Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E Emocional Tutoria I Teatre

2,608 views

Published on

 • Be the first to comment

E Emocional Tutoria I Teatre

 1. 1. EDUCACIÓ EMOCIONAL A LA TUTORIA D’ESO INSTITUT DEL TEATRE Núria Alart. (Desembre 2009)
 2. 2. “ Qualsevol pot enfadar-se, això és molt senzill. Però enfadar-se amb la persona adequada, en la mesura exacta, en el moment oportú, amb el propòsit just i d’una manera correcte, això no resulta tan senzill ” Aristòtels (384-322 a C) Ètica a Nicomaco “… resultará imprescindible que los maestros fomenten el aprendizaje de las emociones positivas y negativas , que son comunes a todos los individuos y previas a los contenidos académicos destinados a la infancia; es decir, aprender a gestionar lo que nos es común a todos. Se trata de enseñar a los jóvenes a gestionar la rabia, la pena, la agresividad, la sorpresa, la felicidad, la envidia, el desprecio, la ansiedad, el asco o la sorpresa. E. Punset 2009
 3. 3. Un estat complexe de l’organisme caracterizat per una excitació o perturbació que predisposa a una resposta organitzada. Les emocions es generen com a resposta a un esdeveniment extern o intern. EMOCIÓ
 4. 4. Neurofisiològica Comportamental Cognitiva DIMENSIONS
 5. 5. Respostes involuntàries: taquicàrdia, rubor, sudoració, sequedat a la boca, neurotransmissors, secrecions hormonals, repiració, pressió sanguínia, etc. NEUROFISIOLÒGICA
 6. 6. Expressions facials (on es combinen 23 músculs); to de veu, volum, ritme, moviments del cos, etc. Aquest component es pot dissimular. COMPORTAMENTAL
 7. 7. Vivència subjectiva, que coincideix amb el que es denomina sentiment. Permet etiquetar una emoció, en funció del domini del llenguatge. Solament es pot conèixer a través de l’autoinforme. COGNITIVA
 8. 8. Alegria Amor Felicitat EMOCIONS Por Ira Tristesa POSITIVES NEGATIVES
 9. 9. Por.- temor, horror, pànic, terror, basarda, desassossec, ensurt, fòbia. Ansietat.- angoixa, desesperació, inquietud, estrés, preocupació, anhel, insipidesa, consternació, nerviosisme. Ira.- ràbia, còlera, rancúnia, odi, fúria, indignació, ressentiment, aversió, exasperació, tensió, excitació, agitació, acritud, animadversió, animositat, irritabilitat, hostilitat, violència, enuig, gelos, enveja, impotència. Tristesa.- depressió, frustració, decepció, aflicció, pena, dolor, pesar, desconsol, pessimisme, malenconia, autocompassió, soledat, desànim, desgana, enyorança, abatiment, disgust, preocupació. Vergonya.- culpabilitat, timidesa, inseguretat, vergonya aliena, vergonya, pudor, modèstia, rubor, enrogiment. Aversió .- hostilitat, menyspreu, acritud, animositat, antipatia, ressentiment, rebuig, recel, fàstic, repugnància. EMOCIONS NEGATIVES Ref: R. Bisquerra
 10. 10. Alegria.- entusiasme, eufòria, excitació, contentació, deler, diversió, plaer, estremiment, gratificació, satisfacció, caprici, èxtasi, alivi, joia. Humor.- (provoca: somriure, riure, riallada, hilaritat). Amor.- afecte, estimació, tendresa, simpatia, empatia, acceptació, cordialitat, confiança, amabilitat, afinitat, respecte, devoció, adoració, veneració, enamorament, àgape, gratitud. Felicitat.- goig, tranquil.litat, pau interior, benaurança, placidesa, satisfacció, benestar. EMOCIONS POSITIVES
 11. 11. OBJECTIUS Aprendre a gestionar les emocions de manera que permetin d’aconseguir més nivells de desenvolupament i benestar personal i social. Desenvolupar l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia personal per regular el propi comportament. Desenvolupar la capacitat per relacionar-se amb si mateix i amb els altres de manera satisfactòria per a un mateix i per als altres. Adquirir habilitats per comunicar-se de manera assertiva amb els altres i amb un mateix. Proporcionar estratègies de resolució de conflictes que puguin ser útils per generar respostes efectives davant de situacions noves. EDUCACIÓ EMOCIONAL
 12. 12. <ul><li>Consciència emocional </li></ul><ul><li>Regulació emocional </li></ul><ul><li>Autoestima </li></ul><ul><li>Habilitats sòcio-emocionals </li></ul><ul><li>Habilitats de vida i benestar </li></ul>COMPETÈNCIES EMOCIONALS
 13. 13. Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions. Conèixer el vocabulari bàsic de les emocions. Identificar les emocions primàries (por, tristesa, ràbia, alegria) i les relacionades. Utilitzar el llenguatge emocional per identificar, conèixer i expressar allò que ens passa. Identificar les emocions dels altres. CONSCIÈNCIA EMOCIONAL
