Sääntökirjat palvelusetelilainsäädännön näkökulmasta

1,032 views

Published on

Palvelusetelilainsäädännön vaatimukset sääntökirjojen sisällölle.
Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,032
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sääntökirjat palvelusetelilainsäädännön näkökulmasta

 1. 1. Sääntökirjat palvelusetelilainsäädännön näkökulmasta Palvelusetelipäivät 12.5.2011 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen
 2. 2. Palvelusetelilainsäädäntö <ul><li>Ensimmäinen vaihe </li></ul><ul><ul><li>Palvelusetelin käytön mahdollistavat muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta  (733/1992), lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) sekä sosiaalihuoltolakiin (710/1982) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voimaan 1.1.2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sääntely keskittyi kotipalvelun palvelusetelin arvon määrittelyyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Periaatteessa mahdollista muissakin palveluissa </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asiakasmaksukytkentä vaikeutti </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Käytännössä: asumispalvelut ja kotipalvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuonna 2008 laajennus kotisairaanhoitoon </li></ul></ul><ul><ul><li>Laajennus kotisairaanhoitoon vuonna 2008 </li></ul></ul>13.05.11
 3. 3. Palvelusetelilainsäädäntö <ul><li>Toinen vaihe </li></ul><ul><ul><li>Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ja asiakasmaksulain 12 §:n muutos (570/2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Voimaan 1.8.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Asiakasmaksukytkentä poistui pääosin </li></ul></ul><ul><ul><li>Myös terveyspalvelut tulivat mukaan </li></ul></ul>13.05.11
 4. 4. Palvelusetelilainsäädäntö <ul><li>Mahdollistavaa, puitteet luovaa, lainsäädäntöä </li></ul><ul><ul><li>Paikallisesti päätettävissä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Otetaanko palveluseteliä ollenkaan käyttöön </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Missä palveluissa ja missä laajuudessa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millä edellytyksillä palveluntuottajat pääsevät mukaan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Miten palvelusetelin arvo määräytyy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tulosidonnainen/tasasuuruinen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tasasuuruisen palvelusetelin arvo </li></ul></ul></ul></ul>13.05.11
 5. 5. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palveluseteli osana kunnan palvelustrategiaa </li></ul><ul><ul><li>Palvelujen järjestämistavat </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan viesti palveluntuottajille </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteistyö kunnassa (esim. elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, asiakkaat, palveluntuottajat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kustannuslaskenta </li></ul></ul><ul><ul><li>Kilpailun aikaansaaminen – kustannukset </li></ul></ul><ul><li>Talousarvioprosessi </li></ul><ul><li>Informaatio ja sen välittäminen </li></ul>13.05.11
 6. 6. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Tuottajien hyväksymismenettely </li></ul><ul><ul><li>Hyväksytään ehdot täyttävät / kilpailuttaminen </li></ul></ul><ul><li>Hyväksymisvaatimusten määrittely </li></ul><ul><ul><li>Lakisääteiset kriteerit ja niiden todentaminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan omat vaatimukset </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tuotteistaminen </li></ul></ul></ul><ul><li>Palvelusetelin arvon määrittäminen </li></ul><ul><ul><li>Kohtuullisuus </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kustannuslaskenta </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Muut tilanteet </li></ul></ul><ul><li>Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista </li></ul>13.05.11
