3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna

La monarquia hispànica a l’Edat Moderna
El regnat dels Reis Catòlics

 Isabel I de Castella              Ferran II d’Aragó
 (1474-1504)           1469      (1471-1515)


-1474 mor Enric IV de Castella, germà d’Isabel, que és proclamada reina.
-1479 mor Joan II de Catalunya i Aragó, pare de Ferran, proclamat rei.
-El territori d’ambdós monarques constituí la monarquia hispànica.
-Els dos regnes continuaren sent territoris independents, amb les seves
pròpies lleis i institucions.
-A Aragó hi havia el pactisme (el rei obligat a negociar lleis i impostos,
amb les Corts); en canvi a Castella la monarquia era autoritària, amb el
poder del rei reforçat.
-Castella era el territori més extens, poblat i pròsper, a finals del XV.
-Aragó era un territori més petit, menys poblat i més pobre.
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
La Inquisició   (Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición)

El 1480 fou creada a Castella, i el 1483 a la Corona d’Aragó
Objectiu: castigar, fins i tot amb la mort, als falsos conversos
Els Reis Catòlics volien la unitat religiosa de la corona hispànica
S’havia de posar fi a les minories jueva i musulmana
Al gener de 1492 acabaren la conquesta de Granada
                           Segell de la
                           Inquisició
Baptisme de moriscos
            Auto de fe de la Inquisició
Les tortures de la
Inquisició
El 31 de març de 1492 els Reis Catòlics signaren a Granada el decret
d’expulsió dels jueus de tots els seus regnes, amb les raons següents:

    “…según es notorio y según somos informados de los
    inquisidores y de otras muchas personas religiosas,
    eclesiásticas y seglares, consta y parece el gran daño
    que a los cristianos se ha seguido y sigue de la
    participación, conversación, comunicación que han
    tenido y tienen con los judíos, los cuales se prueba que
    procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden,
    de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los
    fieles cristianos y los partar della y atraer y pervertir a su
    danada creencia y opinión”
 Firma de Ferran el Catòlic         Firma d’Isabel la Catòlica
Expansió territorial dels Reis Catòlics

Els Reis Catòlics incrementaren considerablement els dominis de la
monarquia hispànica amb la seva política d’expansió.

Primerament conqueriren el regne musulmà de Granada (1492).

Iniciaren la conquesta d’Amèrica, després de 1492.

El 1500 acabaren la conquesta de les illes Canàries, exterminant
pràcticament tota la població autòctona (guanches).

El 1512 les tropes castellanes ocuparen el regne de Navarra, el quan
va mantenir les seves pròpies institucions de govern, dins del regne de
Castella.

De la Península Ibèrica només quedava Portugal, amb el qual iniciaren
una política matrimonial amb les seves filles. Aquesta donà fruïts el
segle següent, amb Felip II.

Al Mediterrani la Corona d’Aragó seguí la seva política expansionista.
Expansió territorial
Regnat de Carles V (1518-1556)
L’imperi europeu de Carles V
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
Conflictes del regnat de Carles V


   Interiors               Exteriors                   Guerres:
Revoltes
- Comuners de            -França: pel domini del
  Castella             Nord d’Itàlia i el Franc
(1519-1521)             Comtat
-Germanies de
                   -L’Imperi turc, relacionat
València
                   amb pirates barbarescos
(1519-23)
                   -Protestants alemanys.
                   Carles V mai els va poder
                   sotmetre (Mühlberg, 1547)
                   signant el 1555 la Pau
                   d’Augsburg.
Regnat de Felip II (1556-1598)
Heretà la corona quan el seu pare, Carles I, abdicà, deixant-li tot el seu
imperi menys els dominis austríacs i la dignitat d’emperador, que ho rebé
Ferran, el seu oncle. També va heretar les possessions americanes, i el
1680 incorporà Portugal a la corona espanyola, amb els dominis americans
d’aquest país.
Possessions europees de Felip II
Conflictes del regnat de Felip II

                     Exteriors
 Interiors

                   -Guerra amb França, fent
- Revolta dels            costat al bàndol catòlic en
moriscos de              les guerres de religió.
les Alpujarras
                   -Guerra contra els turcs,
                   derrotats a Lepant (1571)

                   -Guerra amb Anglaterra,
                   sent derrotat el 1588 amb
                   l’Armada Invencible.

