Niekoľko poznámok k materiálu 12 RIEŠENÍ PRE KVALITNEJŠIE VYSOKÉ ŠKOLY  Peter Mederly
Cieľ vystúpenia <ul><li>cieľom vystúpenia je prezentovať názor na materiál 12 RIEŠENÍ PRE KVALITNEJŠIE VYSOKÉ ŠKOLY </li>...
Úvodné poznámky <ul><li>materiál sa sústreďuje na vybrané problémy - nemá ambíciu zaoberať sa všetkými problémami v súčasn...
Opatrenia bez pripomienok <ul><li>1. Ukončime vyhladovanie vysokých škôl </li></ul><ul><li>3. Eurofondy nielen do prístroj...
Opatrenia s pripomienkami (1) <ul><li>4. Dajme väčšiu slobodu školám pri ich ceste k úspechu  </li></ul><ul><li>Vo všeobe...
Opatrenia s pripomienkami (2) <ul><li>6. Zmeňme akreditáciu smerom k skutočnej garancii kvality </li></ul><ul><li>súhlas s...
Opatrenia s pripomienkami (3) <ul><li>12. Spojme všetky návrhy do ucelenej stratégie </li></ul><ul><li>áno, treba vypracov...
Poznámky k opatreniu 2 <ul><li>2. Peniaze od štátu najmä za skutočnú kvalitu </li></ul><ul><li>pravdepodobne najdôležit...
Ako posudzovať kvalitu vysokej školy <ul><li>Citát z materiálu: </li></ul><ul><li>Kvalita výskumnej činnosti by pritom ne...
Financovanie vysokých škôl <ul><li>Nastaveniu kritérií financovania by malo tiež predchádzať sformulovanie koncepcie, v rá...
Záver <ul><li>predložený materiál pokladám za mimoriadne užitočný a s veľkou väčšinou návrhov, ktoré prináša súhlasím </l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

P. Mederly: Niekoľko poznámok k materiálu 12 riešení pre kvalitnejšie VŠ

1,413 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
400
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P. Mederly: Niekoľko poznámok k materiálu 12 riešení pre kvalitnejšie VŠ

 1. 1. Niekoľko poznámok k materiálu 12 RIEŠENÍ PRE KVALITNEJŠIE VYSOKÉ ŠKOLY Peter Mederly
 2. 2. Cieľ vystúpenia <ul><li>cieľom vystúpenia je prezentovať názor na materiál 12 RIEŠENÍ PRE KVALITNEJŠIE VYSOKÉ ŠKOLY </li></ul><ul><li>k materiálu som mal počas jeho tvorby možnosť prispieť v rámci diskusie, ako i poznámkami a komentármi, z ktorých značná časť sa v materiáli premietla </li></ul><ul><li>sústredím sa na miesta materiálu, ku ktorým by som chcel niečo dodať, prípadne prezentovať iný názor ako je uvedený v materiáli - vyjadrovať sa budem najmä k časti s opatreniami </li></ul><ul><li>chcem oceniť snahu autorov a Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorá viedla k vzniku tohto materiálu </li></ul>
 3. 3. Úvodné poznámky <ul><li>materiál sa sústreďuje na vybrané problémy - nemá ambíciu zaoberať sa všetkými problémami v súčasnom vysokom školstve – nebol to jeho účel, a preto to nepokladám za jeho nedostatok </li></ul><ul><li>materiál vychádza aj z hodnotení stavu vysokého školstva urobeného a zverejneného na konci funkčného obdobia predchádzajúceho ministerstva v roku 2006 vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2005 a v národnej štúdii Systém financovania vysokého školstva na Slovensku a jeho vplyv na vysokoškolský systém vypracovanej pre OECD *) </li></ul><ul><li>*) http://www.oecd.org/dataoecd/20/61/38308094.pdf </li></ul>
 4. 4. Opatrenia bez pripomienok <ul><li>1. Ukončime vyhladovanie vysokých škôl </li></ul><ul><li>3. Eurofondy nielen do prístrojov, ale aj do ľudí </li></ul><ul><li>5. Motivujme školy, aby sa spájali so svetovou špičkou </li></ul><ul><li>7. Umožnime najtalentovanejším rýchlu cestu nahor (až na zlú formuláciu v úvodnom zhrnutí) </li></ul><ul><li>8. Aj na VŠ sa musí učiť inak </li></ul><ul><li>9. Medzinárodný rozmer VŠ musí byť samozrejmosťou </li></ul><ul><li>10. Nekompromisne proti nečestným akademickým praktikám </li></ul><ul><li>11. Štedro podporme spojenie najlepších (až na nejasnú formu navrhovaného pracoviska) </li></ul>
