Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 1 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 2 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 3 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 4 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 5 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 6 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 7 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 8 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 9 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 10 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 11 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 12 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 13 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 14 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 15 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 16 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 17 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 18 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 19 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 20 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 21 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 22 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 23 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 24 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 25 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 26 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 27 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 28 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 29 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 30 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 31 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 32 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 33 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 34 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 35 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 36 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 37 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 38 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 39 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 40 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 41 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 42 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 43 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 44 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 45 موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة Slide 46
Upcoming SlideShare
موقع ملزمتي - مراجعة الكيمياء للثانوية العامة الجزء الاول
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة

Download to read offline

موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة

 1. 1. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 1 ‫ببسم‬ EGY FAST
 2. 2. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 2 ‫البالغة‬ ‫سؤال‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫قبل‬    ‫ع‬1‫األبٝات؟‬‫يف‬‫ايػاعس‬‫ٜٓاقػٗا‬‫اييت‬١َ‫ايعا‬٠‫ايفهس‬‫َا‬: ‫د‬‫ـ‬ٍ‫ايضؤا‬ ‫ٖذا‬ ٔ‫ع‬ ١‫يإلداب‬ :ْ‫عٓٛا‬ ‫ضع‬‫يألبٝات‬ ً‫ا‬‫باختصار‬ ‫األبٝات‬ ‫اعزح‬ ِ‫ث‬ ,. ‫ع‬2‫؟‬‫األيفاظ‬‫اختٝاز‬‫يف‬‫أثسٖا‬ ‫َٚا‬‫؟‬‫األبٝات‬‫يف‬‫ايػاعس‬٢ً‫ع‬٠‫املطٝطس‬١‫ايعاطف‬‫َا‬: ٍ ‫خـ‬ ٔ‫َـ‬ ‫ٚتتضـ‬ ٠‫ايفهز‬ ٙ‫دبا‬ ‫ايغاعز‬ ٢ً‫ع‬ ‫صٝطزت‬ ‫اييت‬ ‫ٚاألحاصٝط‬ ‫املغاعز‬ ٖٞ ١‫ايعاطف‬ ٕ‫أ‬ ‫تذنز‬ ١‫اإلداب‬ ٌ‫قب‬ ( ‫إَا‬ ٖٞٚ , ٠‫املعرب‬ ٙ‫ٚصٛر‬ ٘‫أيفاظ‬١‫فزح‬-ٕ‫حش‬-‫ٚاعتشاس‬ ‫فدز‬-.) ‫إخل‬ .. ‫حب‬ ١‫عاطفـ‬ ‫األبٝات‬ ٙ‫ٖذ‬ ‫يف‬ ‫ايغاعز‬ ٢ً‫ع‬ ‫صٝطزت‬ : ٍٛ‫ْك‬ ٍ‫ايضؤا‬ ‫ٖذا‬ ٔ‫ع‬ ١‫يإلداب‬ : ‫دـ‬..............................ٙ‫هـذ‬ ٕ‫نـا‬ ‫ٚقـ‬ : ‫َٚٓٗا‬ ٢‫ايٓفض‬ ٛ‫يًذ‬ ١ُ٥ ‫ٚامل‬ ١ٝ‫املٛح‬ ٘‫ٚتعبريات‬ ٙ‫ٚصٛر‬ ٘‫أيفاظ‬ ٢ً‫ع‬ ‫ايٛاض‬ ‫أثزٖا‬ ١‫ايعاطف‬ ............................... , .................................................................. , ...................................................................................... , ................................. ‫ع‬3ً٘‫ٚفص‬،‫بٝاْٝا‬‫يْٛا‬‫األبٝات‬َٔ‫ٖات‬:. ‫د‬‫ـ‬: ٖٛ ْٞ‫ايبٝا‬ ًٕٛ‫اي‬ ٕ‫أ‬ ‫تذنز‬ ٍ‫ايضؤا‬ ‫ٖذا‬ ٔ‫ع‬ ١‫يإلداب‬ :(٘ٝ‫ايتػب‬-٠‫االضتعاز‬-١ٜ‫ايهٓا‬-‫فكط‬ٌ‫املسض‬‫اجملاش‬). . ‫ٚد‬ ٕ‫إ‬ ‫فٝٗا‬ ٤‫ٚاإلحيا‬ ‫مجاها‬ ‫ٚصز‬ , ‫ْٛعٗا‬ ‫بذنز‬ ٕٛ‫ٜه‬ ٠‫ايصٛر‬ ٌٝ‫ٚتفص‬ ‫ع‬4ً٘‫ٚفص‬،‫بدٜعٝا‬‫حمطٓا‬‫األبٝات‬َٔ‫ٖات‬:. ‫د‬‫ـ‬ٔ‫احملض‬ ٕ‫أ‬ ‫تذنز‬ ٍ‫ايضؤا‬ ‫ٖذا‬ ٔ‫ع‬ ١‫يإلداب‬ :: ٖٛ ٞ‫ٜع‬ ‫ايب‬ (‫ايطبام‬-١ً‫املكاب‬-‫اجلٓاع‬-١ٜ‫ايتٛز‬-‫ايتصسٜع‬-ِٝ‫ايتكط‬ٔ‫حط‬-‫االقتباع‬-...‫ايتضُني‬) ‫ع‬5‫ايبالغٞ؟‬٘‫غسض‬‫َٚا‬‫األبٝات؟‬‫يف‬‫األضًٛب‬‫ْٛع‬‫َا‬:‫؟‬١ٝٓ‫ايف‬٘‫قُٝت‬‫َٚا‬ : ‫أْٛاع‬ ١‫ث‬ ‫ث‬ ‫األصايٝب‬ ٕ‫أ‬ ‫تذنز‬ ٍ‫ايضؤا‬ ‫ٖذا‬ ٔ‫ع‬ ١‫يإلداب‬ : ‫دـ‬ 1-:ٟ‫اخلرب‬‫األضًٛب‬‫ٚغز‬. ‫األبٝات‬ ٢ٓ‫َع‬ َٔ ُ٘ٗ‫تف‬ ‫َا‬ ‫َع‬ ١‫ايعاطف‬ ‫حضب‬ ٕٛ‫ٜه‬ ٘‫ض‬ . ١‫املٓاقغ‬ ٌ‫تكب‬ ‫ال‬ , ‫حكا٥ل‬ ‫ٜعزض‬ ْ٘‫أل‬ ‫؛‬ ٘‫ٚتٛضٝخ‬ ٢ٓ‫املع‬ ‫فتكزٜز‬ : ٟ‫اشبرب‬ ‫األصًٛب‬ ٠ ٥‫فا‬ ‫أَا‬ 2-:ٞ٥‫اإلْػا‬‫األضًٛب‬. ‫األبٝات‬ ٢ٓ‫َع‬ َٔ ُ٘ٗ‫تف‬ ‫َا‬ ‫َع‬ ١‫ايعاطف‬ ‫حضب‬ ٕٛ‫ٜه‬ ٘‫ٚغزض‬ ً‫األص‬ ٠ ٥‫فا‬ ‫أَا‬: ٞ٥‫اإلْغا‬ ‫ٛب‬‫إ‬٠‫ثار‬‫اي‬ٖٔ‫ذ‬‫ي‬ ٙ‫االْتبا‬ ‫ٚدذب‬. ‫ايضاَع‬ ٚ‫أ‬ ‫ًُداطب‬ :‫دا٥ُا‬‫(ترنس‬ٕ‫أ‬ٕ‫ْٛعا‬١ٝ٥‫اإلْػا‬‫األضايٝب‬)::١ٝ‫طًب‬. ‫ٚايتُين‬ ٤‫ا‬ ٓ‫ٚاي‬ ّ‫ٚاالصتفٗا‬ ٞٗٓ‫ٚاي‬ ‫األَز‬ ٖٞٚ :١ٝ‫طًب‬‫غري‬. ّ‫ٚايذ‬ ‫ح‬ ‫ٚامل‬ ِ‫ٚايكض‬ ‫ايتعذب‬ ٖٞٚ 3-٢ٓ‫َع‬ٞ٥‫إْػا‬ً‫ا‬‫يفع‬ٟ‫خرب‬‫أضًٛب‬,: ٌ‫َج‬ . ٤‫عا‬ ‫اي‬ : ٘‫غزض‬.)ً‫ا‬‫خري‬‫اهلل‬‫(جصاى‬ EGY FAST EGY FAST
