Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

درس تطبيق عملي على ستيم

4,027 views

Published on

مثال علمي على كيفية تدريس مواد العلوم مثل قانون العزم والقدرة باستخدام ادوات وقطع ليجو بهدف ايصال المفاهم العلمية بشكل تطبيقي عملي مباشر يحقق اسلوب دمج وتكامل التخصصات ويشجع التفكير لدى الطلبة ويدمجهم في البحث والاسقصاء والتجريب والاستفسار ويربط التعلم بالحياة العملية
علوم هندسة تكنولوجيا رياضيات

Published in: Education

درس تطبيق عملي على ستيم

  1. 1. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo1 ‫والقدرة‬ ‫القوة‬ ‫عزم‬
  2. 2. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo2 : ‫الوحدة‬ ‫نتاجات‬ : ‫على‬ ‫قادرا‬ ‫الطالب‬ ‫يكىن‬ ‫أن‬ ‫الدراسية‬ ‫الىحدة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬ ‫يتىقع‬ ‫التالية‬ ‫والمفاوين‬ ‫المصطلحات‬ ‫من‬ ‫مل‬ ‫تغريف‬ : ‫اوال‬‫بغالقات‬ ‫بغضىا‬ ‫مػ‬ ‫وربطىا‬ ‫رياضية‬: ‫انقدرة‬ ‫انشغم‬ ‫انقىة‬ ‫االرتكاس‬ ‫َقطت‬ ‫ا‬‫انًيكاَيكيت‬ ‫نزافعت‬ ‫انكتهت‬ ‫انتسارع‬ ‫انسزعت‬ ‫انًسافت‬ ‫اندور‬ ‫عشو‬‫ان‬ : ‫عملي‬ ‫بشمل‬ ‫التالية‬ ‫والفيزيائية‬ ‫الرياضية‬ ‫الغالقات‬ ‫تطبيل‬ : ‫ثاهيا‬ ‫انشغم‬ = ‫انقدرة‬ٍ‫انشي‬ ‫انقىة‬ = ‫انشغم‬x‫انًسافت‬ )‫(ق‬ ‫[انقىة‬ = )‫(د‬ ‫انقدرة‬x])‫(ف‬ ‫انًسافت‬)‫(س‬ ٍ‫انشي‬ ‫انقىة‬)‫(ك‬ ‫انكتهت‬ = )‫(ق‬x)‫(ث‬ ‫انتسارع‬ )‫(د‬ ‫انقدرة‬)‫(ك‬ ‫(انكتهت‬ =x)‫(ث‬ ‫انتسارع‬x) )‫(ف‬ ‫انًسافت‬)‫(س‬ ٍ‫انشي‬ ‫اندائزي‬ ‫انتزص‬ ‫يحيط‬=2x‫ط‬x‫انتزص‬ ‫قطز‬ ‫َصف‬ ‫علمية‬ ‫تطبيكات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الغملية‬ ‫بالحياة‬ ‫السابكة‬ ‫والغالقات‬ ‫المفاوين‬ ‫ربط‬ : ‫ثالثا‬ ‫عملية‬ ‫عم‬ ‫بشمل‬ ‫التالية‬ ‫التطبيكات‬ ‫مجموعة‬ ‫تهفيذ‬ : ‫رابغا‬‫لي‬ ‫الغلمية‬ ‫والهظريات‬ ‫الكواهين‬ ‫تطبيل‬ ‫في‬ ‫التمهولوجيا‬ ‫استخدان‬ ‫على‬ ‫التدرب‬ : ‫خامسا‬ ‫السابكة‬ ‫التطبيكات‬ ‫برمجة‬ ‫خالل‬ ‫من‬