                   -Països Baixos, rebel·lió dels
                   holandesos, calvinistes, que
                   acabaren independitzant-se.
El Escorial              Flandes (sud) seguí unit.
Flota de la Lliga Santa, que derrotà els
turcs a Lepant (1571) i plànol del Golf de
Lepant
L’ Armada Invencible
Isabel d’Anglaterra
La crisi del segle XVII
Felip III (1598-1621)  Felip IV (1621-1665) Carles II (1665-1700)
La crisi econòmica
Males collites         La pesta negra

     Reducció arribada or i plata
     d’Amèrica (esgotament mines
     i acció pirates)     Augment impostos a CastellaDespoblament i enfonsament econòmic de Castella
La crisi política
-El poder polític, econòmic i militar de la monarquia hispànica es va
mantenir, amb dificultats, durant el regnat de Felip III, el qual restà
al marge de la Guerra dels 30 Anys (1618)


-Felip IV deixà el govern en mans
del seu valido, el comte duc d’ Olivares,
el qual intentà sortir de la crisi obligant
a contribuir, amb diners i impostos a tots
els regnes de la monarquia. Això provocà
revoltes i aldarulls a diferents llocs:
Aragó, Portugal, Catalunya...
Catalunya dins la monarquia hispànica: Catalunya tenia les seves
pròpies lleis, i xocà sovint amb els monarques.
Catalunya dins la monarquia hispànica

A partir de 1630 es nota la crisi: fams, guerres i pestes.

També patia atacs de pirates i bandolers:

      - Pirates turcs i barbarescos, del nord d’Àfrica atacaven el litoral
català, incendiant, robant, agafant persones per vendre-les... Les poblacions
de la costa construïren torres de guaita, que també servien per amagar-s’hi.

     - Bandolers, lladres de camí, saltejadors, bandits. També hi havia
guerres privades entre els senyors feudals, les ciutats i els monestirs.

Fomentaren el bandolerisme: la pobresa del país, el relleu i els boscos,
l’amagatall en les senyories, la difusió armes de foc portàtils.

Formaven quadrilles d’una vintena d’homes com a mínim, i n’hi havia de totes
classes (jornalers, segadors, pastors, artesans...). Sovint tenien el suport de
pagesos i autoritats locals. Lluita entre bàndols (nyerros i cadells).

Per combatre’ls les autoritats reials cridaven el sometent.
Conflictes entre el rei i Catalunya: La Guerra dels Segadors

 Causes:

 El comte duc         Problema dels allotjaments militars
 d’Olivares volia que     Els pagesos havien de donar als soldats
 els catalans         sal, vinagre, llit, foc i taula
 contribuïssin amb
 homes i diners a       Els soldats abusaren dels pagesos
 les empreses         El govern de la Generalitat s’hi oposà i
 militars del rei       Olivares feu empresonar 2 consellers i
               el diputat del braç militar Tamarit.
 “Unión de armas”
               A la primavera de 1640 començà una
               revolta generalitzada de pagesos
 Volia suprimir les
 lleis catalanes

 1635: Comença la
 guerra entre
 Espanya i França
Conflictes entre el rei i Catalunya: La Guerra dels Segadors

 Els fets:
             El Corpus de sang
 Nom amb què son coneguts els fets del 7 de juny de 1640. Aquest fou
 un episodi important en el desencadenament de fets que desembocaren
            en la guerra dels Segadors.
                                    Barri de
                                    la Ribera
                                    a finals
                                    del XVII
A la primavera de 1640 esclatà una revolta
pagesa generalitzada contra els tercios
El dia de Corpus de 1640 (juny), els segadors
entraren a Barcelona, es provocà un avalot, i el
virrei Santa Coloma, i alguns jutges de
l’Audiència foren assassinats. Eren considerats
responsables dels allotjaments.
Felip IV i Olivares prepararen un exèrcit per
envair Catalunya.
El president de la Generalitat, Pau Claris, decidí trencar amb la monarquia
hispànica i cedir la sobirania de Catalunya al rei de França, Lluís XIII
  Pau Claris

                           Richelieu
Catalunya es manté unida a França fins el 1652, any en que es rendí a
 Felip IV, prometent aquest respectar les lleis i institucions catalanes.