 7. 7. Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta <ul><li>Palvelun myöntämisprosessi kuten yleensäkin </li></ul><ul><ul><li>Yhteydenotto tai hakemus – päätöksen teon edellytysten selvittäminen – päätös </li></ul></ul><ul><li>Kieltäytymisoikeus </li></ul><ul><li>Palvelusetelin arvo yksittäistapauksessa </li></ul><ul><ul><li>Tulosidonnaisesta päätös </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvon korottamisesta päätös </li></ul></ul><ul><li>Hoito- ja palvelusuunnitelma tms. </li></ul><ul><li>Sopimus palveluntuottajan kanssa </li></ul><ul><ul><li>Sopimusehdot </li></ul></ul><ul><ul><li>Eri osapuolten asema (myös kunta) </li></ul></ul>13.05.11
 8. 8. Palveluseteli – osapuolten väliset suhteet 13.05.11 Kunta Palvelun-tuottaja Asiakas Hyväksyminen Päätös Sopimus
 9. 9. Uusi palvelusetelilaki – lakisääteiset hyväksymiskriteerit <ul><li>Kunnan tulee määritellä palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit </li></ul><ul><ul><li>Osa kriteereitä on lakisääteisiä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merkitty ennakkoperintärekisteriin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Palvelujen vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oltava potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus </li></ul></ul></ul>13.05.11
 10. 10. Uusi palvelusetelilaki – kunnan asettamat vaatimukset <ul><ul><li>Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyväksymiselle </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vaatimusten tulee liittyä asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myös muita vastaavia vaatimuksia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan itsensä asettamien vaatimusten tulee olla palveluntuottajia syrjimättömiä ja perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin </li></ul></ul>13.05.11
 11. 11. Sääntökirja <ul><li>Sääntökirja –termi peräisin Ruotsista (regelbok) </li></ul><ul><ul><li>Liittyy sikäläiseen valinnanvapaus –järjestelmään - kyseessä ei ole palvelusetelijärjestelmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Siellä osa sopimusehtoja </li></ul></ul>13.05.11
 12. 12. Sääntökirja Suomessa <ul><li>” Normisto palvelusetelin käytöstä” </li></ul><ul><li>Sääntökirjat näyttäisivät käsittelevän asioita laajemminkin kuin pelkkiä hyväksymiskriteerejä </li></ul><ul><li>Toimintatapaohjeistus </li></ul><ul><li>Informatiivisia </li></ul><ul><li>Laaja ja yksiselitteinen – suppea ja ymmärrettävä </li></ul>13.05.11
 13. 13. Sääntökirja Suomessa <ul><li>Rakenne: yleinen osa ja erityinen/palvelukohtainen osa </li></ul><ul><li>Mikä on yleistä kuvausta ja mihin palveluntuottaja sitoutuu? </li></ul><ul><ul><li>Mikä on järjestelmän kuvausta ym.? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitkä ovat hyväksymiskriteerit? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asioita joihin palveluntuottajat sitoutuvat </li></ul></ul></ul>13.05.11
 14. 14. Sääntökirja Suomessa <ul><li>Hyväksymiskriteerit ≈ ostopalvelujen sopimusehdot </li></ul><ul><li>Sääntökirja/hyväksymiskriteerit eivät ole kunnan ja palveluntuottajan välinen sopimus </li></ul><ul><li>Sääntökirja/hyväksymiskriteerit eivät ole asiakkaan informoinnin väline </li></ul><ul><li>Relaatio kunta - palveluntuottaja </li></ul>13.05.11
 15. 15. Sääntökirjoja 2011 <ul><li>I ERIKOISSAIRAANHOITO </li></ul><ul><li>A) Ortopedian sääntökirjat (5) </li></ul><ul><li>B) Silmäsairauksien sääntökirjat (2) </li></ul><ul><li>C) Radiologian sääntökirjat (1) </li></ul><ul><li>II PERUSTERVEYDENHUOLTO (3) </li></ul><ul><li>III SUUN TERVEYS (1) </li></ul><ul><li>IV VANHUSPALVELUT (2) </li></ul><ul><li>V VAMMAISPALVELUT (1) </li></ul><ul><li>VI PÄIVÄHOITO (1) </li></ul><ul><li>VII KUNTOUTUS (1) </li></ul><ul><li>VIII KOTISAIRAANHOITO (1) </li></ul>13.05.11
 16. 16. <ul><li>On samantekevää minkä värinen kissa on, kunhan se pyytää hiiriä (Deng Xiaoping) </li></ul>13.05.11

×