 30. 30. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Eysenck (1916-1997) </li></ul><ul><li>Biografia : </li></ul><ul><li>-Grans aportacions en la psicologia </li></ul><ul><li>clínica. </li></ul><ul><li>-Fundador de la teràpia de conducta. </li></ul><ul><li>-Proposa un model de personalitat en </li></ul><ul><li>el qual sintetitza la influència de la psicometria, la fisiologia experimental i l’aprenentatge. </li></ul>
 31. 31. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Eysenck </li></ul><ul><li>Pel que fa a l’estructura de la personalitat, la percep com una jerarquia i admet 4 nivells: </li></ul><ul><li>- Respostes específiques: són conductes tant obertes com encobertes que poden observar-se una vegada però poden ser o no característiques de l’individu. Per ex. gratar-se el nas. </li></ul><ul><li>- Respostes habituals: són les formes habituals de comportar-se d'algú i que es repeteixen en situacions semblants, com arribar amb retard a les citacions o sortir de festa el dijous. </li></ul><ul><li>- Trets primaris : són les respostes habituals que es relacionen entre si fins a formar un grup que defineix un tret; per ex. la sociabilitat o la impulsivitat. </li></ul><ul><li>- Macrotrets: l'organització dels trets de forma estable i amb capacitat per a fer prediccions de conducta. Eysenck proposa tres: extraversió, neuroticisme i psicoticisme. </li></ul>
 32. 32. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Eysenck </li></ul><ul><li>Les dimensions de la personalitat </li></ul>El cercle intern representa els quatre temperaments d'Hipocrates.
 33. 33. Ansiosos obsessius Histèrics psicòpates El cercle intern representa els quatre temperaments d'Hipocrates.
 34. 34. 3. Teories de la personalitat <ul><li>T. De Tret: Eysenck </li></ul><ul><li>Les dimensions de la personalitat: </li></ul><ul><ul><li>Extraversió vs introversió: grau en que una persona es sociable i participativa cap els altres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estabilitat Emocional vs inestabilitat: adaptació de l'individu al seu ambient i a l'estabilitat emocional que expressa en el transcurs del temps. </li></ul></ul><ul><ul><li>Psicoticisme :individus solitaris i insegurs, despreocupats dels altres. </li></ul></ul>
 35. 35. 3.Teories de la personalitat Model situacionista Model Internalista Model Interaccionista Pavlov Skinner T. Psicoanàlisis Freud T. Humanista de Rogers Allport Cattell Eysenck T. Aprenentatge social: Rotter Bandura T. de Tret T. d’Estat
 36. 36. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenentatge social </li></ul><ul><li>- Model interaccionista: la influència dels estímuls ambientals depèn de com els interpreta el subjecte </li></ul><ul><ul><li>Èmfasi en el caràcter actiu de l’individu. Elegirà la situació en què es durà a terme la conducta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conducta: s’explica per característiques personals, i variables de situació, i principalment, per la interacció entre ambdues. </li></ul></ul>
 37. 37. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenent. Social: Rotter (1916) </li></ul><ul><li>4 Conceptes rellevants: </li></ul><ul><li>-Potencial conductual: probabilitat que una conducta específica es produeixi en una situació determinada. Dependrà de l’expectativa del reforç i del valor del reforç </li></ul>
 38. 38. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenent. Social: Rotter (1916) </li></ul><ul><li>4 Conceptes rellevants: </li></ul><ul><li>-Valor de reforç: preferència subjectiva que mostrem per uns determinats reforços </li></ul>
 39. 39. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenent. Social: Rotter (1916) </li></ul><ul><li>4 Conceptes rellevants: </li></ul><ul><li>-Expectativa: probabilitat d’obtenir un reforç quan es fa una conducta determinada o l’anticipació subjectiva dels resultats de la conducta. Es basa en l’experiència prèvia. 2 tipus: internes i externes.(Locus de control) </li></ul>
 40. 40. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenent. Social: Rotter (1916) </li></ul><ul><li>4 Conceptes rellevants: </li></ul><ul><li>-Situació psicològica: depèn de com interpreta i percep cada persona al situació que viu. </li></ul>
 41. 41. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenent. Social: Rotter </li></ul><ul><li>La personalitat, segons Rotter, és un aspecte de la conducta dirigit a metes, d’acord amb la història d’aprenentatge i la susceptibilitat a certes situacions de reforç. El més important són les expectatives de l’indidivu sobre les seves possibilitats d’èxit o fracas (locus de control) </li></ul>
 42. 42. 3.Teories de la personalitat <ul><li>T. Aprenent. Social: Bandura (1925) </li></ul><ul><li>Aprenentatge per observació (vicari)  nous coneixements, competències o habilitats </li></ul><ul><li>Determinisme recíproc: </li></ul>Persona Conducta Ambient
 43. 43. 4.Mètodes d’exploració <ul><li>Com podem avaluar la personalitat? </li></ul><ul><li>-Observació directe </li></ul><ul><li>-Entrevista clínica </li></ul><ul><li>-Qüestionaris de personalitat </li></ul><ul><li>-Els tests projectius </li></ul>
 44. 44. 4.Mètodes d’exploració <ul><li>Com podem avaluar la personalitat? </li></ul><ul><li>-Qüestionaris de personalitat </li></ul><ul><li>16 PF-5 </li></ul>
 45. 45. 4.Mètodes d’exploració <ul><li>Com podem avaluar la personalitat? </li></ul><ul><li>-Qüestionaris de personalitat </li></ul><ul><li>Qüestionaris Big Five (BFQ) </li></ul>
 46. 46. 4.Mètodes d’exploració <ul><li>Com podem avaluar la personalitat? </li></ul><ul><li>-Tests projectius </li></ul><ul><li>Test de Rorschach </li></ul><ul><li>Test d’apercepció temàtica (H.Murray) </li></ul>
 47. 47. 5. Trastorns de Personalitat <ul><li>Segons en Millon, s’entén per Normalitat: </li></ul><ul><li>“ Capacitat de funcionar de forma autònoma i competent, la tendència a adaptar-se a l’entorn social de forma efectiva i eficient, una sensació subjectiva de satisfacció i eficiència i l’habilitat d’autorrealitzar-se o d’assolir les pròpies potencialitats” </li></ul>

×