Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tukholman Vårdval -järjestelmä

1,181 views

Published on

Lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset. Tammikuu 2010.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tukholman Vårdval -järjestelmä

  1. 1. Tukholman Vårdval-järjestelmä Lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010
  2. 2. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 2 Asiakkaiden tarpeet ovat terveydenhuollon lähtökohta ”Tukholmassa terveydenhoidon suunnittelun voi tiivistää kolmeen sanaan: valinnanvapaus, valikoima ja turvallisuus. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden tarpeet ohjaavat terveydenhuollon toimintaa, ei päinvastoin.” Lähde: Everything you need to know about Stockholm County Council 2008. Raportin aineisto on Sitran 28.-29. tammikuuta 2010 järjestetyltä opintomatkalta. Koonnut Eija Seppänen, Fountain Park Oy Sisältö Tärkeintä ensin oli turvata pääsy lääkäriin 3 Ruotsissa vuoden 2008 alussa voimaan tullut laki valinnanvapaudesta terveyspalveluissa on Tukholman alueella kasvattanut lääkärissä käyntien määrää 18 prosenttia, tuottavuutta 12 ja kuluja kolme prosenttia. Kuntalaisten oikeuksista kertominen on haaste 4 Vårdval Stockholm –järjestelmän piirissä on 91 prosenttia tukholmalaisista. Suurkaupungin alueella on nyt 120 yksityistä ja 80 julkista terveyspalvelujen tarjoajaa. Miljoonan käyttäjän terveysportaali palvelee 24/7 5 Siirtyminen uuteen terveydenhoitojärjestelmään oli myös mittava viestintähaaste. Tärkeimmäksi on noussut verkkosivusto www.vardguiden.se, jolla on kuukausittain miljoona käyttäjää. Tietoteknikka on valjastettu seurantaan ja kehittämiseen 6 Ensin oli selvitettävä, mitä halutaan mitata ja mitä seurata. Yhdestä hoitokäynnistä jää tietokantoihin 93 yksittäistä tietoa. Puolen vuoden urakka päätöksestä toteutukseen 7 ”Kun poliittinen päätös valinnanvapauden toteuttamisesta tietylle sektorille on tehty, kestää puoli vuotta viedä se käytäntöön”, sanoo ylilääkäri Holger Stalberg Tukholman maakäräjien terveyslautakunnasta. Hyvä maine on paras valtti markkinoilla 8 Valinnanvapaus terveyspalveluissa on lisääntynyt ja tarjonta monipuolistunut. Vanhuspalveluita Tukholman alueella tarjoaa 70 yksityistä yrittäjää. Yksi näistä on suomenkielistä kotipalvelua tuottava FSP Finsk Hemtjänst. Töitä on riittänyt, sillä kauniita esitteitä paremmin myy hyvä työ.
  3. 3. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 3 Tärkeintä ensin oli koulutettuja ja heillä on voimakas mielipide. He haluavat valita itse. Nyt he äänestävät jaloillaan, jos jokin palvelu turvata pääsy lääkäriin ei toimi.” Tukholman malli maksetaan verovaroin: asiakas Ruotsissa vuoden 2008 alussa voimaan tullut maksaa hoidosta saman verran riippumatta, saako hän laki valinnanvapaudesta terveyspalveluissa on hoidon yksityiseltä tai julkiselta. Tukholman alueella kasvattanut lääkärissä käyntien määrää 18 prosenttia, tuottavuutta 12 ja kuluja Valinnan kriteerit ovat Elmsäter-Svärdin mukaan kolme prosenttia. moninaiset. Joku valitsee lääkärin läheltä kotia, toinen läheltä työpaikkaa ja kolmas helpon kulkureitin ”Vaikka me tukholmalaiset olemme kovin erilaisia, varrelta. Aika monelle on tärkeää, että oma meitä yhdistää aika. Terveydenhuollon asiakkaina tai terveysasema on auki myös iltaisin ja viikonloppuisin. julkisen liikenteen käyttäjinä meidän tulee voida luottaa siihen, että pääsemme töihin tai lääkärin oikeaan aikaan”, Tukholman maakäräjien rahoitusneuvos Lääkärikäynnit ovat lisääntyneet Catharina Elmsäter-Svärd painottaa. Yhteensä 1,2 miljoonaa tukholmalaista on käynyt Laki valinnanvapaudesta lääkärissä Vårdval Stockholm - terveydenhuollossa järjestelmän puitteissa kahden tuli Ruotsissa voimaan vuoden aikana. Lääkärikäyntien vuoden 