Raportti kansalaiskeskustelu 25.03.2011

883 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
883
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raportti kansalaiskeskustelu 25.03.2011

  1. 1. 1Kansalaiskeskustelu:Valinnanvapaus on erityisen tärkeää lääkärin valinnassaKysyimme kansalaisilta verkon välityksellä, missä kokevatvalinnanvapauden erityisen tärkeäksi. Eniten puhutti ja tärkeimmäksinousi lääkärin valinta. Luottamuksen ja henkilökemioiden ontoimittava potilaan ja lääkärin välillä.Toiseksi nousi mahdollisuus valita, missä ja kuinka nopeastihoitoa/palvelua voi saada. Kohteina olivat esimerkiksipäivähoitopalvelut ja mielenterveyspalvelut.Kolmanneksi nousi mahdollisuus valintaan. Se koettiin perusarvoksi,joka ei riipu paikasta, henkilöstä tai tilanteesta.ToteutusKansalaiskeskustelu valinnanvapaudesta oli avoinna joulukuun 2010 puolestavälistä maaliskuun 2011 puoliväliin. Keskusteluun osallistui 517 kansalaista.Vastaajilta ei kysytty taustatietoja.Keskustelun tavoitteena oli saada kansalaiset pohtimaan palvelusetelin käyttöäerityisesti valinnanvapauden näkökulmasta.Osallistujia pyydettiin vastaamaan kysymykseen: Missä valinnanvapaus onerityisen tärkeää?Kuva 1. Kansalaiskeskustelun etusivu. Osallistujat haastettiin vaikuttamaan ja pohtimaanvalinnanvapauden tärkeyttä eri tilanteissa. Osallistumista aktivoitiin lisäksi kuukausittainarvottavilla elokuvalippupalkinnoilla.
  2. 2. 2Keskusteluun osallistujat vastasivat avoimeen kysymykseen sekä arvioivat muidenantamien vastausten tärkeyttä arviointitaululla. Osallistujat viettivät keskustelunparissa keskimäärin 13 minuuttia.Osallistujat tuottivat yhteensä 157 uutta ideaa valinnanvapauden merkityksestä.Yhdessä vastauksessa käsiteltiin yleensä useampaa kuin yhtä näkökulmaa asiasta.Annettuja vastauksia arvioitiin yhteensä 1 700 kertaa. Jokaista annettua ideaaarvioitiin siis keskimäärin reilut kymmenen kertaa.TuloksetKansalaiset suhtautuvat valinnan vapauteen pääsääntöisesti erittäinmyönteisesti, mutta joukossa oli muutamia kriittisiä mielipiteitävalinnanvapauden todellisesta toteutumisesta.Kansalaisten vastaukset siitä, missä valinnanvapaus on erityisen tärkeää,luokittuivat yhdeksään pääteemaan. Valinnanvapautta toivottiin siis varsinerilaisiin tilanteisiin.Kuva 2. Kansalaisten vastauksissa nousi esiin 9 pääteemaa asioista ja tilanteista, joissavalinnanvapaus on erityisen tärkeää. Sininen pylväs kertoo vastausten lukumäärän, vihreäkuvaa teeman tärkeyttä. Mahdollisuus lääkärin valintaan puhutti selkeästi eniten(mainittiin 73 kertaa). Kyseinen asia koettiin myös kaikista tärkeimmäksi (78 asteikolla 1-100).Tärkeimmiksi koetut teemat olivat lääkärin valinta, palveluiden saavutettavuussekä mahdollisuus valintaan. Eniten puhuttavia aiheita olivat lääkärin valinta,arkojen tilanteiden valinnanvapaus sekä ikäihmisten oikeudet.