 14. 14. AGRADABLE GENERÓS/GENEROSA AGRAÏT/AGRAÏDA HONEST/HONESTA ALEGRE HONRAT/HONRADA AMABLE HUMÀ/HUMANA AMB SENTIT DE L’HUMOR INDEPENDENT ATREVIT/ATREVIDA JUST/JUSTA ALTRUISTA MADUR/MADURA AMICAL MODEST/MODESTA AUTÈNTIC/AUTÈNTICA OBERT/OBERTA BONDADÓS/BONDADOSA OPTIMISTA COHERENT ORDENAT/ORDENADA COMPASSIU/COMPASSIVA PACIENT COMPRENSIU/COMPRENSIVA PERSISTENT COMUNICATIU/COMUNICATIVA POSITIU/POSITIVA CONFIAT/CONFIADA RAONABLE CORDIAL RESPECTUÓS/RESPECTUOSA CREATIU/CREATIVA RESPONSABLE DIALOGANT SENZILL/SENZILLA DIGNE SEGUR/SEGURA DILIGENT SENSIBLE DECIDIT/DECIDIDA SERÈ/SERENA DIVERTIT/DIVERTIDA SIMPÀTIC/SIMPÀTICA EFICAÇ SINCER/SINCERA ENTUSIASTA SOLIDARI/SOLIDÀRIA ENÈRGIC/ENÈRGICA TENDRE EQUILIBRAT TOLERANT FERM/FERMA TRANQUIL/TRANQUIL·LA QUALITATS POSTIVES COMPLIMENTS L’aparença: “M’agraden els teus cabells” Coses que les persones fan: “Balles molt bé” La manera de ser: “Ets molt rialler” El comportament: “Ajudes els amics quan ho necessiten” PROTAGONISTA DIA
 15. 15. Reconèixer les nostres emocions com a necessàries, acollir-les i acceptar-les. Afavorir la capacitat de comprendre i regular les pròpies emocions. Proporcionar estratègies per l’autoregulació de les emocions (negatives) Desenvolupar la tolerància a la frustració. Desenvolupar l’autocontrol REGULACIÓ EMOCIONAL
 16. 16. AUTOESTIMA És l’avaluació que cadascú fa del concepte que té d’ell mateix. L’autoconcepte és la percepció d’un mateix, la visió que cadascú té de les pròpies habilitats, característiques i qualitats. Pope, 1988 <ul><li>Assenyala cinc àrees en les quals els infants tendeixen a valorar-se: </li></ul><ul><li>Autoestima global (percepcions, sentiments,..) </li></ul><ul><li>Imatge acadèmica (els assoliments a l’escola) </li></ul><ul><li>Corporal (la imatge, habilitats i destreses físiques) </li></ul><ul><li>Familiar (com ser sent valorat per la família) </li></ul><ul><li>Social (manera com s’avalua respecte als altres) </li></ul>
 17. 17. COM ES FORMA L’AUTOESTIMA El desenvolupament de l’autoestima forma part del procés continu de la construcció personal. En el desenvolupament de l’autoestima intervenen factors biològics (el propi temperament), socials (la informació sobre nosaltres que rebem dels altres) i emocionals (com filtrem emocionalment la informació que rebem). Tot això genera un ventall de sentiments sobre un mateix que poden ser positius o negatius.
 18. 18. Tenir una visió saludable d’un mateix. Confiança en un mateix i en els altres. Persones decidides, positives i assertives. Prendre decisions lliures i responsables. Defensa dels propis drets i les pròpies idees. Es surt amb més èxit de les situacions difícils. Un excés d’autoestima es pot convertir en arrogància. Conseqüències de tenir una alta autoestima
 19. 19. No sap trobar aspectes d’ella mateixa dels quals sentir-se orgullosa. Sensible a la informació negativa que els arriba sobre ells. Prescindeixen de la informació positiva. Sentiments d’insatisfacció i rebuig. Són molt vulnerables. Conductes compensatòries amb la finalitat de reduir el sofriment. Sentiments d’odi i menyspreu que poden arribar a l’agressivitat. Relació entre baixa autoestima i conducta antisocial. Factor de risc per a la depressió. Conseqüències de tenir una baixa autoestima
 20. 20. ACTIVITAT L'HOME/DONA ANUNCI 2 atributs físics 2 qualitats de la personalitat 2 destresses 1 “slogan” publicitari EN SILENCI VALORACIONS POSITIVES Comentar en grup els sentiments i vivències que l’experiència els ha provocat.
 21. 21. ACTIVITAT EL MEU ÚLTIM ÈXIT Una situació important d’èxit amb resultats positius. Esemple: el meu caràcter obert, la meva capacitat per a dialogar, la meva paciència, ....” PREGUNTES: Ens valorem quan les coses ens surten bé i traiem conclusions positives de nosaltres mateixos? Per què? Quines altres qualitats meves han afavorit la resolució o l’enfrontament adequat d’altres situacions de la meva vida?
 22. 22. Afavorir la quantitat i la qualitat de les interaccions del grup per a la millora del clima relacional de classe i la cohesió del grup. Desenvolupar l’habilitat de la comprensió empàtica en les relacions interpersonals. Potenciar la resolució de conflictes. Aprendre a gestionar els conflictes generalts a partir de les emocions HABILITATS SOCIOEMOCIONALS