 3. 3. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 3 ‫ع‬6‫؟‬‫األبٝات‬‫يف‬ٟ‫اخلرب‬‫األضًٛب‬‫ايػاعس‬‫آثس‬‫ملاذا‬: ‫د‬‫ـ‬‫ٚاإلَتاع‬ ‫ٚاإلقٓاع‬ ٝ‫ٚايتٛن‬ ‫ايتكزٜز‬ ٝ‫ٜف‬ ْ٘‫أل‬ ‫؛‬ ‫األبٝات‬ ‫يف‬ ٟ‫اشبرب‬ ‫األصًٛب‬ ‫ايغاعز‬ ‫آثز‬ : ٍٛ‫ْك‬ ١‫يإلداب‬ : . ‫فٝٗا‬ ‫يًغو‬ ٍ‫صبا‬ ‫ال‬ ١‫ٚاقع‬ ‫حكا٥ل‬ ٔ‫ع‬ ‫خ‬ ‫ٜتخ‬ ‫فايغاعز‬ ‫ع‬7‫آث‬‫ملاذا‬:‫؟‬‫األبٝات‬‫يف‬ٞ٥‫اإلْػا‬‫األضًٛب‬‫ايػاعس‬‫س‬ ‫د‬‫ـ‬ٓ‫ٚامل‬ ‫اسبٛار‬ َٔ ٛ‫د‬ ‫ٚخًل‬ , ٘‫ٚتغٜٛك‬ ٖ٘ٓ‫ذ‬ ٠‫ٚإثار‬ , ‫ايضاَع‬ ٙ‫اْتبا‬ ‫زبذب‬ :‫ايضاَع‬ ٚ‫أ‬ ‫ايكارئ‬ ‫ٚبني‬ ٘ٓٝ‫ب‬ ١‫اقغ‬. ‫ع‬8‫؟‬‫األبٝات‬‫يف‬٢٥‫ٚاإلْػا‬ٟ‫اخلرب‬‫األضًٛب‬ ‫بني‬‫ايػاعس‬ ‫ْٛع‬‫ملاذا‬: ‫د‬‫ـ‬:‫ايغاعز‬ ‫ْٛع‬‫؛‬ ٞ٥‫ٚاإلْغا‬ ٟ‫اشبرب‬ ‫األصًٛب‬ ‫بني‬‫فع‬ ‫ي‬ّ‫ٚايضأ‬ ًٌ‫امل‬ٔ‫ع‬‫ايكارئ‬ٛ‫دـ‬ ‫ٚخًل‬ , ‫ايضاَع‬ ٚ‫أ‬ ‫ٚبني‬ ٘ٓٝ‫ب‬ ١‫ٚاملٓاقغ‬ ‫اسبٛار‬ َٔ‫ايكارئ‬‫ايضاَع‬ ٚ‫أ‬. ‫ع‬9:‫؟‬‫ٚملاذا‬‫؟‬‫أدم‬ٜٔ‫ايتعبري‬ٟ‫أ‬ . ٝ‫ٚتٛن‬ ‫ربصٝص‬ َٔ ٘ٝ‫ف‬ ‫ملا‬ ‫ايكصز‬ ٢ً‫ع‬ ٍ ٜ ٟ‫ايذ‬ ‫األصًٛب‬ ‫خنتار‬ ٕ‫أ‬ ‫عًٝٓا‬ ٌ‫ايفض‬‫يو‬ّ‫أ‬‫يو‬ ٌ‫ايفض‬ ‫ْعبد‬‫إٜاى‬‫إٜاى‬ ‫ْعب‬ ّ‫أ‬ ٍٚٛ‫زض‬‫إال‬‫حمُد‬‫َا‬ّ‫أ‬ٍٛ‫رص‬ ُ‫ضب‬ ٕ‫إْضا‬ ‫إىل‬ ‫ازبُاد‬ ٌٜٛ‫ذب‬ َٔ ٘ٝ‫ف‬ ‫ملا‬ ‫ايتغدٝص‬ ‫عٓصز‬ ٤‫إضفا‬ ١‫خباص‬ ‫تصٜٛز‬ ٘ٝ‫ف‬ ٣‫ايذ‬ ‫ايتعبري‬. ّ‫أ‬‫يالج٦ني‬‫َصس‬٠ٛ‫ق‬ ‫د٦ني‬ ‫ي‬ ‫َصز‬ ّ‫أ‬ ٢‫ٜضف‬ ‫مما‬ ّ‫باأل‬ ‫َصز‬ ‫صٛر‬ ‫حٝح‬ ٌ‫أمج‬ ٍٚ‫األ‬ ‫فايتعبري‬١‫ٚرأفـ‬ ٕ‫ٚحٓـا‬ ‫حـب‬ ٔ‫َـ‬ ١ََٛ‫األ‬ ‫صفات‬ ‫مجٝع‬ ‫عًٝٗا‬ ‫املغاعز‬ ٙ‫ٖذ‬ ٌ‫ن‬ ‫ٜجري‬ ‫ال‬ ٣‫ايذ‬ ْٞ‫ايجا‬ ‫ايتعبري‬ ‫ف‬ ‫خب‬ ١ٜ‫ٚرعا‬ ١ٜ‫ٚمحا‬ ١‫ٚعفك‬ ‫ٚعطف‬ ١ٝ‫اآلت‬ ‫ايعٓاصز‬ َٔ ٘ٝ‫ف‬ ‫ملا‬ ‫األدم‬ ٖٛ ‫دا٥ُا‬ ‫ٚتعاىل‬ ْ٘‫صبخا‬ ‫هلل‬ ٌ‫ايفع‬ ‫إصٓاد‬ّ ‫عـ‬ , ‫ايتخكـل‬ , ١‫اص‬ ‫ايك‬ ( : ‫أ‬ ٌ‫ايفع‬ ‫ٖذا‬ ‫رد‬ ٢ً‫ع‬ ٠‫ر‬ ‫ايك‬‫با‬ ٘‫َٛادٗت‬ ٚ. )ٌٝ‫صب‬ ٣‫بايٓصس‬‫اهلل‬٢‫قض‬‫بايٓصز‬ ‫اسبغ‬ ٢‫قض‬ ّ‫أ‬ ‫باملضازع‬‫ايتعبري‬:‫د‬ ‫ٚايتذ‬ ‫االصتُزار‬ ٝ‫ٜف‬. ‫ايضاَع‬ ٚ‫أ‬ ‫ايكارئ‬ ٖٔ‫ذ‬ ٢‫ف‬ ٠‫ايصٛر‬ ‫ٚاصتخضار‬ ٢‫املاض‬ٌ‫بايفع‬‫ايتعبري‬ٛ‫ٚايجب‬ ٝ‫ٚايتٛن‬ ‫ايتخكل‬ ٝ‫ٜف‬ :. ‫ٚاالصتُزار‬ ‫ت‬ ‫األَس‬ٌ‫بفع‬‫ايتعبري‬‫ٚامل‬ ٠‫ٚاإلثار‬ ١ٜٛٝ‫اسب‬ ٝ‫ٜف‬ :١‫غارن‬ٌ‫ايتفاع‬ ٠ٛ‫ٚق‬. ١ٝ‫االمس‬١ًُ‫باجل‬‫ايتعبري‬:. ‫ٚايتخكل‬ ‫ايجبات‬ ٝ‫ٜف‬ **‫ايتهساز‬ٝ‫ٜف‬‫اي‬ٝ‫تٛن‬ **ّٕ‫إ‬ِ‫اض‬+ٝ‫ٜف‬‫اي‬ٝ‫تٛن‬ **‫إذا‬+ٌ‫فع‬ٝ‫ٜف‬‫اي‬‫جبٛت‬ٝ‫ٚايتٛن‬‫ٚايتخكل‬
 4. 4. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 4 **‫قد‬+‫َاض‬ٝ‫ٚايتٛن‬ ‫ايتخكٝل‬ ٝ‫تف‬ **‫قد‬+‫َضازع‬ٝ‫ايتٛن‬ ٚ‫أ‬ ‫ايغو‬ ٝ‫ٜف‬ **ْٕ‫إ‬+ٌ‫فع‬‫عو‬ ٝ‫ٜف‬ **‫ايعطف‬‫د‬ ‫ٚايتع‬ ‫ايتٜٓٛع‬ ٝ‫ٜف‬ **‫اجلُع‬٠‫ايهجز‬ ٝ‫ٜف‬ ‫ع‬11٘‫ْٛع‬‫ٚبني‬‫ا‬‫إجياش‬‫ٖات‬:. ‫د‬: ‫ـ‬‫ا‬ٔ‫ع‬ ‫حبح‬:1-‫بع‬ ِ‫اص‬‫يٛال‬‫اشبرب‬ ‫حبذف‬ ‫إجياس‬ ٘ٝ‫ف‬ ٌ‫ٚق‬.ٌ‫َج‬:٘‫بهف‬٤‫ايػتا‬‫غسع‬ٟ‫اير‬‫يٛال‬. 2-ِ‫اص‬٠‫ْهس‬‫أ‬ ‫املبت‬ ‫حبذف‬ ‫إجياس‬ ٘ٝ‫ف‬ ٌ‫ٚق‬ ‫ايبٝت‬ ٍٚ‫أ‬.‫َج‬:ٌ.٣‫خٛاطس‬‫اضطساب‬‫ايبخس‬‫إىل‬‫غاى‬ 3-ٍٛٗ‫يًُج‬‫َبين‬ٌ‫فع‬ٌ‫ايفاع‬ ‫حبذف‬ ‫إجياس‬ ٘ٝ‫ف‬ ٌ‫ٚق‬.ٌ‫َج‬:٢‫األض‬َٔ‫عًٝو‬ٟ‫أبد‬‫ملا‬ّ‫أال‬. 4-ِ‫ايكط‬‫بـ‬(‫ٚاهلل‬–‫باهلل‬–‫تاهلل‬–‫اهلل‬ِٜ‫ٚأ‬-ٟ‫يعُس‬‫اشبرب‬ ‫حبذف‬ ‫إجياس‬ ٘ٝ‫ف‬ ٌ‫ق‬ ). 5-ِ‫ايكط‬‫بـ‬(‫ذَيت‬‫يف‬–ٞ‫عٓك‬‫يف‬–‫ميٝين‬‫يف‬‫إجيا‬ ٘ٝ‫ف‬ ٌ‫ق‬ )‫أ‬ ‫املبت‬ ‫حبذف‬ ‫س‬. 6-ٟ‫أ‬‫َتعد‬ٌ‫فع‬٘‫َفعٛي‬ ‫ٜذنز‬ ‫مل‬:ٍٛ‫املفع‬ ‫حبذف‬ ‫إجياس‬ ٘ٝ‫ف‬. ٘‫ب‬ ‫ع‬11‫قبًٗا؟‬‫مبا‬١ًُ‫اجل‬ٚ‫أ‬ً٘‫قب‬‫مبا‬‫ايبٝت‬١‫عالق‬‫َا‬: : ‫دـ‬: ٍٛ‫ْك‬ ٍ‫ايضؤا‬ ‫ٖذا‬ ٔ‫ع‬ ١‫يإلداب‬ )‫(أ‬ًٌٝ‫ايتع‬‫ايطبب‬ٚ‫أ‬١ْٝ‫ايجا‬ ١ًُ‫ازب‬ ٕٛ‫ته‬ ‫َا‬ ٓ‫ع‬ :‫ضببا‬: ٍ‫َجا‬ . ‫قبًٗا‬ ‫اييت‬ ١ًُ‫ازب‬ ‫ٚخ‬ ‫ح‬ ‫يف‬ ‫أد‬‫َصزا‬ ٣ ‫ٜفت‬ ٔ‫مل‬ ّٜٛ ‫ذا‬ ٕ‫إ‬ ٌ٣‫ايهرب‬١ٓ‫ٚاجل‬‫احملساب‬ٖٞ‫فُصس‬ . ٤‫ا‬ ‫ٚايف‬ ١ٝ‫ايتضخ‬ ٠ٛ‫ع‬ ‫ي‬ ًٌٝ‫ٚتع‬ ‫صبب‬ ‫َٚٓشيتٗا‬ ‫َصز‬ ١ْ‫َها‬ ْٞ‫ايجا‬ ‫ايغطز‬ ٕ‫أ‬ ‫جن‬ ّ‫ٚتز‬ ًٌٗ‫فت‬٠‫صدس‬‫ايعابظ‬٢‫فايفت‬ ً٘‫قب‬ ‫ملا‬ ‫ٚصبب‬ ًٌٝ‫تع‬ ٠‫صدز‬ ‫ايعابط‬ ٢‫ايفت‬ ‫(ب‬)١‫ايٓتٝج‬‫ازب‬ ٕٛ‫ته‬ ٕ‫أ‬ :ٜ ‫يغزط‬ ‫دٛابا‬ ١ْٝ‫ايجا‬ ١ًُ. ‫ضبكٗا‬: ٍ‫َجا‬ ‫أطًكا‬ ‫َا‬ ‫ايٓفط‬ ٢‫ف‬ ‫ٚأطًل‬ ٘‫أثٛاب‬ ‫ايػزب‬ ‫ْغز‬ ‫إذا‬ ٘‫خضبت‬‫قد‬‫ايػُظ‬ٌٍٖٛ‫ْك‬‫املٗزقا‬ ‫دَٗا‬ ٘‫ب‬ ‫ٚخًت‬ ْ ١ْٝ‫ايجا‬ ١ًُ‫ازب‬ ٕٛ‫ته‬ : ٚ‫أ‬. ‫األٚىل‬ ١ًُ‫ازب‬ ٔ‫ع‬ ١‫َرتتب‬ ١‫تٝذ‬: ٍ‫َجا‬ ‫أَط‬ ٔ‫ع‬ ‫غ‬ ٌ‫فص‬ ‫تضتطٝع‬ ‫ال‬ ‫أْت‬‫ٚات‬‫َاض‬‫بني‬‫فامجع‬ ٘‫قٛي‬ ٕ‫أ‬ ‫جن‬( :‫ٚا‬‫َاض‬‫بني‬‫امجع‬‫ت‬) ‫أَط‬ ٔ‫ع‬ ‫غ‬ ٌ‫فص‬ ‫ْضتطٝع‬ ‫ال‬ ( : ٘‫قٛي‬ ٢ً‫ع‬ ١‫َرتتب‬ ١‫ْتٝذ‬ ). EGY FAST
 5. 5. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 5 )‫(ب‬ٍ‫إمجا‬‫بعد‬ٌٝ‫تفص‬:‫األَز‬ ‫ٜذنز‬ ‫َا‬ ٓ‫ع‬ ‫ٚذيو‬١ً‫مج‬ّٛ‫ٜك‬ ِ‫ث‬١ًٝ‫بتفص‬٘٥‫أدشا‬ ٕ‫ٚبٝا‬: ٍ‫َجا‬ . : ‫خ‬ ‫ايج‬ ‫اآلفات‬ ‫ٜعاجل‬ ًِ‫ايع‬ٌٗ‫ٚاجل‬،‫ٚاملسض‬،‫ايفكس‬. ‫اآل‬ ( ٌُ‫اجمل‬ ٍٛ‫يًك‬ ‫د‬ ‫ٚتع‬ ٌٝ‫تفص‬ ٌٗ‫ٚازب‬ ‫ٚاملزض‬ ‫ايفكز‬ ٕ‫أ‬ ‫جن‬. ) ‫خ‬ ‫ايج‬ ‫فات‬ ٕ‫غاٜتا‬ ‫ها‬ ‫ايغزٜف‬ ‫ْٚفط‬٢ٓ‫امل‬ٌْٝٚ‫املٓاٜا‬‫ٚزٚد‬ ‫د‬ ‫ٚتع‬ ٌٝ‫تفص‬ ‫فُٝٗا‬ ٍ‫اآلَا‬ ‫ذبكٝل‬ ٚ‫أ‬ ‫املٛت‬ ٕ‫إ‬. )‫يًػاٜتني‬ ( ‫(د‬‫ـ‬)‫بعد‬ٍ‫إمجا‬ٌٝ‫تفص‬‫األَز‬ ‫ٜذنز‬ ‫َا‬ ٓ‫ع‬ ‫ٚذيو‬ :‫َفصال‬ِ‫ث‬ٌُ‫جت‬‫أدشاؤ‬. ٙ: ٍ‫َجا‬ ‫اإل‬ ٌ‫ايغه‬ ‫(ذيو‬٘‫ٜعزف‬ ‫ال‬ ٟ‫ايذ‬ ‫احملبٛب‬ ٢ْ‫ْضا‬ٌ‫ايطف‬ٌ‫ن‬ َٔ٢‫ف‬ ‫إال‬ ‫اهلل‬ ‫خًل‬‫اثٓني‬) ٕ‫أ‬ ‫جن‬ِ‫ث‬ ‫َفص‬ ٤‫دا‬ ّ ‫ايه‬( ١ًُ‫ن‬ ‫يف‬ ٌ‫أمج‬‫اثٓني‬) ١‫ق‬ ‫ع‬ )‫(ٖـ‬‫ايرتادف‬. ٝ‫ٚايتٛض‬ ٝ‫ايتٛن‬ ‫بػزض‬ ‫ٚاح‬ ٢ٓ‫مبع‬ ‫مجًتني‬ ‫ٖٓاى‬ ٕ‫أ‬ ٢ٓ‫ٜع‬ : ‫حزٜيت‬ ‫أعطين‬ٟ‫ٜد‬‫أطًل‬ٞ‫ع‬ ‫اصتبكٝت‬ ‫َا‬ ‫أعطٝت‬ ٢ْٓ‫إ‬ ( ‫ايغاعز‬ ٍٛ‫ق‬ ٕ‫أ‬ ‫جن‬ٟ‫ٜد‬‫أطًل‬( ٘‫قٛي‬ ٢ٓ‫َع‬ ‫بٓفط‬ )‫أ‬‫عطين‬‫حيسٜيت‬‫ٚإبز‬ ٙ ٝ‫ٚتٛن‬ ٢ٓ‫املع‬ ٝ‫تٛض‬ ‫بػزض‬ )‫اس‬ ‫أ‬ َٔ ‫ايتدًص‬ ٢‫ف‬ ١‫ازبارف‬ ١‫ايزغب‬٘‫ٚعذاب‬ ‫اسبب‬ ‫صز‬. (١‫ق‬ ‫ع‬ )ٌٜٚٝ‫ايتر‬‫متاَا‬ ٢ٓ‫املع‬ ٠‫َضتٛفا‬ ١ً‫مج‬ ‫تعكب‬ ١ً‫مج‬ ٔ‫ع‬ ٠‫عبار‬ ٖٛٚ :ٌُ‫تغت‬ ٕ‫إ‬ ‫الب‬ ٌٜٝ‫ايتذ‬ ١ً‫ٚمج‬ , ُٓ‫تض‬ ٣‫ايذ‬ ٘‫ذات‬ ٢ٓ‫املع‬. ٙ‫ٚتكزٜز‬ ٢ٓ‫املع‬ ٝ‫تٛن‬ ‫ٚغزضٗا‬ ١‫ايضابك‬ ١ًُ‫ازب‬ ٘‫ت‬: ٍ‫َجا‬ ٘‫َاي‬ ُ‫اسب‬ ٢ً‫ع‬ ٢‫ٜعط‬ ٢‫فت‬ ‫تشٚر‬‫حيُد‬‫احملاَد‬ٕ‫أمثا‬‫ٜعط‬َٔٚ ‫ايغطز‬ ٤‫دا‬ ِ‫ث‬ ‫ح‬ ‫ٚمي‬ ُ‫يٝخ‬ ٍ‫باملا‬ ٙ‫ٚدٛد‬ ٢‫ايفت‬ ٤‫صدا‬ ٢‫ف‬ ‫َتُج‬ ٍٚ‫األ‬ ‫ايغطز‬ ٢‫ف‬ ‫متاَا‬ ‫مت‬ ‫ق‬ ٢ٓ‫املع‬ ٕ‫أ‬ ‫جن‬ ٍٚ‫األ‬ ‫ايغطز‬ ٢‫ف‬ ٢ٓ‫َع‬ َٔ ٤‫دا‬ ‫َا‬ ‫ْفط‬ ‫َتضُٓا‬ ْٞ‫ايجا‬ ١‫ق‬ ‫ع‬ )‫(س‬ٌ‫ايتكاب‬‫ازبًُتني‬ ‫بني‬ ٕٛ‫ٜه‬ :٢ٓ‫املع‬ ٢‫ف‬ ٌ‫تكاب‬ ‫ايبٝتني‬ ٚ‫أ‬.: ٍ‫َجا‬ ‫أجن‬ ‫يك‬‫ٖا‬ ٝ‫ٚع‬ ‫املٓاٜا‬ ٘ٝ‫ف‬ ‫شت‬‫ٚأ‬‫ٚعد‬َٕٔ‫نا‬‫َا‬ٍ‫اآلَا‬‫خًفت‬ ٘‫ٚتٛضٝخ‬ ٢ٓ‫املع‬ ٝ‫يتٛن‬ ٍٚ‫األ‬ ‫ايغطز‬ ٌ‫ٜكاب‬ ْٞ‫ايجا‬ ‫ايغطز‬. ‫هامة‬ ‫مالحظة‬ 1-١‫ايضابك‬ ‫قات‬ ‫ايع‬ ِ‫َعع‬َٔ ‫ْٛع‬(‫اإل‬)‫طٓاب‬. 2-‫ٚا‬ ٍ‫ازبُا‬ ‫صز‬ ‫بني‬ ‫ايتفزٜل‬ َٔ ‫الب‬: ١ٝٓ‫ايف‬ ١ُٝ‫يك‬ ٍ‫ازبُا‬ ‫*صز‬ٕٛ‫ٜه‬‫ايتػدٝص‬ٕ‫نا‬ ‫إذا‬ :‫املشبه‬ٚ ٌ‫عاق‬ ‫غري‬‫به‬‫املشبه‬)‫يبتسم‬‫(إنسان).(القمر‬‫ايكُز‬ ‫تصٜٛز‬ . ِ‫تبتض‬ ٠‫فتا‬ EGY FAST
