Palveluntuottajalle asetettavien hyväksymiskriteerien ja sääntökirjan merkitys<br />
Sääntökirjojen luonne<br />Kunta päättää mitä palveluja voidaan hankkia palvelusetelillä. Se päättää myös palvelun sisällö...
Sääntökirjojen luonne<br />Sääntökirjoissa on kaksi osaa: 1) yleinen ja 2) erityinen<br />Yleisessä osassa ehdot, jotka py...
Hyväksymiskriteerit<br />Palvelusetelilain 5 §:n 1 momentin 1-4 kohdissa on asetettu pakolliset hyväksymiskriteerit palvel...
Pakolliset kriteerit<br />Kunta voi hyväksyä vain palvelujen tuottajan:<br /><ul><li>joka on merkitty ennakkoperintärekist...
joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenh...
jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta;
jolla on potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ...
Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Palvelusetelilain 5 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan palvelun tuottajan on myös täytettävä ...
Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Olennainen kysymys on se, mitä tarkoitetaan syrjimättömillä ja puolueettomilla kriteereil...
Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että kaikkia palve...
Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Kunnan asettamat kriteerit palvelujen tuottajille ovat aina suoraan sidoksissa palvelujen...
Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Palvelun tuottajien syrjimätön kohtelu edellyttää, että suorituskykyä ja toiminnallisia o...
Aina asetettavat kriteerit<br />Kunnan on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja ulkopuolelle, jos kunnan tiedossa ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Palveluntuottajalle asetettavien hyväksymiskriteerien ja sääntökirjan merkitys

839 views

Published on

Kunta päättää mitä palveluja voidaan hankkia palvelusetelillä. Se päättää myös palvelun sisällöstä ja laadusta ja luo siten kriteerit palvelun tuottajien hyväksymiselle. Palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit muodostavat asiakirjan, jota kutsutaan sääntökirjaksi
Palvelukohtaisissa sääntökirjoissa konkretisoituvat kunnan asettamat hyväksymisehdot palvelun tuottajille. Hyväksymisehdoissa määritellään mm. kunnan ja palvelun tuottajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluntuottajalle asetettavien hyväksymiskriteerien ja sääntökirjan merkitys

