VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1.2011, Kuntatalo

1,588 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VALO- valinnanvapaus Oulussa, Palveluseteli terveyspalveluissa-seminaari, 27.1.2011, Kuntatalo

 1. 1. HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II VALO – Valinnanvapaus Oulussa Keijo Koski, 25.1.2011
 2. 2. Terveydenhuoltolakiesityksen sisältö, hoitoon pääsy <ul><li>47 §, kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta </li></ul><ul><ul><li>Henkilö voi valita, mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa 2 ja 3 luvussa tarkoitetut terveydenhuollon palvelut. </li></ul></ul><ul><ul><li>Terveysaseman vaihtamisesta (kerran vuodessa) on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää että sille, jonka hän valitsee. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. </li></ul></ul><ul><ul><li>voimaantulo on esityksen mukaan 1.5.2011 </li></ul></ul><ul><li>48 §, laajennettu kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta </li></ul><ul><ul><li>valinnanvapaus laajenee koskemaan kaikkia terveyskeskuksia ja niiden terveysasemia 1.1.2014 alkaen </li></ul></ul>
 3. 3. Luku 2 sisältää <ul><li>Luku 2, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen </li></ul><ul><ul><li>terveysneuvonta ja terveyskasvatus </li></ul></ul><ul><ul><li>seulonnat </li></ul></ul><ul><ul><li>neuvolapalvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>kouluterveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>opiskeluterveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>työterveyshuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>merenkulkijoiden terveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>iäkkäiden neuvolapalvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>ympäristöterveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>todistukset </li></ul></ul>
 4. 4. Luku 3 sisältää <ul><li>Luku 3, sairaanhoito </li></ul><ul><ul><li>sairaanhoito </li></ul></ul><ul><ul><li>kotisairaanhoito </li></ul></ul><ul><ul><li>suun terveydenhuolto </li></ul></ul><ul><ul><li>mielenterveystyö </li></ul></ul><ul><ul><li>päihdetyö </li></ul></ul><ul><ul><li>lääkinnällinen kuntoutus </li></ul></ul>
 5. 5. VALO – Val innan vapaus O ulussa <ul><li>Lähtokohtia </li></ul><ul><ul><li>Uusi terveydenhuoltolaki , joka lisää asiakkaan valinnanvapautta </li></ul></ul><ul><ul><li>Monikuntaliitos , jossa Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyvät 1.1.2013 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>asukasmäärä vuoden 2011 alussa noin 185 000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeilu </li></ul></ul><ul><li>Aikataulu (alustava suunnitelma) </li></ul><ul><ul><li>1.5.2011 Oulu ja Kiiminki </li></ul></ul><ul><ul><li>1.1.2012 kaikki 5 kuntaa </li></ul></ul>
 6. 6. Valinnanvapauteen sisältyvät palvelut <ul><li>Malli lähtee terveysasemien avosairaanhoidon vastaanoton näkökulmasta. </li></ul><ul><ul><ul><li>Suun terveydenhuollon mukanaolo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lasten- ja äitiysneuvolan mukanaolo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto rajataan ulkopuolelle. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lakiesityksen 47-48 §:n ja lain perustelujen mukaan. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lääkinnällinen kuntoutus järjestetään keskitettynä palveluna. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kotisairaanhoitoa tarkastellaan yhdessä kotipalvelun kanssa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lisäksi tarkastellaan mallin laajentamismahdollisuuksia perustason erikoissairaanhoitoon ja erikoissairaanhoitoon (mm. mielenterveyspalveluihin), sosiaalipalveluihin sekä työterveyshuoltoon. </li></ul></ul>