2008 määrä on kasvanut tänä aikana 18 alusta. Tukholman prosenttia, tuottavuus 12 ja kulut suukaupungin alueella kolme prosenttia. valinnanvapaus kattaa perusterveydenhoidon, Joka päivä keskimäärin 38 000 kotihoidon, synnytyksen, tarvitsee terveydenhoidon äitiys- ja lastenterveyden, palveluja. Näistä 20 000 on jalkahoidon, käyntejä lääkärin vastaanotolla, puheterapian, lonkka- ja 775 henkilöä joutuu sairaalaan, polvileikkauksen sekä 500 leikataan ja 60 synnyttää. kaihileikkauksen. ”On parempi kouluttaa ihmiset ”Tavoitteena on käyttämään järjestelmää, vaikka ollut lisätä potilaan ensimmäinen käynti olisi vain vaikutusmahdollisuuksia tutustumiskäynti. Se on pitkän saamaansa hoitoon päälle edullisempaa”, Elmsäter- ja vahvistaa potilaan Svärd summaa. oikeuksia. Valtaa siirrettiin poliitikoilta potilaille”, ”Alussa oli tärkeää rakentaa Catharina Elmsäter-Svärd luottamus uuteen järjestelmään. Nyt kahden vuoden tiivistää. kokemuksella on aika miettiä, mitä muutetaan ja mitä kehitetään. Ensin oli turvattava pääsy lääkäriin.” ”Terveyspalvelun käyttäjälle on tärkeää, että hän voi tehdä valinnan milloin ja missä terveyspalveluja haluaa. Lisätietoja: Valinta auttaa oman ajan hallinnassa. Ihmiset ovat Stockholms läns landsting http://www.sll.se/
  4. 4. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 4 Kuntalaisten oikeuksista “Tärkeimmät hyväksymiskriteerit pääsylle kertominen on haaste palveluntuottajaksi ovat tuottajan taloudellinen tilanne sekä mahdollisuus sitoutua palvelun tuottamiseen”, Anders Olsson kertoo. Vårdval Stockholm –järjestelmän piirissä on 91 prosenttia tukholmalaisista. Suurkaupungin alueella on nyt 120 yksityistä ja 80 julkista terveyspalvelujen Neljä suurinta haastetta tarjoajaa. Olsson on kirjannut neljä suurinta haastetta ”Suurin muutos on kahden vuoden takaiseen valinnanvapauspäätöksen toimeenpanossa. on siinä, että lääkärille pääsee nyt heti”, sanoo Ensimmäinen oli palvelun oikean hinnan projektijohtaja Anders Olsson Tukholman maakäräjien määrittäminen. terveyslautakunnasta. ”Jouduimme pohtimaan sitä, pitikö hinnan olla sama Päätös vapaasta valinnasta tehtiin Ruotsissa kuin edellisenä vuonna vai sama kuin muissa kunnissa? huhtikuussa 2007. Sääntökirja valmistui kesäkuussa. Meidän piti vain lähteä liikkeelle, testata ja katsoa, miten Se määrittelee mm. palvelutuottajien oikeudet ja markkina kehittyy.” velvollisuudesta. Toinen haaste oli miettiä seurantajärjestelmä. Toimeenpanon vauhdista kertoo se, että ”Hyväksymiskriteerien lisäksi meidän tulee kehittää palveluntuottajien piti ilmoittautua mukaan seurantakriteereitä. Sille ei alussa ollut riittävästi aikaa.” järjestelmään syyskuuhun mennessä. Vapaa valinta käynnistyi vuoden 2008 alusta. 500 palveluntuottajaa Kolmas iso haaste oli rakentaa sellaiset tietotekniset ilmoitti kiinnostuksensa, joista 140 aloitti. ratkaisut, jotka palvelevat kaikkia järjestelmän osapuolia kansalaisista palveluntuottajiin ja palvelujen ostajista poliitikkoihin. ”Neljäs, ja tietyllä tavalla merkittävin, haaste on ollut kertoa kuntalaisille heidän oikeuksistaan. Sen eteen on tehty valtavasti töitä. Olemme myös mielestäni onnistuneet, sillä meillä on tyytyväisiä asiakkaita enemmän ja valituksia vähemmän kuin aiemmin.” 91 prosenttia tukholmalaisista on mukana Vårdval Stockholm –järjestelmässä. Luku aiemmin oli 84 prosenttia. Järjestelmästä puuttuvat Olssonin arvion mukaan tosi rikkaat, jotka maksavat itse yksityiset palvelunsa sekä köyhät syrjäytyneet, joita järjestelmä ei ole vielä tavoittanut. Mitä tekisitte toisin? ”Olemme oppineet paljon. Ensinnäkin korvauksen pitää olla palveluntuottajalle riittävä. Toiseksi palveluntuottajien laadun seuranta on tärkeä. Kolmanneksi poliitikot voivat tehdä päätöksiä, siitä mitä tehdään, muttei siitä, miten.”