 23. 23. És la capacitat personal per connectar, respectuosament i sincerament, amb els sentiments i les emocions d’una altra persona i per comprendre els seus arguments i els seus punts de vista. Saber-se posar al lloc d’un altre. Popularment en diem: “posar-se a la pell d’un altre” EMPATIA
 24. 24. Actitud d’obertura. Escoltar de manera activa. Mirar als ulls. Demostrar interès i comprensió. Fer preguntes. Donar respostes als requeriments del nostre alumnat. QUÈ PODEM FER?
 25. 25. IDENTIFICAR-SE AMB UN ALTRE FRAGMENT DE PEL·LÍCULES Com veiem el personatge? Ens fixarem en l’expressió de la cara i en la postura corporal. Què diu? Escoltarem. Com li sona la veu? Ens fixarem en l’entonació. Què està passant? Lectura de la situació. Què fa i què passa al seu voltant. M’ha passat això alguna vegada? Buscarem experiències prèvies. Com em sentiria si em passés? Projecció dels propis sentiments en una altra persona. El llibre de la selva. Forest Gump. Un mundo a su medida. Billy Eliot. Oliver Twist. Les aventures de Tom Sawyer.
 26. 26. Capacitat d’autoafirmar els propis drets, sense deixar-se manipular i sense manipular als demés. ASSERTIVITAT Assertivitat significa afirmació de la pròpia personalitat, confiança en si mateix, comunicació segura i eficient.
 27. 27. Com millorar la nostra assertivitat: Valorant-nos suficientment, mantenint un bon concepte de nosaltres mateixos (bona autoestima) Identificant els nostres valors i qualitats. No demanar disculpes protocol·làriament, fer-ho només quan sigui necessari. No ignorar mai als altres. No dominar, per molta raó que creguem tenir i permetem que l’altre tingui sempre uns sortida digna, no tanquem portes al diàleg. Admetre els nostres errors i equivocacions.
 28. 28. Assertiu o hàbil socialment Agressiu Passiu o no assertiu MODELS RELACIONS INTERPERSONALS
 29. 29. AGRESSIU: implica la defensa dels drets personals i l’expressió de sentiments, pensaments i opinions de manera que sovint viola els drets de l’altra persona. PASSIU : és aquella que el subjecte no expressa ni les seves necessitats, ni els seus desitjos, ni les opinions, ni tampoc no sap defensar els seus drets. No es tenen conflictes, però comporta insatisfacció i baixa autoestima. ASSERTIU: s’expressen els propis sentiments, les necessitats i els drets i alhora es respecten els drets de les altres persones.
 30. 30. ACTIVITAT La comunicació assertiva. Role playing: Passiu-agressiu-assertiu. Representa alguna situació entre dos docents amb els tres tipus de comunicació, com per exemple: “ Avui hauràs de vigilar el pati/classe, perquè tinc una reunió”
 31. 31. MODEL AGRESSIU Autoestima baixa Ansietat creixent Soledat Sensació d’incomprensió Culpa Frustració Sensació de falta de control Ràbia constant Honestedat emocional Que només importa ell Si no es comporten d’aquella forma és perquè són vulnerables Ho situen tot en termes de guanyar o perdre Pensen que la gent és dolenta i mereix ser castigada To de veu alt Parla contant Interrupcions Utilització d’insults o amenaces Cara i mans tenses Postura que envaeix l’espai de l’altre Tendència al contraatac Què sent? Què pensa? Què fa?
 32. 32. MODEL PASSIU Baixa autoestima Molta energia mental interna però poca externa Sentiment de culpa Sensació d’impotència Deshonestedat emocional Frustració Ansietat Consideren que així no molesten als altres Senten la necessitat de ser estimats i apreciats per tothom Són persones sacrificades Sensació constant de sentir-se incomprès, manipulat, de no ser tingut en compte To de veu baix Poca fluïdesa en la parla Tartamudeig No mira als ulls Silencis Mans nervioses Incomoditat Postura tensa Inseguretat Mirada baixa Què sent? Què pensa? Què fa?
 33. 33. MODEL ASSERTIU Bona autoestima No es senten superiors ni inferiors respecte als altres Satisfacció per les seves relacions Respecte cap a un mateix Sensació de control emocional Aclareix malentesos Les seves conviccions acostumen a ser racionals i no distorcionades Saben expressar els seus sentiments Coneix i creu en uns drets per ell mateix i pels altres Parla fluïda Tranquil·litat Seguretat Relaxació del cos Expressió de sentiments, tant positius com negatius Defensa sense agressió Capacitat per discrepar obertament Saber acceptar errors Sap dir no. Què sent? Què pensa? Què fa?
 34. 34. Desenvolupar l’habilitat de presa de decisions. Desenvolupar l’habilitat de l’assumpció de les responsabilitats. Adoptar una actitud positiva davant la vida. Aprendre a fluir. Treballar la relaxació Pensaments positius i pensaments negatius HABILITATS VIDA I BENESTAR

×