  3. 3. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo3 ‫القدرة؟‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫يحددة‬ ‫سيُيت‬ ‫فتزة‬ ‫في‬ ‫انًبذول‬ ‫انشغم‬ ‫كًيت‬ ‫هي‬ ‫انقدرة‬.‫يقددار‬ ‫هى‬ ‫وانشغم‬ ‫دىة‬‫د‬‫انق‬‫دت‬‫د‬ُ‫يعي‬ ‫دافت‬‫د‬‫يس‬ ‫دا‬‫د‬‫عه‬ ‫دت‬‫د‬‫انًطبق‬‫ر‬ ‫ح‬ ‫لٞب‬‫ل‬‫ثط‬ ‫ليار‬‫ل‬‫ر‬ ‫لل‬‫ل‬ّ‫ك‬ ‫لو‬‫ل‬ّٞ‫رخ‬ .‫لب‬‫ل‬ٖ‫عاا‬ ‫لزعٞر‬‫ل‬‫ط‬ ‫لَلو‬ ‫رطلزعٞر‬ ‫كّلل‬ ٛ‫ك‬ ‫ً؛‬‫ال‬‫ٍض‬ ‫ٗاؽي‬ ‫ٍزر‬ ‫ىَطباخ‬‫شدغم‬‫ٍزلر‬ ‫ىَطلباخ‬ ‫ح‬ ‫ىيطلٞب‬ ‫(عاالل‬ ( ‫ٗاؽلي‬ ‫مٞيلٍ٘زر‬ ‫ىَطلباخ‬ ‫عااٖب‬ ‫رطزعٞر‬ ‫ٕو‬ ِ‫ٗىن‬ )‫ٗاؽي‬0111‫لذ‬ ٘‫اى‬ ِ‫ٍل‬ ٌ‫مل‬ )‫ٍزلر‬ ‫ثزسٗٝلي‬ ‫امضلزَرا‬ ‫رطلزعٞر‬ ِ‫ىل‬ ‫كّلل‬ ‫األغيت‬ ٜ‫ا‬ ‫ذىل‬ ‫ٝطزغرق‬ ‫ض٘ف‬‫انقددرة‬‫اىالزٍلخ‬ ‫مَٞلخ‬ ‫لص‬‫ل‬‫ّس‬ ‫ىاَلو‬‫دغم‬‫د‬‫انش‬ٔ‫ل‬‫ل‬‫ثيىز‬ ٛ‫اىلي‬ٌٕٞ‫لب‬‫ل‬‫اىَس‬ ٓ‫لي‬‫ل‬ٕ ‫ررعَلخ‬ ِ‫ل‬‫ل‬‫َٝن‬ .‫ٍزلر‬ ‫كٗه‬ ٜ‫ل‬‫ل‬‫ا‬ ‫اىسٞسٝبئٞخ‬‫وانشغم‬ ‫نهقدرة‬:ٜ‫ٝي‬ ‫مَب‬ ‫اىرٝبضٞخ‬ ‫ٗاىصٞغ‬ ‫اىرٍ٘ز‬ ‫ثبضزاَبه‬ ‫انشغم‬ = ‫انقدرة‬ٍ‫انشي‬ ‫انقىة‬ = ‫انشغم‬x‫انًسافت‬ : ُ٘‫رن‬ ‫ثيىل‬ )‫(ق‬ ‫[انقىة‬ = )‫(د‬ ‫انقدرة‬x])‫(ف‬ ‫انًسافت‬)‫(س‬ ٍ‫انشي‬ :ٗ‫ك‬ ‫(ق‬ = ‫د‬x)‫ف‬‫س‬ ٛ‫لي‬‫ل‬‫اى‬ ‫لب‬‫ل‬ٍ ُٟ‫ا‬‫ح‬ ‫لٞب‬‫ل‬‫اىط‬ ‫لل‬‫ل‬‫ري‬ ‫لرك‬‫ل‬‫ىزؾ‬ ٔ‫ل‬‫ل‬‫رساي‬ .‫اقط‬ ‫كٍزب‬ ‫ضزخ‬ ِ‫ٗىن‬ ‫مٞيٍ٘زر‬ ‫ٍطباخ‬ ‫ىٞص‬ ‫لل‬‫ل‬‫َّي‬ ‫م‬ ‫لب‬‫ل‬ّْ‫ك‬ ‫لو‬‫ل‬َ‫اىَؾز‬ ِ‫ل‬‫ل‬ٍ‫دىة‬‫د‬‫انق‬‫لخ‬‫ل‬ٍ‫اىالز‬ ‫األعٗاد‬ ‫ثالد‬ ‫ثبضلزاَبه‬ ِ‫ٗىنل‬ ‫ذىلل‬ ‫ىساو‬ ٘‫ٕل‬ ٔ‫ّؾزبعل‬ ‫ٍلب‬ .‫اىاَو‬ ‫ثٖيا‬ ً٘‫ّق‬ ُ‫ك‬ ‫َٝنْْب‬ ‫اىَٞنبّٞنٞلخ‬ ‫اىزا٘ٝضلبد‬ ‫ثاد‬ ٍِ ‫امضزسبعح‬ ! ْْٞ ‫ىسزؼ‬ ّٜ‫اىقْب‬ ‫ازبؽخ‬ ‫رطزاَو‬ ‫لْيٍب‬‫ا‬ ‫ملي‬ ‫اىسزبؽلخ‬ ‫رطلزاَو‬ ‫كّلذ‬ ‫لْليٕب‬ ‫ص٘عا‬ ‫خ‬ ‫ثزنجٞر‬ ً٘‫رق‬ ‫لزيخ‬‫انقىة‬. ‫اىغعلب‬ ٚ‫ليل‬ ‫ٗرعجقٖلب‬ ‫كضلابف‬ ‫ليح‬ ‫اىازيخ‬ ‫طرف‬ ٚ‫لي‬ ‫اىَجيٗىخ‬ ‫رْزقيٖلب‬ ٜ‫اىزل‬ ‫اىَطلباخ‬ ‫كضلابف‬ ‫ليح‬ ‫رابعه‬ ‫ٍطباخ‬ ‫اىسزبؽخ‬ ‫طرف‬ ‫ْٝزقو‬ ‫اىؾبىخ‬ ٓ‫ٕي‬ ٜ‫ا‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىْقعخ‬ .‫اىق٘ح‬ ‫رنجٞر‬ ‫ّطجخ‬ ‫ٗثْسص‬ ‫؛‬ ‫اىغعب‬ ‫ؽباخ‬ ‫رطؾت‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىْقعخ‬‫لْليٕب‬ ‫رررنلس‬