  5. 5. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 5 Kun korvaus hoidosta on kaikille palveluntuottajille sama, niin jotkut ovat voittaneet ja toiset hävinneet. Miljoonan käyttäjän Markkinoilla on nyt 120 yksityistä palveluntarjoajaa ja 80 julkista. Kaikki uudet ovat yksityisiä, ja kolmasosa terveysportaali palvelee uusista on suuria yrityksiä. 24/7 ”Kun pieni yrittäjä jää eläkkeelle, isompi ostaa yrityksen itselleen”, Olsson kertoo. Siirtyminen uuteen terveydenhoitojärjestelmään oli myös mittava viestintähaaste. Tärkeimmäksi on noussut verkkosivusto www.vardguiden.se, jolla on Liian kiireinen aikataulu? kuukausittain miljoona käyttäjää. ”Sisältö hoitotyöstä ratkaisee, ei se työskenteleekö Siirtyminen uuteen terveydenhoitojärjestelmään on yksityisen vai julkisen sektorin palveluksessa”, sanoo ollut myös mittava viestintähaaste. Tärkeimmäksi Ruotsin terveydenhuoltoalan ammattiliiton kanavaksi on noussut verkkosivusto www.vardguiden. Vårdförbundetin varapuheenjohtaja Anette se, jolla on kuukausittain miljoona käyttäjää. Johansson. Tukholmalaisille on viestitty uudesta Vårdval ”Emme ole valinnanvapautta vastaan, mutta alku Stockholm -järjestelmästä oman lehden, Vårdguiden- oli liian kiireinen. Dialogia saatiin, muttei riittävästi. verkkopalvelun sekä erilaisten sosiaalisten viestimien Perusterveydenhoito on muutakin, kun reseptin kuten Facebookin ja blogien kautta. Lisäksi käytössä kirjoittamista.” on puhelinpalvelu, jonka vuosittainen soittomäärä ylittää miljoonan. Johansson korostaa sitä, että terveydenhoito on joukkuepeliä. ”Pitää olla yhteinen tavoite ja käsitys Käyttäjäennätys verkkopalvelussa on viime vuoden hyvästä laadusta.” elokuulta, jolloin 2,5 miljoonaa vierailijaa kävi sivulla. Syynä oli sikainfluenssaan liittyvä laaja ja nopea tiedontarve. Normaalikuukausinakin käyttäjämäärä Lisätietoja: nousee miljoonaan. Stockholms läns landsting/ny vårdgivare Sivusto toimii kahdeksalla kielellä. Seitsemän henkilöä http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage. pitää yllä verkkosivuja. Yhteensä viestinnässä tavalla aspx?id=34107 tai toisella on mukana parikymmentä ihmistä. Tiedontarjonnassa on ajateltu suuria kohderyhmiä Vårdförbundet ja näiden tarpeita. Sivustolla on hoito-ohjeita mm. http://www.vardforbundet.se diabeteksen hoitoon. Verkkopalvelun kautta voi tilata myös lääkärin ja uusia reseptin. 90 prosenttia resepteistä liikkuukin Tukholmassa elektronisesti. Vårdguiden-verkkosivusto on voittanut lukuisia palkintoja. Paras palkinto on kuitenkin suuret käyttäjämäärät. Lisätietoja: Vårdguiden http://www.vardguiden.se/
  6. 6. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 6 Tietoteknikka on ”Olemme palvelujen ostajan roolissa. Tarkistamme dokumentoinnin ja voimme tehdä tarkemman valjastettu seurantaan ja auditoinnin milloin vain. Viime vuoden aikana auditointeja tehtiin 50. Tarvittaessa sanktiokeinoina ovat kehittämiseen huomautus ja varoitus.” ”Tutkimme myös palvelujen käyttäjiltä tulleet valitukset. Valitusten määrä on pudonnut neljänneksen. Suurin syy Ensin oli selvitettävä, mitä halutaan mitata ja mitä valituksiin oli aiemmin se, ettei hoitoon päässyt.” seurata. Yhdestä hoitokäynnistä jää tietokantoihin 93 yksittäistä tietoa. Lisätietoja: ”Ensin oli selvitettävä, mitä asioita haluamme mitata ja Vårdguiden / jämför mottagningar seurata”, kertoo lääketieteellinen asiantuntija Regina http://www.vardguiden.se/Hitta-vard-och-omsorg/ Rodau Tukholman maakäräjien terveyslautakunnasta. Jamfor-mottagningar/#storage=client Regina Rodau on vastuussa