Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ján Pišút: Kvalita výskumu na VŠ. Ako ju zvyšovať

1,059 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ján Pišút: Kvalita výskumu na VŠ. Ako ju zvyšovať

 1. 1. Kvalita výskumu na VŠ? Ako ju zvyšovať? Konfrencia SGI ARRA: Slovenské VŠ – úspech či tragédia? Ako ďalej? 26. Okt. 2009, Ján Pišút
 2. 2. Obsah <ul><li>Kvalita vedy na našich VŠ (Qedu.NE.Qsci, výnimka: PhD) </li></ul><ul><li>Ako zvyšovať Qsci ? </li></ul><ul><li>Intenzita zahr. stykov, internacionalizácia </li></ul><ul><li>Personálna politika </li></ul><ul><li>Organizácia vedy </li></ul><ul><li>Financovanie vedy </li></ul><ul><li>Záverečné poznámky </li></ul>
 3. 3. Kvalita vedy v SR (VŠ aj SAV) <ul><li>Zdroje: </li></ul><ul><li>Akreditácia VVŠ 2008, Správa EUA </li></ul><ul><li>ARRA NewsLetter 2009 No 4 , Porovnanie SR a OECD </li></ul><ul><li>Beblavý, Králiková, JP, in: Slovensko 2008 </li></ul><ul><li>Výsledok: V kvalite a kvantite vedeckej produkcie sme pod priemerom OECD, </li></ul><ul><li>niekde trocha, inde riadne hlboko </li></ul>
 4. 4. Kritériá kvality a kvantity <ul><li>Kvalita: (priemerná citovanosť prác v SR) delená (priemerná citovanosť prác v OECD) </li></ul><ul><li>Kvantita:(počet citácií na milión obyv v SR) delená (počet citácií na mil. obyv v OECD) </li></ul><ul><li>Iné kritériá možné, sotva niečo zmenia </li></ul>
 5. 5. <ul><li>  Kvalita Kvantita </li></ul><ul><li>Klinická medicína 0,73 0,12 </li></ul><ul><li>Fyzika 0,70 0,59 </li></ul><ul><li>Matematika 0,65 0,48 </li></ul><ul><li>Chémia 0,51 0,51 </li></ul><ul><li>Neurovedy 0,47 0,11 </li></ul><ul><li>Poľnohosp vedy 0,46 0,3 </li></ul><ul><li>Geovedy 0,46 0,21 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Kvalita Kvantita </li></ul><ul><li>Molek. Biol a Genet 0,42 0,13 </li></ul><ul><li>Mikrobiológia 0,37 0,37 </li></ul><ul><li>Imunológia 0,30 0,05 </li></ul><ul><li>Psychológia 0,16 0,06 </li></ul><ul><li>Ekonómia a obchod 0,09 0,08 </li></ul>
 7. 7. Reakcie na tento stav <ul><li>Netreba reagovať na Slovensko 2008, ani na článok v ARRA NewsLetter, ale na Správu EUA by sa reagovať malo a to z dosť vysokých miest. </li></ul><ul><li>Reakcia bola: Materiál Slovenskej rektorskej konferencie </li></ul><ul><li>Podobné ako viera v kvalitný vzdelávací systém na ZŠ a SŠ. Trvala kým neprišla PISA a potom sa o tom veľa nehovorí. Niečo sa pripravuje ... </li></ul>
 8. 8. Recept: Internacionalizácia + <ul><li>Qsci ovplyvnené rozsahom a kvalitou medz. spolupráce </li></ul><ul><li>Príklady: CERN, KISH (pozrite si ARRA NL 2009 No 1. </li></ul><ul><li>Cesty najmä PhD a postdokov do zahraničia </li></ul><ul><li>Recept CH, SRN, iných: mgr. doma, PhD na špičke v USA, UK a inde. </li></ul><ul><li>Tovaryš a vandrovka </li></ul>
 9. 9. Recept: Personálna politika <ul><li>Moja generácia dnes odchádza po 40 rokoch na fakultách. Pozor pri výbere doc. a prof. Tvrdšie kritériá, medzinárodné konkurzy, ústretovosť k mladým v zahr. Pozri ARRA NL 2007 No. 4 </li></ul><ul><li>HausBerufungVerbotsGesetz </li></ul><ul><li>Spolupráca SAV a fakúlt (Skokani), najlepší PhD k najlepším vedátorom </li></ul>
 10. 10. Recept: Organizácia vedy <ul><li>Pravidelné vedecké semináre (odd. kt. „neudrží“ seminár nemá existovať) </li></ul><ul><li>Usp. medzinárodné konf. a semináre </li></ul><ul><li>Popularizácia vedy na ZŠ a SŠ, potrebujeme talenty na fakultách VŠ, v ČR je vy 20 tisíc VŠ študentov zo SR, v USA z MatFyzu vyše 100 F a vyše 100 M. Koľkí prídu? </li></ul>
 11. 11. Recept: Financovanie vedy <ul><li>Na vedu u nás 0,5% HDP, priemer EÚ je 1,84% HDP. O tom v ďalšom nič. </li></ul><ul><li>Programové rozpočtovanie, Kemeňová, Zachar, ETREND, 28.1.2009. Príklad UK. </li></ul><ul><li>Cieľ UK: udržať postavenie vedy v UK na druhom mieste po USA </li></ul><ul><li>Indikátor: podiel UK na citáciách celkovo </li></ul>
 12. 12. Recept: Financovanie vedy ctn. <ul><li>Indikátor: Podiel UK na citáciách v základných oblastiach (Biovedy, Ekonómia, Humanitné vedy, Sociálne vedy, Matematika, Fyzikálne vedy, Inžinierstvo) </li></ul><ul><li>Odporúčanie u nás: Stanoviť si reálne ciele, ktoré by zvýšili Kvalitu a Kvantitu výskumu na zadané čísla v porovnaní s OECD. Potom financie a potom pohyb. </li></ul>
 13. 13. Recept: Financovanie vedy ctn. <ul><li>V roku 2009 MŠ rozpisuje 35% nákladov na mzdy podľa výsledkov výskumu (podrobnejšie P. Mederly). Kritériá obsahujú počty rôznych typov publikácií, granty, doktorandov a patenty. Neobsahujú citácie (ale len citácie sú výstup), pozri UK. </li></ul><ul><li>Prerozdelovanie na Uni – fakultám </li></ul><ul><li>Prerozdelovanie na Fak – katedrám </li></ul><ul><li>Nebolo by lepšie dobré APVV? – prostriedky priamo k riešiteľom. </li></ul>
 14. 14. Záverečné poznámky <ul><li>Situácia nie je dobrá ale nie je beznádejná, máme dobré skupiny ale nie ich analýzu, ... </li></ul><ul><li>Dobrý výskum je ako anglický trávnik, ... </li></ul><ul><li>Dobrý grantový systém potrebujeme (v ČR je na granty / tvor. pracovník 4,5 x viac.) </li></ul><ul><li>Aj menšie prostriedky sa dajú efektívne využiť. </li></ul><ul><li>Ďakujem Vám za pozornosť </li></ul>

×