Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huomisen sote: ihminen keskiöön

Eeva Päivärinta: Sote-rahoituksen perusteista palvelujen integrointiin - esimerkkinä Palvelutori-toimintamalli
Madis Tiik: Virtuaaliklinikka ja sähköisen omahoidon trendit

 • Login to see the comments

Huomisen sote: ihminen keskiöön

 1. 1. Sote-rahoituksen perusteista palvelujen integrointiin - esimerkkinä Palvelutori-toimintamalli Eeva Päivärinta Huomisen sote: ihminen keskiöön Virtuaaliklinikka ja sähköisen omahoidon trendit Madis Tiik
 2. 2. • Tarvitaan täsmällistä tietoa asiakkaan toiveista ja tarpeista sekä elämäntilanteesta. Lisäksi tarvitaan saatavilla olevia palveluja ja monipuolinen palvelutarjotin. • Tarvitaan työntekijöiden taitoa ratkaisukeskeiseen ohjaukseen ja neuvontaan sekä alueellisen palveluverkon ja verkostomaisen työotteen hallintaa. • Ikääntyneen väestön olosuhteissa korostuu ihmisen asuinympäristö sekä -olosuhteet ja sosiaalinen verkosto sekä saatavilla olevat oikea-aikaiset palvelut. • Tarvitaan muutos asenteisiin ja toimintatapoihin! 2 Tulevaisuuden sote – kustannustietoisuutta ja ihmisenmittaisia palveluja Eeva Päivärinta 9.9.2015
 3. 3. 3 Palvelutorin ja Lähitorin toimintamalli Opastaa ja neuvoo asiakasta palvelujen hankinnassa • Sosiaalietuisuuksien hakemisessa • Kotitalousvähennyksen hyödyntämisessä • Kotitalouden toimiessa työnantajana Kaupalliset palvelut • Talonmiespalvelut • Siivous • Kaupassa käynti ja muu avustajatoiminta Opastaa ja valvoo palvelutarjoajia • Palvelujen kehittämisessä asiakkaiden tarpeisiin • Ikäihmisten asiakasraatien hyödyntäminen • Laadukkaiden ja luottavien palvelujen turvallisen ostamisen varmistamiseksi • Ratkaisukeskeiset neuvojat ja ohjaajat • Asiakkaan yksilöllinen kuuleminen ja kohtaaminen • Auttaa asiakasta löytämään tarkoituksen mukaisimmat palvelut ja palveluntuottajat • Aktivoida asiakkaasta itsensä palveluohjaaja • Asiakkaalla on vahva asema mm. reklamaatio- ja erimielisyysasioissa Palvelutorin tarjoamat ratkaisut T a r j o n t a K y s y n t ä K y s y n t ä T a r j o n t a Vapaaehtoistoiminta ja -työ • Kansalaisjärjestö • Urheiluseurat • Kansalais- ja työväenopistot Työvoiman tarjonta, palkkaus ja vuokraus • Vuokratyöyhtiöt, sosiaaliset yritykset, omakotitaloyhdistykset Kunnan järjestämisvastuun alaiset palvelut • Sosiaali- ja terveyspalvelut • Muut palvelut Eeva Päivärinta 9.9.2015
 4. 4. 4Eeva Päivärinta 9.9.2015 • Asiakasohjaus on organisaatiossa ja prosessissa se kohta, jossa tehdään ratkaisut kunnan kokonaiskustannuksista ja palvelujen laadusta asiakkaan näkökulmasta • Yksi asiakasohjaaja kohdentaa palveluita n. 5,5M€ / v.* • Se tarkoittaa noin 20 000 € jokaisena työpäivänä • Resurssien kohdentamista palvelupäätösten (vrt. hopasu) kautta • Eri tuotantoyksikköjen budjettien toimeenpanemista käytännössä • Palvelukokonaisuuksien kokoamista asiakastarpeiden pohjalta Miten toteutetaan sote-integraatio? Mitä tavoitellaan?
 5. 5. • Asiakas- ja palveluohjauksen tavoitteena on myöhentää tarvetta säännölliseen kotihoitoon ja ehkäistä suunnittelematonta sairaalahoitoa sekä edelleen myöhentää siirtymistä kotihoidosta tehostettuun palveluasumiseen • ”Palvelutori” -toimintamallissa palvelut kohdistuvat asiakkaan kokeman hyödyn mukaisesti niihin palveluihin, joita hän kokee eniten tarvitsevansa (vrt. omalla rahalla maksetut palvelut). • Asiakas- ja palveluohjauksen keskeinen tavoite on tukea toimintamallia ja palvelujen kysynnän kohdentumista. • Toimintamalli kohdentaa työvoiman oikeisiin palveluihin asiakkaan näkökulmasta. Vähentää välitöntä lisätyövoiman tarvetta. 5 Palvelutorille asetetut vaikuttavuustavoitteet Eeva Päivärinta 9.9.2015
 6. 6. Kunnan kustannukset eri hoitovaihtoehtojen välillä Laitoshoito: vanhainkoti ja terveyskeskussairaala – tehostettu palveluasuminen – kotihoito 6 Kustannusvertailu Eeva Päivärinta 9.9.2015