  4. 4. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo4 َٚ‫رطل‬ ‫اىغعلب‬ ٚ‫لي‬ ‫اىسزبؽخ‬‫االرتكداس‬ ‫َقطدت‬‫ٗرشلنو‬ .‫اىضبىلش‬ ‫اىصلْث‬ ِ‫ٍل‬ ‫لزيلخ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫اىؾبىلخ‬ ٓ‫ٕي‬ ٜ‫ا‬ ‫اىسزبؽخ‬ ٚ‫إى‬ ‫ّؾزبط‬ .‫اىقْْٞخ‬ ِ‫ل‬ ‫اىغعب‬ ‫ىْس‬ ‫مباٞخ‬ ‫٘ح‬ ٚ‫لي‬ ‫اىؾص٘ه‬ ِ‫َٝن‬ ‫ا‬ ‫اىي‬ ‫ٕيا‬ ‫ثبضزاَبه‬ ‫رؾ٘ٝو‬ ‫ٍْخ‬ ‫امضزسبعح‬‫انقىة‬!‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫رؾرٝل‬ ‫كعو‬ ٍِ ‫اىؾبىخ‬ ٓ‫ىٖي‬ ٔ‫ٍشبث‬ ‫ثشنو‬ ‫َٝنْْلب‬ ‫ذىلل‬ ِ‫لل‬ ً‫م‬‫ثي‬ .‫ثبىزأمٞي‬ ً‫ب‬ٞ‫لَي‬ ً‫ب‬‫شٞئ‬ ‫ىٞص‬ ‫ضخَخ‬ ‫لزيخ‬ ‫ثبضزاَبه‬ ‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫رؾرٝل‬ ‫اضزاَبه‬‫اىَٞنبّٞنٞخ‬ ‫اىراااخ‬ً٘‫رقل‬ ‫اىزلرٗش‬ ِ‫ٍل‬ ‫ثاليع‬ ‫ٍزصليخ‬ ‫ثنلرح‬ ِ‫ٍل‬ ‫اىرااالخ‬ ُ٘‫رزن‬ . ‫اىَطباخ‬ ِٞ‫ث‬ ‫ثبىزؾ٘ٝو‬‫وانقدىة‬‫ىغالو‬‫انشدغم‬ٔ‫لَيل‬ ‫ٍَٗنْلب‬ ‫كضلٖو‬ ‫اىَعيل٘ة‬‫مٞلث‬ . ‫ذىل‬ ‫م‬ ّٔ‫ك‬ ‫ْٕب‬ ‫اىزأمٞي‬ ‫ٝغت‬‫ثالد‬ ‫ضْطلزاَو‬ ‫ىليىل‬ ٔ‫ثل‬ ً٘‫ّقل‬ ُ‫ك‬ ‫ّؾلبٗه‬ ‫اَٞلب‬ ‫ضلؾر‬ ‫ٝ٘علي‬ : ‫ٍاٖب‬ ‫ّزابٍو‬ ٜ‫اىز‬ ‫اىسٞسٝبئٞخ‬ ٌٞ‫اىق‬ ِٞ‫ث‬ ‫بد‬ ‫اىاال‬ ‫صؾخ‬ ‫إلصجبد‬ ‫اىرٝبضٞخ‬ ‫اىَابعمد‬ ‫ؽطت‬ٍ‫َيىت‬ ٌ‫قاَى‬‫رارف‬‫انجسى‬ ‫بتسارع‬ ‫انكتهت‬ ‫ضزب‬ ‫حاصم‬ ‫بأَها‬ ‫انقىة‬:ٛ‫ك‬ ‫انقىة‬)‫(ك‬ ‫انكتهت‬ = )‫(ق‬x)‫(ث‬ ‫انتسارع‬ ٜ‫ا‬ ‫ضبثقب‬ ‫ذمر‬ ‫ٗمَب‬:‫ٝبضٞب‬ ‫اىشغو‬ ‫رارٝث‬ ‫انشغم‬)‫(ق‬ ‫انقىة‬ = )‫(ش‬x)‫(ف‬ ‫انًسافت‬ :ُ‫ك‬ ‫كٝضب‬ ‫ٗلراْب‬ ‫انقدرة‬‫انقىة‬ ( =x) ‫انًسافت‬ٍ‫انشي‬ : ُ‫ك‬ ‫ّطزْزظ‬ ‫اىطبثقخ‬ ‫اىَابعمد‬ ٍِ )‫(د‬ ‫انقدرة‬)‫(ك‬ ‫(انكتهت‬ =x)‫(ث‬ ‫انتسارع‬x) )‫(ف‬ ‫انًسافت‬)‫(س‬ ٍ‫انشي‬ :ُ٘‫رن‬ ‫ٍْٖٗب‬ )‫(د‬ ‫انقدرة‬)‫(ش‬ ‫انشغم‬ =)‫(س‬ ٍ‫انشي‬ ‫ثطلٖ٘ىخ‬ ‫ح‬ ‫اىطلٞب‬ ‫رؾرٝل‬ ٚ‫إى‬ ‫اىطجٞو‬ ‫ٍب‬ ‫ح‬ ‫اىطلٞب‬ ‫مزيلخ‬ ‫رغٞٞر‬ ‫ّطزعٞر‬ ‫م‬ ‫طجاب‬ ِ‫ّؾ‬ ‫رزغٞلر‬ ِ‫ٗىل‬ ٜٕ ‫مَب‬ ٚ‫رجق‬ ‫ح‬ ‫ابىطٞب‬ ‫(ك)؛‬ ٜ‫ال‬ ‫صياٍٖب‬ ‫ّسلْب‬ ‫كّْب‬ ‫ؽبىخ‬ ٜ‫ا‬ ‫(إم‬ ‫مزيزٖب‬ )‫(ف‬ ‫اىَطللباخ‬ ‫ملليىل‬ .)!‫رؾرٝنٖللب‬ ‫ٍؾبٗىللخ‬