 7. 7. VALO – Val innan vapaus O ulussa Oulu on pohjoista valoa ja elinvoimaa Menestyvä Oulu on ihmisiä ja yrityksiä innostava kansainvälinen keskus. Oulun visio 2020
 8. 8. Uuden Oulun hankekokonaisuus Konsernin tuotanto Muut tuotannot Sopimusohjaus Tilaukset STM/Kaste, aluekokeilu Sitra STM/Kaste, johtaminen PALVELUJÄRJESTELMÄ UUSI STRATEGIA PALVELUVAATEEN KASVU TYÖHYVINVOINTI OHJAUS SEURANTA UUDET VÄLINEET KANNUSTEET /SANKTIOT RESURSSIT PROSESSI-JOHTAMINEN Palvelujen järjestäminen / tilaaja
 9. 9. VALO-hankkeen tavoitteet <ul><li>Asukkaiden valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin </li></ul><ul><li>Palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla </li></ul>
 10. 10. VALO-hankkeen toimenpiteitä Terveysasemien määrittely ja asukkaiden listautuminen Tietojärjestelmien kehittäminen Palveluketjun eheyden varmistaminen Sopimusohjauksen uudistaminen kapitaatiopohjaiseksi <ul><ul><ul><li>Ohjauksen ja seurannan työkalujen valmistelu </li></ul></ul></ul>Tiedottaminen ja asukkaiden osallisuuden edistäminen
 11. 11. VALO-hankkeen toimenpiteitä (STM) Palvelujärjestelmän ja asiakkaan palveluketjujen eheyden varmistaminen sekä rajapintayhteistyö erikoissairaanhoitoon, vanhustyöhön sekä mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin Uuden strategian valmistelu uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalveluille Resurssien uudelleenjärjestely vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä Peruspalvelujen vahvistaminen sekä asiakkaan valinnanvapauden lisääminen <ul><ul><ul><li>Prosessi- ja lähijohtamisen tukeminen ja mallin laajentaminen kaikkiin yhdistyviin kuntiin </li></ul></ul></ul>Rahoitusjärjestelmän uudistaminen Työhyvinvoinnin tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä
 12. 12. VALO-hankkeen tavoitteet <ul><li>Asukkaiden valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin </li></ul><ul><ul><li>kirje kaikille Oulun ja Kiimingin asukkaille </li></ul></ul><ul><ul><li>valintailmoitus paperilomakkeella tai sähköisesti </li></ul></ul><ul><ul><li>aktiivinen ja passiivinen listautuminen </li></ul></ul><ul><ul><li>alkuvaiheessa 11 valittavaa terveysasemaa Oulussa ja Kiimingissä </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mukana myös yksityinen palveluntuottaja </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>avosairaanhoidon vastaanotto, suun terveydenhuolto, neuvola </li></ul></ul><ul><ul><li>osa palveluista keskitetty, esim. lääkinnällinen kuntoutus </li></ul></ul><ul><ul><li>koulu- ja opiskeluterveydenhuolto rajataan ulkopuolelle </li></ul></ul><ul><ul><li>kotisairaanhoitoa tarkastellaan yhdessä kotipalvelun kanssa </li></ul></ul>
 13. 13. VALO-hankkeen tavoitteet <ul><li>Palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla </li></ul><ul><ul><li>kapitaatiopohjainen sopimusohjaus – perustuu listautuneiden asukkaiden määrään </li></ul></ul><ul><ul><li>maksetaan tuottajalle kerran kuukaudessa </li></ul></ul><ul><ul><li>painokertoimena ikä </li></ul></ul><ul><ul><li>selvitetään muita painokertoimia, esim. asukkaiden sosioekonominen asema tai työterveyshuollon käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>kannustimet/sanktiot esim. laatumittarit tai yhteispäivystyksen käyttö </li></ul></ul>
