Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
K DOMOVU POZRI, ANJEL <ul><li>Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu? </li></ul><ul><li>Martin Filko </li></ul><ul...
V ČOM JE PROBLÉM?
Základy ekonómie migrácie mozgov <ul><li>Mozgy migrujú tam, kde sa ich ľudský kapitál najlepšie uplatní </li></ul><ul><u...
Základy ekonómie migrácie mozgov <ul><li>Výsledné geografické rozloženie mozgov je efektívne </li></ul><ul><ul><li>Ak nie ...
Slovensko má problém <ul><li>Kvalifikovaná emigrácia do iných krajín OECD, ako % domácej kvalifikovanej pracovnej sily </l...
PREČO SA VRACAJÚ?
Väzby <ul><li>Rodina, priatelia, at ď. </li></ul><ul><li>Problematické ovplyvniť verejnou politikou </li></ul><ul><li>Možn...
Kariéra <ul><li>Hyperkompetitívna anglosaská akadémia </li></ul><ul><li>Byrokratická a strmo hierarchická kontinentálna ak...
Prijateľný mzdový diferenciál <ul><li>Pre VŠ vzdelanie aj PhD porovnateľný s priemerom OECD </li></ul><ul><ul><li>Ale nižš...
Vracanie požičaného <ul><li>Pocit záväzku voči krajine, jej obyvateľom, bývalým učiteľom, školám... </li></ul><ul><li>Vytv...
Kvalita života <ul><li>Preferencia životného štýlu na Slovensku /na Východe </li></ul><ul><li>Otázka individuálnych prefe...
PREČO RADŠEJ NIE?
Neúčasť v medzinárodných sieťach <ul><li>Jedno z najväčších negatív návratu </li></ul><ul><li>Málokedy pomenované </li></u...
Kolegovia a učitelia <ul><li>Mladý vedec po získaní PhD potrebuje naďalej mentorov </li></ul><ul><li>Väčšina vedy dnes pre...
Kariéra <ul><li>„ Klany a mafie“ </li></ul><ul><li>Ak sa majú mozgy vrátiť, ich kariéra musí prebiehať podľa pravidiel, na...
Peniaze <ul><li>Hoci je mzdový diferenciál prijateľný, samotná úroveň miezd je nižšia </li></ul><ul><ul><li>Hoci v parite ...
Študenti a študijné programy <ul><li>Elitní maturanti v čoraz väčšej miere študujú v Čechách, alebo na Západe </li></ul><u...
Kvalita života <ul><li>Preferencia života v krajine s vysokým spoločenským kapitálom </li></ul><ul><li>Michal Horváth (Oxf...
ČO MÔŽEME ZMENIŤ
Čo vieme zmeniť? <ul><li>Dôležitejšie, ako konkrétne programy pre návrat mozgov je mať dobre fungujúce akademické prostred...
Príklad rýchlej zmeny <ul><li>Národný program prilákania nádejného talentu </li></ul><ul><li>Nielen pre Slovákov (tí autom...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