 La guerra amb França continuà, fins a la Pau dels Pirineus (1659)
Setge de Barcelona
Pau dels Pirineus (1659)

França, aliada amb Anglaterra, va derrotar a Espanya a la batalla de les
Dunes (1658). Un any després es signà la pau entre Felip IV i el cardenal
Mazarino, representant de Lluís XIV, el nou rei de França. S’acordà el
matrimoni d’aquest amb M. Teresa d’Àustria, filla de Felip IV. França es
quedà amb el Rosselló, el Conflent, el Vallespir i part de la Cerdanya
(Catalunya Nord). La frontera quedà fixada en els Pirineus (excepte Llívia)
                      Firma del Tractat dels Pirineus
Els Segadors
                    Mataren un sacerdot,
 Catalunya, comtat gran,      mentre que la missa deia;
qui t'ha vist tan rica i plena!     mataren un cavaller,
 Ara el rei Nostre Senyor      a la porta de l'església,
 declarada ens te la guerra.       en Lluís de Furrià,
                  i els àngels li fan gran festa.
    Segueu arran!
    Segueu arran,          Lo pa que no era blanc
  que la palla va cara!      deien que era massa negre:
    Segueu arran!          el donaven als cavalls
                   sols per assolar la terra.
  Lo gran comte d'Olivars
  sempre li burxa l'orella:      Del vi que no era bo,
 -Ara es hora, nostre rei,      n'engegaven les aixetes,
ara es hora que fem guerra.      el tiraven pels carrers
                   sols per regar la terra.
  Contra tots els catalans,
 ja veieu quina n'han feta:      A presencia dels parents
   seguiren viles i llocs      deshonraven les donzelles.
fins al lloc de Riu d'Arenes;     Ne donen part al Virrei,
                 del mal que aquells soldats feien:
n'han cremat un sagrat lloc,
 que Santa Coloma es deia;     - Llicència els he donat jo,
  cremen albes i casulles,    molta més se'n poden prendre.-
   i caporals i patenes,
 i el Santíssim Sagrament,
  alabat sia per sempre
Aneu alerta, catalans;
Sentint resposta semblant,     catalans, aneu alerta:
enarboren la bandera;       mireu que aixís ho faran,
a la plaça de Sant Jaume,    quan seran en vostres terres.
n´hi foren les dependències.
                   Anaren a la presó:
A vista de tot això        donen llibertat als presos.
s'és avalotat la terra:       El bisbe els va beneir
comencen de llevar gent     Amb la ma dreta i l'esquerra:
i enarborar les banderes.

Entraren a Barcelona        - On es vostre capità?
mil persones forasteres;      On és vostre bandera?-
entren com a segadors,      Varen treure el bon Jesús
com érem en temps de sega.   Tot cobert amb un vel negre:
De tres guàrdies que n'hi ha,  - Llicència els he donat jo,
ja n'han morta la primera;   molta més se'n poden prendre.
ne mataren al Virrei,
a l'entrant de la galera;     Sentint resposta semblant,
mataren els diputats        enarboren la bandera;
i els jutges de l'Audiència.   a la plaça de Sant Jaume,
                 n'hi foren les dependències.
Anaren a la presó:
                 donen llibertat als presos.
   A vista de tot això     El bisbe els va beneir
  s'és avalotat la terra:   Amb la ma dreta i l'esquerra:
  comencen de llevar gent
 i enarborar les banderes.     -On es vostre capità?
                  On és vostre bandera?-
  Entraren a Barcelona      Varen treure el bon Jesús
 mil persones forasteres;   Tot cobert amb un vel negre:
 entren com a segadors,
com érem en temps de sega.     -Aquí és nostre capità,
                 aquesta es nostre bandera.-
De tres guàrdies que n'hi ha,    A les armes catalans,
 ja n'han morta la primera;  Que ens ha declarat la guerra!
   ne mataren al Virrei,
  a l'entrant de la galera;      Segueu arran!
   mataren els diputats        Segueu arran,
 i els jutges de l'Audiència.    que la palla va cara!
                    Segueu arran!
  Aneu alerta, catalans;
  catalans, aneu alerta:
 mireu que aixís ho faran,
quan seran en vostres terres
La Guerra de Successió (1702-1713)

1700: 1 novembre, mor Carles II, sense fills (darrer rei casa d’Àustria)
En el seu testament deixà el tro a Felip V, net de Lluís XIV de França.
L’arxiduc Carles, fill de l’emperador d’Àustria, no acceptà el testament.
A Europa es formen 2 bàndols:

Partidaris de Felip V       Partidaris de l’arxiduc Carles
(Borbons)             (Àustries)

França              Àustria
Castella             Anglaterra
                 Holanda
                 Dinamarca
                 Portugal
                 Saboia
                 Corona d’Aragó               Felip V
               Arxiduc Carles
Els ascendents dels dos candidats:
La Guerra de Successió (1702-1713)

