Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aby SlovenSko nebolo Aj zAdĺžené,
       aj hlúpe a bez práce
vážení poslanci národnej rady Slovenskej republiky!

V týcht...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Petícia: Aby Slovensko nebolo aj zadĺžené, aj hlúpe a bez práce

443 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Petícia: Aby Slovensko nebolo aj zadĺžené, aj hlúpe a bez práce

  1. 1. Aby SlovenSko nebolo Aj zAdĺžené, aj hlúpe a bez práce vážení poslanci národnej rady Slovenskej republiky! V týchto dňoch pristupujete k schvaľovaniu štátneho rozpočtu. Obraciame sa na Vás, pretože sme presvedčení, že z pohľadu budúcnosti Slovenska predstavuje predstavený rozpočet najhorší možný variant. Štát plánuje obrovský rast zadĺženosti, ale tieto prostriedky nepoužije na investície, ktoré by nás mohli vytiahnuť zo súčasnej zlej situácie. Napriek bezprecedentnému zadlžovaniu krajiny rozpočet obsahuje zároveň bezprecedentné zníženie výdavkov na vzdelávanie a vedu. Dochádza tak k ohrozeniu základnej prevádzky škôl aj vedeckých inštitúcií a možno, najmä pri základných a stredných školách, predpokladať aj ich zatváranie a masové prepúšťanie učiteľov a vedeckých pracovníkov. Rozpočet zároveň nepočíta s podporu pritiahnutia nových, veľkých technologicky sofistikovaných investícií, ktoré by mohli krajinu v ťažkej situácii posunúť ďalej a vytvoriť tisíce pracovných miest, ktoré na Slovensku zostanú desaťročia. Ako občania Slovenskej republiky Vás preto v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. O petičnom práve žiadame o zabezpečenie nasledovných zmien v štátnom rozpočte: - vytvorenie fondu na pritiahnutie strategických investícií pre rok 2010 vo výške 60 mil. eUR, ktorý by bolo možné používať na poskytovanie štátnej pomoci pre investorov, ktorí sa zaviažu investovať mimo bratislavy aspoň 1 mld. Sk do sofistikovaných odvetví priemyslu alebo služieb - zvýšenie prostriedkov pre školstvo a vedu v roku 2010 minimálne o 108 mil. eUR oproti vládnemu návrhu rozpočtu a to tak, aby základný balík financovania našej budúcnosti (normatívy pre základné, stredné a vysoké školy, zakladný balík financovania vedy) zostal po započítaní inflácie na úrovni roku 2009 Uvedené výdavky vo výške minimálne 168 mil. EUR je možné zabezpečiť aj bez zvyšovania deficitu verejných financií kombináciou nasledovných krokov: - použitím prostriedkov, ktoré sú v rozpočte odložené na spolufinancovanie eurofondov, keďže návrh štátneho rozpočtu predpokladá absolútne nerealisticky vysoké čerpanie fondov a preto už je dnes jasné, že minimálne polovica, ale s najväčšou pravdepodobnosťou až tri štvrtiny fondov nebudú v budúcom roku vyčerpané - obmedzením nákladov na výstavbu národných štadiónov na sumu porovnateľnú s obdobnými štadiónmi inde Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04 www.governance.sk

×