Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

D. Malová: Eurofondy vo vede

678 views

Published on

Published in: Education, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

D. Malová: Eurofondy vo vede

  1. 1. Eurofondy vo vede Prof. PhDr. Darina Malová, CSc. Vystúpenie na konferencii: Slovenská veda – ako ju dostať z okraja záujmu? 1 4. decembra 2009, Bratislava
  2. 2. Moje skúsenosti s EF vo vede a VŠ vzdelávaní. <ul><li>Program určený na rozvoj PhD štúdia, najmä s cieľom zvýšiť uplatnenie absolventov na trhu práce: Priblížme teritoriálne štúdiá požiadavkám pracovného trhu, podporené z ESF. </li></ul><ul><li>Program Excelentná univerzita, presnejšie jeho implementácia na FiFUK, podporené z ESF. </li></ul><ul><li>Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie, podporené z EFRR. </li></ul>
  3. 3. Aký vplyv majú eurofondy vo vede na vašu prácu? <ul><li>Financovanie vedy a výskumu: má štát alebo donori určovať tému, zameranie výskumu, alebo sa má podporovať ‘ slobodný ’ výskum. </li></ul><ul><li>Potrebujeme oboje: tvorivosť a potreby praxe. </li></ul><ul><li>EF – ako štátna zákazku, definovaný priestor, rámce aktivít, tému si môžete vybrať. </li></ul><ul><li>EF – majú stanovené určenie, rozvoj sociálneho kapitálu a infraštruktúry. </li></ul><ul><li>Národné vlády – upresňujú reálne potreby . </li></ul><ul><li>Aktivity – príliš veľká byrokratická záťaž aj pri príprave a aj pri realizácii. </li></ul>
  4. 4. EF vo vede: plusy a mínusy <ul><li>Deľba práce medzi štátom a európskymi zdrojmi. </li></ul><ul><li>EF - nemali by nahrádzať štátnu podporu vo vede. </li></ul><ul><li>Priority OP veda a výskum: </li></ul><ul><li>1 Infraštruktúra výskumu a vývoja 2 Podpora výskumu a vývoja 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v BSK </li></ul><ul><li>4 Podpora výskumu a vývoja v BSK </li></ul><ul><li>5 Infraštruktúra vysokých škôl </li></ul><ul><li>Financovanie programu (opatrenie 2. a 4. ) CE má svoje limity. </li></ul>
  5. 5. EF vo vede: plusy a mínusy <ul><li>Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji </li></ul><ul><li>CE (a) zapojená do medzinárodnej spolupráce (b) s pridanou hodnotou pre európsky výskumný priestor. (c) Výsledky jej výskumu a vývoja sú určené pre hospodársku a spoločenskú prax v Slovenskej republike a (d) premietajú sa do vzdelávania nových výskumných pracovníkov. </li></ul><ul><li>Je to základný výskum, vysokú úroveň a zapojenie do medzinárodného má a aj podporuje štát (APVV). </li></ul><ul><li>Koordinácia medzi podporou vedy zo štátnych zdrojov a EF je malá. </li></ul>
  6. 6. IV. EF vo vede: ciele a prax <ul><li>EK - Základom pre dynamický rozvoj vzdelanostnej ekonomiky sú centrá excelentnosti EK a široká Európska výskumná základňa: dlhodobý a interdisciplinárny výskum, ale v SR musia byť zadefinované v jednom jedinom odbore VaT. </li></ul><ul><li>Byrokratická záťaž, najmä výkazy vo vedeckom výskume nemajú čo robiť. Za tie nemôže EK, ale naše MF. </li></ul><ul><li>Jan Werich a výkazy: „nápad sa nedostavil...“ </li></ul><ul><li>Nestačila by kontrola cez výstupy a nie cez „preukázanie skutočného množstva práce“ evidenciu dochádzky. </li></ul>
  7. 7. VI. EF vo vede: dôsledky <ul><li>V prípade CE - príliš veľký počet v SR, čím sa neplní jeden z hlavných zámerov OPVaV – koncentrácia vynikajúcich vedcov a výskumníkov. </li></ul><ul><li>Podpora najmä pre externých dodávateľov, a nie pre zamestnancov. </li></ul><ul><li>Zlepšenie infraštruktúry nevyrieši slabú „humánnu“ vybavenosť. </li></ul><ul><li>Štát sa svojej zodpovednosti za rozvoj výskumu nemôže zbaviť. </li></ul>
  8. 8. Na záver ešte raz Jan Werich: <ul><li>U nás se vždy platilo více za muziku než </li></ul><ul><li>za fyziku, a proto tady není žádný Einstein. </li></ul>

×