 5. 5. Opatrenia s pripomienkami (1) <ul><li>4. Dajme väčšiu slobodu školám pri ich ceste k úspechu </li></ul><ul><li>Vo všeobecnosti súhlas, ale odporúčam vziať do úvahy, že: </li></ul><ul><li>súčasný zákon dáva vysokej škole prakticky úplnu voľnosť vnútornej organizácie, ak celú zodpovednosť navonok za jej chod preberú orgány na úrovni vysokej školy (rektor, AS vysokej školy, VR vysokej školy) </li></ul><ul><li>obmedzenia zo zákona vznikajú v prípade, keď sa vysoká škola delí na fakulty, pretože potom treba v zákone riešiť problém zodpovednosti fakúlt navonok a tým aj vo vnútri vysokej školy </li></ul><ul><li>súčasný stav je kompromisom za zrušenie právnej subjektivity fakúlt </li></ul><ul><li>zmeny pokladám za potrebné, ale navrhované voľné definovanie rozhodovacej štruktúry podmienené len súhlasom dostatočného počtu zamestnancov resp. členov AS by bol rizikový krok - rámec rozhodovacej štruktúry by mal upravovať zákon </li></ul><ul><li>minimálny cieľ: úprava súčasného stavu distribúcie kompetencií medzi samosprávnymi orgánmi vysokej školy vrátane správnej rady </li></ul>
 6. 6. Opatrenia s pripomienkami (2) <ul><li>6. Zmeňme akreditáciu smerom k skutočnej garancii kvality </li></ul><ul><li>súhlas s navrhovanými opatreniami </li></ul><ul><li>pokiaľ ide o kritiku akreditačného procesu obsiahnutého v materiáli pokladám za potrebné rozlišovať existujúce kritériá a spôsob ich uplatnenia v praxi </li></ul><ul><li>pokiaľ ide o existujúce kritériá , nesúhlasím so všeobecným  tvrdením materiálu, že proces akreditácie je na slovenských vysokých školách dlhodobo charakterizovaný formálnymi, administratívne definovanými a na vstupy zameranými kritériami – kritériá nie sú formálne, ani administratívne definované, ani zamerané na vstupy – výnimku tvoria zásahy do kritérií na habilitačné konanie a vymenúvanie profesorov (idúce mimochodom nad rámec zákona) a na zaraďovanie vysokých škôl urobené po roku 2006 </li></ul><ul><li>k spôsobu uplatnenia kritérií sa v súčasnosti necítim kompetentný vyjadriť sa </li></ul>
 7. 7. Opatrenia s pripomienkami (3) <ul><li>12. Spojme všetky návrhy do ucelenej stratégie </li></ul><ul><li>áno, treba vypracovať stratégiu ako ďalej </li></ul><ul><li>ako prvý krok zhodnotiť napĺňanie koncepcie z roku 2000 – potom jej revízia alebo zásadné prepracovanie </li></ul><ul><li>opatrenie obsahuje návrh na prijatie nového zákona o vysokých školách, ktorý by mal byť relatívne rámcový ... v porovnaní s platným zákonom by tak mal byť aj stručnejší. Veľa častí, o ktorých pojednáva dnešný zákon, by mali byť predmetom všeobecne záväzných právnych predpisov nižšej sily. Tu však, vzhľadom na špecifiká slovenskej legislatívy, treba citlivo určiť hranicu, aby nedošlo k spochybneniu autority tohto komplexu právnych predpisov . </li></ul><ul><li>článok 13 ods. 1 Ústavy SR: povinnosti možno ukladať len na základe zákona </li></ul><ul><li>požadované rámcové znenie zákona o vysokých školách je vzhľadom na citovaný článok Ústavy v súčasnosti nerealizovateľné </li></ul>
