Näkökulmia sääntökirjojen sisältöön

624 views

Published on

Suunnittelija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kunnan pohdittava tarkkaan, missä palveluissa ja miksi palveluseteli.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Näkökulmia sääntökirjojen sisältöön

 1. 1. 12.−13.05.2011 Palvelusetelipäivät Näkökulmia ja kommentteja sääntökirjojen sisältöön Suunnittelija Marjo Katajisto
 2. 2. Palveluiden tavoitteet <ul><li>Kuntien hyvinvointipalveluiden hankinta pitäisi olla tavoitteellisempaa: millaiset tavoitteet sosiaali- ja terveyspalveluille asetetaan? </li></ul><ul><li>Julkisen palvelutuotannon työn suuntaaminen kehittämis- ja innovaatiotoimintaan </li></ul><ul><li>Kunnan vastuut muistettava: tilaajavastuu sekä ostajana kokonaisvastuu toiminnan vaikuttavuudesta </li></ul><ul><li>Miten kunta hankkijana voisi motivoida palveluntuottaja kehittämään palveluita sopimuskauden aikana – kiinnostaako kehittämistyö yrityksiä? </li></ul><ul><ul><li>Tulisiko asettaa myös ehtoja? </li></ul></ul><ul><li>Kansalaiskeskeisiä julkisia palveluja, joissa eri organisaatioita kannustetaan mieluummin yhteistyöhön kuin keskinäiseen kilpailuun: Ihmiset kansalaisina, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia </li></ul>
 3. 3. Asiakaslähtöisyys ja valinnanvapaus <ul><li>Palvelujärjestelmän kehittämisen muuttaminen asiakaslähtöiseksi onnistuu käytännössä vain jos koko järjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja palveluja toisiinsa integroiden </li></ul><ul><ul><li>Asiakaslähtöisempiä, eri sektorien ja hallinnonalojen rajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia </li></ul></ul><ul><li>Yksilön valinnanvapauden edistäminen on nostettu suomalaisen sosiaalipolitiikan keskiöön ilman tieteellistä näyttöä valinnanvapauden hyödyistä tai riittävää keskustelua uudenlaisen politiikan eriarvoistavasta vaikutuksesta </li></ul><ul><li>Lisääntynyt valinnanvapaus on pakottanut rakentamaan entistä vahvempia palveluohjauksen mekanismeja (sekä valvontaa) </li></ul><ul><li>Eriarvoistaako valinnanvapaus ihmisiä palveluiden ja hoidon saannissa. </li></ul><ul><li>Jääkö julkisen sektorin rooliksi ohjata, neuvoa ja valvoa? </li></ul>
 4. 4. Asiakaslähtöisyys lähtee suunnittelusta <ul><li>Asiakas- ja palveluprosessien avaaminen ja palvelujärjestelmän rajapintojen analysointi </li></ul><ul><li>Asiakaspalautejärjestelmät kuntoon </li></ul><ul><li>Asiakkaalle tulee sosiaalihuollossa laatia palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. </li></ul><ul><li>Potilaslain mukaan potilaalle on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. </li></ul><ul><ul><li>Kokonaisuus! </li></ul></ul>
 5. 5. Tuotteistaminen <ul><li>Palvelusetelin käyttö kohdistuu ensisijaisesti palveluihin, joita voidaan tuotteistaa ja joissa asiakas voi toimia kuluttajan tavoin. </li></ul><ul><li>Palveluseteli ei käytännössä pääsääntöisesti sovellu sellaisiin palveluihin, joihin asiakas ei itse hakeudu tai joissa esimerkiksi lähiomainen ei voi valita palvelua. </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuollossa on runsaasti palveluja ja eri palveluiden muodostamia kokonaisuuksia, joiden tuotteistaminen on vaikeaa tai mahdotonta. </li></ul><ul><ul><li>Kokonaisuuksien pilkkominen osiksi voi tulla kalliimmaksi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilkkominen voi vaikeuttaa myös hoidon/palvelun seurantaa. </li></ul></ul><ul><li>Palvelusetelin käyttäminen edellyttää, että asiakas kykenee itse tekemään valintoja ja valvomaan saamansa palvelun laatua siten kuin palvelusetelijärjestelmässä on tarkoitus. </li></ul><ul><ul><li>Tasavertainen sopimuskumppani – yhteinen kieli </li></ul></ul>