 7. 7. 7Eeva Päivärinta 9.9.2015 Pitkäaikaishoito laitoksessa: • Pitkäaikaishoito terveyskeskuksen vuodeosastolla on aina kunnalle kalleinta. Erityisen kallista se on, jos potilaat eivät ole lääketieteellisesti perusteltuna sairaalahoidon tarpeessa. Siksi tk-vuodeosastohoidolle on ehdottomasti oltava aina lääketieteellinen syy. • Terveyskeskushoito on tarkoituksenmukaista vanhusten hoidossa silloin, jos sillä korvataan erikoissairaanhoidon käyttöä. Esimerkkinä psykogeriatriset potilaat, jotka eivät pärjää tehostetussa palveluasumisessa epävakaan tilanteensa vuoksi. • Vanhainkotihoito on tarkoituksenmukaista, mikäli sillä korvataan sairaalassa asumista. Jos vanhainkotihoidolla korvataan tehostettua palveluasumista se on kunnalle kallista. Kustannusvertailu palvelutuotannon kesken
 8. 8. 8 Kustannusvertailu palvelutuotannon kesken Eeva Päivärinta 9.9.2015 Asumispalvelut: • Tehostettu palveluasuminen on erityisen edullista, jos se korvaa tk-sairaalan pitkäaikaishoitoa tai edullista, jos se korvaa vanhainkotihoitoa. Tehostetun palveluasumisen tulee vähentää lyhytaikaisen sairaalahoidon ja päivystyksen käyttöä suhteessa kotihoitoon. Käytännössä pitää pystyä hoitamaan esim. asukkaiden saattohoidot sekä viikonloppuina ja juhlapyhinä ilmentyvät tarpeet ilman päivystyskäyntejä. • Tehostettu palveluasuminen voi kuitenkin olla kunnalle kallista, jos siellä ei hoideta asiakkaiden vaativia tarpeita, vaan heidät lähetetään sairaalaan tai käytetään paljon päivystyspalveluita
 9. 9. 9Eeva Päivärinta 9.9.2015 Tervetuloa tutustumaan tänä syksynä Suomeen saapuvaan sote-palvelujen muutosliikkeeseen Sitran osastolle!
 10. 10. Virtuaaliklinikka ja sähköisen omahoidon trendit Kuntamarkkinat 9.9.2015 Madis Tiik
 11. 11. Ilmassa vallankumouksen hajua (Vallankumous: kriisin kautta kulkeva radikaali uudistumisprosessi) Digital Health -rahoitus kaksinkertaistui 2014 Terveydenhuollon start-upien kärjessä analytiikkaa tuottavat yritykset
 12. 12. Terveyspalveluja tulee tuottamaan yhä enemmän yritykset, jotka eivät ole tähän asti olleet terveydenhuollon palvelujen tuottajia. Esimerkiksi apteekit, matalan kynnyksen terveyskioskit, lähikauppa, Tele-operaattori tai vaikkapa juna-asema tai lentokentän odotussali. Ilmassa vallankumouksen hajua (Vallankumous: kriisin kautta kulkeva radikaali uudistumisprosessi)
 13. 13. Terveyskioski
 14. 14. Terveyden käsite on paljon laajempi kuin yksittäisten sairausepisodien summa. Tietoliikenteen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että eri paikoista kerätään tietoa, jalostetaan sitä ja tehdään sen perusteella päätöksiä sekä ohjataan henkilön kulkua eri palvelujen välillä. Ilmassa vallankumouksen hajua (Vallankumous: kriisin kautta kulkeva radikaali uudistumisprosessi)
 15. 15. Human “GIS” Eric Topol “The Patient will see you now”
 16. 16. McGinnis, et al., Health Affairs; 21(2), 2002 Health Care Environmental & social factors Genetics Behaviour & lifestyle Several Factors Combine Together to Affect Our Health
 17. 17. 1000 adults during 1 month 800 health related symptoms 329 looking for professional help 217 Healthcare 113 Family physician 104 Specialized doctor 65 Alternative medicine (acupuncture, homeopathy etc.) 25 day clinic 13 emergency 8 hospital. 1 university clinic Green, LA. Fryer, GE Jr. Yawn, BP. Lanier, D. Dovey, SM (2001). ‘The ecology of medical care revisited.’ New England Journal of Medicine, 344(26): 2021–2025 Where patients seek information? 406 self- care? 329 data from EHR- illness data
 18. 18. Traditional service flow Laboratory/ Other tests Specialist General practitioner 329 will meet a medical professional, e.g. nurse Laboratory/ Other tests 1000 citizens During one month 800 of them have some medical concerns Green, LA. Fryer, GE Jr. Yawn, BP. Lanier, D. Dovey, SM (2001). ‘The ecology of medical care revisited.’ New England Journal of Medicine, 344(26): 2021–2025 EPR
 19. 19. • Online clinic and service flow Online clinic Laboratory Specialist General practitioner Nurse 1000 citizens 800 of them have some medical concerns Self-care EPR PHR 20% 80%
 20. 20. The Concept of Virtual Clinic More info in Finnish: http://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/8- omahoitokokeilua-terveyden-tulevaisuudesta
 21. 21. Kiitos! madis.tiik@sitra.fi madis.tiik@eesti.ee

×