palvelutuottajien arvioinneista Tukholman läänin alueella. Arviointia tarvitaan sekä palveluntarjoajien hyväksymistä että myöhemmin toiminnan seurantaa varten. Rodau korostaa valvontasuunnitelman tärkeyttä. Käytössä on kaksi mallia; jäsentynyt palvelutuottajien arviointimalli (PEM) ja tietokantaan pohjautuva palvelutuottajien arviointitietokanta (PED). ”Palvelutuottajien arviointimallissa arvioidaan toimenpiteiden laatu ja kustannus suhteessa tuotettuun tulokseen”, Rodau selventää. ”Palvelutuottajien arviointitietokanta taas rakentuu liki 20 tietokannasta ja tietolähteestä. Sitä käytetään palvelujen kehittämisen, vertailun ja auditoinnin apuna.” 50 miljoonaa vierailua Yksi tietokannoista on kaikille avoin verkkopalvelu www.vardguiden.se, jota käyttävät palvelujen tuottajat ja ostajat, poliitikot sekä kansalaiset. Sivusto avattiin 2008, ja viime vuonna vierailujen määrä ylitti 50 miljoonan rajan. ”Tietokanta on tehokas seurannan väline. Sen avulla tulevat esiin puutteet ja epäselvyydet, esimerkiksi jos jokin klinikka laskuttaa ei-käynneistä. Yhdestä hoitokäynnistä jää tietokantoihin 93 yksittäistä tietoa.”
  7. 7. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 7 Puolen vuoden 3300 polven ja lonkan tekonivelleikkausta urakka päätöksestä toteutukseen Polven ja lonkan tekonivelleikkauksia Tukholman alueella tarjoaa kymmenen palveluntuottajaa, joista yhdeksän on yksityisiä. Viime vuonna näissä yksiköissä ”Kun poliittinen päätös valinnanvapauden tehtiin yhteensä 3 386 leikkausta, jossa kasvua toteuttamisesta tietylle sektorille on tehty, edelliseen vuoteen oli viidennes. kestää puoli vuotta viedä se käytäntöön”, sanoo ylilääkäri Holger Stalberg Tukholman maakäräjien ”Puolet tekonivelleikkauksista tehtiin sairaaloissa ja terveyslautakunnasta. puolet klinikoilla”, Stalberg täsmentää. 74 prosenttia potilaista oli muutoin terveitä. Nopeampikin toteuttaminen on Stalbergin mukaan mahdollista, muttei suositeltavaa. Stalberg on Yhdestä tekoniveloperaatiosta palvelun tuottaja ollut mukana lääketieteellisenä asiantuntijana laskuttaa kuntaa 56 300 kruunua. Hinta sisältää laajentamassa Vårdval Stockholm -järjestelmää kaihiin, asiantuntijatapaamisen ennen ja jälkeen leikkausta polven ja lonkan teknoniveliin sekä synnytyksiin. röntgeneineen, itse leikkauksen sekä tarvittaessa leikkauksen jälkeistä hoitoa kuuden vuorokauden ”Onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää kuulla ajan, materiaalit ja lääkkeet. sekä yksityisiä että julkisia palveluntarjoajia. Heistä voi muodostaa hankkeeseen asiantuntijaryhmän, joka tuo Lisätietoja: mukaan kokemuksensa ja asiantuntemuksensa.” Uppdragsguiden / Auktorisering & Vårdval 2000 kaihileikkausta Stockholm http://www.uppdragsguiden.sll.se/auktorisering Tukholman alueella kaihin voi leikkauttaa yhdeksällä klinikalla. Nämä tekivät viime vuonna yhteensä liki 2000 kaihileikkausta, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 45 prosenttia. Palvelun tuottaja laskuttaa kuntaa yhdestä kaihileikkauksesta 5 700 kruunua. Hinta sisältää asiantuntijatapaamiset ennen ja jälkeen leikkauksen, tarvittavat tutkimukset, itse leikkauksen, uudet linssit sekä muut tarvittavat materiaalit ja lääkkeet. Asiakas voi käydä tutustumassa kaihileikkauksia tarjoaviin klinikoihin netin kautta. Hän näkee myös näiden saamat laatupisteet. Palvelutarjoajien vertailussa (www.vardguiden.se -> hitta vård och omsorg -> jämför mottagningar) kolme palveluntarjoajaa saa täydet yhdeksän pistettä palvelunsa laadusta. Huonoimmillaankin pisteitä on tullut seitsemän.