  5. 5. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo5 ‫ْٕلب‬ ِ‫ٍل‬ ‫رؾرٝنٖلب‬ ٚ‫إىل‬ ‫ثؾبعلخ‬ ‫زىْلب‬ ‫اَب‬ ٜٕ ‫مَب‬ ٚ‫رجق‬ .‫ْٕبك‬ ٚ‫إى‬‫ٍَٖزْلب‬ ‫ٝغالو‬ ُ‫ك‬ ِ‫َٝن‬ ٛ‫اىي‬ ‫اى٘ؽٞي‬ ٜ‫اىش‬ ‫ٍقيا‬ ‫رغٞٞر‬ ٕ٘ ‫كضٖو‬‫انقىة‬ٌ‫ٝلز‬ ٛ‫اىلي‬ )‫(ز‬ ٍِ‫اىلس‬ ‫رغٞٞر‬ ٗ‫ك‬ ‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫ىزؾرٝل‬ ‫اىالزٍخ‬ )‫(ق‬ ‫رغٞٞلر‬ ُ‫ك‬ ‫ّغلي‬ ‫اىطلبثقخ‬ ‫اىرٝبضلٞخ‬ ‫لبد‬ ‫اىاال‬ ِ‫ٍٗل‬ .‫ٍالب‬ ُ‫اإلصْلب‬ ٗ‫ك‬ ‫ح‬ ‫اىطلٞب‬ ‫رؾرٝل‬ ٔ‫خالى‬ ‫انقدىة‬‫ٍقليا‬ ٚ‫ليل‬ ‫لىصر‬‫ل‬ٝ ‫ضل٘ف‬ ٍِ‫لس‬‫ل‬‫اى‬ ٗ‫ك‬ ‫اىالزٍلخ‬‫ددرة‬‫د‬‫انق‬‫كّْل‬ ٛ‫ك‬ ‫؛‬‫ّغٞلر‬ ‫ليىل‬‫ل‬‫ث‬ ‫ب‬‫ددرة‬‫د‬‫انق‬ ‫ثليه‬ ‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫رؾرٝل‬ ٜ‫ا‬ ً‫اىالز‬ ‫اىغٖي‬ ‫ّصث‬ ‫ثيه‬ ِ‫َٝن‬ ً‫ال‬‫اَض‬ .‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫ثزؾرٝل‬ ‫اىَصرٗاخ‬ ‫ٍقيا‬ ‫ّصث‬ ‫ثبضزاَبه‬ ً‫ال‬ٍ‫مب‬ ‫اىغٖي‬ ‫ثيه‬،‫انقىة‬‫ٍقليا‬ ‫ّصلث‬ ‫ّجيه‬ ‫ٗثيىل‬‫انقددرة‬ٜ‫ال‬ . ‫ّصث‬ ‫ثاَو‬ ً٘‫ّق‬ ‫اىؾبىخ‬ ٓ‫ٕي‬‫انشغم‬‫مبٍلو‬ ‫ٗىاَلو‬ ‫اىسٍْٞلخ؛‬ ‫اىسزلرح‬ ‫ّسلص‬ ‫خلاله‬ ً‫اىالز‬ ‫اى‬ ‫اىشغو‬‫لبد‬ ‫اىاال‬ ‫ر٘ضلؼ‬ ‫مَلب‬ ٍِ‫اىلس‬ ‫ٍضلبلسخ‬ ٚ‫إىل‬ ‫لْليٕب‬ ‫ّؾزبط‬ ‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫ىزؾرٝل‬ ً‫الز‬ :‫اىزبىٞخ‬ ‫اىرٝبضٞخ‬ ‫مبّذ‬ ‫إذا‬‫انقدرة‬:ٚ‫األٗى‬ ‫اىؾبىخ‬ ٜ‫ا‬‫د‬1‫(ق‬ =x)‫ف‬، ‫س‬ ‫فانقدرة‬‫اىضبّٞخ‬ ‫اىؾبىخ‬ ٜ‫ا‬‫د‬ :2‫(ق‬ =2x)‫ف‬،‫س‬ ُ٘‫رن‬ ٛ‫ك‬‫د‬2x= ‫س‬12‫د‬1x‫س‬ ‫ّصلث‬ ‫اىضبّٞخ‬ ‫اىؾبىخ‬ ٜ‫ا‬ ‫ّصرف‬ ‫كّْب‬ ٛ‫ك‬‫انقددرة‬‫ّصلث‬ ‫ثجليه‬ ‫انقىة‬‫َٞخ‬ ‫ّسص‬ ٚ‫إى‬ ‫ٗىي٘ص٘ه‬ .‫انقددرة‬‫ىيشلغو‬ ‫اىالزٍلخ‬ ‫ٍقيا‬ ‫ّصث‬ ‫اضزاَبه‬ ‫ٍر‬‫انقىة‬ٍِ‫اىس‬ ‫ّسص‬ ‫ٗخاله‬‫ّؾزلبط‬ .