 14. 14. VALO-hankkeen tavoitteet <ul><li>Valo-hankkeen tavoitteena on palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Tilaajan ja tuottajan väliset palvelusopimukset ovat tähän asti olleet tuotemääriin perustuvia. Hankkeessa valmistellaan siirtymistä kapitaatiopohjaiseen sopimukseen, jossa tuottajan (eli terveysaseman) saama kiinteä korvaus perustuu listautuneiden asukkaiden määrään. Korvaus maksetaan kerran kuukaudessa ja sen suuruuteen vaikuttaa asukkaiden iän mukainen painokerroin. Lisäksi selvitetään asukkaiden sosioekonomisen aseman tai työterveyshuollon käytön ottamista mukaan painokertoimiin. Työterveyshuollon piirissä olevista asukkaista ei ole saatavissa esimerkiksi Kelalta tähän tarkoitukseen kattavaa tietoa, mutta valintalomakkeessa kysytään lisätietona, onko asiakkaalla käytettävissä myös työterveyshuollon palvelut.   </li></ul><ul><li>Tilaajan ja tuottajan väliseen sopimukseen suunnitellaan otettavaksi myös kannustimia tai sanktioita, jotka määräytyisivät esimerkiksi laatumittareiden (mm. episodituotteet) tai yhteispäivystyksen käytön perusteella.   </li></ul><ul><li>Valitessaan terveysaseman asukkaat ohjaavat myös rahavirtaa. Kapitaatiopohjainen rahoitus yhdistettynä asukkaan valinnanvapauteen laittaa terveysasemat kilpailemaan asiakkaista joustavalla, laadukkaalla ja tehokkaalla palvelulla. </li></ul>
 15. 15. VALO-hankkeen tavoitteet <ul><li>Valittavat terveysasemat on Valo-hankkeessa määritelty ensisijaisesti terveysasemien avosairaanhoidon vastaanottojen näkökulmasta. Jokaiselle terveysasemalle kuuluu yksi tai kaksi suun terveydenhuollon yksikköä ja neuvolaa. Osa palveluista, kuten lääkinnällinen kuntoutus, järjestetään keskitettynä palveluna. </li></ul><ul><li>Valinnan kohteena olevia terveysaseman toimipisteitä on Oulun ja Kiimingin alueella kymmenen. Lisäksi asukkaiden vapaasti valittavissa on yksi yksityinen palveluntuottaja, Sepän terveysasema, jonka kanssa Oulun kaupungilla on voimassaoleva sopimus vastaanottopalveluiden tuottamisesta. </li></ul><ul><li>Kehitteillä oleva malli mahdollistaa monituottajamallin mukaisen uusien yksityisten lääkäriasemien liittymisen järjestelmään, mikäli näin poliittisesti päätetään. </li></ul>
 16. 16. Terveysaseman valinnan aikataulut
 17. 17. Valintalomakkeen valmisteluprosessi Valintalomakkeen suunnittelu ja prosessin määritys Efficaan liittyvä työ Efficaan liittyvien töiden määrittely ja tarjouspyyntö Tiedolle OmaOulun lomakkeen tekeminen ja testaus OmaOulun lomakkeen määrittely ja kilpailutus Kirjeen ja ohjeiden laatiminen Paperilomakkeita vastaanottavasta yksiköstä sopiminen Paperilomakkeen tekeminen Tiedottaminen asiakkaille, henkilöstölle ja päättäjille Kirjeen lähettäminen asukkaille ja valintailmoitusten tekeminen
 18. 18. Terveysaseman vaihtamisprosessi Asiointiprosessin automaattinen ohjaus käsittelyvaihe 1 DW käsittelyvaihe 2 Käsittelyvaihe n Effica Kuntalainen täyttää hakemuksen netissä Kuntalainen täyttää Hakemuksen virkailijan kanssa Oulu10:ssa tai TK:ssa Kuntalainen lähettää hakemuksen Postitse Oulu10:iin Hetu, Terveyskeskus tunnus+muut tarvittavat tiedot Syyt vaihtamiseen + muut tarvittavat tiedot 1.Vaihtoehto 2.Vaihtoehto ASPA 3.Vaihtoehto Virkailija syöttää tiedot lomakkeelle Tarvittavat tarkistukset?
 19. 19. Vårdval Halland <ul><ul><li>Suunnittelussa hyödynnetään soveltuvin osin Hallandin mallia, jossa korvausperusteena on kapitaatio. </li></ul></ul>Ikä Pisteet Korvaus/hlö (pl. 6 % alv-kompensaatio yksityisille hoitoyksiköille) 0 – 6 2,1 6 090 7 – 64 0,6 1 740 65 – 79 2,0 5 800 80 < 3,0 8 700
 20. 20. Asukkaan valinnanvapaus <ul><li>Asukas saa vapauden valita terveysasemansa. </li></ul><ul><ul><li>Aktiivinen ja passiivinen listautuminen. </li></ul></ul><ul><li>Alkuperäinen ehdotus mallin käyttöönoton vaiheista: </li></ul><ul><ul><li>Vaihe 1: Toukokuu 2011, Oulu ja Kiiminki (152 099 asukasta*) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe 2: Syksy 2011, Haukipudas ja Yli-Ii (20 833 asukasta*) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe 3: Tammikuu 2012, Oulunsalo (9 596 asukasta*) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaihe 4: 2012/2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pohjoinen alue niiltä osin kuin kunnat haluavat liittyä mukaan </li></ul></ul><ul><ul><li>* Asukasluvut vuodenvaihteessa 2009-2010. </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><ul><li>Alkuvaiheessa mukana Sepän terveysasema </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ulkoistettu noin 21 000 asukkaan avosairaanhoidon vastaanotto </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Selvitetään muiden tuottajien mukaantulon mahdollisuudet. </li></ul></ul>Yksityiset palveluntuottajat