M. Filko: K domovu pozri, anjel

709 views

Published on

Published in: Travel, Education
 • Be the first to comment

M. Filko: K domovu pozri, anjel

 1. 1. K DOMOVU POZRI, ANJEL <ul><li>Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu? </li></ul><ul><li>Martin Filko </li></ul><ul><li>Fakulta soci álnych a ekonomických vied UK </li></ul><ul><li>Ministerstvo financií SR </li></ul>
 2. 2. V ČOM JE PROBLÉM?
 3. 3. Základy ekonómie migrácie mozgov <ul><li>Mozgy migrujú tam, kde sa ich ľudský kapitál najlepšie uplatní </li></ul><ul><ul><li>Z chudobnejších krajín do bohatších </li></ul></ul><ul><ul><li>Z horšie fungujúcich inštitúcií na lepšie fungujúce </li></ul></ul><ul><ul><li>Ešte zvýraznené sieťovými efektmi a výhodami koncentrácie talentov </li></ul></ul><ul><li>Ako vznik á problém? </li></ul>
 4. 4. Základy ekonómie migrácie mozgov <ul><li>Výsledné geografické rozloženie mozgov je efektívne </li></ul><ul><ul><li>Ak nie je rozdiel medzi súkromnými a celkovými výnosmi z talentu /vzdelania </li></ul></ul><ul><ul><li>Ak nie je vzdelanie financované z verejných zdrojov </li></ul></ul><ul><li>Kvôli existencii týchto problémov predstavuje emigrácia talentov problém pre verejnú politiku </li></ul><ul><ul><li>V realite ešte komplikovanejšie </li></ul></ul><ul><li>„ Mozog“ a prijímajúca krajina získavajú, krajina pôvodu stráca </li></ul><ul><li>V prípade kolobehu mozgov môže profitovať migrant aj obidve krajiny </li></ul>
 5. 5. Slovensko má problém <ul><li>Kvalifikovaná emigrácia do iných krajín OECD, ako % domácej kvalifikovanej pracovnej sily </li></ul><ul><li>Vplyv (e)migrantov v Čechách? </li></ul>
 6. 6. PREČO SA VRACAJÚ?
 7. 7. Väzby <ul><li>Rodina, priatelia, at ď. </li></ul><ul><li>Problematické ovplyvniť verejnou politikou </li></ul><ul><li>Možno to ani nechceme ovplyvňovať </li></ul>
 8. 8. Kariéra <ul><li>Hyperkompetitívna anglosaská akadémia </li></ul><ul><li>Byrokratická a strmo hierarchická kontinentálna akadémia </li></ul><ul><li>Ľahšie vyniknúť v menej rozvinutej a „redšej“ slovenskej akadémii </li></ul><ul><li>Medzinárodne mediánový mozog môže byť doma vysoko nadpriemerný </li></ul><ul><li>Možnosť budovať inštitúcie zameraním sa na priemerných absolventov západných škôl, alebo regionálnych excelentných centier (CERGE a pod.) </li></ul>
 9. 9. Prijateľný mzdový diferenciál <ul><li>Pre VŠ vzdelanie aj PhD porovnateľný s priemerom OECD </li></ul><ul><ul><li>Ale nižší ako v Čechách </li></ul></ul><ul><li>Relatívny nedostatok vysokokvalifikovaných? </li></ul>
 10. 10. Vracanie požičaného <ul><li>Pocit záväzku voči krajine, jej obyvateľom, bývalým učiteľom, školám... </li></ul><ul><li>Vytváranie nového, budovanie inštitúcií, reformy... </li></ul><ul><li>Skôr sekundárna motivácia </li></ul><ul><li>Ale môže ovplyvniť rozhodovanie napríklad medzi univerzitami vo V4 </li></ul><ul><li>Explicitne tento motív pomenovať </li></ul><ul><li>Štipendijné schémy na štúdium v zahraničí by mali obsahovať záväzok aspoň na čas sa vrátiť (Štefánik) </li></ul>
 11. 11. Kvalita života <ul><li>Preferencia životného štýlu na Slovensku /na Východe </li></ul><ul><li>Otázka individuálnych preferencií, často triviálnych - podnebie, spoločenská vzdialenosť, atď. </li></ul><ul><li>Martin Filko, cca 2005 -2006: „ Chcem z ápadný plat, ale východný životný štýl.“ </li></ul>
 12. 12. PREČO RADŠEJ NIE?