  3. 3. 3Aroiksi tilanteiksi nostettiin esimerkiksi saattohoito, vammaisten palvelut jagynekologiset tutkimukset. Myös ikäihmisille toivottiin valinnanvapautta kaikkiinpalveluihin siivouksesta sairaanhoitoon ja asuinpaikan valintaan.Erikoissairaanhoito, mielenterveys ja kotipalvelut puhuttivat vähemmän. Nearvioitiin kuitenkin tärkeämmiksi kuin mitä vastausten määrä antaa ymmärtää.Vastauksista kävi ilmi, että valinnanvapauteen läheisesti liittyvä aihepiiri onluottamus. Luottamus nousi esiin lukuisten erilaisten tilanteiden yhteydessä.Yhteinen piirre oli kansalaisten kokemus siitä, että heidän täytyy kyetäluottamaan palveluntarjoajaan, oli kyseessä sitten lääkäri, hoitopaikan valintatai avun hakeminen arassa tai intiimissä tilanteessa. Jos luottamussuhdetta eisynny tai luottamus horjuu, oikeutta tiettyyn palveluun ei helposti edes halutahyödyntää.Esimerkiksi näin luottamussuhteen tärkeyttä kuvailtiin: ”Sosiaali-ja terveyspalveluissa. Kysymyksessä on hyvin henkilökohtaiset asiat, joten on tärkeää, että palveluntarjoajan kanssa "synkkaa" hyvin ja etenkin luottamus pelaa. Silloin asiat tulevat kunnolla hoidetuiksi.” ”Päihdehuollossa pahoja puutteita (a-klinikka)!! Nykyään a-klinikalta valitaan valmiiksi omahoitaja, omakokemuksesta tiedän, ettei aina hoitajan kanssa kaikki käy yksiin, minusta on tärkeää että on helppoa avautua omista asioistaan ja puhua asioista jotka ovat vaikeita käsitellä. ja ärkeää, että tietää että saa äänensä kuuluviin ja saa tarvitsemansa tuen.ja että sinua kuunnellaan. minusta olisi oikeutettua saada itse päättää kenet tuntee turvalliseksi ja luotettavaksi,koska luottamus on kaikki kaikessa näissä asioissa. minulle ei esim. kerrottu edes kun tahdoin koittaa kurssille/työelämänvalmennukseen, kuinka toimia asian edistämiseksi. tämä ongelma on suuressa kasvussa ja nuorten on yhä vaikeampi mennä a-klinikalle hakemaan apua. ja minusta asialle pitäisi tehdä jotakin, että kynnys pienenisi sinne menemiseen...” ”Luottamus ja henkilökemiat. On olemassa hyviä ja huonoja lääkäreitä, mutta hyvissäkin lääkäreissäkin myös sellaisia joiden kanssa ei tule jostain syystä toimeen. Samoin muissa sosiaaliviranomaisissa. On parempi jos saa valita esim. omalääkärinsä jos virallisen omalääkärin kanssa ei tule toimeen tai on esim. eettisiä ristiriitoja.”Top 3 teemojen avausLääkärin valinta puhutti eniten. Se nostettiin myös kaikkein tärkeimmäksiesimerkiksi niistä tilanteista, joissa valinnanvapaus on erityisen tärkeää.Lääkärin valinnassa korostettiin, että lääkärin tapaamisen täytyy tuntua hyvältäja luotettavalta. Tästä syystä monet käyttäisivät mieluiten omalääkäriä, jokatuntee ihmisen ja oireet pidemmän aikavälin takaan. Myös lääkärin sukupuoli,heikko suomen kielen taito ja yleisesti henkilön persoona vaikuttavathoitokokemukseen. Ne ovat syy haluun tehdä itse valintoja.