 22. 22. <ul><li>Rahoitusjärjestelmän kehittämistä tehdään yhteistyössä STM:n kanssa. </li></ul><ul><ul><li>Monikanavaisesta rahoituksesta hallitusti kohti yksikanavaista terveydenhuollon rahoitusta siten, että rahoitus on palveluiden järjestämisestä vastuullisella </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahoitusjärjestelmän ohjausvoima keskeisimpiä tekijöitä tuottavuuden ja laadun sekä asiakasohjattavuuden turvaamisessa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratkaistava myös kuntien välisen laskutuksen toteuttaminen asukkaiden käyttäessä palveluita toisen kunnan alueella </li></ul></ul><ul><li>Julkinen raha kanavoituu laadukkaisiin ja vaikuttaviin palveluihin, kun asukas saa valita ja verrata. </li></ul>Rahoitus
 23. 23. <ul><li>Tilaajan ja tuottajan välinen sopimus tehdään kapitaatiomallin pohjalta </li></ul><ul><ul><li>Tuottajalle maksettava kiinteä korvaus perustuu listautuneiden asukkaiden määrään. </li></ul></ul><ul><ul><li>Iän mukaiset painokertoimet. </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvitetään myös esim. asukkaiden sosioekonomisen aseman tai työterveyshuollon sairaanhoidon käytön vaikutusta kapitaatiokorvaukseen. </li></ul></ul><ul><li>Sopimukseen kannustin- ja sanktiojärjestelmä / vaihtuva korvaus . </li></ul><ul><ul><li>Ohjataan esim. laatua </li></ul></ul><ul><ul><li>Laskutukseen osana mukaan pDRG </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteispäivystyksen käyttö kannustimeksi/sanktioksi. Vaihtoehtoisesti kustannus laskutetaan sellaisenaan tuottajalta. </li></ul></ul>Sopimusohjaus
 24. 24. <ul><li>Mahdollisimman suuri osa perustason erikoissairaanhoidosta / erikoissairaanhoidosta kehitetään toteutettavaksi avopalveluna terveysasemilla. </li></ul><ul><ul><li>Seurannassa käytetään ns. ”peittävyyslukua” (tavoitetaso esim. 80 %) </li></ul></ul><ul><li>Selvitetään erikoissairaanhoidon hoitoketjut ja laskutusvaihtoehdot. </li></ul><ul><li>Sairaanhoitopiirin kanssa keskusteltavia asioita: </li></ul><ul><ul><li>konsultointi </li></ul></ul><ul><ul><li>ta-käynnit </li></ul></ul><ul><ul><li>ulkopuoliset palvelut </li></ul></ul><ul><ul><li>vaikutus SHP:n laskutukseen </li></ul></ul><ul><ul><li>vaikutus SHP:n järjestämissuunnitelmaan </li></ul></ul><ul><ul><li>toteutuksen aikataulu </li></ul></ul>Erikoissairaanhoito
 25. 25. Työterveyshuolto <ul><li>Työterveyshuollon yhdistämistä rahoitusjärjestelmään selvitetään. </li></ul><ul><li>Toimintayksikön kapitaation määrittelyyn vaikuttaa olennaisesti se, onko vastuuväestölle tarjolla myös muita perusterveydenhuollon palveluja. </li></ul><ul><li>Kunnalla on järjestämisvelvollisuus koko väestölle. Kapitaatio on väestöpohjainen, eikä siinä huomioida työterveyshuollon käyttöä. </li></ul><ul><li>Kunnalla on järjestämisvelvollisuus koko väestölle, mutta on saatavilla tieto työterveyshuollon piirissä olevista asukkaista. Kapitaatio-korvauksessa huomioidaan työterveyshuollon käyttömahdollisuus </li></ul><ul><li>Työterveyshuollon kattavan sairaanhoidon piirissä oleva väestö listautuu työterveysyksikköön ja kunnan järjestämisvelvollisuus toteutuu työterveyshuollon lainsäädännön puitteissa. Työterveyshuollon toiminnan rahoitus toteutuu työterveyshuoltolain mukaan. </li></ul><ul><li>Työterveyshuollon kattavan sairaanhoidon piirissä oleva väestö listautuu työterveysyksikköön. Rahoitus siirtyy yksikanavaisesti kunnalle. </li></ul>

×