 6. 6. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 6 ٚ‫أ‬ِٝ‫ايتجط‬ٕٛ‫ٜه‬ ٘ٝ‫ٚف‬ :٘‫املػب‬‫َعٜٓٛا‬٘‫ب‬٘‫ٚاملػب‬( ‫َادٜا‬٢ٓ‫امل‬‫ٜرٚم‬). ‫َذام‬ ٘‫ي‬ ‫طعاَا‬ ٢ٓ‫امل‬ ‫تصٜٛز‬ ٚ‫أ‬‫ايتٛضٝح‬ٕ‫ايطزفا‬ ٘ٝ‫ٚف‬ :ٕ‫َادٜا‬‫أ‬َٕٚ‫عٜٓٛا‬(‫ْٛز‬ًِ‫ايع‬)-(ّ‫ناهلس‬‫ايربج‬)ٝ‫تٛض‬ = ١ٝٓ‫ايف‬١ُٝ‫ايك‬:١‫حمطٛض‬١‫ًَُٛض‬١ٝ‫حط‬٠‫صٛز‬ِ‫زض‬‫تٛضح‬٢ٓ‫املع‬. ٖٔ‫ايـذ‬ َٔ ٘‫ٚتكزب‬‫بــ‬ ٢‫ٚتـٛح‬......()........... (ٚ٤‫اإلحيا‬ُ‫ٜضت‬ )‫عاطف‬ َٔ ‫دا٥ُا‬. ٙ‫ٚفهز‬ ‫ايغاعز‬ ١ َٖٕ‫انثب‬ ‫انثبنث‬ ‫ببنصف‬ ‫خبصت‬ ‫األضئهت‬ ٗ‫ببق‬ ‫ع‬11‫تساب‬‫األبٝات‬٢‫ف‬:.‫ٚضح‬.٣‫ٚغعٛز‬٣‫فهس‬‫ط‬ : ‫دـ‬ٕ‫إ‬١ٜ‫ايػعس‬١‫ايتجسب‬‫فٝٗا‬ ‫ميتشج‬ ٢‫ايت‬ ٢ٖ ١‫ايٓادخ‬ٕ‫بايٛجدا‬‫ايفهس‬ٕ‫أل‬ ‫؛‬ٕ‫ايٛجيدا‬‫ذاتٝتٗـا‬ ‫ٜعطٝٗـا‬ ٣‫ايـذ‬ ٛ‫ٖـ‬ , ‫ٚرٚحٗا‬‫ٚايفهس‬ٌُ‫َهت‬ ٢ٓ‫ف‬ ‫خًل‬ ٢‫ف‬ ‫أدشا٥ٗا‬ ‫بني‬ ‫ايزٚابط‬ ّ‫إحها‬ ٢ً‫ع‬ ‫ٜٚضاع‬ , ١‫ق‬ ‫اي‬ ‫عٓصز‬ ‫ها‬ ُٔ‫ٜض‬ ٣‫ايذ‬ ٖٛ ‫تٛافزت‬ ‫فهًُا‬ ,١‫يًتجسب‬٠‫حزار‬, ٢ْ‫ا‬ ‫ايٛد‬ ‫م‬ ‫ايص‬٘‫ٚأصيايت‬‫ايفهس‬‫ٚعُل‬١‫رحٝبـ‬ ١ْٝ‫إْضـا‬ ‫آفـام‬ ‫إىل‬ ‫ت‬ ‫ٚاَت‬ ‫مست‬ : ‫ايغاعز‬ ٍٛ‫ٜك‬ ‫األبٝات‬ ٢‫ف‬ ً‫ا‬‫ٚاضخ‬ ٙ‫ْزا‬ ‫َا‬ ‫ٖٚذا‬ , ‫ٚاشبًٛد‬ ‫ايجبات‬ ‫عٓصز‬ ‫ٚانتضبت‬...............)‫األبٝات‬‫(اغسح‬. ‫ع‬12‫األبٝات‬٢‫ف‬١ٜٛ‫ايعض‬٠‫ايٛحد‬‫حتككت‬ٌٖ:‫؟‬ : ‫دـ‬‫ذبككت‬ ‫يك‬١ٜٛ‫ايعض‬٠‫ايٛحد‬٢‫ف‬, ‫األبٝات‬‫فاملٛضٛع‬‫ٚاحد‬,)...................( ٍٛ‫ح‬ ‫ٚر‬ ٜٛ‫ٚاجل‬٢‫ايٓفط‬٢‫فـ‬ ‫ٜضري‬ ( ٖٛٚ ‫ٚاح‬ ٙ‫ادبا‬..........),‫ٚاألفهياز‬, ١‫ايتذزبـ‬ ٤‫بٓـا‬ ٢‫ف‬ ‫ٚظٝفتٗا‬ ١ٝ٥‫دش‬ ٠‫فهز‬ ٌ‫ن‬ ٣‫تؤد‬ , ١ً‫َٚتضًض‬ ١‫َرتابط‬ ‫دا٤ت‬ ................................... : ‫ايغاعز‬ ٍٛ‫ٜك‬.)‫األبٝات‬‫(اغسح‬ ٚ. ١ٜ‫ايغعٛر‬ ١‫ٚاملتع‬ , ١ٜ‫ايفهز‬ ١ْٓٝ‫ايطُأ‬ ‫حيكل‬ , ً َ‫َتها‬ ً‫ا‬ٝٓ‫ف‬ ً‫ا‬‫خًك‬ ‫ايغاعز‬ ‫أبٝات‬ ١ٜٛ‫ايعض‬ ٠ ‫ايٛح‬ ‫دعًت‬ ‫ٖهذا‬ ‫ع‬13.‫ٚضح‬.١‫ايعاطف‬‫ٚيٝد‬‫اجلٝد‬ٍ‫اخلٝا‬: : ‫دـ‬ٕٛ‫ته‬١‫اخلٝايٝي‬٠‫ايصٛز‬‫اسبط‬ ٢‫ٚح‬ َٔ ‫ٚناْت‬ , ‫ايغاعز‬ ١‫بتذزب‬ ‫ارتبطت‬ ‫إذا‬ ‫ايكارئ‬ ٢‫ف‬ ‫ايتأثري‬ ١ٜٛ‫ق‬ ‫ي‬ ٣ ‫ٚص‬ ٢‫ايٓفض‬‫صبزد‬ ٢ً‫ع‬ ١ٝٓ‫َب‬ ‫ٚيٝضت‬ , ٘٣‫ايعاٖس‬٢‫احلط‬‫اإلدزاى‬٢‫فـ‬ ١ٜٛ‫عضـ‬ ١‫ٚظٝفـ‬ ‫هـا‬ ٕٛ‫تهـ‬ َٕ‫أ‬ٚ , ‫دا٤ت‬ ‫ٚق‬ , ١‫ايتذزب‬‫ايصٛز‬َٔ ‫ايغاعز‬ ٘‫حيض‬ ‫َا‬ ٢ً‫ع‬ ١‫الي‬ ‫اي‬ ١ٜٛ‫ق‬ ‫األبٝات‬ ٙ‫ٖذ‬ ٢‫ف‬‫اْفعاالت‬‫َٚـا‬ ,ٝ‫تفـ‬ . ٕ‫ا‬ ‫ٚايٛد‬ ٍ‫اشبٝا‬ ‫بني‬ ‫االتضام‬ ‫بذيو‬ ‫فتخكل‬ , ‫َغاعز‬ َٔ ٘‫ْفض‬ ٘‫ب‬‫ايصٛز‬‫بعض‬‫(اخرت‬)‫ٚاغسحٗا‬ ‫ع‬14.‫ذيو‬‫ٚضح‬. ١ًٝ‫ن‬ ٠‫صٛز‬‫األبٝات‬٢‫ف‬: : ‫دـ‬‫ايغاعز‬ ‫رمسٗا‬ , ١ًٝ‫مج‬ ١ٝٓ‫ف‬ ١‫ٚيٛح‬ ١ًٝ‫ن‬ ٠‫صٛر‬ ‫األبٝات‬ ٙ‫ٖذ‬ ٢‫ف‬ٙ‫بفهس‬‫ٚيْٛٗا‬٘‫بعاطفت‬‫ها‬ ‫خ‬ َٔ ٣‫ْز‬ , , ‫ايغاعز‬, ) ‫املادٜات‬ ‫بع‬ ‫(اذنز‬:٠‫ايصٛز‬ٙ‫ٖر‬‫ٚخطٛط‬ 1-‫ايصٛت‬: ٢‫ف‬ ‫ٜضُع‬{........ , ...... , ...........} 2-ًٕٛ‫ٚاي‬: ٢‫ف‬ ٣‫ٜز‬{.......... , ...... , .........} 3-١‫ٚاحلسن‬: ٢‫ف‬ ‫ذبط‬{......... , ...... , .......} EGY FAST
 7. 7. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 7 ‫ع‬15‫ٚضح‬‫؟‬‫األبٝات‬٢‫ف‬٢‫املٛضٝك‬‫حتككت‬ٌٖ:.‫ذيو‬ : ‫دـ‬ٙ‫َثز‬‫أ‬ ٘‫ي‬ ١ٜ‫ايغعز‬ ١‫ايتذزب‬ ٢‫ف‬ ١ٜ‫ايتعبري‬ ٠‫ايصٛر‬ ‫عٓاصز‬ َٔ ّ‫ٖا‬ ‫عٓصز‬ ٢‫فاملٛصٝك‬ . ِ‫ْع‬‫ايٓفط‬ ٌُّ‫تكب‬ ٢‫ف‬ ‫فٝٗـا‬ ‫جيـ‬ ١ٝ‫صـٛت‬ ٠‫صٛر‬ ٢‫ف‬ ‫ايٓفط‬ ‫إىل‬ ‫ٚاملغاعز‬ ‫األفهار‬ ٌ‫تص‬ ٕ‫أ‬ ٢ً‫ع‬ ‫تضاع‬ ‫أْٗا‬ ‫نُا‬ , ‫بٗا‬ ‫ٚاْفعاها‬ ‫ها‬ ٢ٖٚ ‫ايهجري‬ ٤٢‫ايغ‬ ١‫املتع‬ َٔ ٕ‫اإلْضا‬ٕ‫يْٛا‬: ٠‫ظاٖس‬, ‫دٓـاظ‬ , ِٝ‫تكضـ‬ ٔ‫حضـ‬ , ‫تصـزٜع‬ ٔ‫ع‬ ‫األبٝات‬ ٢‫ف‬ ‫ٚ(احبح‬ , ١ٝ‫ٚايكاف‬ ٕ‫ايٛس‬ ّ‫اْتعا‬ ٢ً‫ع‬ ‫ت‬ ُ‫اعت‬ ‫تهز‬ ١ًُ‫ن‬) ‫ٚد‬ ٕ‫إ‬ ‫َعٓاٖا‬ ‫بٓفط‬ ‫رت‬ ١ٝ‫ٚخف‬٘‫ٚتٓضٝك‬ , ٘‫ٚعبارات‬ ٘‫أليفاظ‬ ‫ايغاعز‬ ‫اختٝار‬ ٔ‫حض‬ ٍ ‫خ‬ َٔ ‫ظٗزت‬‫م‬ ‫ٚصـ‬ , ٙ‫صـٛر‬ ١‫ٚرٚع‬ , ‫بٝٓٗا‬ ‫عاطفت‬. ‫َعا‬ ٣‫ٚايغعٛر‬ ٣‫ايفهز‬ ٜٔ‫ايعٓصز‬ ‫ٚاَتشاج‬ , ٙ‫أفهار‬ ‫ٚتزابط‬ , ٘ ‫ع‬61‫؟‬‫جٛدتٗا‬‫غسٚط‬‫َٚا‬‫؟‬١ٝ‫ايكاف‬‫َا‬: : ‫دـ‬‫َنجز‬‫أ‬ َٚ‫أ‬ ‫بٝتني‬ ‫اتفام‬ ٢ٖ ١ٝ‫ايكاف‬. ‫َخري‬‫أل‬‫ا‬ ‫اسبزف‬ ٢‫ف‬‫دٛدتٗا‬ ‫ٚعزٚط‬, ‫املٛضـٛع‬ ٔ‫َـ‬ ١‫ْابعـ‬ ٕٛ‫ته‬ َٕ‫أ‬ : . ‫َٛضعٗا‬ ‫غري‬ ٢‫ف‬ ١ٖ‫َضتهز‬ ‫ٚال‬ , ٕ‫يًٛس‬ ١‫صبًٛب‬ ‫يٝضت‬ ‫َهاْٗا‬ ٢‫ف‬ ٠‫َضتكز‬     EGY FAST EGY FAST
 8. 8. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 8    ‫ش‬1: ‫انشبعر‬ ‫ٚقٕل‬ : ‫ٔـــ‬ ُ‫اٌؼٍـ‬‫ـــ‬‫اٌّٞـ‬ ً‫و‬ ١‫ف‬ ‫اٌّوء‬ ٠‫ؤ٢ل‬ ٓ‫ث٣ـ‬ ‫ـٛه‬‫ــ‬‫ـبٌت‬ ٙ‫ٚاٌغ‬‫ثبٌظــ‬ ٗ‫ؤّجــ‬ ً‫ــ‬‫عـــ‬ ً‫و‬ ٓ‫ِــ‬ ٗ‫٢ؾفـ‬ َ‫ال‬‫ـــ‬‫ـبٔت‬ ‫٢ؼف‬ ٍُ‫اٌؼ‬ّ‫األػ‬ ١‫ف‬ ‫اٌّــــــوء‬ ١‫اٌّزبػت‬ ً‫صم‬ ِٓ ‫بي‬ ‫ف‬‫ٚاٌؼمـبئـــــ‬ ‫اٌّفبٍل‬ ‫بٕالػ‬ ٍُ‫اٌؼ‬ ١‫ـــ‬‫ٚاٌّنا٘ت‬ ‫ـل‬ ‫موــ‬ ١‫ؤٚفـــ‬ ‫ال‬ ‫ؤٔــــب‬‫ــــ‬‫إٌّبلت‬ ‫غـوه‬ ِٓ ٍُ‫ٌٍؼ‬ ‫ِب‬ ‫ـــو‬ ‫ب‬ َٛ‫لـــــــ‬ ‫٢ــب‬‫اٌؼ‬ ٍْ‫ـــــ‬‫اٌؼ‬ ُ‫ص‬ ٍُ‫اٌؼ‬ ُ‫ص‬ ُ‫ـ‬‫ــ‬‫ٚاعت‬ ٍُ . ‫انساتمح‬ ‫األتٛاخ‬ ‫خالل‬ ٍ‫ي‬ ‫رنك‬ ‫ٔضخ‬ . ٌ‫تانٕجذا‬ ‫انفكش‬ ّٛ‫ف‬ ‫ايرضج‬ ‫يا‬ ‫انجٛذ‬ ‫انشؼش‬ ) ‫أ‬ ( . ‫رنك‬ ‫ٔضخ‬ . ‫األتٛاخ‬ ِ‫ْز‬ ٙ‫ف‬ ِ‫أفكاس‬ ‫خالل‬ ٍ‫ي‬ ‫انشاػش‬ ‫ػاطفح‬ ‫ذجهد‬ )‫(ب‬ . ‫ذمٕل‬ ‫يا‬ ٗ‫ػه‬ ‫دنم‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٙ‫ف‬ ‫انؼضٕٚح‬ ‫انٕدذج‬ ‫ذذممد‬ ‫ْم‬ )‫(جـ‬ : ٗ‫ٚه‬ ‫يا‬ ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ ) ‫د‬ ( 1-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يكُٛح‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-. ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ 6-َٕ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ػ‬ 7-. ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬ ‫؟‬ ٗ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫يؼظى‬ ٗ‫ف‬ ٘‫انخثش‬ ‫األسهٕب‬ ‫انشاػش‬ ‫آثش‬ ‫نى‬ )‫(ْـ‬    EGY FAST
 9. 9. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 9 ‫ش‬2ٌ‫عًرا‬ : ‫ّبعر‬‫ش‬‫نه‬ :ُٙٛ‫انٛبض‬ ‫ٚؤٌؾ‬ ٠‫ِّـــؼبه‬‫ؤ‬ َ‫ذ‬‫غٕ٣ـ‬ ًِ‫ٌٍمل‬‫ـــ‬١ٔ‫ـــب‬١ٔ‫ٚٚعلا‬ ١‫ؤؽلال‬ ٍ‫و‬‫ػج‬ ‫ُٙـب‬‫ز‬ٕٕٚ ١‫ّــــــٛل‬‫ٌٙب‬ ُ‫ل‬٢‫٢ي‬ِٚ‫ك‬‫ــــــ‬١ُٕ‫ل‬‫ٚ٢ؾو‬ ً‫ب‬‫ثـإّــــ‬ ُّ‫ن‬ٍ‫فإٍـز‬‫ـــ‬١ٔ‫ٚٔ٣وا‬ ١‫ٛالـ‬ ١‫ف‬‫رفـ‬ ‫ال‬ ١ِّٛ٘ ‫ػٕٙــب‬ ِ‫ل‬‫اٌجؼ‬‫ــ‬١ُٕ‫ل‬‫ـبه‬َ‫األ٢ـب‬ ٜ‫ِل‬ َ‫ي‬ٚ‫رـي‬ ‫ٚال‬‫ؤؽ‬‫ـ‬١ٔ‫ـيا‬ ‫فـ‬ ‫ُٙب‬ٍ‫وـ‬ ١‫ؽ٣بر‬ ١‫اٌزلأــ‬ ١‫ٚفــ‬‫ـــ‬ٌ‫ػ‬ٍ‫و‬َ‫ـ‬‫ـ‬‫ٚه٢ـؾ‬ ًٍُُ‫ف‬ ٝ‫ػـٍـ‬ ٌٓ٣ّ‫ٚ٢بٍـــ‬‫ـ‬ِْ‫ـب‬ ً‫و‬ ١‫ف‬ ٍ١٘ ١‫ؽج٣جز‬ُ‫ٚو‬ ... ِ‫ف‬ٚ‫اٌظو‬‫ٚؤؽ٣ـ‬ ٠‫ؤىا٘٣و‬ ‫٘ٛا٘ب‬ ‫ؤؽ٣ب‬١ٔ‫ـب‬ ‫ثلٚٔٙــب‬‫ٕؾـ‬ ًٍ‫ِض‬‫ـــــــ‬‫ؤٔـب‬ َ‫و‬٣ٕ‫ؤ‬ ٍ‫ء‬‫ـــــوا‬ٌَٕٛ‫ا‬ َ‫ن‬‫ٌن٢ـ‬ َ‫ق‬ٚ‫رن‬ ‫ٚال‬‫ؤعف‬‫ــ‬١ٔ‫ـب‬ ‫أ‬ (ٗ‫ف‬ ٗ‫انر‬ ‫انشئٛسح‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ٔ‫انؼاطف‬ ‫يا‬‫فٛٓا‬ ‫انشاػش‬ ٗ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫ح‬‫؟‬ ِ‫ذؼثٛش‬ ٗ‫ف‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ )‫(ب‬‫اسرخشج‬: ‫األٔل‬ ‫انثٛد‬ ٍ‫ي‬ 1-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يكُٛح‬ ‫اسرؼاسج‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫كُاٚح‬ 3-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يجاصا‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ 6-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إٚجاصا‬ -‫وم‬: ‫األبيات‬ ‫باقى‬ ‫ن‬ 1-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫جًان‬ ‫سش‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذصشٚذٛح‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يجاصا‬ 4-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يكُٛح‬ ‫اسرؼاسج‬ 5-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 6-ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، 7-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ‫ٔاركش‬ ،‫نهمصش‬ ً‫ا‬‫أسهٕت‬ 8-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ 9-. ّ‫ٔسٛهر‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫نهرٕكٛذ‬ ً‫ا‬‫أسهٕت‬ ‫تششٚاَٙ)؟‬ ٘‫(ٚسش‬ ّ‫لٕن‬ ٗ‫ف‬ ‫اإلٚذاء‬ ‫يا‬ )‫(د‬ ‫؟‬ ٗ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ٘‫انخثش‬ ‫األسهٕب‬ ‫انشاػش‬ ‫آثش‬ ‫نى‬ )‫(ْـ‬   
