M. Beblavý: Ako posunúť Slovensko na ceste k lepším vysokým školám

1,239 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
431
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

M. Beblavý: Ako posunúť Slovensko na ceste k lepším vysokým školám

 1. 1. AKO POSUNÚŤ SLOVENSKO NA CESTE K LEPŠÍM VYSOKÝM ŠKOLÁM Miroslav Beblavý
 2. 2. PENIAZE OD ŠTÁTU NAJMÄ ZA SKUTOČNÚ KVALITU <ul><li>Dnešný systém vylepšiť a zjednodušiť , nie zahodiť. </li></ul><ul><li>Dôraz na karentované publikácie + citácie , ALE medzinárodné porovnanie v konkrétnom odbore ako objektívnejšie kritérium + postupne by sme mali z hodnotenia eliminovať publikácie bez možnosti kontroly ich kvality. </li></ul><ul><li>Nové kritérium: objem nadobudnutých súkromných zdrojov . </li></ul><ul><li>Z jednodušiť financovanie odvodené od počtu študentov + vyššie normatívy pre „mäkké“ oblasti (ktoré budú oslabené posilnením financovania podľa vedy). </li></ul><ul><li>I nvestovať do hľadania kritérií na meranie kvality . </li></ul><ul><li>P reniesť časť inštitucionálneho financovania do grantového systému. </li></ul><ul><li>Eurofondy investovať viac do ľudí. </li></ul><ul><li>S tabilita a predvídateľnosť vzorca . </li></ul>
 3. 3. DAJME ŠKOLÁM VÄČŠIU SLOBODU <ul><li>Umožniť VŠ (vrátane verejných) flexibilne definovať rozhodovaciu štruktúru. </li></ul><ul><li>Možnosti: od žiadne zmeny cez drobné zmeny (napríklad redefinovanie vzťahu senátu a rektora) až po zásadné zmeny (napríklad zlúčenie správnej rady a senátu do jedného orgánu, v ktorom by určitý počet členov mali externí zástupcovia). </li></ul><ul><li>Verejné vysoké školy by si zachovali dnešný model, ak sa výslovne nerozhodnú inak. </li></ul><ul><li>U možniť aj flexibilnejšiu spoluprácu so strategickými partnermi . (zahraničnou vysokou školou, podnikom alebo samosprávnou jednotkou (napr. mestom alebo VÚC). </li></ul>
 4. 4. MOTIVUJME K SPÁJANIU SA SO SVETOVOU ŠPIČKOU <ul><li>Podporovať vytváranie strategických partnerstiev či spoločných inštitúcií slovenských vysokých škôl s prestížnymi svetovými inštitúciami. </li></ul><ul><li>„ I nvestičné stimuly “ pre špičkové vzdelávacie a vedecké inštitúcie (ako vláda láka priemyselných investorov, mala by začať pracovať aj na pritiahnutí strategických partnerov pre vysoké školy). </li></ul><ul><li>Štedro podporme spájanie najlepších v rámci Slovenska – spoločné doktorandské programy a iné pracoviská. </li></ul>
 5. 5. AKREDITÁCIA, KTORÁ BUDE SKUTOČNE GARANTOVAŤ KVALITU <ul><li>Presunúť v praxi dôraz od skúmania formálnej kvalifikácie jedného garanta smerom k celkovému zabezpečeniu vzdelávania prostredníctvom ľudí, procesov a obsahovej stránky vzdelávania. </li></ul><ul><li>Posilniť celkovú kapacitu Akreditačnej komisie . </li></ul><ul><li>Rozšíriť a sprofesionalizovať jej podporný aparát . </li></ul><ul><li>Rozšíriť ju o zahraničných členov (prinesú zahraničné skúsenosti a eliminujú riziko konfliktu záujmov). </li></ul><ul><li>Pri akreditácii externého štúdia zaviesť osobitnú metodiku . </li></ul><ul><li>Výrazne znížiť administratívnu náročnosť akreditácie - dobre štrukturované a zamerané dotazníky / žiadosti. </li></ul><ul><li>Zaviesť mechanizmus preskúmateľnosti jej rozhodnutí . </li></ul><ul><li>Dôraz na odbornosť a nezávislosť Akreditačnej komisie ako orgánu. </li></ul>
 6. 6. UMOŽNIME NAJLEPŠÍM RÝCHLEJŠIU CESTU NAHOR <ul><li>Zmena kariérnej cesty - sprísniť výskumné kritériá, uvoľniť a zmeniť pedagogické kritériá. </li></ul><ul><li>Strmejší platový postup , ale len pri náročnejších kritériách. </li></ul><ul><li>Zaviesť inštitút tzv. excelentných profesúr s nadpriemernými podmienkami, financovaných verejných a súkromným sektorom. </li></ul>
 7. 7. AJ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH SA MUSÍ UČIŤ INAK <ul><li>Aj vysoké školy musia prejsť kurikulárnou reformou . </li></ul><ul><li>Bez ohľadu na študijný odbor má význam rozvíjať tvorivosť, logické uvažovanie, analytické a kritické myslenie, vnímanie súvislostí, získavanie a interpretáciu informácií, schopnosť pochopiť, využiť a uvažovať o prečítanom texte . </li></ul><ul><li>V praxi - zavádzanie nových predmetov (napr. akademické písanie, výskumné metódy, kritické myslenie) + zmena prebiehajúca v rámci jednotlivých predmetov. </li></ul><ul><li>Prijať koncepčný dokument . </li></ul><ul><li>Podporiť pilotné programy jednotlivých vysokých škôl. </li></ul><ul><li>Strednodobo: všeobecné zavedenie + zakomponovanie postupne rastúcich nárokov v tejto oblasti do akreditačného procesu. </li></ul>
 8. 8. MEDZINÁRODNÝ ROZMER VŠ MUSÍ BYŤ SAMOZREJMOSŤOU <ul><li>Posilniť finančnú podporu zapájania sa do medzinárodných výskumných projektov. </li></ul><ul><li>Dofinancovanie výmenných programov (najmä nízkych štipendií) zo slovenských zdrojov. </li></ul><ul><li>Zohľadnenie aktívnosti v medzinárodných aktivitách vo financovaní aj v akreditácii. </li></ul><ul><li>Výrazne finančne podporiť vyučovanie vybraných predmetov aj celých študijných odborov v angličtine . </li></ul>
 9. 9. NEKOMPROMISNE PROTI NEČESTNÝM AKADEMICKÝM PRAKTIKÁM <ul><li>Zaviesť možnosť odobrať za vopred stanovených podmienok vysokoškolské aj vedecko-pedagogické tituly , ak boli získané nečestnými praktikami. </li></ul><ul><li>Do akreditačného procesu zaviesť aj akreditáciu vnútorných systémov zavádzania a vymáhania akademickej etiky na vysokých školách. </li></ul>
 10. 10. SPOJME VŠETKY NÁVRHY DO UCELENEJ STRATÉGIE <ul><li>Vydať Bielu knihu . </li></ul><ul><li>Vrátane zhodnotenia skúsenosti s koncepciou z roku 2000. </li></ul><ul><li>Nový vysokoškolský zákon . </li></ul>

×