‫اىَقع٘لخ‬ ‫اىَطباخ‬ ‫ٍضبلسخ‬ ٚ‫إى‬ ‫لْيٕب‬ :‫مبّذ‬ ‫إذا‬ ٛ‫ك‬ ‫د‬1‫(ق‬ =x)‫ف‬‫س‬ ‫ّصث‬ ‫ٗاضزاَيْب‬‫انقىة‬ٍِ‫اىس‬ ‫ّسص‬ ‫خاله‬ ‫اىَطباخ‬ ‫ٗضاث‬ :ٛ‫ك‬ ‫د‬2‫(ق‬ =2x2)‫ف‬‫س‬ : ‫لْيٕب‬ ‫رصجؼ‬ ‫د‬2‫د‬ =1 ‫اىَٞنبّٞنٞلخ‬ ‫اىرااالخ‬ ‫لىلخ‬ ٜ‫ال‬ ‫ٕيا‬ ‫ٝعجق‬ ‫مٞث‬ ِ‫ىن‬ ‫ح‬ ‫ثلرعا‬ .‫اىرااالخ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫طل٘ه‬ ‫رغٞٞر‬ ٜ‫ا‬ ٕ٘ ‫اىعرق‬ ‫كؽي‬ ‫ّؾيس‬ ‫ارّْب‬ ‫اىراااخ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ٌ‫دورا‬ ‫عدشو‬‫ٍقلجد‬ ٚ‫ليل‬ . ‫ا‬ ‫اىي‬
  6. 6. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo6 ‫ثزأصٞر‬ ‫انرّب‬ ٘‫ى‬‫زعّلب‬ ‫ميَلب‬ :ٜ‫ٍبٝي‬ ‫ّالؽظ‬ ‫ٕيا‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىي‬ ً‫لس‬ ٚ‫إى‬ ‫ّؾزبط‬ ‫ارّْب‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىي‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ط٘ه‬‫قىة‬‫ا‬ ‫اىلي‬ ‫ح‬ ‫إلعا‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ّسص‬ ٚ‫لي‬ ‫ىْؾصو‬ ‫كمجر‬ ‫٘ضٞخ‬ ‫ٍطباخ‬ ‫ّقعر‬ ِ‫ٗىن‬‫انشغم‬ ‫يقدار‬‫اىَطلباخ‬ ُ٘‫رن‬ ٛ‫ك‬ ‫؛‬ ٜ‫ل‬‫ل‬‫اىز‬ )‫لٞخ‬‫ل‬‫(اىق٘ض‬ ‫لباخ‬‫ل‬‫اىَط‬ ِ‫ل‬‫ل‬ٍ ‫لر‬‫ل‬‫كمج‬ ‫لو‬‫ل‬ٝ٘‫اىع‬ ‫ا‬ ‫لي‬‫ل‬‫اى‬ ‫لجد‬‫ل‬‫ٍق‬ ‫لب‬‫ل‬ٖ‫ٝقعا‬ ٜ‫ل‬‫ل‬‫اىز‬ )‫لٞخ‬‫ل‬‫(اىق٘ض‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اىي‬ ‫ٍقجد‬ ‫ٝقعاٖب‬‫ييْب‬ ‫ىقي‬ .‫ىقصٞر‬‫انقىة‬‫ٗثبىَقبثو‬ ‫اىْصث‬ ٚ‫إى‬ ‫ا‬ ‫اىي‬ ‫ح‬ ‫إلعا‬ ‫اىالزٍخ‬ ‫لْيّب‬ ُ٘‫ىٞن‬ ‫اىضاث؛‬ ٚ‫إى‬ ‫ا‬ ‫اىي‬ ‫ٍقجد‬ ‫ؽرمخ‬ ‫ٍطباخ‬ ‫زعّب‬‫انشغم‬ٜ‫ال‬ ٔ‫ّسطل‬ ‫اىؾبصلو‬ ُ‫ك‬ ‫ؽٞللش‬ ِٞ‫لبىز‬‫ل‬‫اىؾ‬‫انقددىة‬ = ‫انشددغم‬x‫انًسددافت‬‫ح‬ ‫اىطللٞب‬ ‫رؾرٝللل‬ ُٟ‫ا‬ ‫لب‬‫ل‬ْْ‫َٝن‬ ٛ‫.ك‬ .‫و‬ ‫ك‬ ‫٘ح‬ ‫ثبضزاَبه‬ ‫اىزر‬ ٚ‫ليلل‬ ‫ملليىل‬ ً‫اىنللال‬ ‫ٕلليا‬ ‫ْٝعجللق‬‫اىيائرٝللخ‬ ‫ضللبد‬ ٚ‫ليلل‬ ‫رؾصللو‬ ‫اأّللذ‬ .