  8. 8. Tukholman Vårdval-järjestelmä - lähtökohdat, toteutus ja kehitysajatukset Tammikuu 2010 8 Hyvä maine on paras ”Vastuu terveys- ja sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä kuuluu Ruotsissa maakäräjille. Kunta valtti markkinoilla järjestää sosiaalipalvelut”, selventää Karlsson omaa tehtäväkenttäänsä. Valinnanvapaus terveyspalveluissa on lisääntynyt Joskus valinnanvapaus on vammaispalveluissa ja tarjonta monipuolistunut. Vanhuspalveluita edelleenkin vain kaunis kirjain, vaikka kehitystä on Tukholman alueella tarjoaa 70 yksityistä yrittäjää. tapahtunut. Yksi näistä on suomenkielistä kotipalvelua tuottava FSP Finsk Hemtjänst. Töitä on riittänyt, sillä kauniita ”Esimerkiksi vammaisille tarkoitetuissa palveluissa esitteitä paremmin myy hyvä työ. ongelmia, sillä kaikki asiakkaat eivät kykene valintaa tekemään. Pulaa on myös tietyistä asumismuodoista. Valinnanvapaus terveyspalveluissa on lisääntynyt Samoin kysymykset matkakustannuksista ovat osin ja tarjonta monipuolistunut. Vanhuspalveluita ratkaisematta.” Tukholman alueella tarjoaa 70 yksityistä yrittäjää. Tukholman alueella on kaupunginosia, joissa on pelkästään yksityisiä palveluntarjoajia. Kännykkä ja viivakoodi ”Suurkaupunki on jakautunut 14 kaupunginosaan, FSP Finsk Hemtjänstin palveluksessa on 120 jotka toimivat kuin omina kuntinaan. Se tuottaa työntekijää. Toiminnassa on pyritty mahdollisimman välillä ongelmia”, kertovat Riitta-Leena Karlsson ja kevyeen byrokratiaan ja toimistolla onkin vain 2,5 Hanna Kostman. Karlsson henkilöä. toimi Tukholman vammaisasiamiehenä Työntekijöillä on kännykät ja ja Kostman vetää asiakkailla ovenpielessä viivakoodi. suomenkielistä kotipalvelua Tulleessaan ja lähtiessään tuottavaa FSP Finsk asiakkaalta työntekijä ilmoittaa Hemtjänst AB:tä. käynnistään järjestelmälle viivakoodin välityksellä. Tukholman 70:stä kotipalveluja tuottavasta Käyntikerroilla ei lasketa yrityksestä osa on minuutteja, vaan kotipalveluun on profiloitunut esimerkiksi määritelty tietty kuukausittainen alueen, uskonnollisen raami. Avuntarpeen määrittelee vakaumuksen tai kielen kunnan virkamies aina perusteella. vuodeksi eteenpäin. Jos palvelu on määritelty liian Vanhustenhuollon suppeaksi tai laajaksi, palvelun palveluissa kielellä on tuottajan velvollisuus on tästä Kostmanin mukaan erityinen tiedottaminen. merkitys eikä vähiten siksi, että dementoitumisen ”Asiakkaita meillä riittää, sillä sana yhteydessä ihminen kulkee. Komeita esitteitä paremmin menettää myöhemmin myy hyvin tehty työ. ” opitun kielen. Lisätietoja: Tukholman kaupungin palvelujen valinta http://www.stockholm.se/jamfor

×