 10. 10. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 10 ‫ش‬3:ٍ‫ب‬ ‫ِاهلل‬‫ذ‬‫َب‬‫ع‬ ‫َبٛب‬‫ح‬‫ان‬ ‫انشبعر‬ ‫قبل‬: ‫ّاد‬َ‫ذ‬َ‫ح‬‫ان‬ َِّٕ٘‫ه‬َ‫ع‬ َ‫ه‬‫َـ‬ٌ ١ِ‫ز‬٣ٍِٕٚ‫ٍة‬‫ك‬َ‫ال‬‫ٍا‬ٚ ًِ‫ِـ‬َٚ‫ف‬ٌْ‫ا‬ ‫َا‬‫م‬ ‫ٍـب‬٢َْْ‫ا‬ ٍ‫ذ‬ِّْٟ ِْْ‫ا‬َ‫ر‬ُّ‫و‬ٌ‫ا‬ ٍِِٓ ١ِِ‫ُب‬ٌَ‫ا‬ ٍُٓ‫ى‬ََِ‫ر‬ِ‫ت‬ ْ‫ل‬‫ُـ‬‫ر‬ٍِٚ‫د‬‫ٍـب‬٢‫َب‬‫غ‬ٌْ‫ٍا‬ٚ ٍ‫ك‬‫ِـ‬‫ج‬ٌََّ‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫ه‬ٍُٙ‫غ‬ٍُِ‫ج‬َ‫ر‬‫ـ‬‫ــ‬‫ب‬‫َــ‬ٕ‫َـ‬‫ر‬ٍٚ ً‫ب‬‫َّـ‬ٕ‫ٍـ‬َِٙ‫ــ‬‫ِــ‬ٖ‫ْمـ‬ٌ‫ا‬ ٍ‫ي‬‫ب‬‫ــــــ‬َ‫ل‬‫ــ‬ِ‫ة‬ٍ‫ه‬َ‫ال‬‫ٍا‬ٚ ٌَِِٗ‫ال‬‫ا‬ ٍْٜٛ‫م‬َ‫ر‬ٍِ ٝ‫ٍـ‬‫ع‬ِ‫و‬ُ‫ر‬ ٠ِ‫ن‬‫َّـ‬ٌ‫ا‬‫ـ‬َِّ‫ؽ‬‫ٍا‬‫و‬َٗ‫َّـــ‬َْ‫ى‬ٌْ‫ا‬ ِ‫ل‬‫ٍـ‬‫ؽ‬َ‫ال‬‫ا‬ ِ‫ل‬‫ِـ‬‫ؽ‬‫ٍا‬ٌَْٛ‫ا‬ٌٍِْ ِ‫ف‬‫ـب‬‫ُـ‬‫ى‬‫ــــ‬ٍ‫و‬ِ‫ة‬ ِ‫ا‬‫ٍــ‬‫ؾ‬ٍِ ْ‫ن‬َ‫و‬‫ْـ‬‫ر‬‫ٍا‬ٚ َٗ‫ٍـ‬ِٚ‫ئ‬‫ٍا‬‫و‬َ‫ف‬ ٍَِ‫ي‬‫ٌـ‬‫ـــ‬َٗ‫ٍـ‬ِِ‫ه‬‫ب‬ٌِ‫ٍب‬٣ٌَ ِ‫غ‬َّٞ‫ل‬‫ٍا‬ٚ‫ُـ‬‫م‬ٌْ‫ا‬ ِ١‫ِـ‬‫ف‬ ٍَ‫َّـب‬٢َ‫ال‬‫ٍا‬ٚ َ‫ه‬٣‫ـــ‬ِ‫ة‬ٍ‫و‬‫ـ‬ َ‫م‬ٌْ‫ا‬ ِ‫و‬‫ِـ‬‫ؼ‬َّْ‫ا‬ٍٚ‫ِف‬َٛ‫ف‬ ٍ‫ت‬‫ْـ‬ٍ‫ُـ‬‫ل‬ِ‫ه‬‫َـب‬‫ف‬َ٢ َ‫ال‬ ً‫ب‬‫ـ‬‫ـــ‬َٗ‫ـ‬‫اٌــ‬ ٍٓ‫ِـ‬ِ ًٌ‫ّـ‬‫ض‬ِِ َٗ‫ٍـ‬‫ؼ‬ٍِ ِٗ‫ّـ‬ِ‫ث‬ٍ‫ه‬ ِِِٓ‫ـــــــ‬ِ‫ت‬‫َـ‬‫غ‬َّ‫و‬‫ـ‬ ‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ ( : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 2-‫كُا‬. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫ٚح‬ 3-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 4-. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انشاتغ‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬    ‫ش‬4:ٍ‫ب‬ ‫ِاهلل‬‫ذ‬‫َب‬‫ع‬ ‫َبٛب‬‫ح‬‫ان‬ ‫انشبعر‬ ‫نُفص‬: ‫ّاد‬َ‫ذ‬َ‫ح‬‫ان‬ َِّٕ٘‫ه‬َ‫ع‬ ٍ‫ت‬‫ْـ‬ٍَ‫م‬ٌْ‫ا‬ ِِّٓ٢َ‫ى‬ٍٚ‫ِـ‬َٙ‫ز‬ِ‫غ‬َِ َِٓ‫ال‬‫ْـ‬‫ف‬ِ‫ال‬‫ِب‬‫ث‬ً‫ا‬‫ل‬ٍَِ‫ػ‬‫ٍا‬ٚ‫ــــ‬‫ٍب‬٢ِّ‫و‬ٌ‫ا‬ ََّْ‫ب‬ِ‫ث‬ ُِ٣ِ‫م‬ٍَْ٢ٍ‫ؼ‬ٌْ‫ا‬ ١‫ِـ‬‫ف‬ َ‫ه‬َِٞ‫ت‬ ٍ‫ل‬ٍ‫ؽ‬َ‫ا‬ ٍٍَٝ‫ػ‬ ٍِٓ‫ؼ‬َٝ ِِِٓ َ‫ه‬َٔ‫ٍب‬ٌَِ ْ‫ظ‬َ‫ف‬ِ‫ؽ‬‫ٍا‬ٍٚٚ ِ‫ك‬‫ٍب‬‫ج‬ِ‫ؼ‬ٌْ‫ا‬ ٍِِٓ‫َـــ‬‫و‬ ِٓ‫ِـ‬ٍِٚ ًٍ‫ْـ‬‫م‬َٔ ِٓ‫ِـ‬ِ‫ـــ‬‫ـ‬ِ‫ة‬ِ‫ن‬ َُْ‫ف‬ ً‫ا‬‫ُٛه‬‫ل‬ٍٚ ُِٓ‫و‬ٍٚ‫ِــ‬ٍَِّْٕٙ ٍ‫و‬‫ِـ‬٣َ‫غ‬ ً‫ب‬‫ٛػـ‬‫ـ‬ٍ‫ه‬ٌٍَّ‫ا‬ ١ِ‫ف‬ٌ‫ٍا‬ٚ ِِِٛٙ‫ؼ‬ٌٍَّ‫ٍا‬ٚ ‫ٍاػ‬‫و‬ّ‫ف‬َ‫ال‬‫ٍا‬ٚ ِ‫ه‬ِ‫ؾ‬ِِّٚ‫ت‬ ٌَّٖ‫ا‬ ِِّٖ‫ي‬ٍَٔٚ‫ٍــ‬ٍَ‫ؽ‬ ِٓ‫ِـ‬ٍِٚ ٍِّ‫ِـ‬‫غ‬ ِِِٓ ٍ‫ه‬ْ‫ل‬‫ـ‬ٍ‫ل‬ِ‫ج‬ِ‫ى‬ٌْ‫ا‬ ِ‫ت‬ِٔ‫ٍب‬‫ع‬ٍٚ‫َـ‬‫غ‬َ‫ؼ‬ٌ‫ٍا‬ٚ َٓ‫ِ٣ـ‬‫ى‬َِِِ ‫٢ـب‬ ٍ‫و‬‫ــ‬‫ــ‬ِ‫ت‬ َ‫ال‬ٍ‫ث‬ ْ‫ن‬ُ‫ف‬ِٚ‫ث‬ ٍ‫غ‬‫ِـ‬ٍ‫ٍا‬ٚ َ‫ن‬‫ٍـب‬٣َْٔ‫ك‬ ِِِٓ َ‫ه‬َ‫غ‬ِٗ‫ِــ‬‫غ‬ٌَّ‫ا‬ ٍ١ِ‫ؼ‬ٍٍََِ‫ز‬ِ‫ؽ‬‫ٍا‬ٚ َ‫ن‬َ‫ال‬ِٛ‫ٍـ‬ِ ٝ‫َـ‬ٌ‫ب‬ ِّ‫ل‬‫ــ‬ِ‫ت‬ ) ‫أ‬ (‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ 5-. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬
 11. 11. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 11 ‫ش‬5:ٍ‫ب‬ ‫ِاهلل‬‫ذ‬‫َب‬‫ع‬ ‫َبٛب‬‫ح‬‫ان‬ ‫انشبعر‬ ‫نُفص‬: ‫ّاد‬َ‫ذ‬َ‫ح‬‫ان‬ َِّٕ٘‫ه‬َ‫ع‬ ّ‫ف‬ٌَّٕ‫ا‬ ِ‫ف‬ٌِ‫َب‬‫ف‬ٍِٚ‫ؼ‬ََْ‫ز‬ٍِ‫ٍا‬ٚ ٌٍٍَٙ‫ر‬ٍٚ‫َا‬‫ل‬ٍ‫ػ‬ ِ‫و‬‫ب‬ُ‫ف‬َ‫ه‬‫ٍا‬ٚ‫ٍـ‬٘‫ٍا‬ٍٛ٘ ِ٘‫ٍب‬ٍِٚ ‫ب‬ُِٖ‫ر‬ ََٖ‫ه‬‫َـب‬‫ز‬ْ‫ق‬َ‫ر‬ِ‫ت‬ ٌَِ‫ا‬ َ‫ه‬‫ْـ‬‫ز‬ٍ‫ػ‬ٍ‫ك‬ ِْْ‫ا‬ٍٍٚٙ‫ِـ‬‫ر‬ٍَِِْٛٙ‫ث‬ ِّ‫ظ‬‫ٍـ‬‫ؽ‬ ٝ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ٍب‬ٌَٙ ِ‫ػ‬ٍ‫و‬ّْ‫فب‬ٍ‫ؼ‬َّ‫ز‬ٌ‫ا‬ ٍٓ‫ِـ‬ِ ِِٗ٣ِ‫ف‬ ‫ٍب‬ِ َّ‫ت‬ِ‫غ‬ِ‫ت‬ ٍ‫ؽ‬ٍٚ‫َـ‬ٍِ‫ػ‬‫ٍا‬ٚ ٍ‫و‬‫ِـ‬‫ج‬ٌَّٖ‫ا‬ ِ‫ف‬‫ِـ‬ٌ‫ب‬‫ـــ‬ٌََََّٗٚ‫ا‬ ََّْ‫ا‬ ُِِ‫ف‬‫ٍآ‬ٚ ٌّ‫و‬‫َـ‬ِ‫َّـ‬ٚ‫ٍاٌـ‬ٚ ِ‫ل‬‫ِـ‬ٌَّْٙ‫َب‬‫و‬ ٍَٖ‫و‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ــ‬ِ‫ة‬ٍ‫و‬ ٍٚ‫ْـ‬‫و‬ِ‫م‬ َ‫ه‬‫ٍـ‬ٌَِٙ‫ا‬ ِ‫و‬‫ُـ‬‫و‬ْ‫م‬‫ا‬‫ـ‬‫ـــ‬‫ـ‬َُٗ‫ل‬ِ‫ه‬‫َب‬‫ف‬ُ‫ر‬ َ‫ال‬ ً‫ا‬‫و‬َ‫و‬ْ‫و‬ِّ‫ن‬ٌ‫ا‬ ‫ٍب‬َِّّٔ‫ب‬َ‫ف‬ٌٍََُّْٞ‫َب‬‫و‬ِ‫ف‬ ِْ‫ب‬ُ‫م‬ٌْ‫ا‬ ِ١ِ‫ة‬ٍ‫و‬ ‫َـ‬ٍِ‫ػ‬‫ٍا‬ٚ‫ــ‬ََّْ‫ب‬‫ِـ‬‫ث‬ ٍَُِِٗ‫ع‬‫ٍب‬‫ػ‬ َ‫ع‬‫ٍزـب‬‫ج‬ٍ٢ ِ٠ِ‫ن‬‫َّـ‬ٌ‫ا‬ِِ ًٍ‫ِـ‬‫ع‬‫ِأ‬‫ث‬‫ٔؼ٣ـ‬ ِٓ‫ـ‬‫ـ‬‫كائــ‬ ُ‫ـــ‬٢ ُ‫ـقـــ‬‫ت‬ ‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ ( ‫اسر‬ )‫(ب‬: ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫خشج‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫ي‬ )‫(جـ‬‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫انشاتغ‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ٗ‫اإلَشائ‬ ‫األسهٕب‬ ‫غشض‬ ‫ا‬    ‫ش‬6:‫انجبرو‬ ٗ‫عه‬ ‫نهشبعر‬: ‫ٍـــ‬‫ؽ‬ ‫َّؼبكح‬ٌَ‫ا‬ ١‫ف‬ ‫ْذ‬ِٕ‫ج‬ٌٍِْ ٌ٣ٌ‫ـــ‬‫ـــ‬ُّ‫ظ‬ََٕ‫ر‬ ْ‫ب‬‫ْٙـــ‬ٍٕ‫ػ‬ َ‫ء‬‫اٌؾ٣ب‬ ٍٜ‫ء‬‫ب‬ٌٍَّٝٚٚ ‫ب‬ ‫ِــ‬َّ‫ف‬َٔ ‫َبف‬‫ف‬ٍ‫ػ‬ ِِِٓ ١ٍَِ‫ج‬ٌْ‫ٚا‬‫ـــ‬‫ـ‬ِ‫ه‬‫ـ‬‫ِث‬ٛ‫ص‬ً‫ب‬‫ِـــــ‬ٍ ‫ِة‬َٛ‫ص‬ ًُّ‫و‬ّ‫ف‬ٍ٢ ٖ‫ٍا‬ٍَِٛٝ‫ج‬ٍ٢ٚ َٕٝ ٢َ‫ا‬‫ه‬ ‫ِب‬ ‫ٚبما‬‫َـــــــــ‬‫غ‬َ‫ف‬ ً‫ب‬ٍَْٛ‫ث‬ ٍ‫ذ‬‫ــ‬٠ِ‫ك‬ُٛ‫ل‬‫ث‬ٍ٘ ٍٍِِْٓٞٙ٢ ْ‫ٍب‬َِ‫ؽ‬ِ‫ال‬‫ا‬ ‫ِٛع‬‫ْال‬ٞ ِ‫ال‬‫ا‬ ‫َٛع‬ُِ‫ل‬‫ف‬‫ْقــ‬ٌ‫ا‬ ١‫ف‬ ‫ٍو‬َْٚٔ‫ا‬ ْ‫ؽَب‬‫ـ‬ّ‫ل‬‫اٌآل‬ ِٓ ٍٝٙ‫ث‬َ‫ا‬ٚ‫ّــــــــ‬‫غ‬َ‫ا‬ٚ ١ٌَِ‫ـ‬ٝ ‫ِوآ‬ ِ‫ذ‬ِّْٟ ِْ‫ا‬ ‫َّّ٣و‬ٌٚ‫ا‬ ١‫ف‬ ٠ِ‫و‬ُ‫ظ‬ٔ‫ٚا‬‫ح‬‫ِـــــ‬‫غ‬ُ‫ر‬ٚ ًَٛ‫إٌف‬ ُٚ‫ل‬‫رج‬ ٗ٣‫فف‬ٍَٝ‫ـ‬ ) ‫أ‬ (‫؟‬ ‫صذلٓا‬ ٖ‫يذ‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انشاتغ‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬   
 12. 12. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 12 ‫ش‬7-: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ‫ػي٢ـــ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫٘بٔذ‬ ْ‫ٚب‬ ٜ‫ثالك‬‫يح‬ٌٛٚ‫ٚؤعــ‬ ‫ثٙب‬ ٜ‫ؤػو‬ ٕٝٔ‫ؤ‬‫ٛع‬ ‫ظٙو٘ـب‬ ُ‫رٍض‬ ٗ‫األه‬ ‫ٍِٛن‬ ً‫رظ‬‫ثٕٞٙب‬ ٝ‫ٚف‬‫هث٣ــ‬ ٓ٣‫ٌٍّغلث‬‫غ‬ ‫رؾ‬ ‫ؤؤعؼٍٙــب‬ٝ‫ؤثزغ‬ ُ‫ص‬ ٜ‫اٌضو‬ ‫ذ‬ٕ‫فال‬‫ٌٛٙ٣غ‬ ْ‫ام‬ ١ٔ‫ؤ‬ ‫؟‬ ‫ٌٙب‬ ‫ب‬ ِٚ‫ثٍــ‬ ً‫و‬ ٝ‫ف‬ ‫اٌَّه‬ ‫بال‬ ‫ؤٔب‬ ‫ب‬‫ـلح‬‫ػٕلو‬ ‫ٚؤِب‬ ‫ؤٙٛع‬‫ــ‬‫فإٙ٣ــ‬ ُ‫غ‬ ‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ ( : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-‫جًا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫نٓا‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ . ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ‫انشاتغ‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ٍٛ‫ت‬ )‫(جـ‬    ‫ش‬8-: ًُٙٛ‫ان‬ ‫انٓبم‬ ‫جببر‬ ٍ‫ب‬ ٙ‫عه‬ ٍ‫ب‬ ٍ‫حط‬ ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ‫ف‬ ‫ثٙب‬ ‫ٚؤٔذ‬ ‫اٌلٔ٣ب‬ ١٘‫ج‬‫ــ‬‫٣و‬ُ‫فى‬١‫اٌزغبف‬ ‫٘نا‬‫ٚاٌغــــ‬‫ـ‬‫وٚه‬ ‫غ‬ ‫ثؾجبي‬ ‫ؤٍ٘ٙب‬ ١ٌ‫رل‬‫ــــ‬‫له‬‫ؤٍـــــ‬ ‫ؽجبئٍٙب‬ ١‫ف‬ ً‫فى‬‫ـ‬‫ـــــــ‬‫٣و‬ ‫و‬ ٌٝ‫ب‬‫ــ‬‫بٌ٣ٙـ‬ ٓ‫ِورى‬ ‫ؤٔذ‬ ُ‫ب‬‫ٚاٌمٖـــ‬ ‫إٌّبىي‬ ‫ٌه‬ ‫رٍن‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫ٛه‬ ‫ٚرٚؾ‬‫ــ‬ٌٚ ‫ف٣ه‬ ‫ًِء‬ ‫ه‬‫َذ‬‫اٌؼَ٣و‬ َٛ٣ٌ‫ا‬ ٗ‫ث‬ ١‫٢إر‬ ‫ثّب‬ ٠‫رله‬ ٓ‫أزمب‬ ١‫ف‬ َٛ٢ ً‫و‬ ‫ٚػّون‬٣َ‫ر‬‫ٚاٌْٙـــ‬ ١ٌ‫اٌٍ٣ب‬ ٗ‫ث‬ ‫و‬‫ــــ‬‫ــــ‬‫ٛه‬ ‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ ( : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ ‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انشاتغ‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬   
