Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Palvelusetelihanke Kokemuksia Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista 04.01.10  Tampere SITRA, KPMG
Palvelusetelihankkeen oppeja <ul><li>Opintomatkat 2009 </li></ul><ul><ul><li>Ruotsi 6/2009 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>...
<ul><li>Voit valita palveluntuottajan, </li></ul><ul><li>joka on: </li></ul><ul><ul><li>auktorisoitu (Tukholman läänin m...
Ruotsi - Vårdval Stockholm <ul><li>Mitä palveluita voit valita </li></ul><ul><li>omalääkäri/terveyskeskus </li></ul><ul><...
Ruotsi – Vårdval Halland <ul><li>1. Asiakas valitsee terveydenhuoltoyksikön, jossa haluaa tulla palvelluksi. </li></ul><...
Ruotsi – Vårdval Halland <ul><li>Terveydenhuoltoyksikkö </li></ul><ul><li>Kaikilla terveydenhuoltoyksiköillä on samat toim...
<ul><li>Kokemuksia </li></ul><ul><li>Palvelujen saatavuus hyvä: </li></ul><ul><ul><li>97 % saa ajan terveydenhuoltoyksikö...
Tanska <ul><li>Omalääkärijärjestelmä </li></ul><ul><li>Yksilön kohtaaminen: Betania-hjemmet </li></ul><ul><li>Vanhustenhuo...
Tanska <ul><li>1 Hyväksymismalli (approval model) </li></ul><ul><li>paikalliset viranomaiset hyväksyvät palveluntuottajat ...
Tanska <ul><li>2 Tarjouspyyntömalli </li></ul><ul><li>Paikalliset viranomaiset pyytävät tarjouksia ja saavat siten aikaan ...
Tanska <ul><li>Kuinka moni? </li></ul><ul><li>28 % valitsevat yksityisen käytännön avussa </li></ul><ul><li>2 % valitsevat...
Hollanti <ul><li>Vakuutusyhtiöiden rooli </li></ul><ul><li>Kaikilla oltava pakollinen vakuutus </li></ul><ul><li>Vakuutusy...
Hollanti <ul><li>Henkilökohtainen budjetti </li></ul><ul><li>Mitä: Rahaa </li></ul><ul><li>Kenelle: fyysiset ongelmat (50...
Hollanti <ul><li>Humanitas organisaation toiminta Dr. Hans Beckerin tapaan </li></ul><ul><li>Onnellisuus : oman elämän kon...
Minna Tuominen-Thuesen KPMG [email_address] 020 760 3000 / 040 739 1017
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Palvelusetelihanke - kokemuksia Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista

1,047 views

Published on

Kansainväliset opit opintomatkoilta 2009, Minna Tuominen-Thuesen, KPMG

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palvelusetelihanke - kokemuksia Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista

 1. 1. Palvelusetelihanke Kokemuksia Ruotsista, Tanskasta ja Hollannista 04.01.10 Tampere SITRA, KPMG
 2. 2. Palvelusetelihankkeen oppeja <ul><li>Opintomatkat 2009 </li></ul><ul><ul><li>Ruotsi 6/2009 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tukholma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vanhus- ja terveyspalvelut </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tanska ja Ruotsi 10/2009 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kööpenhamina: vanhuspalvelut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hallandin maakäräjät Ruotsissa: vårdval Halland </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hollanti 11/2009 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Diemen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Henkilökohtainen budjetti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vammaispalvelut </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vakuutusyhtiön rooli </li></ul></ul></ul>Freedom of choice
 3. 3. <ul><li>Voit valita palveluntuottajan, </li></ul><ul><li>joka on: </li></ul><ul><ul><li>auktorisoitu (Tukholman läänin maakäräjien hyväksymä) </li></ul></ul><ul><ul><li>julkinen tai yksityinen </li></ul></ul>Ruotsi - Vårdval Stockholm <ul><li>joka on lähellä kotia </li></ul><ul><li>joka voi ottaa sinut vastaan nopeasti </li></ul><ul><li>jonka aukioloajat sopivat Sinulle </li></ul><ul><li>jolta voit varata ajan netistä </li></ul><ul><li>joka puhuu kieltäsi </li></ul><ul><li>joka ymmärtää Sinua </li></ul><ul><li>jonka tunnet </li></ul><ul><li>jota Sinulle on suositeltu </li></ul>
 4. 4. Ruotsi - Vårdval Stockholm <ul><li>Mitä palveluita voit valita </li></ul><ul><li>omalääkäri/terveyskeskus </li></ul><ul><li>äitiysneuvola </li></ul><ul><li>synnytys </li></ul><ul><li>lastenneuvola </li></ul><ul><li>jalkahoito </li></ul><ul><li>harmaakaihileikkaus </li></ul><ul><li>lonkka- ja polvinivelleikkaus </li></ul><ul><li>logopedi </li></ul><ul><li>silmänpohjakuvaukset diabeetikoille </li></ul><ul><li>Miten valitset palveluntuottajan </li></ul><ul><li>Sähköiset palvelut </li></ul><ul><ul><li>” Mina vårdkontakter” (myös lomakeversio olemassa) </li></ul></ul><ul><ul><li>” Jämför vård”: puhelimeen vastausajat, miten asiakkaat ovat kokeneet tulleensa vastaanotetuiksi, odotusajat leikkauksiin  Laadun korostaminen </li></ul></ul><ul><li>Kielikysymykset otettu huomioon (vrt. Suomi) </li></ul>
 5. 5. Ruotsi – Vårdval Halland <ul><li>1. Asiakas valitsee terveydenhuoltoyksikön, jossa haluaa tulla palvelluksi. </li></ul><ul><ul><li>Asiakas kääntyy aina ensin oman yksikkönsä puoleen </li></ul></ul><ul><li>2. Terveydenhuoltoyksikkö saa maksun valinnan mukaan (hälso- och sjukvårdspeng) </li></ul><ul><ul><li>Raha seuraa asiakasta </li></ul></ul><ul><ul><li>Maksun suuruus vaihtelee asiakkaan iän mukaan </li></ul></ul><ul><li>3. Jos asiakas on tyytymätön valintaansa, voi hän vaihtaa terveydenhuoltoyksikköä </li></ul><ul><ul><li>Vaihto-oikeus 4 krt / vuosi </li></ul></ul><ul><ul><li>Terveydenhuoltoyksikkö ei voi kieltäytyä valinnasta </li></ul></ul>ESH yksikkö maa- käräjät
 6. 6. Ruotsi – Vårdval Halland <ul><li>Terveydenhuoltoyksikkö </li></ul><ul><li>Kaikilla terveydenhuoltoyksiköillä on samat toimintaehdot: yksityiset ja julkiset palveluntuottajat </li></ul><ul><li>Yksiköillä on huomattava vapaus valita, mitä palveluja tuottavat itse ja mitä hankkivat ulkopuolisilta </li></ul><ul><li>Maakäräjien poliittiset elimet ovat asettaneet terveydenhuoltoyksiköille paljon toiminnallisia ja laadullisia tavoitteita: palvelujen saatavuus, lääketieteelliset tulokset ja laatu. </li></ul><ul><ul><li> jos tavoitteita ei saavuteta, maksut pienenevät vastaavasti </li></ul></ul><ul><ul><li> rahoituksen avulla voidaan ohjata palveluntuotantoa: panostus perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoidon vähentäminen </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Kokemuksia </li></ul><ul><li>Palvelujen saatavuus hyvä: </li></ul><ul><ul><li>97 % saa ajan terveydenhuoltoyksiköstä seitsemän päivän sisällä. </li></ul></ul><ul><li>Uusia terveydenhuoltoyksiköitä on perustettu </li></ul><ul><li>Vähemmän valituksia asiakkailta </li></ul><ul><li>Joustavammat aukioloajat: illat ja viikonloput </li></ul><ul><li>Lääkäreiden määrä on lisääntynyt </li></ul><ul><li>Alussa kilpailua, nyt yhteistoimintaa palveluntuottajien kesken </li></ul><ul><li>Yksityisten palveluntuottajien määrä lisääntynyt </li></ul><ul><li>Kustannukset kontrollissa, markkinat toimivat </li></ul>Ruotsi – Vårdval Halland
 8. 8. Tanska <ul><li>Omalääkärijärjestelmä </li></ul><ul><li>Yksilön kohtaaminen: Betania-hjemmet </li></ul><ul><li>Vanhustenhuollossa tutut tavoitteet </li></ul><ul><li>Kotona asuminen niin pitkään kuin mahdollista ja terveyden ylläpito </li></ul><ul><ul><li>Vanhuksen auttaminen omassa kodissa esim. siivousapu ja pukeutuminen </li></ul></ul><ul><li>Help to self-help </li></ul><ul><li>Case managerit (viranomaisrooli) </li></ul><ul><ul><li>Palvelutarpeen arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuotettavan palvelun valvonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Merkittävä taho asiakkaalle ” Case managers were “married” to the municipal supplier organization – old colleagues”  koulutus, uudet rekrytoinnit </li></ul></ul>