  4. 4. 4 ”Haluan valita itse lääkärini. Siksi, että yhteisymmärrys ja luottamus ei tule aina kaikkien kanssa. Mikäli tätä ei synny, jää monet tärkeät asiat sanomatta tai kuulematta. On valitettavaa, mikäli luottolääkärinsä - tai hoitajansa joutuu jättämään siksi, että ei ole enää varaa tai mahdollisuutta käyttää palveluita - jotka ovat muodostuneet itselle tärkeiksi. Hoidon pituus, luottamus ja vilpitön yhteistyö terveyspalveluiden edustajien kanssa on jo puoliksi hoidettu sairaus - on joku, joka välittää ja auttaa !” ”Valita esim oma lääkärisi. On saatava oikeus valita lääkärisi jos olet esim menossa gynekologiseen tutkimukseen etkä tunne oloasi "turvalliseksi" miehen läsnäollessa, syystä tai toisesta. !!” ”Lastenlääkärin valinta. On erittäin tärkeää olla "samalla aallonpituudella" lastenlääkärin kanssa - niin vanhemman kuin lapsen näkökulmasta. Aina sen omalääkärin kanssa ei saa tarvittavaa keskusteluyhteyttä, eivätkä kaikki lääkärit osaa olla tekemisissä varsinkaan pienten lasten kanssa.”Toiseksi tärkeimpänä teemana pidettiin palvelujen saavutettavuutta.Saavutettavuuden ideana oli saada mahdollisuus valita, missä paikassa ja kuinkanopeasti hoitoa annetaan ja saadaan.Näin asiasta kirjoitettiin: ” Mielenterveyspalvelujen nopea saanti. Kaikki keinot joilla kynnys avun saantiin madaltuu, ovat ehdottoman tärkeitä. Esimerkiksi masentunut ihminen saisi tarvitsemaansa apua nopeasti, ilman kuukausien jonotusta. Näin mahdollinen työkyvyttömyysaika lyhenee ja melko varmasti selvitään lyhyemmällä terapiajaksolla kuin ongelmien jonotusaikana kertautuessa..” ”Palvelu yli kuntarajojen. Voisi käyttää missä haluaa, jos palvelu on siten helpommin saatavilla, esim. espoolainen Järvenpäässä.” ”Päivähoitopaikan valinta. Perhe voisi valita vaihtoehdon omien mieltymysten mukaan. Mahdollisesti moniarvoistaisi päivähoitomaailmaa.”Kolmanneksi tärkeimmäksi teemaksi nousi mahdollisuus valintaan. Mahdollisuusvalintaan nostettiin tärkeäksi perusarvoksi joka ei riipu siitä, milloin ja missätilanteessa tätä mahdollisuutta hyödynnetään. Valinnanvapautta kuvattiinperusarvoksi, joka toteutuessaan saa ihmisen tuntemaan itsensä tärkeäksi jaarvokkaaksi.Muun muassa näin kuvailtiin, miksi mahdollisuus valita on tärkeää: ”Tärkeintä on antaa mahdollisuus valita. Ei tule mieleen mitään yksittäistä asiaa. Koen, että tärkeintä on, että jos on tilanne tai asia, jossa hoitohenk.kunta esim katsoo, että on useampi vaihtoehto niin tällaisessa luotetaan ja annetaan asiakkaan itse valita, eikä lähdetä kuuntelematta päättämään puolesta tai tyrmätä asiakkaan toivetta / ajatuksia ja valintaa.
  5. 5. 5 ”On oltava mistä valita. Helsingissä palveluita on pajon ja nykyisellään valinnan vapautta on miltei riittävästi mutta miten käy pikkupaikkunilla, missä tarjontaa ei ole? Valinnan vapauden kannalta olennaista on, että tarjontaa on riittävästi.” ”Valinnanvapaus on tärkeää jokaisella alueella ja jokaiselle. Sen pitäisi olla perusoikeus. kaikenlainen kaitseminen ja hyysääminen pois.”Lisätietoja: Eija Seppänen, Fountain Park, 040 – 508 3645etunimi.sukunimi@fountainpark.comVerkkohaastattelun on toteuttanut Fountain Park Oy.Raportin haastattelun tuloksista on kirjoittanut Hanna Hihnala.

×