 13. 13. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 13 ‫ش‬9-:‫انشبعر‬ ‫قبل‬ َ‫ع‬ِ‫ك‬َٛ‫ز‬ٍ‫ؤ‬‫ٍـــ‬َّ‫ل‬ ١ٌِ ٍ‫ك‬‫ٍغلا‬‫ث‬ ١ِ‫ف‬ ٍٍٗ‫ل‬ٌ‫ا‬ً‫ا‬‫و‬ِِٓ ‫َوؿ‬‫ى‬ٌ‫ِب‬‫ث‬َ‫ؼ‬ٍٍَِٞ ٍ‫ه‬‫َىها‬‫ال‬‫ا‬ ِ‫ه‬ٍََ‫ف‬َٗ‫ـ‬ ‫َّػ‬‫ك‬ٍٚ‫َــــ‬ٌ ٠ُ‫ك‬َٛ‫ٍث‬ٚ َُٗ‫ز‬‫ــــــ‬‫ـــ‬١َِٕ‫ػ‬ُِ‫ك‬ٍَٛ٢ ٛ‫ٍف‬ٕ‫ـــ‬ٍ‫ؾ‬ٌ‫ا‬ ٍٛ٣‫ــــ‬‫َـ‬‫ػ‬‫َٚك‬‫ا‬ ‫ال‬ ١َّٔ‫ا‬ٍٚ ِ‫ح‬‫ب‬َٗ‫ـ‬ ‫ٚو‬‫ؤفبهلــــــــ‬ ‫ال‬ ْ‫ؤ‬ ٝ‫ف‬ ‫َّغ‬‫ف‬ْ‫ر‬ ُٗ‫ـــ‬‫ٌٍٚٚوٚهح‬‫َـــــــــــــ‬‫ؼ‬ِِ‫ف‬َُْ‫ر‬ ‫ال‬ ٌ‫ي‬‫ؽب‬ٗ ًٍٝ‫ؾ‬َٙ ًِ٣‫ٍؽ‬‫و‬ٌ‫ا‬ ٍٍَٛ٢ ١‫ث‬ ٍ‫ش‬َّ‫ج‬َْ‫ر‬ َُ‫و‬ٍَٚ‫ز‬ََِ ١ِ‫ؼ‬َِ‫َك‬‫ا‬ٍٚ‫َــــــــــ‬‫ؼ‬َِ‫َك‬‫ا‬ٍٚ ٍ‫د‬‫ّا‬‫ل‬َِٙٗ ً‫ب‬‫ٍَى‬ِ َ‫ذ‬‫ِل‬‫ى‬َ‫ه‬ٍٍ‫ِ٣ب‬ٍ َِٓ‫َؽ‬‫ا‬ ُ‫َــــــ‬ٍَ‫ف‬ََٗ‫ز‬ََٗ‫ؼ‬ٍَ‫ٍق‬٢ َ‫ه‬ٌٍَّ‫ا‬ ًََََٛ٢ ‫ال‬ ٍِٓ ًُُّ‫و‬ٍٚ ‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫(أ‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬. 4-ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬. ‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬    ‫ش‬11-: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ٠‫اٌىجو‬ ‫ٚاٌغٕخ‬ ‫اٌّؾواة‬ ٝ٘ ‫فّٖو‬ ‫ِٖوا‬ ٜ‫٢فزل‬ ٌّٓ َٛ٢ ‫ما‬ ْ‫ب‬ ً‫ؤع‬ ٍ‫ؽ‬ٙ‫ؽج‬ ‫ّٞو‬ ‫ٚعٕٙب‬ ٌٝٛٔ ‫فٕب‬‫ـــــ‬‫ب‬‫ٕٚٔف‬ّ‫ٚاٌؼ‬ ‫ٚاٌغٙل‬ ‫اٌٖجو‬ ٗ٣‫ف‬ ‫ل‬‫ـــــــ‬‫وا‬ ٣‫اٌؾ‬ ‫هٚػ‬ ‫ثٙب‬ ‫ٔجش‬‫ــــــ‬‫لٛ٢ـــــ‬ ‫بح‬‫ـخ‬‫ٚاٌفم‬ ‫ٚاٌني‬ ‫إٌٚه‬ ٗ٣‫ف‬ ً‫ٚٔمز‬‫ـــــــ‬‫وا‬ ٔ‫ّٚٔؾ‬ ‫ؤغالال‬ ُٞ‫ؾ‬‫ــــــ‬‫ؽٛائـ‬ ٛ‫ـ‬ٌ‫ا‬ ‫ف٣ٙب‬ ‫ٚٔقٍك‬ ‫ال‬‫اٌؾ‬ ًّ‫ٚاٌؼ‬ ‫فىو‬‫ــــ‬‫ــ‬‫وا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫(أ‬ ً‫ان‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ )‫(ب‬‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫سٛطشج‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(جـ‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ 5-ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬. ‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(د‬   
 14. 14. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 14 ‫ش‬11-: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ َ‫ء‬‫َٚب‬‫م‬ٌ‫ا‬ ‫َ٘ب‬‫ه‬ِ‫ل‬َٖ٢ ََ‫َؽىب‬‫ال‬‫ا‬ ٍ١ِ٘‫ٍٚــ‬ٌّ‫ا‬ ‫ّا‬‫ل‬ِ‫ا‬ ٍٍَ‫و‬‫َج‬ٌِّ ٌٍ٣ٍََ‫ف‬‫ــــ‬َ‫ء‬‫ب‬ ٌ‫ا‬ ٍَُّ‫ػ‬ ‫َل‬‫م‬ٌَ‫ــ‬‫ــــ‬ًَُّ‫و‬ ٜ‫ٍك‬‫و‬‫ٍوا٢ب‬‫ج‬ٌ‫ا‬ٌٕ‫ا‬ ٍ‫د‬‫ٍِب‬ٚ‫ِ٣ــ‬‫ج‬َٔ‫ال‬‫ا‬ ّٝ‫ز‬ٍ‫ؽ‬ ًَ‫ب‬َ‫ء‬‫ب‬ ‫ٍَـ‬‫ق‬ٌ‫ا‬ ‫ََٕب‬ٌَ‫ا‬‫ـ‬‫ـــــ‬‫ـ‬َ‫ي‬‫َٚا‬‫ى‬ ‫َٕب‬‫ز‬ٍ٢‫غب‬ ٍ‫ك‬ِ‫م‬ٍَ‫ف‬ َ‫و‬ََٖٕ‫ػ‬ٍٚ‫ٍِــ‬ٚ ٌٓ٣ٝ ‫ٕب‬‫ـ‬‫ــ‬َ‫ء‬‫ب‬ ِ‫ء‬‫َىب‬‫ج‬ٌ‫ا‬ ٌِٝ‫ا‬ ًٌَُُِِّٙٔٚ ٝ‫ٍز‬ِ‫ــ‬‫ـ‬‫لٔب‬َ‫ء‬‫َىب‬‫ج‬ٌ‫ا‬ ٌٍِِ‫و‬ٌ‫ا‬ ٌِٝ‫ا‬ ‫َٕب‬‫ج‬ٍ‫ؾ‬ٍٖ٢ٍٚ َِ ِ‫ف‬٣ٌَٞ‫ا‬ ِ‫ة‬‫ِ٣ب‬َِٔ‫ب‬َ‫و‬ ٌ‫ح‬‫ٍ٣ب‬‫ؽ‬‫ـ‬‫ـــ‬ً‫ا‬ُ‫و‬ِ‫ث‬ِ٘ ِ‫ء‬‫َٕب‬‫ف‬ٌٍِ ‫ُٔ٣ب‬‫ل‬‫ِٕــ‬‫ف‬ٌ‫ا‬ ٍ١‫ــــ‬‫ــ‬َ‫ء‬‫ب‬ ‫ُفــــ‬‫ف‬ ‫ُٙب‬‫ز‬ٍ٢‫ِٙب‬ٔ ‫َذ‬ٔ‫وب‬ ‫ِما‬‫ا‬‫ـــ‬ً‫ب‬‫ـٛر‬ٍٖ‫َل‬‫ا‬ٍٚ ‫ُٙب‬ٌٍَٛٝ‫ب‬َ‫ف‬‫ٍـــ‬ٍ ‫َ٘ب‬‫و‬‫ــ‬‫ـ‬َ‫ء‬‫ٛا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫(أ‬ ‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ )‫(ب‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(جـ‬ 1-َٕ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ػ‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬. ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(د‬‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬    ‫ش‬12-: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ‫اٌفقوا‬ ‫٢غٍت‬ ٚ‫ؤ‬ ‫اٌّغل‬ ٕٝ‫٢غ‬ ‫اٌل٘و‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ِٛلف‬ ً‫و‬ ١‫ف‬ ً٣ٌٕ‫ا‬ ‫ّجبة‬ ‫ٍالِب‬ ‫ر‬‫ؤِـ‬ ‫ؽبٔذ‬ ‫فمل‬ ‫ؼبٌٛا‬‫ــــ‬ّ٣‫ػظ‬ ‫ٛه‬‫خ‬‫ِٕب‬ ْ‫وب‬ ‫فال‬‫غبف‬‫ـــــــــ‬‫اٌؼٖـــــ‬ ُ‫٢ٖـــــ‬ ً‫وا‬ ٘‫ؤ‬ ‫ٌٍٖؼت‬ ً‫ٔم‬ ‫رؼبٌــٛا‬‫ــــ‬ٕٔ‫فة‬ ‫ال‬‫ب‬‫ّج‬‫ـــ‬‫بة‬‫اٌٖؼ‬ ‫ؤٌفٕب‬‫اٌٛػـــــ‬ ‫ٚاٌٍّٞت‬ ‫ت‬‫ـوا‬ ‫ػ٣ــــ‬ ‫ٔبِذ‬ ‫بما‬ ‫ّجبة‬‫ــــ‬‫ـ‬‫فةٕٔب‬ ْٛ‫ثىؤب‬‫ثى‬‫ـــــــــ‬‫اٌفغــــــ‬ ً‫َٔزمج‬ ‫اٌٞ٣و‬ ‫ٛه‬‫وا‬ ‫اٌّغــ‬ ‫ؽِٛخ‬ ‫ٔيٌٕب‬ ‫ّجبة‬‫ــ‬‫ـ‬‫وٍٕب‬ ‫ل‬‫٢غ‬ ٌٍِٖٕٓٚ ٠‫زل‬‫ـــــــــ‬‫إٌٖــــــ‬ ‫٢ٕزيع‬ ‫و‬‫ـوا‬ ‫انؼاطف‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫(أ‬‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫ح‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٍٚ‫األخٛش‬ ٍٛ‫انثٛر‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬   
 15. 15. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 15 ‫ش‬13-: ِ‫أضر‬ ٙ‫ف‬ َٙ‫انحًذا‬ ‫فراش‬ ٕ‫أب‬ ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ًِٚ‫خ‬‫ِؾجــ‬ ًِ٣ٍ‫ثبٌم‬ ٝٙ‫ؤه‬ َ‫ذ‬ٌ‫ى‬ ‫ب‬٢‫ٌل‬‫ؽغــ‬ ِ‫و‬٣‫اٌىض‬ َْٚ‫ك‬ ‫ِٚب‬ ِٗ‫ــ‬َ‫ة‬‫ـب‬ ٍٍٝ‫ػ‬ ً‫ء‬‫َب‬‫م‬ِ‫ث‬‫ب‬ َ‫ت‬ٍُٝ‫ٍؤ‬ٚ‫اٌــ‬‫ــ‬ٍِٙ‫ه‬‫ؤ‬ ُ‫ك‬ََٛٗٝٚ ‫غ٣و٘ب‬ ١‫ف‬ ًِٕٝ ٜ‫ٚموو‬َ‫ة‬‫ال‬ ٍٚ ٍُِٛ‫ؾ‬َ‫ر‬ َ‫ه‬َ‫ز‬ِ٣ٍََ‫ف‬‫ِ٢ـ‬‫و‬ٍِ ُ ‫ٍبح‬٣ٍ‫ؾ‬ٌ‫ا‬‫ـــ‬ٌ‫ح‬ٍ‫و‬‫ٍـ‬ِٚ‫غ‬ ََ‫َب‬َٔ‫ال‬‫ٍا‬ٚ ٍِٝٙ‫و‬َ‫ر‬ َ‫ه‬َ‫ز‬ِ٣ٌٍَٚ‫ـــ‬َ‫ة‬‫ـب‬ ‫ٌٚ٣ذ‬ِ‫ػب‬ ‫ٚث٣ٕه‬ ١ٕ٣‫ث‬ ٠‫اٌن‬‫ــ‬‫و‬١ٕ٣‫ٚث‬‫فـــــ‬ ٓ٣ٌّ‫اٌؼب‬ ٓ٣‫ٚث‬‫واة‬ ‫بم‬‫فبٌى‬ ‫اٌٛك‬ ‫ِٕه‬ ‫ٕؼ‬ ‫ا‬ٓ٣٘ ً‫رــ‬ ‫اٌزواة‬ ‫فٛق‬ ٠‫اٌن‬ ً‫ٚو‬‫ـ‬‫ـ‬‫واة‬ ‫انشا‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ )‫(أ‬‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫ػش‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ 5-ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬. ‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انثانث‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬    ‫ش‬14–: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ َ‫غ‬ٍِٙ٢ ٌَُِ ًُِ‫ق‬ٌ‫ا‬ ‫بما‬‫و‬ً‫خ‬ٌَ‫ٍال‬ِ ّ‫ال‬‫ب‬ َ‫ن‬‫بال‬ ٌَٗ ٌٍ٣ٍ‫ف‬‫اٌفـ‬‫ـــــ‬‫ػز‬ ٍ‫ق‬‫وا‬َ‫ة‬‫ب‬ ِ‫ع‬‫ؤ‬ ٌَُِ ‫َا‬‫م‬‫ب‬‫ا‬ ‫ٍِب‬ ‫ّخ‬ٍُ‫ف‬ ِِِٓ ْ‫ل‬‫ِ٢ـــ‬‫ه‬‫ألف‬ ٠‫فؼٕل‬ َُٖ‫ل‬‫ٚهو‬ ٌ‫خ‬ِ‫ػي‬ ٜ‫و‬َ‫ة‬‫ب‬ ‫ٕجـــ‬٣‫ثم‬ ١ِٕ ٍ‫ك‬‫رج‬ ٌُِ ٌِٛٚ ٌ‫ه‬ٛ‫ـــ‬ٌ‫خ‬‫ع‬ ٍ‫ف‬ٛ٣ٌَ‫ا‬ َّْ‫ؤ‬ ٌِٛٚ ٌ‫ي‬ٚ‫لا‬َ‫ة‬‫ٛا‬ ٍُِ‫ي‬ٌ‫ا‬ َ‫س‬‫َا‬‫ل‬ِ‫ؽ‬‫ٚؤ‬ ٌ‫ه‬ُٛ‫ل‬ٌٍَٚ ٍٍَِٛ٢ ًُُ‫و‬ ١‫ٍف‬ٚ ١َُُّٕٕٛ‫ر‬ ِْ‫ب‬َِٞ‫ف‬ٍٚ ٌ‫خ‬َ‫ز‬ّ‫ف‬َ‫ة‬‫ـب‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ )‫(أ‬‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يؤكذا‬ ‫أسهٕتا‬ 5-‫ٔغش‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬ّ‫ض‬. ‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫نهخثش‬ ٗ‫انثالغ‬ ‫انغشض‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬   