 8. 8. Poznámky k opatreniu 2 <ul><li>2. Peniaze od štátu najmä za skutočnú kvalitu </li></ul><ul><li>pravdepodobne najdôležitejšie a najcitlivejšie opatrenie </li></ul><ul><li>obsahuje viacero návrhov, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj, a preto je potrebné ich mimoriadne dôkladné premyslieť </li></ul><ul><li>s týmto opatrením súvisia 2 kľúčové otázky vysokého školstva, a to </li></ul><ul><ul><li>ako posudzovať kvalitu vysokej školy </li></ul></ul><ul><ul><li>ako prideľovať vysokým školám peniaze zo štátneho rozpočtu (z verejných zdrojov) </li></ul></ul>
 9. 9. Ako posudzovať kvalitu vysokej školy <ul><li>Citát z materiálu: </li></ul><ul><li>Kvalita výskumnej činnosti by pritom nemala byť jediným cieľom VŠ. Tie by si mali v prvom rade definovať svoje poslanie, ktoré by mali následne napĺňať. Stať sa špičkovou výskumnou inštitúciou je len jedno z nich. Môže nim rovnako byť napríklad aplikovaný výskum, zameraný na región či špecifické odvetvie. Napĺňanie tohto cieľa je potom kľúčové pri hodnotení kvality danej inštitúcie </li></ul><ul><li>Poslanie vysokej školy pozostáva z troch zložiek </li></ul><ul><ul><li>vzdelávanie </li></ul></ul><ul><ul><li>(základný, „akademický“) výskum </li></ul></ul><ul><ul><li>pomoc pri rozvoji regiónu/odvetvia (aplikovaný výskum, konzultácie, služby) </li></ul></ul><ul><li>Kvalitu vysokej školy nemožno redukovať len na kvalitu výskumu, čo sa v súčasnosti v praxi do veľkej miery deje </li></ul><ul><li>Je potrebné nájsť priamejšie kritériá pre hodnotenie kvality vzdelávania </li></ul><ul><li>Jedným z kritérií pre hodnotenie pomoci regiónu môže byť aj navrhované kritérium získania finančných prostriedkov za aktivity v tejto oblasti </li></ul><ul><li>Záver: aktivity v rámci opatrenia 2 začať explicitnou formuláciou koncepcie posudzovania kvality vysokej školy a až v nadväznosti na túto koncepciu prijímať konkrétne opatrenia </li></ul>
 10. 10. Financovanie vysokých škôl <ul><li>Nastaveniu kritérií financovania by malo tiež predchádzať sformulovanie koncepcie, v rámci ktorej treba odpovedať na otázky ako: </li></ul><ul><li>aká časť financovania má byť na základe výkonu </li></ul><ul><li>ako brať pri financovaní do úvahy výkon vysokej školy v jednotlivých oblastiach naplňania jej poslania </li></ul><ul><li>za aké obdobie vyhodnocovať výkon vysokej školy na účely financovania </li></ul><ul><ul><li>u vzdelávania je prirodzené financovať podľa aktuálneho výkonu odvodeného od váženého počtu študentov </li></ul></ul><ul><ul><li>výkon vo výskume sa v súčasnom systéme vyhodnocuje za predchádzajúci rok (do roku 2007 za posledné 2 roky) – preto sa nepoužívajú citácie ako kritérium </li></ul></ul><ul><li>ak sa zavedú citácie ako kritérium výkonu (ako navrhuje materiál), tak sa musí zmeniť vyhodnocovacie obdobie (citácia je výsledkom výkonu v čase vzniku publikácie) aj celková filozofia – bude potrebné rozhodnúť, či sa hodnotí </li></ul><ul><ul><li>výkon inštitúcie - potom sa citácia ráta škole, kde vznikla publikácia, alebo </li></ul></ul><ul><ul><li>kvalita personálneho obsadenia - potom sa citácia ráta škole, kde sa v hodnotenom čase nachádza autor publikácie </li></ul></ul>
 11. 11. Záver <ul><li>predložený materiál pokladám za mimoriadne užitočný a s veľkou väčšinou návrhov, ktoré prináša súhlasím </li></ul><ul><li>cesta od návrhov k ich realizácii v praktickom živote, pokiaľ k nej príde, však nebude jednoduchá a bude si vyžadovať veľké množstvo vôle a energie, a to od najvyšších až po najnižšie zo zainteresovaných úrovní </li></ul><ul><li>je otázka, či akademická komunita a politická elita v sebe túto vôľu a energiu v súčasnom období nájdu </li></ul>

×