Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M. Hrabovec: Slovenská veda - ako ju dostať z okraja záujmu?

610 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

M. Hrabovec: Slovenská veda - ako ju dostať z okraja záujmu?

  1. 1. www.anasoft.com Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu ? 14.12.2009 Michal Hrabovec prezident
  2. 2. <ul><li>Dodávky komplexných SW riešení a služieb </li></ul><ul><li>Rok vzniku 1991 </li></ul><ul><li>>100 zamestnancov v Bratislave </li></ul><ul><li>Tržby za služby >5 mil. Eur </li></ul><ul><li>4 lokality: SK, CZ, D, USA </li></ul><ul><li>ISO 9001:2000, ISO 27001, ... </li></ul><ul><li>IT firma roka 2009 </li></ul><ul><li>Hlavná cena Via Bona Slovakia pre malé a stredné podniky – udelená za 2005, 2006 </li></ul>O nás
  3. 3. <ul><li>Protichodné možnosti ďalšieho postupu: </li></ul><ul><ul><li>Patenty: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ochrana vlastníctva = boj právnikov </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Snaha konkurencie o obchádzanie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pomalší rozvoj inovácií </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opensource: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firma prezentuje znalosti a skúsenosti vlastných ľudí </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Udržiavanie s technologickým rozvojom a trendmi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vysoká kvalita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flexibilita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nižšia cena vývoja z dlhodobého hľadiska </li></ul></ul></ul>Výsledky VaV: zamknúť či otvoriť? <ul><li>Oblasti interného vývoja: Bitemporálne databázy, e-Learning, Picture recognition, bezpečnosť (párovanie identít) </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Byrokracia </li></ul><ul><li>Dlhé doby – kontrola a schvaľovanie projektov </li></ul><ul><li>Spolupráca s univerzitami - minimálna angažovanosť menežmentu </li></ul><ul><li>Problémy financovania </li></ul><ul><li>Chaos v pojmoch, špeciálne v softvérovom priemysle, a vo vývoji softvéru pre priemysel... </li></ul><ul><ul><li>Z á kon 172/2005 : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(1) Výskum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2) Základný výskum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(3) Aplikovaný výskum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(4) Vývoj </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>OPVaV-2009: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>(1) priemyselný (aplikovaný) výskum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2) experimentálny vývoj </li></ul></ul></ul>Fondy podporujúce výskum a vývoj
  5. 5. <ul><li>Potrebujeme vzdelaných ľudí (80% fy má VŠ vzdelanie), problémy: </li></ul><ul><ul><li>Zabíjanie kreativity a iniciatívy </li></ul></ul><ul><ul><li>Slabá príprava študentov na prax </li></ul></ul><ul><li>ANAlab (výskumno-vývojové lab. pre študentov univerzít) </li></ul><ul><ul><li>Diplomové a ročníkové práce </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontakt študentov s praxou, individuálna zodpovednosť a tímový výsledok </li></ul></ul><ul><ul><li>práca pod vedením profesionálov a príležitosť stať sa súčasťou skúsených riešiteľských tímov </li></ul></ul><ul><ul><li>Firemné procesy a Infraštruktúra </li></ul></ul><ul><li>Nadačný fond Myšlienka (podpora Z Š, S Š) </li></ul><ul><ul><li>Podpora vzdelávania skúsenosťou </li></ul></ul><ul><ul><li>Popularizácia vedy </li></ul></ul>Podpora vzdelávania
  6. 6. Mládež a veda? <ul><li>Fyzikálne zákony </li></ul><ul><li>Konštrukcia robota </li></ul><ul><li>Algoritmika </li></ul><ul><li>Programovanie </li></ul><ul><li>Prezentácia </li></ul><ul><li>Tímová práca </li></ul><ul><li>Eviromentalistika </li></ul><ul><li>Príťažlivá forma </li></ul>668 TÍMOV V STREDNEJ EURÓPE VIAC AKO 500.000 DETÍ SVETA Najlepšie tímy v zahraničí sa intenzívne pripravujú v projektových vzdelávacích blokoch (súčasť vyučovania) ... u nás chýba motivácia pedagógov (trénerov)
  7. 7. Ďakujem za pozornosť OTÁZKY ?

×