 16. 16. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 16 ‫ش‬15-: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ‫ّثـٛا‬‫ن‬٘ ُّ٘ٛ‫ػٍـ‬ ُ‫ثٕـــــ٣ى‬ ‫ُٛا‬‫ث‬‫ه‬َ‫ُا‬ٛ‫لــ‬ ‫ف٣و‬ ٍُ‫ٚاٌؼ‬ ُ‫فز٣ـــبرى‬ ِ ٍُ‫ٚاٌؼ‬ُّ٘ ‫بما‬ ٓ٣ِ‫اٌّؼل‬ ‫بي‬‫ٛا‬ٞ‫ؽ‬ ‫ثغ٣و‬ ‫اٌلٔ٣ب‬ ٌٝ‫ب‬ ‫فوعٛا‬َ‫ب‬ ٙ‫اٌغ‬ ٛ‫ٚؤف‬‫ــ‬‫ا‬ ١‫ف‬ ‫بٌخ‬ٗٔ‫وإ‬ ‫ٌؾ٣بح‬‫ؽَـــ‬ ‫ثغ٣ـو‬ ‫ؽوة‬ ٌٝ‫ب‬ ‫ٍبع‬‫ـ‬َ‫ب‬ ‫ٚ٢نٌٙـ‬ ‫ؤِـخ‬ ٘‫٢قف‬ ًٙ‫ٚاٌغ‬‫ـ‬‫ـــب‬‫ِمـ‬ ً‫ؤعـ‬ ‫٢وفؼٙــــب‬ ٍُ‫ٚاٌؼ‬‫ـ‬َ‫ـب‬ ‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ )‫(أ‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-‫يٕض‬ ‫اسرؼاسج‬. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫ذا‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٍٚ‫األخٛش‬ ٍٛ‫انثٛر‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬    ‫ش‬16-: ِ‫أضر‬ ٙ‫ف‬ َٙ‫انحًذا‬ ‫فراش‬ ٕ‫أب‬ ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ ً‫خ‬ٌَ‫ٍال‬ِ ّ‫ال‬‫ب‬ َ‫ن‬ِ‫و‬َ‫غ‬ٍِٙ٢ ٌَُِ ًُِ‫ق‬ٌ‫ا‬ ‫بما‬‫ػزــ‬ ٍ‫ق‬‫اٌفوا‬ ‫بال‬ ٌَٗ ٌٍ٣ٍ‫ف‬‫ــــ‬َ‫ة‬‫ب‬ َُٖ‫ل‬‫ِ٢ــ‬‫ه‬‫ا‬ ‫ٍِب‬ ‫ّخ‬ٍُ‫ف‬ ِِِٓ ْ‫ل‬ِ‫ع‬‫ؤ‬ ٌَُِ ‫َا‬‫م‬‫ب‬٠‫فؼٕل‬‫ٚهو‬ ٌ‫خ‬ِ‫ػي‬ ٜ‫ألفو‬َ‫ة‬‫ب‬ ‫ٕجـ‬‫ـ‬٣‫ثم‬ ١ِٕ ٍ‫ك‬‫رج‬ ٌُِ ٌِٛٚ ٌ‫ه‬ٛ‫ــــ‬ٌ‫خ‬َّْ‫ؤ‬ ٌِٛٚ ٌ‫ي‬ٚ‫لا‬َ‫ة‬‫عٛا‬ ٍ‫ف‬ٛ‫اٌَ٣ـ‬ ١َُُّٕٕٛ‫ر‬ ِْ‫ٍب‬ُِ‫ي‬ٌ‫ا‬ َ‫س‬‫َا‬‫ل‬ِ‫ؽ‬‫ٚؤ‬ ٌ‫ه‬ُٛ‫ل‬ٍَٚ‫ة‬‫َــب‬ِٞ‫ف‬ٍٚ ٌ ‫َخ‬‫ز‬ّ‫ف‬ٌَ ٍٍَِٛ٢ ًُُ‫و‬ ١‫ٍف‬ٚ (‫أ‬‫؟‬ ّ‫ذؼثٛشاذ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ ) : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-‫يٕض‬ ‫اسرؼاسج‬. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫ذا‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬. ‫(ج‬‫ـ‬‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫نهخثش‬ ٗ‫انثالغ‬ ‫انغشض‬ ‫يا‬ )   
 17. 17. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 17 ‫ش‬17:ٔ‫ْبر‬ ‫قبل‬: ‫ببنقذش‬ ِ‫اعتساز‬ ٗ‫ف‬ ‫ْبشى‬ ٌ ‫لل‬ ‫ٚف٣ٙب‬ ً‫اٌمـــــــــل‬ ِٓ ١ّٔ‫ب‬ ًِ‫ؤع‬‫غـ‬ ‫ّٔب‬‫ــ‬١ٍ‫ـو‬ ‫ٍُل‬ٌٖ‫ا‬ ١‫ف‬ ‫اٌٖقو‬ ‫ػوٚق‬ ١‫ف‬ ٠‫عنٚه‬ٌٌٍّ‫ا‬ ١‫ٚف‬ ِٓٚ ٌ٘‫ٔج‬ ١‫ث‬ ْ‫وٕؼب‬ ِٓٚ‫ػـــــ‬‫ـ‬ٌ‫ل٣ـ‬ ِٓ ، ْ‫ـــلٔب‬ ‫اٌؾبٙو‬ ِٓ ١ٙ‫اٌّب‬ َِِٓ‫ؤ‬ ِٓٚ ، ١ِٛ٢ ِٓٚ‫ــ‬١ ِ‫ل‬‫اٌّغــــــ‬ ‫ػو٢ك‬‫ِْــ‬ ‫ٚاألَٔبة‬‫ــ‬ٌٌّْ‫ا‬ ٌٝ‫ب‬ ٌ‫ك‬ٚ‫ــل‬ ‫هافـــــ‬ ١ِْ‫ٚؤ‬ ‫اٌلٔ٣ب‬ ١‫ف‬ َ‫ي‬‫ؤفزب‬ ‫ثٙب‬‫ـــ‬ً‫اٌــــوؤ‬ ‫ــــغ‬ ‫ٚاٌغـــ‬ ‫اٌٛلـغ‬ ‫هف٣غ‬ ‫ّؼـــــــــوا‬ ‫ّ٣زٙب‬ٕ‫غ‬ ‫ؤٔب‬‫ـــــــ‬ً‫ــو‬ ‫أ‬ (‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ِ‫ْز‬ ‫ذضًُرٓا‬ ٗ‫انر‬ ‫األفكاس‬ ‫يا‬ )ٔ‫انشاػش‬ ٗ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬‫فٛٓا‬‫؟‬ ِ‫ذؼثٛش‬ ٗ‫ف‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ‫جًان‬ ‫سش‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، 2-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫اسرؼاسج‬ 3-. ّ‫ٔسٛهر‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫نهرٕكٛذ‬ ً‫ا‬‫أسهٕت‬ 4-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ‫ٔاركش‬ ،‫نهمصش‬ ً‫ا‬‫أسهٕت‬ 5-. ّ‫ٔغشض‬ ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫(جـ‬‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )    ‫ش‬18‫ش‬ :-‫قبل‬: ‫انشبعر‬ ّٝ٘ ‫اٌغ٣ش‬ ‫ِما‬‫ا‬ ‫اٌغ٣ش‬ ‫عبكن‬‫اٌــ‬ ْ‫ىِــب‬ ‫٢ــب‬‫ـــ‬ٌٌِ‫َٔل‬‫ال‬‫ثـب‬ ًٕٛ ٍُِٕٚ ٓ‫٢ىــ‬ ُ‫ٌــ‬‫ًـ‬ٍَُّ‫ؽ‬ ّ‫ال‬ِ‫ا‬ ‫ه‬‫ــــ‬‫ب‬‫اٌى‬ ١‫ف‬ٌٍَِِ‫ز‬‫اٌّقـ‬ ‫ٍَُـخ‬‫ف‬ َٚ‫ا‬ ٜ‫و‬ ٜٚ‫ٚه‬‫ُّب‬ٌَ‫ا‬ ِ‫ء‬‫ِب‬ ٓ‫ػـ‬ ُْ‫ُّؼّــب‬ٌٕ‫ا‬‫ػـ‬ ٌ‫ه‬ٌِ‫ِـب‬ ٠ٚ‫ٍــو‬٢ ‫وـ٣ف‬‫ــ‬‫ِ؟‬ٌَٔ‫ؤ‬ ٓ ٍّ‫ِؼ‬ ‫ًــب‬‫ث‬ٛ‫ص‬ ٓ‫ََــ‬‫ؾ‬ٌ‫ا‬ ٖ‫فىَــب‬‫ـــب‬ٍٍِ ٝٙ‫ثــإث‬ ٗ‫ِٕــ‬ ١٘‫٢ـــيك‬‫ـــ‬ٌِ‫ج‬ (‫أ‬). ‫األتٛاخ‬ ٙ‫ف‬ ٘‫ٔانشؼٕس‬ ٘‫انفكش‬ ‫انرشاتط‬ ‫ٔضخ‬‫إ‬ ٍٛ‫ت‬ ‫ثى‬‫انؼضٕٚح‬ ‫انٕدذج‬ ‫ذذممد‬ ٖ‫يذ‬ ٖ‫أ‬ ٗ‫ن‬‫فٛٓا‬‫؟‬ : ٗ‫ٚه‬ ‫يا‬ ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-َٛ‫تٛا‬ ‫نَٕا‬. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ا‬ 2-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 3-‫أسهٕتا‬. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫غشض‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫خثشٚا‬ 4-. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬ 5-. ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬ ‫(جـ‬)‫؟‬ ّ‫لثه‬ ‫تًا‬ ‫األخٛش‬ ‫انثٛد‬ ‫ػاللح‬ ‫يا‬ٔ‫؟‬ ) ْٗ‫(ٚضد‬ ‫انًضاسع‬ ‫انفؼم‬ ‫اسرؼًال‬ ‫لًٛح‬ ‫يا‬   
 18. 18. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 18 ‫ش‬19:‫انشبعر‬ ‫قبل‬: ٕ‫ْٛت‬ ٍ‫حط‬ ‫يحًذ‬ ٍَِٓ‫ػب‬ ِ‫ف‬ٌ‫ؤ‬ََٗ‫ؼ‬‫٢لف‬ َ‫و‬‫ٚاٌىف‬ ََِٖٝٚ‫ل‬‫ِم‬‫ؽ‬ ١‫ُنو‬‫ر‬ٚ ،‫ؽمل‬ ِ‫ل‬٣‫ٌٍى‬َ‫م‬ِ‫ؾ‬ٌ‫ا‬َ‫ت‬ َّ‫ز‬‫ؽ‬ًٍِ‫ؤ‬ ِٓ َٖٛ‫٢وعــــ‬ ‫ِب‬ ٍ‫ك‬َّ‫م‬‫رؾ‬ ٝ‫ـ‬َ‫األؽال‬ ٌٝ‫ب‬ ‫٢ِٛب‬ َْ‫وب‬ ‫لل‬َ‫ز‬ٕ٢‫ِــــ‬ََ‫ت‬ ‫ا‬ َ‫ح‬َ‫ل‬‫ِؽ‬ٌٛ‫ا‬ ٍَُّٞ‫فؾ‬‫ٍٙـــب‬‫ؼ‬ٍ‫ج‬‫ٚؤر‬ ٍٜ‫و‬‫ُج‬‫ى‬ٌ‫ٍذ‬‫ث‬‫فبٔغب‬ ،ِ‫خ‬َ‫ف‬‫ِال‬‫ق‬ٌ‫ا‬ ٍ٘‫ٔم‬َ‫ة‬ٍ‫و‬ُ‫ى‬ٌ‫ا‬ ٌٗ ٌ‫ا‬ َّْ‫ب‬ٗ‫ث‬ َ‫س‬‫ََزغـــــــــــب‬٢ ٍ‫غ‬َِ‫ل‬ِ‫ث‬ ٍ‫ء‬‫َىب‬‫ج‬‫ِب‬ ‫بما‬ ِ‫ء‬‫ِـَـــب‬ّ‫ـ‬ٌٕ‫ا‬ َ‫ة‬‫كؤ‬‫ٍــ‬ٍ٘‫ه‬ ٌََُٙ‫٘ب‬َ‫ت‬ ِّ‫ـ‬ٌْ‫ثب‬ ‫َٔب‬‫ل‬‫ٍغ‬ِ ‫رؾَجٛا‬ ‫ال‬َُٗ‫غ‬ٍُ‫ٔج‬ ِ‫و‬‫ؼـــــ‬ٌِّْ‫ا‬ َ‫غ‬َ‫ف‬ٕ٢ ‫ال‬‫َــ‬ُٞ‫ق‬ٌ‫ا‬ ‫ال،ٚال‬ ‫ًب‬‫ـ‬‫ّ٣ئ‬ َ‫و‬‫ؼ‬َ‫ت‬ ٌ‫ت‬َُٖٔ ‫ٌٕب‬ ‫ٍذ‬ِ‫ِبكا‬ ،َ‫ل‬‫ٍغ‬ٌّ‫ا‬ َ‫غ‬ٍُ‫َج‬ٔ ٌٓ‫ٌٙب‬ ، ِٗ‫اإلٌــ‬ َْٚ‫ك‬َ‫غ‬َّ‫و‬ٌ‫ٚا‬ ٌَ٢‫َّـمل‬‫ز‬ٌ‫ا‬َ‫ت‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ (‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫األس‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انخايس‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫هٕب‬    ‫ش‬21: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ : ٚ ٜ‫ثالك‬‫ب‬٘ ْ‫ــ‬‫ػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫بٔذ‬‫ــ‬‫ي٢يح‬‫ٚؤع‬ ‫ثٙب‬ ٜ‫ؤػو‬ ٕٝٔ‫ؤ‬ ٌٛٚ‫ــ‬‫ٛع‬ ٌْٝٚٙٞ‫ثج‬ ‫ؤٕٛي‬ َ‫ٙوغب‬ ‫وف‬‫ـ‬‫ب‬‫ٚؤث٣غ‬ ٜ‫اٌٛه‬ ٓ٣‫ث‬ ‫ثٙب‬ ٜ‫ٚؤّو‬ ٘‫ظٙو‬ ُ‫رٍض‬ ٗ‫األه‬ ‫ٍِٛن‬ ً‫رظ‬‫ـ‬‫ب‬٣‫هث‬ ٓ٣‫ٌٍّغلث‬ ‫ثٕٞٙب‬ ٝ‫ٚف‬‫ــ‬‫غ‬ ٍٙ‫ؤؤعؼ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ٌ‫ا‬ ‫رؾذ‬ ‫ب‬ٝ‫ؤثزغ‬ ُ‫ص‬ ٜ‫ضو‬‫ٌٛٙ٣غ‬ ْ‫ام‬ ١ٔ‫ؤ‬ ‫؟‬ ‫ٌٙب‬ ‫فالٕب‬ ٍ‫ث‬ ً‫و‬ ٝ‫ف‬ ‫اٌَّه‬ ‫بال‬ ‫ؤٔب‬ ‫ِٚب‬‫ــ‬‫لح‬٣ٙ‫فإ‬ ُ‫ػٕلو‬ ‫ٚؤِب‬ ‫ؤٙٛع‬‫ـ‬‫ــــ‬‫غ‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫(أ‬ (‫ب‬)‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ (‫جـ‬): ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ 1-‫ذشثٛٓا‬. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ػاللر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يشسال‬ ‫يجاصا‬ (‫د‬)‫َٕع‬ ‫يا‬‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انشاتغ‬ ‫انثٛد‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬   