 1. 1. Palveluntuottajalle asetettavien hyväksymiskriteerien ja sääntökirjan merkitys<br />
 2. 2. Sääntökirjojen luonne<br />Kunta päättää mitä palveluja voidaan hankkia palvelusetelillä. Se päättää myös palvelun sisällöstä ja laadusta ja luo siten kriteerit palvelun tuottajien hyväksymiselle. Palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit muodostavat asiakirjan, jota kutsutaan sääntökirjaksi<br />Palvelukohtaisissa sääntökirjoissa konkretisoituvat kunnan asettamat hyväksymisehdot palvelun tuottajille. Hyväksymisehdoissa määritellään mm. kunnan ja palvelun tuottajan tehtävät, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut<br />2<br />
 3. 3. Sääntökirjojen luonne<br />Sääntökirjoissa on kaksi osaa: 1) yleinen ja 2) erityinen<br />Yleisessä osassa ehdot, jotka pysyvät lähtökohtaisesti samana eri palvelumuotojen välillä. Kyse pitkälti lainsäädännöstä suoraan tulevista ehdoista<br />Erityinen osa eli palvelukohtainen osa sääntelee tiettyyn palveluun liittyvät erityiset ehdot<br />3<br />
 4. 4. Hyväksymiskriteerit<br />Palvelusetelilain 5 §:n 1 momentin 1-4 kohdissa on asetettu pakolliset hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Kyseisistä kriteereistä ei voida poiketa tapauskohtaisen harkinnan perusteella <br />4<br />
 5. 5. Pakolliset kriteerit<br />Kunta voi hyväksyä vain palvelujen tuottajan:<br /><ul><li>joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin;
 6. 6. joka täyttää kyseiselle toiminnalle yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset;
 7. 7. jonka tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta;
 8. 8. jolla on potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka ,muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vakuutuskäytäntöä; ja</li></ul>5<br />
 9. 9. Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Palvelusetelilain 5 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan palvelun tuottajan on myös täytettävä kunnan erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muuta vastaavat vaatimukset. Kunnan asettamien vaatimusten tulee kuitenkin olla syrjimättömiä ja niiden tulee perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin<br />6<br />
 10. 10. Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Olennainen kysymys on se, mitä tarkoitetaan syrjimättömillä ja puolueettomilla kriteereillä. Laissa ei itsessään oteta kantaa näihin käsitteisiin. Tulkinta-apua joudutaankin hakemaan muusta lainsäädännöstä <br />Laissa julkisista hankinnoista (hankintalaki) 2 §:ssä säädetään, että hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä. Kyseisenlain säännöksestä voidaan hakea analogista tulkintaa myös palvelusetelilain puolelle koskien syrjimättömiä ja puolueettomia kriteerejä <br />7<br />
 11. 11. Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Yhdenvertainen ja syrjimätön kohtelu edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että kaikkia palvelujen tarjoajia kohdellaan samalla tavalla riippumatta sellaisista tekijöistä, jotka eivät liity hankinnan toteuttamiseen <br />Suhteellisuusperiaatteen voidaan katsoa edellyttävän sitä, että hyväksymiskriteerit ovat oikeassa suhteessa päämäärään nähden. Näin ollen hyväksymiskriteerien asettamisessa on huomioitava palvelujen luonne ja arvo<br />Ennen kriteerien asettamista tulee määritellä, mikä on palvelun tavoitetaso. Hankittaville palveluille ei ole järkevää asettaa suurempia laatuvaatimuksia kuin niiden käyttötarkoitus ja –tarve kohtuudella edellyttävät<br />8<br />
 12. 12. Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Kunnan asettamat kriteerit palvelujen tuottajille ovat aina suoraan sidoksissa palvelujen laatuun Lähtökohtaisesti vaatimukset esimerkiksi tuottajan kotimaasta, omistajista, valmistajista tai tuotemerkeistä ovat syrjiviä eivätkä liity palvelun laatuun ja tästä syystä ovat myös kiellettyjä. Lisäksi lähtökohtaisesti kiellettyjä ovat vaatimukset tavaramerkeistä, patenteista, tuotetyypeistä tai erityisestä menetelmästä tai tuotannosta siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä palveluntarjoajia. Palveluihin sisältymättöminä ehtoina voidaan pitää myös muun muassa erilaisia sosiaalisia kriteerejä<br />9<br />
 13. 13. Harkinnanvaraiset kriteerit<br />Palvelun tuottajien syrjimätön kohtelu edellyttää, että suorituskykyä ja toiminnallisia ominaisuuksia koskevat kriteerit ovat riittävän täsmällisiä.Kriteereissävoidaanviitatamuunmuassakäyttöönotettuihinstandardeihin, muihinteknisiinmääritelmiin, suorituskykyynjatoiminnallisiinominaisuuksiin<br />10<br />
 14. 14. Aina asetettavat kriteerit<br />Kunnan on päätöksellään suljettava ehdokas tai tarjoaja ulkopuolelle, jos kunnan tiedossa on, että ehdokas tai tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-; päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin seuraavasta rikoksesta:<br />Rikoslain (39/1889) 17 luvun 1 a §:n mukainen osallistuminen järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan;<br />Rikoslain 16 luvun 13 §:n mukainen lahjuksen antaminen, 16 luvun 14 §:n mukainen törkeä lahjuksen antaminen tai 30 luvun 7 §:n mukainen lahjominen elinkeinotoiminnassa;<br />Rikoslain 29 luvun 1 §:n mukainen veropetos tai 29 luvun 2 §:n mukainen törkeä veropetos, 29 luvun 5 §:n mukainen avustuspetos, 29 luvun 6 §:n mukainen törkeä avustuspetos, 29 luvun 7 §:n mukainen avustuksen väärinkäyttö;<br />Rikoslain 32 luvun 6 §:n mukainen rahanpesu tai 32 luvun 7 §:n mukainen törkeä rahanpesu; taikka<br />Rikoslain 47 luvun 3 a §:n mukainen kiskonnantapainen työsyrjintä.<br />11<br />
 15. 15. Aina asetettavat kriteerit<br />Kunta voi päätöksellään sulkea ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on:<br />konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa taikka jonka velkoja on vahvistetulla akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty;<br />jonka konkurssiin asettaminen tai purkaminen taikka muu 1 kohdassa tarkoitettu menettely on vireillä;<br />saanut ammattinsa harjoittamisen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion;<br />ammattitoiminnassaan syyllistynyt vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen;<br />Laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja; taikka<br />Syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintayksikölle 8 luvun soveltamista koskevia tietoja tai laiminlyönyt vaadittavien tietojen antamisen.<br />12<br />
 16. 16. Hyväksymisen peruuttaminen<br />Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palvelun tuottajan luettelosta, jos palvelun tuottajalle asetetut hyväksymiskriteerit eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista<br />13<br />
 17. 17. Kiitos!<br />

×