 9. 9. Tanska <ul><li>1 Hyväksymismalli (approval model) </li></ul><ul><li>paikalliset viranomaiset hyväksyvät palveluntuottajat </li></ul><ul><li>jos palveluntuottaja tuottaa palveluja, jotka vastaavat paikallisesti asetettuja laatukriteerejä, on palveluntuottaja hyväksytty. </li></ul><ul><ul><li>Yhdenvertaisuuden periaate palveluntuottajien kohtelussa </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös pienille mahdollisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Luottamuksen rakentaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Käytännön apua, henkilökohtaista apua ja ateriapalvelua </li></ul></ul><ul><li>kunta voidaan jakaa pienempiin alueisiin </li></ul><ul><li>yksityiselle maksettava palkkio on sama kuin julkisen palveluntuotannon hinta: </li></ul><ul><ul><li>“ Annual calculation of the municipals expenses pr. hour = the price to the private companies” </li></ul></ul><ul><ul><li>Alussa hinnat väärin  malleja ja kokemuksia </li></ul></ul><ul><li>kaikki paitsi yksi kunta soveltavat tätä mallia päätehtäviinsä </li></ul>
 10. 10. Tanska <ul><li>2 Tarjouspyyntömalli </li></ul><ul><li>Paikalliset viranomaiset pyytävät tarjouksia ja saavat siten aikaan kilpailua. </li></ul><ul><li>Vähimmillään palveluntuottajia pitää olla 2. </li></ul><ul><li>3 Sekamalli </li></ul><ul><li>Tarjouspyynnöillä löytyy pääasiallinen palveluntuottaja. Kaikki, jotka tuottavat palvelua samaan hintaan ja samaa laatua kuin pääpalveluntuottaja voivat tulla markkinoille. </li></ul>
 11. 11. Tanska <ul><li>Kuinka moni? </li></ul><ul><li>28 % valitsevat yksityisen käytännön avussa </li></ul><ul><li>2 % valitsevat yksityisen henkilökohtaisessa avussa </li></ul><ul><li>100 % valitsevat yksityisen ruoka ja siivouspalveluissa (Kööpenhamina) </li></ul><ul><ul><li> 6 % ajasta yksityisille </li></ul></ul><ul><ul><li> 5 % rahasta yksityisille </li></ul></ul><ul><li>Noin joka neljäs käyttää oikeuttaan valita palveluntuottajan </li></ul><ul><li>Noin 5 % haluaa vaihtaa palveluntuottajaa </li></ul><ul><li>Kehitettävää </li></ul><ul><li>- Yksityisille palveluntuottajille asetettavat kriteerit ja palvelutuotannon valvonta </li></ul><ul><li>- Kustannuslaskenta </li></ul><ul><li>- Laadun mittaaminen </li></ul>
 12. 12. Hollanti <ul><li>Vakuutusyhtiöiden rooli </li></ul><ul><li>Kaikilla oltava pakollinen vakuutus </li></ul><ul><li>Vakuutusyhtiön otettava kaikki asiakkaat vastaan </li></ul><ul><li>Basic package: sisältö määritelty ministeriössä </li></ul><ul><li>Ylimääräinen ja täydentävä vakuutus </li></ul><ul><li>Yksityisiä voittoa tavoittelemattomia organisaatioita </li></ul><ul><li>Viranomaisvalvonta </li></ul><ul><li>Kehitettävää: </li></ul><ul><ul><li> kustannusten läpinäkyvyys </li></ul></ul><ul><ul><li> vertailu </li></ul></ul><ul><ul><li> laatukriteerien läpinäkyvyys / quality framework </li></ul></ul>Laatua valvova viranomainen Taloutta valvova viranomainen Palveluntuottaja Palvelu- tarpeen arviointi Ministeriö
 13. 13. Hollanti <ul><li>Henkilökohtainen budjetti </li></ul><ul><li>Mitä: Rahaa </li></ul><ul><li>Kenelle: fyysiset ongelmat (50 %), vammaiset (20 %), mielenterveysongelmat (30 %) </li></ul><ul><li>Miksi: Oman elämän kontrolli ja vapaus valita </li></ul><ul><li>Miten: 8 askelta palvelutarpeen arvioinnista budjetin käytön tilitykseen </li></ul><ul><li>Tulokset: asiakastyytyväisyys erittäin hyvä, kustannustehokkuus lisääntynyt (75 %*x), turvallinen vaihtoehto </li></ul><ul><li>Muuta: ei rajoitettu yrityksiin/organisaatioihin (informal care) </li></ul>customer assessment office Insurance company/ Health care office care provider
 14. 14. Hollanti <ul><li>Humanitas organisaation toiminta Dr. Hans Beckerin tapaan </li></ul><ul><li>Onnellisuus : oman elämän kontrolli ja yhteisöllisyys - hoito ja hoiva eivät ole fokuksessa </li></ul><ul><ul><li>Oman elämän kontrolli </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiivinen osallistuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Perheenomaisuus ja perhe mukaan </li></ul></ul><ul><ul><li>YES-kulttuuri </li></ul></ul><ul><ul><li>Toimintakyvyn korostaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Puheenaiheet </li></ul></ul><ul><ul><li>Sekoitus eri ikäisiä, eri vähemmistöryhmien edustajia, kunnoltaan erilaisia </li></ul></ul><ul><ul><li>Museo, eläintarha, kampaamo, kauppa, ravintola, kotieläimiä jne. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 000 asiakasta jonossa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>paljon vapaaehtoistyöntekijöitä tulossa mukaan lisää </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>positiivinen taloudellinen tulos </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Minna Tuominen-Thuesen KPMG [email_address] 020 760 3000 / 040 739 1017

×