 19. 19. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 19 ‫ش‬21: ٗ‫يبض‬ ٗ‫أب‬ ‫إلٚهٛب‬ ‫انتفبؤل‬ ٗ‫إن‬ ‫دعٕة‬ : ٙ٢‫ؤ‬‫ـــ‬‫كاء‬ ‫ثه‬ ‫ِٚـــــب‬ ١‫اٌْبوــ‬ ‫نا‬‫ػٍ٣ـال‬ ‫غلٚد‬ ‫بما‬ ٚ‫رغل‬ ‫و٣ف‬ ٌ‫ٔف‬ ٗ‫األه‬ ٝ‫ف‬ ‫اٌغٕبح‬ ‫ّــو‬ ْ‫ب‬‫اٌوؽ٣ال‬ ً٣‫اٌوؽ‬ ً‫لج‬ ٝ‫رزٛل‬ ّ‫ٚرؼ‬ ‫اٌٛهٚك‬ ٝ‫ف‬ ‫اٌْٛن‬ ٜ‫ٚرو‬ٝ‫بوٍ٣ــال‬ ٜ‫إٌل‬ ‫فٛلٙب‬ ٜ‫رو‬ ْ‫ؤ‬ ‫عّـــــ‬ ‫ثغ٣و‬ َٗ‫ٔف‬ ٜ‫ٚاٌن‬‫ــــــ‬‫ـــبي‬‫عّ٣ال‬ ‫ّ٣ئب‬ ‫اٌؾ٣بح‬ ٝ‫ف‬ ٜ‫٢و‬ ‫ال‬ ‫فــ‬ ‫كِذ‬ ‫ِب‬ ‫ثبٌٖجؼ‬ ‫فزّزغ‬‫ــــ‬ٗ٣‫ـــ‬‫٢يٚال‬ ٝ‫ؽز‬ ‫٢يٚي‬ ْ‫ؤ‬ ‫رقف‬ ‫ال‬ ‫اٌْــــــ‬ ‫ؤ٢ٙنا‬‫ـــــ‬‫كاء‬ ‫ثه‬ ‫ِٚب‬ ١‫بو‬‫عّ٣ـال‬ ‫اٌٛعٛك‬ ‫رو‬ ‫عّ٣ال‬ ٓ‫و‬ ‫ذ‬ ٗ‫انر‬ ‫انشئٛسح‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫أ‬ (‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫ضًُرٓا‬ٔ‫انؼا‬ ‫يا‬‫فٛٓا‬ ‫انشاػش‬ ٗ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫طفح‬‫؟‬ : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫تٛاَٛا‬ ‫نَٕا‬ 2-. ّ‫جًان‬ ‫سش‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 3-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫ػاللر‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫يشسال‬ ‫يجاصا‬ 4-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إٚجاصا‬ 5-ُ‫إط‬. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫اتا‬ 6-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ‫ٔاركش‬ ،‫نهمصش‬ ً‫ا‬‫أسهٕت‬ 7-. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬ )‫(جـ‬‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ٙ‫ٔاإلَشائ‬ ٖ‫انخثش‬ ‫األسهٕب‬ ٍٛ‫ت‬ ‫انشاػش‬ ‫َٕع‬ ‫نى‬    ‫ش‬22: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ : ‫ُٛا‬‫ث‬‫ه‬‫ّث‬‫ن‬٘ ُّ٘ٛ‫ػٍــــــ‬ ُ‫ثٕـــــ٣ى‬‫ٛا‬‫ل‬ ‫ف٣و‬ ٍُ‫ٚاٌؼ‬ ُ‫فز٣ـــبرى‬‫ـــ‬‫ـ‬‫ـ‬َ‫ُا‬ٛ ٍُ‫ٚاٌؼ‬‫ُــــٛا‬ّ٘ ‫بما‬ ٓ٣ِ‫اٌّؼل‬ ‫ِبي‬‫ؽٞـــ‬ ‫ثغ٣و‬ ‫اٌلٔ٣ب‬ ٌٝ‫ب‬ ‫فوعٛا‬َ‫ب‬ ٛ‫ٚؤف‬ٗ‫وإٔـ‬ ‫اٌؾ٣بح‬ ١‫ف‬ ‫اٌغٙـــــبٌخ‬‫ؽَـــ‬ ‫ثغ٣ـو‬ ‫ؽوة‬ ٌٝ‫ب‬ ‫ٍبع‬‫ــــ‬َ‫ب‬ ٌ‫ٚا‬‫ٚ٢نٌٙـــــــــب‬ ‫ؤِـخ‬ ٘‫٢قف‬ ًٙ‫غ‬‫ِم‬ ً‫ؤعـ‬ ‫٢وفؼٙــــب‬ ٍُ‫ٚاٌؼ‬‫ــــــ‬َ‫ب‬ ‫ا‬ٌ‫ب‬ ‫ٔظو‬ُٙ‫ث‬ ‫ٍّذ‬ ‫و٣ف‬ َ‫األلٛا‬ ٝ١ِ‫اٌَب‬ ً‫اٌّؾ‬ ٌٝ‫ب‬ ٍَٛ‫اٌؼ‬ ‫رٍه‬ (‫أ‬‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫فٛٓا‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) (‫ب‬): ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ 1-. ‫انفُٛح‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫تٛاَٛا‬ ‫نَٕا‬ 2-، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬. ّ‫جًان‬ ‫سش‬ ٍٛ‫ٔت‬ 3-ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬‫انفُٛح‬. 4-. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬ (‫جـ‬)‫انثٛر‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ٍٛ‫األٔل‬َٗ‫ٔانثا‬‫؟‬ ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬
 20. 20. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 20 ‫ش‬23:‫جٕٚذة‬ ‫فبرٔق‬ ‫انشبعر‬ ‫ٚقٕل‬: ِٖ‫ـــــ‬‫ـ‬َ‫و‬ِ‫ح‬‫ٚاٌم٣بك‬ ِ‫خ‬‫اٌّٙبث‬ٌِٙ‫ٚا‬‫ـــــــــــــــ‬ُِّ ِٖ‫ــــــ‬َ‫و‬َ‫٢جز‬ ًٍ‫ٝف‬ ًٍ‫ِض‬ ِ‫خ‬‫اٌٖجٛؽ‬‫ـــــــــــــ‬ُِ ِٖ‫ــــــ‬َ‫و‬‫ٍؾ‬٢ ًٍ٣ٍٍ ًٍ‫ِض‬ ِ‫خ‬‫اٌٍٞ٣م‬‫ـ‬‫ـــــــــــ‬‫ـــ‬َِِ‫ل‬‫ز‬ ِ‫خ‬‫األٔ٣م‬ ٍ‫و‬ِِٖ‫خ‬‫ٚاٌول٣م‬ٍ‫ؼ‬ٌِّٕ‫ثب‬ ِ‫خ‬‫ٚاٌٍّ٣ئ‬‫ـــــــــــ‬ُِ ‫؟‬ ‫َٙب‬ٌ‫ؽب‬ ‫اهرٚ٣ٕب‬ ٍ‫ف‬٣‫و‬‫ػ‬ ِ‫د‬‫ٕبه‬‫ــــــــــــــــ‬ََِ‫ل‬ ُِٕ‫اٌغ‬ ِْ‫ُٞؼب‬‫م‬‫و‬ ‫ًب‬‫ج‬‫ّؼ‬َ‫ت‬‫ٚاٌنئ‬ٍَُِٙٔ ١‫ف‬ ٌٍَ‫٢غ‬ ‫َزؾف‬ِِّ‫ـ‬‫ــــــــــ‬ِ‫و‬َِّ‫ؽ‬ ِٓ ِٕٔ‫ٌٍم‬ ‫ًا‬‫ي‬ٍ‫ؼ‬ٌَّٕ‫ا‬‫ـــــــــــ‬ُِ ‫أ‬ (ٗ‫ف‬ ‫انشئٛسح‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ٔ‫يا‬‫ذذمك‬ ٖ‫يذ‬‫انؼضٕٚح‬ ‫انٕدذج‬‫فٛٓا‬‫؟‬ : ٗ‫ٚه‬ ‫يا‬ ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-‫ا‬ ‫لًٛرٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫تٛاَٛا‬ ‫نَٕا‬. ‫نفُٛح‬ 2-. ّ‫جًان‬ ‫سش‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 3-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ 4-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إٚجاصا‬ 5-. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬ )‫(جـ‬‫؟‬ ٗ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ٘‫انخثش‬ ‫األسهٕب‬ ‫انشاػش‬ ‫آثش‬ ‫نى‬    ‫ش‬24‫قبل‬ :: ٗ‫شٕق‬ ‫انشعراء‬ ‫أيٛر‬ ‫اٌٖؾبثب‬ ‫ثبٌىزـت‬ ‫ثلي‬ ِٓ ‫ؤٔب‬‫ٌـ‬ ‫ؤعل‬ ٌُ‫اٌىزبثب‬ ‫بال‬ ‫ٚاف٣ـــب‬ ١ ‫رؼت‬ ُ‫ٌــــ‬ ٚ‫ؤ‬ ٗ‫ػجز‬ ْ‫ؤ‬ ‫ٕبؽت‬‫ثبٌٛاعـ‬ ٌ‫ٌ٣ـ‬‫ــ‬‫ػبثب‬ ‫ٌٍٖبؽت‬ ‫ل‬ ‫و‬١ٔ‫عــــــــــلك‬ ٗ‫ؤفٍمزـــ‬ ‫ٍّـب‬‫ص٣بثب‬ ًٚ‫اٌف‬ ١ٍ‫ؽ‬ ِٓ ١ٔ‫ٚوَب‬ ‫ه٢جخ‬ ‫ِٕٙـب‬ ‫ؤّـــــــه‬ ٌُ ‫ٕؾجخ‬‫٢ىٍف‬ ُ‫ٌــ‬ ‫ٚٚكاك‬‫ػزبثــــ‬ ١‫ٕــــ‬‫ـب‬ ْ‫ؤ‬‫٢غل‬ ٚ‫ؤ‬ ‫٢زؾلس‬ ١‫٢ـغلٔـــ‬‫الزٚبثب‬ ‫األؽبك٢ش‬ ٠ٛٞ٢ ‫ٍِـال‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ )‫(أ‬ (‫ب‬)‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ (‫جـ‬): ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ (‫د‬)‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬
 21. 21. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 21 ‫ش‬25: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ : ‫ما‬ ْ‫ب‬ ً‫ؤع‬‫ِٖوا‬ ٜ‫٢فزل‬ ٌّٓ َٛ٢٠‫اٌىـجو‬ ‫ٚاٌغٕخ‬ ‫اٌّؾواة‬ ٝ٘ ‫فّٖو‬ ‫ؽجٙـــــب‬ ‫ّٞو‬ ‫ٚعٕٙب‬ ٌٝٛٔ ‫ؽٍفٕب‬ّ‫ٚاٌؼـ‬ ‫ٚاٌغٙل‬ ‫اٌٖجو‬ ٗ٣‫ف‬ ‫ٕٚٔفل‬‫ــــــ‬‫وا‬ ٣‫اٌؾ‬ ‫هٚػ‬ ‫ثٙب‬ ‫ٔجش‬‫ـــــــ‬٢ٛ‫ل‬ ‫بح‬‫ـــــخ‬‫ٚاٌفم‬ ‫ٚاٌني‬ ‫إٌٚه‬ ٗ٣‫ف‬ ً‫ٚٔمز‬‫ــــــ‬‫ـوا‬ ‫ؽــــــٛائـال‬ ٛ‫ّٚٔؾـ‬ ‫ؤغالال‬ ُٞ‫ٔؾ‬‫اٌفى‬ ‫ف٣ٙب‬ ‫ٚٔقٍك‬‫اٌؾ‬ ًّ‫ٚاٌؼ‬ ‫و‬‫ـــ‬‫ـــوا‬ (‫أ‬‫؟‬ ّ‫أنفاظ‬ ٗ‫ػه‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫فٛٓا‬ ‫انشاػش‬ ٙ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) (‫ب‬): ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ 1-. ٙ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫ذشثٛٓا‬ 2-. ‫انفُٛح‬ ‫ٔلًٛرٓا‬ ، ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ‫يٕضذا‬ ‫اسرؼاسج‬ 3-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 4-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 5-. ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إٚجاصا‬ 6-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ػاللر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يشسال‬ ‫يجاصا‬ (‫جـ‬)‫ا‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ٙ‫انثالغ‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬‫؟‬ ‫نشاػش‬    ‫ش‬26: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ : ٣‫اٌزجغ‬ ٗ‫ٚف‬ ٍُ‫ٌٍّؼــ‬ ُ‫لـــ‬‫ــــــــ‬ٍ‫ه‬ ْٛ‫٢ى‬ ْ‫ؤ‬ ٍُ‫اٌّؼـ‬ ‫وـبك‬ ‫ال‬‫ٛال‬ ‫ؤ‬٠‫اٌن‬ ِٓ ً‫ؤع‬ ٚ‫ؤ‬ ‫ؤّوف‬ ‫ػٍّذ‬‫ٚػمٛال‬ ‫ؤٔفَــب‬ ‫ٚ٢ْٕــئ‬ ١ٕ‫٢جــ‬ ٍ‫ِؼ‬ ‫ف٣و‬ ٌٍُٙ‫ا‬ ‫ٍجؾــــبٔــه‬‫ـــ‬‫ثبٌمـ‬ ‫ػٍّذ‬ ٌُٝٚ‫األ‬ ْٚ‫اٌمـو‬ ٍُ ‫ؤفوعذ‬ٗ‫ظٍّبر‬ ِٓ ً‫اٌؼم‬ ‫٘نا‬‫ٚ٘ــ‬‫ٍجـ٣ال‬ ٓ‫اٌّج٣ـ‬ ‫إٌـٛه‬ ٗ‫ل٢ـز‬ ‫؟‬ ‫انًؼهى‬ ‫فضم‬ ‫انشاػش‬ ٍٛ‫ت‬ ‫كٛف‬ ) ‫أ‬ ( ‫(ب‬: ٙ‫ٚه‬ ‫يا‬ ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ ) 1-. ‫يًُٓا‬ ‫كم‬ ‫ٔلًٛح‬ ‫َٕع‬ ٍٛ‫ٔت‬ ٍٛ‫يخرهفر‬ ٍٛ‫تٛاَٛر‬ ٍٛ‫صٕسذ‬ 2-.‫انثالغٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 3-.ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬ 4-.ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫إطُاتا‬ 5-‫أس‬.ٙ‫انثالغ‬ ‫غشضًٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ٍٛ‫يخرهف‬ ٍٛٛ‫إَشائ‬ ٍٛ‫هٕت‬ 6-. ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫إٚجاصا‬ ‫؟‬ ّ‫لثه‬ ‫تًا‬ ‫األٔل‬ ‫انثٛد‬ ٍ‫ي‬ َٙ‫انثا‬ ‫انشطش‬ ‫ػاللح‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬   