‫ٗاىجنللراد‬ ‫ٗاىاغللالد‬ )‫(اىزللرٗش‬ ُ٘‫رن‬ ‫لْيٍب‬ ُ‫ا‬ ٗ‫ع‬ ً‫لس‬ ٚ‫كلي‬‫انقىة‬‫لبٍ٘عٝخ‬ ‫اىَجيٗىخ‬ ٚ‫ليل‬ ‫ٗلبٍ٘عٝلخ‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىلي‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ٘‫ٍؾل‬ ٚ‫لي‬‫علر‬ ‫ّصلث‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىي‬ٗ‫ك‬ ‫اىجنلرح‬ ٗ‫ك‬ )ِْ‫ٍطل‬ ‫(اىزرش‬ ‫اىزرش‬ ‫ؽبىخ‬ ٜ‫ا‬ .‫اىاغو‬‫ّٖبٝلبد‬ ‫كّٖلب‬ ٚ‫ليل‬ ‫اىزلرش‬ ُ‫كضلْب‬ ٘‫رص‬ ِ‫َٝن‬ ُ‫ا‬ ٗ‫ع‬ ‫كذ‬ ‫ليح‬‫اّٞلخ‬ ٗ‫ع‬ ‫ؽرملخ‬ ‫ثَرملس‬ ‫عَٞاٖلب‬ ‫ٍصليخ‬ ‫ىْصلث‬ ‫ٍطلبٗٝب‬ ُ٘‫ٝن‬ ‫األذ‬ ٓ‫ٕي‬ ٍِ ‫مو‬ ‫ٗط٘ه‬ ‫ٗاؽي‬ .‫لرش‬‫ل‬‫اىز‬ ‫لر‬‫ل‬‫ع‬ِ‫ل‬‫ل‬ٍ ٛ‫ك‬ ‫ٕب‬ ٗ‫لي‬‫ل‬ٝ ٜ‫ل‬‫ل‬‫اىز‬ ‫لباخ‬‫ل‬‫اىَط‬ ُ٘‫ل‬‫ل‬‫رن‬ ِْ‫ٍط‬ ‫(اىزرش‬ ‫اىزرش‬ ُ‫كضْب‬‫اىزرش‬ ‫ىَؾٞط‬ ‫ٍطبٗٝخ‬ ) ٚ‫ليل‬ ‫ٍ٘زللخ‬ ُ‫األضلْب‬ ُ٘‫ٗرنل‬ .‫مبٍيخ‬ ‫ح‬ ٗ‫ع‬ ّٔ‫ا‬ ٗ‫ع‬ ‫لْي‬ ‫ٗؽٞلش‬ .‫ثْٖٞلب‬ ‫اَٞلب‬ ‫ٍزطلبٗٝخ‬ ‫ثَطبابد‬ ‫اىزرش‬ ‫ٍؾٞط‬ ُ‫ك‬‫لٖب‬‫ل‬‫ثاض‬ ‫ٍلر‬ )‫لْبّٖب‬‫ل‬‫كض‬ ‫(رزلياخو‬ ‫لق‬‫ل‬‫راش‬ ُ‫ٗك‬ ‫ثلي‬ ‫م‬ ‫لخ‬‫ل‬‫لى‬ ٛ‫ك‬ ٜ‫ال‬ ‫لزاَيخ‬‫ل‬‫اىَط‬ ‫اىزرضلبد‬ ُ‫األضلْب‬ ‫ٗضلَبمبد‬ ُ‫األضلْب‬ ِٞ‫ثل‬ ‫اىَطلبابد‬ ُ٘‫ازنل‬ ‫كؽغبٍٖلب‬ ِ‫لل‬ ‫اىْظر‬ ‫ثغد‬ ‫اىجاد‬ ‫رؾ٘ٝلو‬ ‫ّطلت‬ ‫رؾيٝلي‬ ِ‫َٝنل‬ ‫ذىلل‬ ٚ‫ليل‬ ‫ثْب‬ .‫اىَطزاَيخ‬ ‫اىزرضبد‬ ‫ىغَٞر‬ ‫ّسطٖب‬ ‫ميىل‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىي‬ ً‫لس‬‫وانقىة‬‫ٞبش‬ ٍِ ‫ثيم‬ ‫اىزرضبد‬ ‫ليع‬ ٍِ.ٔ‫ٍؾٞع‬ ٗ‫ك‬ ‫اىزرش‬ ‫عر‬ ‫ّصث‬ ٔ‫ليٞل‬ ‫رجليه‬ ٛ‫اىلي‬ ‫اىزلرش‬ ُ‫الر‬ ‫لخلر‬ ِْ‫ٍطل‬ ‫رلرش‬ ‫ح‬ ‫ثرعا‬ ِْ‫ٍط‬ ‫ررش‬ ً٘‫ٝق‬ ‫لْيٍب‬‫قدىة‬ ِْ‫ٍطل‬ ‫رلرش‬ ‫ثبضلزاَبه‬ .‫اىزلبثر‬ ‫اٟخلر‬ ‫اىزلرش‬ َٚ‫ٗٝط‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَش‬ ‫اىزرش‬ َٚ‫ٝط‬ ‫ح‬ ‫اإلعا‬ ٜ‫ال‬ ‫اد‬ ٗ‫ع‬ ‫ليع‬ ٗ‫ٝي‬ ‫لْيٕب‬ ‫اىزبثر‬ ‫اىزرش‬ ُ‫ار‬ ‫مجٞر‬ ‫ربثر‬ ِْ‫ٍط‬ ‫ررش‬ ‫ح‬ ‫إلعا‬ ‫صغٞر‬ ‫ّو‬‫غ‬‫ٍش‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫ٞقخ‬ ‫اىي‬ٚ‫ليل‬ ‫اىْبرغلخ‬ ‫اىقل٘ح‬ ٗ‫ك‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىلي‬ ً‫لس‬ ‫ٍقيا‬ ‫ٝسعاع‬ ِ‫ٗىن‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَش‬ ‫اىزرش‬ ٍِ ‫اىْلبرظ‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىلي‬ ً‫ىالس‬ )‫ّؾزبعٖلب‬ ٜ‫(اىزل‬ ‫اىالزٍخ‬ ‫اىقَٞخ‬ ُ‫ك‬ ‫اازرضْب‬ ٘‫ى‬ .‫اىزبثر‬ ‫اىزرش‬ ُ‫كضْب‬
  7. 7. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo7 ٌ‫ؽغل‬ ‫صغر‬ ‫ميَب‬ ّٔ‫ك‬ ْٜ‫ٝا‬ ‫اٖيا‬ ‫صبثزخ‬ ‫اىزبثر‬ ‫اىزرش‬ ٚ‫لي‬ ‫اىزلبثر‬ ‫اىزلرش‬ ‫ح‬ ‫إلعا‬ ‫اىالزٍلخ‬ ‫اىقل٘ح‬ ُ‫الر‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَش‬ ‫اىزرش‬ .)‫(رقو‬ ‫ص‬ ‫رزْب‬ :‫بانتزساث‬ ‫انًتعهقت‬ ‫انزياضيت‬ ‫انعالقاث‬ ‫إنا‬ ٌ‫واآل‬ ‫اندائزي‬ ‫انتزص‬ ‫يحيط‬=2x‫ط‬x‫انتزص‬ ‫قطز‬ ‫َصف‬ ٛٗ‫ٝطب‬ ‫اىزرضبد‬ ‫كؽي‬ ُ‫كضْب‬ ‫ليع‬ ُ‫مب‬ ‫إذا‬01ٛٗ‫ٝطلب‬ ‫مليىل‬ ‫اٟخلر‬ ‫اىزلرش‬ ُ‫كضْب‬ ‫ٗليع‬ 01‫رؾ٘ٝو‬ ‫ّطجخ‬ ُ٘‫رن‬‫اّٞخ‬ ٗ‫اىي‬ ‫اىطرلخ‬ُ‫ا‬ ٗ‫اىي‬ ً‫ٗلس‬: 12‫ّم‬‫غ‬‫تش‬ ٍ‫س‬12ٍ‫س‬ :‫أي‬12:12‫أو‬1:1 ‫ٗمليىل‬ ‫اىزلبثر‬ ‫اىزلرش‬ ‫ضرلخ‬ ُ٘‫رن‬ ‫لخر‬ ْٚ‫ثَا‬ٌ‫انددورا‬ ‫عدشو‬ٗ‫(ك‬‫انقدىة‬ٚ‫ليل‬ ‫اىْلبرظ‬ ) .‫ّو‬‫غ‬‫اىَش‬ ‫اىزرش‬ ٚ‫لي‬ ُ‫ا‬ ٗ‫اىي‬ ً‫ٗلس‬ ‫اّٞخ‬ ٗ‫اىي‬ ‫اىطرلخ‬ ‫َٞخ‬ ‫ثْسص‬ ّٔ‫كضْب‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَش‬ ‫اىزرش‬ ُ‫كضْب‬ ‫ليع‬ ُ‫مب‬ ٘‫ى‬ ‫ٍبذا‬01‫اىزلبثر‬ ‫اىزلرش‬ ُ‫ٗكضْب‬ ِ‫ض‬12ٓ‫ٕلي‬ ٜ‫ال‬ ‫ث‬ ‫اىْطجخ‬ ُ٘‫رن‬ ‫اىؾبىخ‬:‫َْٖٞب‬ 22‫ّهها‬‫غ‬‫يش‬ ٍ‫س‬12ٍ‫س‬ :‫أي‬12:22‫أو‬1:2 ‫ىنلو‬ ِٞ‫ٍلرر‬ ٗ‫ٝلي‬ ُ‫ك‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَشل‬ ‫اىزلرش‬ ٚ‫ليل‬ ُ‫ك‬ ٜ‫ٝاْل‬ ‫ٕيا‬ ‫اىزللرش‬ ُ‫ك‬ ‫اازرضللْب‬ ٘‫ىلل‬ .