 13. 13. Neúčasť v medzinárodných sieťach <ul><li>Jedno z najväčších negatív návratu </li></ul><ul><li>Málokedy pomenované </li></ul><ul><li>Riešiteľné najmä na inštitucionálnej úrovni </li></ul><ul><li>Programy pre návrat mladých vedcov by mali obsahovať aj sieťový komponent a jeho financovanie (konferencie atď.) </li></ul>
 14. 14. Kolegovia a učitelia <ul><li>Mladý vedec po získaní PhD potrebuje naďalej mentorov </li></ul><ul><li>Väčšina vedy dnes prebieha v tímoch </li></ul><ul><li>Ak sú potenciálni mentori a spolupracovníci nevyhovujúci, talent nepríde za žiadne peniaze </li></ul><ul><li>Koncentrovať talent, nie ho „rovnomerne rozkladať po krajine“ </li></ul><ul><li>Ešte dôležitejšie je budovanie formálnych a neformálnych sietí a ich infraštruktúry </li></ul>
 15. 15. Kariéra <ul><li>„ Klany a mafie“ </li></ul><ul><li>Ak sa majú mozgy vrátiť, ich kariéra musí prebiehať podľa pravidiel, na ktoré si zvykli na Západe </li></ul><ul><li>A tie sú väčšinou transparentné, neosobné, založené na pravidlách a výsledkoch, nie osobných väzbách </li></ul>
 16. 16. Peniaze <ul><li>Hoci je mzdový diferenciál prijateľný, samotná úroveň miezd je nižšia </li></ul><ul><ul><li>Hoci v parite kúpnej sily sú rozdiely menej výrazné </li></ul></ul><ul><li>Často využívané riešenie – účasť na „projektoch“ </li></ul><ul><ul><li>V limitovanej miere môže byť prínosná kvôli vystaveniu „skutočnému svetu“, „aplikáciám“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Môže deformovať motivácie na výskum a vzdelávanie </li></ul></ul><ul><ul><li>V niektorých oblastiach vôbec nie je k dispozícia (fundamentálny výskum) </li></ul></ul><ul><li>Nadpriemerne platené miesta (v PPP porovnateľné so Západom) pre vrcholový talent </li></ul>
 17. 17. Študenti a študijné programy <ul><li>Elitní maturanti v čoraz väčšej miere študujú v Čechách, alebo na Západe </li></ul><ul><li>Neštandardné študijné programy </li></ul><ul><li>Problémy sa stupňujú s vyššími stupňami štúdia </li></ul><ul><li>Miroslav Beblavý (FSEV UK): „Zmena praxe je možná od úrovne katedry alebo študijného programu.“ </li></ul>
 18. 18. Kvalita života <ul><li>Preferencia života v krajine s vysokým spoločenským kapitálom </li></ul><ul><li>Michal Horváth (Oxford): „Mentálne nastavenie vlády treba riešiť vo voľbách, mentálne nastavenie ľudu emigráciou.“ </li></ul><ul><li>Niektoré krajiny/spoločenské systémy/elity sú prívetivejšie, čo sa týka progresívnych deviantov </li></ul><ul><li>Problematické meniť verejnou politikou, takmer nemožné v krátkodobom horizonte </li></ul>
 19. 19. ČO MÔŽEME ZMENIŤ
 20. 20. Čo vieme zmeniť? <ul><li>Dôležitejšie, ako konkrétne programy pre návrat mozgov je mať dobre fungujúce akademické prostredie </li></ul><ul><li>Dôležitá je zmena kariérnych ciest a ich urýchlenie (aj kvôli menej početnej strednej generácii) </li></ul><ul><li>Napriek tomu, zvýšenie priemernej mzdy mladých akademikov k 1,5x priemernej mzdy </li></ul><ul><li>A špeciálne ohodnotenie výnimočného talentu </li></ul>
 21. 21. Príklad rýchlej zmeny <ul><li>Národný program prilákania nádejného talentu </li></ul><ul><li>Nielen pre Slovákov (tí automaticky viac lákaní návratom domov) </li></ul><ul><li>Na 3-5 rokov, výber západnými kritériami, možno s nižšími hodnotami </li></ul><ul><li>Obmedzené zaťaženie učením, ak neovládajú jazyk, tak v angličtine, slušné peniaze na sieťovanie a cestovanie </li></ul><ul><li>Prilákanie kritickej masy by radikálne zmenilo slovenskú akadémiu na desaťročia dopredu </li></ul><ul><li>Náklady: 1 000 účastníkov x 50 000 eur = 50 miliónov eur ročne </li></ul>

×