J. Pišút: Čo je viac a čo je menej dôležité pri diskusii o kvalite VŠ

828 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

J. Pišút: Čo je viac a čo je menej dôležité pri diskusii o kvalite VŠ

  1. 1. Čo je viac a čo menej dôležité pri diskusii o kvalite VŠ? Ján Pišút Seminár SGI 12.03.2010
  2. 2. Čo nie je dôležité <ul><li>Väčšina vecí, o ktorých sa dnes vášnivo diskutuje, a ktoré priamo neovplyvnia ani kvalitu a kvantitu výskumu ani kvalitu vzdelávania na VŠ, napr.: </li></ul><ul><li>Komplexná akreditácia </li></ul>
  3. 3. Čo je dôležité pre kvalitu výskumu <ul><li>Identifikácia a podpora špičkového výskumu </li></ul><ul><li>Potrebujeme pravidelnú všeobecnú výzvu APVV, nič lepšie nemáme, </li></ul><ul><li>Ak chceme viac objektivity, použime ako doplnok scientometriu (HEFCE) </li></ul><ul><li>Podpora medzinárodnej spolupráce </li></ul>
  4. 4. Čo je dôležité pre kvalitu vzdelávania <ul><li>Začnime systematicky podporovať zabezpečovanie kvality (QA) na vysokých školách, KULTÚRA KVALITY napríklad novým grantovým systémom, </li></ul><ul><li>Definícia kvality je ťažká, preto použiť systém „odspodu – nahor“ a vytvoriť dobré príklady hodné nasledovania </li></ul><ul><li>Preberať dobré skúsenosti zo zahraničia (ENQA) </li></ul>
  5. 5. Čo obsahuje kvalita vzdelávania <ul><li>Kvalita učiteľov, kvalita kurzov </li></ul><ul><li>Otvorenosť fakúlt pre bývalých absolventov pôsobiacich v zahraničí </li></ul><ul><li>Otvorenosť pre špičky z SAV a praxe </li></ul><ul><li>Analýzy názorov študentov, diskusie, prijímanie opatrení </li></ul><ul><li>Ďakujem Vám za pozornosť </li></ul>

×