Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу

2,367 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

формування інноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу

 1. 1. МАКІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №89 МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 2. 2. Формуванняінноваційного освітнього середовища сучасного освітнього закладу
 3. 3. Макіївська загальноосвітня школа І-ІІІст. №89 Макіївської міської радиДонецької області.Поштова, електронна адреса, 86123,м.Макіївка-23, вул.Третьякевича, буд.1,makeevka89@narоd.ru.Кількість учнів 220, класів 12, середнянаповнюваність 18,3.Школа з українською мовою навчання з2009 р.1-7, 10-11 – україномовні (83%учнів).
 4. 4. Директор Яременко Лариса Петрівна, 1962р.н., освіта вища, закінчла Тираспільський педінститут у 1987 році, вчитель математики, категорія вища, старший учитель. На керівних посадах з 1989 року. Заступник директора з навчально-виховної роботи – Петрова Тетяна Олександрівна, 1959 р.н., закінчила ДонНУ у 1986 році; вчитель російської мови та літератури, категорія вища, старший вчитель, працює заступником директора з НВР з 2001року. Педагогічні кадри – 22 – Вчителі- – Вчитель-– Молодих – З вищою спеціалісти – 7 методист – 2 спеціалістів – 1 освітою – 18 – Друга категорія – 2 – Старший вчитель – 4– До 35 років – 3 – З середньою – Перша категорія – 5 – Відмінник освіти– Пенсійного віку – 7 спеціальною – 2 – Вища категорія - 6 України – 1
 5. 5. Основні напрямки роботи Керівництво «Виховання Інноваційний педагогічним особистості проект дитячої Екологічне колективом школярів Президентської виховання по вихованню з високою республіки учнів компетентнісного культурою «Зіркова Галактика» (кер. Ященко Л.М.) вчителя здоров`я» (кер. Лактіонова Н.В.)(кер. Яременко Л.П.) (кер. Лабінська М.О.)
 6. 6. Компетентне ставлення особистості до життя означає потребу в самопізнанні, саморозумінні, самореалізації у різних видах творчої діяльності; усвідомлення, організації свого життєвого шляху, особистісного розвитку; проблемне бачення свого життя; осмислене розв’язання міжособистісних суперечностей; здатність до об’єктивної оцінки рівнів, сфер і меж поширення своєї життєвої активності; усвідомлену та адекватну оцінку результатів своєї життєдіяльності; відповідальне ставлення до свого життя, здоров`я; культуру фізичного розвитку.
 7. 7. Робота педагогічного колективуна педагогічних радах, семінарах Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Впровадження шкільних інноваційних проектів. Виховання учнів у контексті життєтворчості особистості. Роль класного керівника в створенні виховної системи класу як спосіб організації життєдіяльності учнів Самоосвіта – один із шляхів підвищення професійної майстерності вчителя. Виховання особистості школяра. Модель особистості випускників школи. Роль адміністрації у формуванні творчої особистості вчителя.
 8. 8.  Створення гуманної демократичної атмосфери у школі на основі взаємної поваги педагогів і учнів. Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов. Робота педагогічного колективу з громадянського та правового виховання учнів. Роль класного керівника у ефективному навчанні та вихованні громадянина. Технологія та проектування компетентнісно-орієнтованого навчального процесу.
 9. 9.  Здійснення профільної підготовки учнів в школі. Порівняльна педагогіка Запровадження інклюзивної освіти в сучасній український школі Педрада - тренінг «Підвищення ефективності навчання» Сучасний урок як ведуча форма організації навчання
 10. 10. На базі школи проведено семінари заступниківдиректорів та директорів шкіл міста за темами:– 7.12.2006 – “Технологія педагогічного успіху”.– 11.12.2008 – “Виховання громадянської самосвідомості та активної життєвої позиції учнів через реалізацію проектів в різних формах класної та позакласної діяльності”,– 7.03.2010 – “Робота кабінету “Захист Вітчизни” з навчально-патріотичного виховання учнів”- 15.11.2011- майстер-клас “Дизайн на уроках з технологій”- 15.11.2012- управлінська майстерня “Педрада – лабораторія педагогічної думки”
 11. 11. Формується соціальна компетентність школярів впроцесі реалізації шкільного проекту дитячоїпрезидентської республіки «Зіркова Галактика».Концептуальна основа цього проекту це: розвиток творчих здібностей; виховання учнів в національних традиціях; розвиток інтелектуальних здібностей; Самоврядування учнів: благодійні акції  формує почуття господаря класу, школи,  сприяє навчальній і творчій діяльності учнів;  створює умови для самореалізації школярів у конкретних справах;
 12. 12. Шкільний проект «Вихованняособистості школяра з високоюкультурою здоров’я».Метою цього проекту є: Школа прогнозує досягти: формування здорового  зміцнення здоров’я школярів; способу життя;  формування здорового відродження духовного способу життя; ставлення особистості;  підвищення ролі фізкультури розробка технології в житті учнів; зміцнення здоров’я;  підготування практичних та зміцнення здоров’я засобами методичних матеріалів з фізичного виховання; даної проблеми.
 13. 13. Екологічне вихованняВ школі проведений семінардля слухачів курсівпідвищення кваліфікації зтеми «Виховання громадськоїсамосвідомості та активноїжиттєвої позиції учнів». Врамках семінару проведенізасідання клубу «Екологічнаварта» з теми «Проблемаприродоохоронної діяльності:місто і ми», заняттяфакультативу «Діловаактивність» з теми «Якзнаходити власні ідеї», урок-гра з етики «Моральні нормиукраїнського народу».
 14. 14. Якісні зміни в роботі школи Вся діяльність школи за останні  створення «Кімнати бойової роки сприяла якісним змінам у слави», «Музею школи», роботі школи: «Світлиці», тренажерного залу – формує різні соціальні вчителя початкової школи компетентності; вчаться заочно для отримання  зростає творчий потенціал учнів, їх вищої фахової освіти; участь у міжнародних конкурсах придбані нові комп’ютери, «Кенгуру», «Левеня», створений новий кабінет «Медвежатко» та інші, перемоги у інформатики, підключення до конкурсах, змаганнях; мережі «INTERNET» сприяє  створення теплого психологічного вчителя та учням можливості клімату в школі, співпраця вчителів та учнів; вчитися працювати з комп’ютером;  розширення складу україномовних класів, придбання статусу в школі працює комп’ютерна україномовної школи дозволяє програма для учнів 2-4 класів зберегти національні корні, з «Сходинки до інформатики»; гідністю проводити політику національного виховання. системна робота самоврядування вчить дітей саморозвитку та  всі шкільні проекти, створення музеїв не фінансувалися, а самовдосконаленню, становитися робилися членами колективу активною творчою особистістю; безкоштовно, тому вважаємо, що школа гідно виконує свою місію.
 15. 15. Профильное обучениеВ школе с 2002 года внедряется профильное обучение, а с 2003 годаоткрыт физико-математический класс.В школе осуществляется нормативно-правовое,кадровое, научно-методическое и материальное обеспе-чение профильного обучения. Творческий подход В школе создаются условия для самореализации учащихся, творческого подхода к обучению. Учащиеся принимают активное участие в интеллектуальных играх, математических конкурсах и турнирах. В школе проводятся интересные недели физики и математики. Уже стало традицией для учащихся активно участвовать в международном математическом конкурсе «Кенгуру» и физическом «Львёнок». За последние 5 лет в конкурсах поучаствовали 408 учащихся Из них получили отличные сертификаты 46 учеников, хорошие – 59 учеников. За 9 лет профильные классы закончили 15 золотых и 5 серебряных медалистов.

×