 22. 22. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 22 ‫ش‬27:: ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ َ‫ل‬‫ٍؼ‬‫ث‬ َٓ٣ٍ‫ؼ‬ٌ‫ا‬‫اٌـــ‬ ‫ٍب‬ِٙ‫ل‬‫ٍا‬‫و‬ِ‫ف‬‫َب‬ٍَِٕٝٛ‫و‬‫ٍب‬ٍ َ‫ال‬‫َــ‬‫ى‬ٍٍ َ‫ال‬ٍٚ ‫َذ‬‫ف‬ٌَِ‫ا‬ ً‫ب‬َٕ‫َب‬ٕ‫ـ‬ ٌ‫خ‬َٔ‫ٍ٢ب‬‫ه‬‫ٍـــــــ‬َٙ‫م‬ٍَ‫ؤل‬ ، ‫َِغ‬‫ل‬ٌ‫ثب‬‫ـ‬‫ب‬َ‫ال‬‫ؤ‬‫ٍــ‬ٍٍٚ َ‫ال‬ٍٚ ًٍٜ‫و‬َ‫و‬ ٌٍِ‫ؾ‬ُ‫ر‬‫َب‬ٕ ٍٜ‫و‬َ‫ر‬ ‫َذ‬ٔ‫َب‬‫و‬ٍ‫ؾ‬ِٔ‫ٍب‬ٍ ًُِ‫و‬ ١ِ‫ف‬‫خ‬‫َب‬ٍٍَٕ‫ؽ‬ ٍٜ‫و‬َ‫ر‬ َ‫ال‬ ‫َذ‬‫ر‬‫ٍب‬‫ث‬ٍٚ ً‫ب‬َََٕ‫ؽ‬ ٍ٢َ‫ن‬ٌ‫ا‬ ٍ‫ذ‬ٍ٣ٌ‫َــ‬ٍٍِّ‫ػ‬ ََُٙ‫ج‬ِ‫ؽ‬‫ا‬ ٍٓ‫ٛا‬‫ِـ‬‫م‬ٌ ‫ٍب‬ِ َ‫ه‬ٌِ‫َب‬َٕ٘ ٍَُ٘ٚ‫َب‬َٕ٘ َ‫ذ‬ِ٣ ََُٙ‫ل‬ِ‫ه‬‫َب‬‫ف‬َِ ١َٕ‫ج‬ٍَ‫َؽ‬‫ا‬ َ‫ذ‬ُٕ‫و‬ ‫ٍب‬َِ‫ز‬ٍ‫ؽ‬‫ٍـ‬‫ج‬ٌ‫ا‬ ١ِ‫ؽ‬َٚ‫ه‬ ٍ‫ق‬ِ‫ه‬‫َب‬‫ف‬ُ‫ر‬ ٝ‫َب‬َٔ‫ل‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ (‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ : ٙ‫ٚه‬ ‫يا‬ ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(ب‬ 1-.‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫تٛاَٛح‬ ‫صٕسج‬ 2-.‫انثالغٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 3-.ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬ 4-. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬ ٙ‫ف‬ ‫األسهٕب‬ ‫َٕع‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬‫انثالغٗ؟‬ ّ‫غشض‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫انشاتغ‬ ‫انثٛد‬    ‫ش‬28:‫قب‬‫ل‬‫ا‬‫أ‬ ‫نشبعر‬َٙ‫انحًذا‬ ‫فراش‬ ٕ‫ب‬: ٣ٍِّ‫غ‬ٌِ ‫ٍب‬ِ‫ؤ‬‫ـــ‬‫ـــ‬‫ــ‬ُ‫و‬َ‫ل‬ِْٕ‫ػ‬ ًٍ‫ـــ‬َ‫ة‬‫ٍا‬َٛ‫ص‬ َُٓ‫ز‬ٍِ ُُٓ‫و‬َ‫ل‬ِْٕ‫ػ‬ ‫ِ١ء‬ٌََِّ ‫ٍال‬ٚ‫ـــ‬‫ـــــ‬‫َ؟‬‫ة‬‫ب‬ ‫ِ٢لح‬‫و‬َ‫ف‬ َٖ‫ٍا‬ٛ٘ ٠ِٛ‫رؾ‬ ٍِِٓ ًٍُٙ ‫َل‬‫م‬ٌََ‫ة‬‫وؼب‬ ِٗ٣ٍ‫ػ‬ ١ٚ‫رم‬ ِِٓ َّ‫ي‬‫م‬ ْ‫ل‬‫ٚل‬ ١ٕٕ‫ٌٚى‬-ُ‫ل‬ّ‫ٚاٌؾ‬ِٗ‫ٌل‬-‫ؽ‬‫ـــ‬ٌَ‫بى‬‫هل‬ ٌَّٓٙ ِ‫ذ‬ٌ‫م‬ ‫بما‬ ُّ‫ي‬‫ؤػ‬‫ـــــــ‬‫ـــ‬‫ـ‬َ‫ة‬‫ب‬ ُ‫و‬ ٍ١‫ْج‬ٍَ‫ل‬ َ‫ء‬‫َب‬ٍَِٕ‫ؾ‬ٌ‫ا‬ ُ‫ه‬ٍَِِّ‫ر‬ ‫ٍال‬ٚ‫ـــــ‬ٍَّٗ‫ٌّٚج‬ ‫هلخ‬ ‫ٍّّزٙب‬ ْْ‫ٚب‬‫ـــ‬‫ــــ‬‫ــــ‬َ‫ة‬‫ب‬ ‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ ( : ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫ْاخ‬ )‫(ب‬ 1-، ‫يكُٛح‬ ‫اسرؼاسج‬، ‫جًانٓا‬ ‫سش‬ ‫يٕضذا‬ّ‫ٔلًٛر‬. ‫انفُٛح‬ 2-. ‫جًانٓا‬ ‫ٔسش‬ ، ‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫كُاٚح‬ 3-. ‫انفُٛح‬ ّ‫لًٛر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫نَٕا‬ 4-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ 5-. ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫يؤكذا‬ ‫أسهٕتا‬ 6-‫ٔغ‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬. ٗ‫انثالغ‬ ّ‫شض‬ ‫؟‬ ‫انشاػش‬ ِ‫آثش‬ ‫ٔنى‬ ‫؟‬ ‫األخٛشج‬ ‫انثالثح‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫نهخثش‬ ٗ‫انثالغ‬ ‫انغشض‬ ‫يا‬ )‫(جـ‬
 23. 23. ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منارة‬‫البالغة‬‫النهائية‬ ‫المراجعة‬ ‫بالتوفيق‬ ‫الدعوات‬ ‫خالص‬‫أب‬‫الزهراء‬ ‫و‬‫العال‬ ‫عبد‬ ‫القوى‬ ‫عبد‬ / 23 ‫ش‬29‫انًطهًت‬ ‫انفتبة‬ ‫يخبطبب‬ ‫انشبعر‬ ‫قبل‬ :: ١ٔ‫اٌلا‬ ‫ثبٌؾغبة‬ ‫عّبٌه‬ ١ْٕٔٛٚ‫اٌؼوفب‬ ٠ٚ‫م‬ ِٓ ‫اٌّٛاػظ‬ ٠‫فن‬ ١‫رقلػ‬ ‫ال‬‫ب‬‫اٌزج‬ ْ‫ــــ‬‫ف‬ ‫وط‬‫ــــ‬‫لػخ‬‫فزٙغ‬ ‫ِٕه‬ ً٣ٌٍٕ‫ــــــــــ‬١ٔ‫ٚرٙب‬ ٠‫و‬ ‫ٚرَز‬‫ـــــــ‬٠‫و‬‫ؤ‬‫فز‬‫ـــــ‬، ٖ‫ب‬‫ب‬‫كهح‬ ‫ٔه‬ّ‫األص‬ ٌ‫ثإثق‬ ٓ٢‫رْزو‬ ‫ال‬‫ــــــــــــــ‬ْ‫ب‬ ‫ٔغ‬ ‫وٍاٌاح‬ ١ٔٛ‫و‬‫ـــــ‬‫ٌٖ٣ل٘ب‬ ٓٛ‫رف‬ ً‫ثى‬ ‫ّغف‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌجؾو‬ ١‫ف‬‫ــــ‬١ٔ‫ب‬ ٙٔ‫ثْإ‬ ٓ٣ٙ‫َٔز‬ ٗ‫اٌّؼبه‬ ١‫ف‬ ‫ال‬‫ــ‬‫ب‬‫ِى‬ ً‫و‬ ١‫ف‬ ‫ٚعلد‬ ‫ِٕجٛمح‬‫ــــــــ‬ْ‫ب‬ ‫رؼفف‬ ١‫األث‬ ٌ‫ٔف‬ ‫فزؼبفٙب‬‫ـــــــــــ‬‫ب‬‫اٌٍّؼ‬ ‫ّٚلح‬ ‫اٌجو٢ك‬ ُ‫هغ‬‫ـــــــ‬‫ــــــ‬ْ‫ب‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫ذضًُرٓا‬ ٗ‫انر‬ ‫انشئٛسح‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ ( ‫؟‬ ِ‫ذؼثٛش‬ ٗ‫ف‬ ‫أثشْا‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬ ‫انشاػش‬ ٗ‫ػه‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫انؼاطفح‬ ‫يا‬ )‫(ب‬ : ٗ‫ٚه‬ ‫يا‬ ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ )‫(جـ‬ 1-.‫َٕػٓا‬ ٍٛ‫ٔت‬ ‫تٛاَٛح‬ ‫صٕسج‬ 2-. ّ‫جًان‬ ‫ٔسش‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫تذٚؼٛا‬ ‫يذسُا‬ 3-، ‫خثشٚا‬ ‫أسهٕتا‬ٔ‫إَش‬ ‫أسهٕتا‬‫ائٛا‬،. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫غشض‬ ٍٛ‫ٔت‬ 4-. ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫ٔسٛهر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫لصش‬ ‫أسهٕب‬ 5-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إٚجاصا‬ 6-. ‫انفُٛح‬ ّ‫ٔلًٛر‬ ، ّ‫َٕػ‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ‫إطُاتا‬ ‫انؼضٕٚح‬ ‫انٕدذج‬ ‫ذذممد‬ ٖ‫يذ‬ ٖ‫أ‬ ٗ‫ان‬ )‫(د‬‫األتٛاخ‬ ٗ‫ف‬‫؟‬    ‫ش‬31‫فكرة‬ ‫انغبطت‬ "ّ‫قصٛذت‬ ٙ‫ف‬ ٙ‫يبض‬ ٕ‫أب‬ ‫إٚهٛب‬ ‫قبل‬ :" ‫اٌلِـ‬ ‫٢َـل‬ ‫ال‬ ‫هٚ٢ــلا‬ ١‫اٌجــبو‬ ‫ؤ٢ٙب‬‫ـــ‬‫صغوح‬ ‫ـغ‬ ‫اٌؼ‬ ‫ؤ٢ٙب‬‫ؤعوح‬ ‫اٌزمٞ٣ت‬ ٍٝ‫ػ‬ ٝٞ‫رؼ‬ ٌٓ ٌ‫بث‬ ‫اٌغ٣ـ‬ ‫ؽ٣ــبح‬ ً‫رغؼــ‬ ‫ٚال‬ ‫ِـوا‬ ٓ‫رىــ‬ ‫ال‬‫ــ‬‫ِوح‬ ‫و‬ ٌٚ‫ا‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ؽٛي‬ ٌٗ ١‫٢جى‬ ِٓ ْ‫ب‬‫ٚللهح‬ ‫ؾه‬ ‫ٕق‬ ٌ‫اٌؼـبثـ‬ ٝ‫فـبٌفـز‬ ُ‫ٚرــؤــ‬ ًٍ‫فزٙــ‬‫ــ‬‫وح‬ ‫ان‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ‫األتٛاخ‬ ‫دٕنٓا‬ ‫ذذٔس‬ ٗ‫انر‬ ‫انفكشج‬ ‫يا‬ ) ‫أ‬ (‫؟‬ ‫ػهٛٓا‬ ‫انًسٛطشج‬ ‫ؼاطفح‬ )‫(ب‬: ‫األتٛاخ‬ ٍ‫ي‬ ‫اسرخشج‬ 1-‫ت‬ ‫نَٕا‬ّ‫لًٛر‬ ٍٛ‫ٔت‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ، ‫ٛاَٛا‬. ‫انفُٛح‬ 2-‫إ‬‫ٚجاص‬، ‫ا‬ٔ، ‫إطُاتا‬‫َٕع‬ ٍٛ‫ٔت‬ّ‫ٔغشض‬ ‫كم‬. 3-، ‫إَشائٛا‬ ‫أسهٕتا‬ٔ، ‫خثشٚا‬ ‫أسهٕتا‬.ٗ‫انثالغ‬ ّ‫ٔغشض‬ ، ّ‫َٕػ‬ ‫ٔاركش‬ ) ‫(جـ‬‫؟‬ ّ‫لثه‬ ‫تًا‬ ‫انثانث‬ ‫انثٛد‬ ‫ػاللح‬ ‫يا‬ ‫د‬ (( )٢١‫جى‬–‫اٌٚؾه‬ُٗ‫انًؼ‬ ٙ‫ف‬ ِ‫أثش‬ ‫ٔيا‬ ‫؟‬ ّ‫َٕػ‬ ‫يا‬ . ٙ‫تذٚؼ‬ ٍ‫يذس‬ )‫؟‬   
 • MariaAtef2

  Jul. 28, 2017

موقع ملزمتي - مراجعة البلاغة للثانوية العامة

Views

Total views

4,945

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,988

Actions

Downloads

65

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×