 6. 6. Tuotteistaminen <ul><li>Palveluita pyritään tehostamaan yksinkertaistamalla sellaisia palveluita, jotka aikaisemmin räätälöitiin ja tehtiin prosessina  sosiaalityön McDonaldsaatio? </li></ul><ul><li>Palvelut ovat suoritteita tai tuotteita? </li></ul><ul><li>Vastuun hajottaminen eri hallintokunnille? </li></ul><ul><li>Asiakkaiden erotteleminen eri segmentteihin? </li></ul><ul><li>Asiakas vastaa kilpailutuksesta? </li></ul>
 7. 7. Työntekijöiden työsuhdeturva <ul><li>Selkeä tapauksissa, joissa kaikki ovat yhden sopimuksen piirissä </li></ul><ul><li>Palveluiden pilkkominen ja työehdoilla shoppailu? </li></ul><ul><ul><li>Syntyykö halvempi palvelu siitä, että henkilöstön edut/palkat ovat huonommat? </li></ul></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusvelvoite sitovaksi myös yksityisille </li></ul><ul><li>Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen </li></ul><ul><li>Miten lainsäädäntöä voidaan kehittää? </li></ul><ul><ul><li>Valvonta </li></ul></ul><ul><ul><li>Palveluohjaamisen mallin kehittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuka seuraa hintojen nousua ja palveluiden laatua? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietosuoja – rekistereiden ylläpito iso kysymys. Tietoa myös kuntalaiselta kunnalle </li></ul></ul><ul><li>Hoito- ja palvelusuhde pitkäaikaisuus/pysyvyys  turvallisuus </li></ul><ul><li>Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota kaikilla työpaikoilla: Hyvää laatua voi tuottaa vain laadukas työvoima. </li></ul>
 8. 8. Kustannukset <ul><li>Kunnan kustannukseksi laskettava myös hallinnolliset kustannukset </li></ul><ul><li>Hyväksymiskriteeri-, rekisterinpito- ja seurantatyöt  hallintokulujen hinta tulee usein yllätyksenä </li></ul><ul><li>Laadunvalvonta nostaa kustannuspaineita </li></ul><ul><li>Kuka vastaa mahdollisista komplikaatioista ja niiden hoitamisen kustannuksista? </li></ul>
 9. 9. Sääntökirjat tarpeellisia <ul><li>Etukäteen määritellyt tuloksellisuusindikaattorit: </li></ul><ul><ul><li>Hinta ja asiakastyytyväisyys </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoidon tason arviointi </li></ul></ul><ul><li>Yhteinen valvonta ja tuotteiden yhtenäisyys </li></ul><ul><ul><li>Palvelun taso määritelty </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannusten seuranta </li></ul></ul><ul><ul><li>Luotettavuus ja turvallisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelun laatu </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilöstö </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelu/hoitosuhteen kesto </li></ul></ul><ul><li>Tuottajien hyväksymiskriteerit seudullisesti ja valtakunnallisesti, jotta vertailu onnistuisi </li></ul>
 10. 10. Kommentteja sääntökirjaan <ul><li>Kunnan pohdittava tarkkaan, missä palveluissa ja miksi palveluseteli? </li></ul><ul><ul><li>Säästöt? Asetettava hintakatto jotta kustannukset eivät kunnalle kohtuuttomia </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilöstöpula? Varmistettava henkilöstön osaamiseen, mitoitukseen ym. liittyvien kriteereiden täyttyminen </li></ul></ul><ul><li>Tulisi olla mahdollista edellyttää tiettyjen erityiskriteerien täyttymistä esim. ympäristöarvoja yrityksellä tms. </li></ul><ul><ul><li>Vrt. hankintalain sosiaaliset kriteerit </li></ul></ul><ul><li>Laadun seuranta esim. säännöllinen raportointi asiakaspalautteesta, komplikaatioista ym. </li></ul><ul><li>Maksukattojärjestelmän uudistaminen: millä tavoin palvelusetelin omavastuuosuus huomioidaan maksukaton kertymisessä. </li></ul>

×