‫اىزللبثر‬ ‫ىيزللرش‬ ‫مبٍيللخ‬ ‫ٗاؽلليح‬ ‫ح‬ ٗ‫ع‬ ‫(لْليٍب‬ ‫اىطلبثقخ‬ ّٔ‫ا‬ ٗ‫ع‬ ‫ضرلخ‬ ‫ثْسص‬ ٗ‫ٝي‬ ‫ض٘ف‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَش‬ ‫اىْطلجخ‬ ‫ٍبّذ‬0:0ٚ‫إىل‬ ‫ٝؾزلبط‬ ‫ضل٘ف‬ ‫اىؾبىلخ‬ ٓ‫ٕلي‬ ٜ‫اسل‬ ) ‫ضا‬‫ّسص‬ ‫ىاَو‬ ٍِ‫اىس‬ ‫ث‬‫انشغم‬ٓ‫ٕلي‬ ٜ‫ال‬ ِ‫ٗىنل‬ ‫اىطلبثق‬ ‫ّو‬‫غ‬‫اىَشلل‬ ‫اىزللرش‬ ٚ‫ل‬‫ل‬‫لي‬ ‫اىالزٍللخ‬ ‫اىقلل٘ح‬ ُ٘‫ل‬‫ل‬‫رن‬ ‫كٝضللب‬ ‫لخ‬‫ل‬‫اىؾبى‬ ‫ل٘ح‬‫ل‬‫اىق‬ ُ‫ك‬ ٛ‫(ك‬ ‫لبثقخ‬‫ل‬‫اىط‬ ‫لخ‬‫ل‬‫اىؾبى‬ ٜ‫ل‬‫ل‬‫ا‬ ‫لب‬‫ل‬ٖ‫َٞز‬ ‫لث‬‫ل‬‫ّص‬ ٛٗ‫لب‬‫ل‬‫رط‬ ِٞ‫اىؾلبىز‬ ٜ‫ال‬ ‫ذارٖب‬ ٜٕ ‫اىَصرٗاخ‬ ‫ح‬ ‫اىقي‬ ُ‫ك‬ ٚ‫إى‬ ‫ْٕب‬ ٔ‫اّزج‬ .)‫اىْصث‬ ٚ‫إى‬ ‫ّقصذ‬ ‫اىالزٍخ‬ ‫اىطٞب‬ ‫عار‬ ‫اىعرٝقخ‬ ٓ‫ثٖي‬ ‫ّطزعٞر‬ ‫ٗىنْْب‬‫اىليار‬ ‫لَيٞلخ‬ ‫ضلٖ٘ىخ‬ ‫ٗرلسعاع‬ ‫كمضلر‬ ‫ثطلٖ٘ىخ‬ ‫ح‬ ‫شلرػ‬ ‫مَلب‬ ‫اىقل٘ح‬ ‫رؾ٘ٝلو‬ ‫رلرٗش‬ ‫اضلزاَبه‬ ‫ٍلر‬ ‫اىراااخ‬ ‫ح‬ ‫إلعا‬ ‫ط٘ٝو‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫اضزاَبه‬ ‫ثيٍظ‬ .‫ضبثقب‬
  8. 8. ‫والقدرة‬ ‫القىة‬ ‫عزم‬ THINK...!https://www.facebook.com/Ismail.Yasein.Jo8 ‫السابق؟‬ ‫الشرح‬ ‫مو‬ ‫نستهتج‬ ‫ماذا‬ ٚ‫ليل‬ ‫اىشلخص‬ ‫ح‬ ‫ٍٗقلي‬ ‫اىرااالخ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫ٗلَو‬ ‫اىَاشقخ‬ ‫اىزرٗش‬ ٜ‫ا‬ ‫اىزؾ٘ٝو‬ ‫ّطجخ‬ ٌٖ‫ثس‬ ‫لَو‬‫انشغم‬ٞٞ‫رغ‬ ‫ّطزعٞر‬ ‫لْيٕب‬‫اىليار‬ ٗ‫ك‬ ‫اىرالر‬ ‫لىٞلخ‬ ٜ‫ا‬ ٍِ‫ٗاىس‬ ‫ٗاىَطبابد‬ ٙ٘‫اىق‬ ‫ر‬ ‫لىٞلخ‬ ‫ررمٞلت‬ ‫اضلزعاْب‬ ٘‫ىل‬ .‫ّرٝليٕب‬ ‫ٍطلباخ‬ ٛ‫أل‬ ‫ح‬ ‫اىطٞب‬ ‫رؾرٝل‬ ‫ثطٖ٘ىخ‬ ‫ّطزعٞر‬ ‫ثؾٞش‬ ٍِ‫اىلس‬ ٜ‫ال‬ ‫اىزضلؾٞخ‬ ُ٘‫رن‬ ‫ااْيٕب‬ ‫صبثزخ‬ ‫اىَطباخ‬ ‫ٗثقٞذ‬ ‫اىق٘ح‬ ‫رنجٞر‬ ٚ‫لي‬ ‫راَو‬ ‫ٍاْٞخ‬ ‫ىاَو‬ ً‫اىالز‬‫انشغم‬٘‫اىقل‬ ‫زٝلبعح‬ ‫ّطلجخ‬ ‫ثلْسص‬ ‫ٝسٝي‬ ُ‫ك‬ ‫ٝغت‬ ٛ‫ٗاىي‬ ‫؛‬‫ّطلجخ‬ ‫(اضلزاَبه‬ ‫ح‬ ٗ‫ك‬ ‫اىاَو‬ ‫ٍطباخ‬ ‫ثسٝبعح‬ ٜٕ ٙ‫األخر‬ ‫اىَٞنبّٞنٞخ‬ ‫اىَٞسح‬ .)‫اىزرٗش‬ ٜ‫ا‬ ‫اىزؾ٘ٝو‬‫انشدغم‬ ‫إلّغلبز‬ ً‫اىلالز‬ ٍِ‫اىلس‬ ‫ثسٝلبعح‬ ٙ‫كخر‬ ‫ٍرح‬ ‫ْٕب‬ ‫اىزضؾٞخ‬ ُ٘‫ٗرن‬ ‫صبثزخ‬ ‫اىق٘ح‬ ‫ثقب‬ ‫ٍر‬‫انشدغم‬ ‫اىَالبعمد‬ ‫ثبضلزاَبه‬ ‫اىَٞنبّٞنٞلخ‬ ‫اىَٞلساد‬ ٓ‫ٕلي‬ ‫ثرْٕلخ‬ ‫ؽبٗه‬ .)‫اىراااخ‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ‫(اضزاَبه‬ ‫اىر‬.‫ح‬ ‫ثبىقي‬ ‫اىخبصخ‬ ‫ٝبضٞخ‬

×