La Corona d’Aragó es posà del costat de l’Arxiduc Carles d’Àustria, el qual
es comprometé a respectar-ne lleis i institucions (1705). Aquest desembarcà
a Barcelona on fou aclamat com a Carles III.
València i Aragó foren recuperades per les tropes borbòniques després de la
batalla d’Almansa (1707). Felip V abolí les lleis i institucions de València i
Aragó mitjançant els Decrets de Nova Planta.
La Guerra de Successió

La guerra anava pitjor per França fora d’Europa, on perdien les batalles.
El 1711 mor l’emperador d’Àustria Josep I, i el seu successor era l’Arxiduc
Carles. Això canvià la situació, i els països europeus que li donaven suport
acceleraren el procés de pau. La Pau d’Utrecht (ciutat holandesa) i Rastadt
(Alemanya) foren en realitat una sèrie de tractats unilaterals signats pels
països bel·ligerants. Els acords més destacats foren:

      - Gran Bretanya conservaria Gibraltar i Menorca, ocupades
       durant la guerra i territoris i beneficis comercials a Amèrica.
      - Felip V és reconegut rei d’Espanya i les possessions americanes.
      - Espanya perd els territoris que encara dominava a Europa
       (Països Baixos, Nàpols...)
3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna
L’11 de setembre (1714)
Els catalans decidiren continuar lluitant contra les tropes borbòniques.


La Junta de Braços va acordar la resistència, sota la direcció del general
Villarroel i el conseller Rafael Casanova. Però només dues places fortes
podrien resistir durant alguns mesos el setge: Barcelona i Cardona.
La capital del Principat va ser assetjada per uns 40.000 homes, castellans i
francesos. La Coronela, o milícia urbana, es va encarregar d'organitzar la
resistència, sota les ordres del Consell de Cent; i els gremis es feren càrrec
d'una part de la muralla cadascun. D'altra banda, en diverses comarques es
van emprendre accions de guerrilla. En total, les tropes defensores de la
ciutat eren formades per 5.300 homes.
La resistència de Barcelona va durar tretze mesos i va provocar l'admiració
d'una bona part de l'opinió pública europea.
       La Junta de Govern de
       Barcelona l’11 de setembre
A les cinc de la matinada del dia 11 de setembre de 1714, uns 20.000
soldats van iniciar l'assalt a la ciutat, a través de set bretxes de la
muralla obertes per l'artilleria. La resistència, arreu, va obligar el duc de
Berwick, cap de l'exèrcit atacant, a fer entrar en combat les tropes de
reserva. La resistència va continuar carrer per carrer i es va saldar amb
prop de 4.000 víctimes. A primera hora de la tarda, la ciutat va capitular,
després d'haver pactat amb el duc de Berwick la rendició sense
represàlies. Res d'això no fou respectat.
Els Decrets de Nova Planta són tres decrets signats per Felip V després
que les seves tropes ocupessin militarment, en la Guerra de Successió, els
diferents regnes i territoris de la Corona d'Aragó. Es promulgaren en les
               dates següents:

      1.Regne de València i d’Aragó: 29 juny de 1707
     2.Mallorca, Eivissa i Formentera: 28 novembre de 1715
       3.Principat de Catalunya: 16 gener de 1716
             Constitucions i
             drets abolits

             Nova llei
La repressió

La repressió de Felip V a Catalunya fou molt dura. Van haver-hi moltes
execucions i empresonaments. Cas a destacar el del general J. Moragues.

S’aboliren, amb els Decrets de Nova Planta les lleis i institucions catalanes
(Generalitat, Corts, Consell de Cent), reemplaçades per lleis castellanes i
franceses, de caire absolutista i centralitzador.

S’imposà un nou impost, el “cadastre”, que multiplicà per 6 la pressió fiscal.
Es mantingué un exèrcit de 35.000 homes a Catalunya.

Es prohibí l’ús del català en tasques de govern
i justícia, en l’ensenyament...

L’única llengua oficial fou el castellà.

La monarquia hispànica es convertí en un
Estat absolutista i centralitzat del tot.


              Josep Moragues
1 of 42

More Related Content

What's hot(20)

Els grans descobriments geogràficsEls grans descobriments geogràfics
Els grans descobriments geogràfics
ceipjoncadella69.2K views
TEMA 5. REFORMISME BORBÒNIC. SEGLE XVIIITEMA 5. REFORMISME BORBÒNIC. SEGLE XVIII
TEMA 5. REFORMISME BORBÒNIC. SEGLE XVIII
Assumpció Granero5.4K views
Los Reyes CatólicosLos Reyes Católicos
Los Reyes Católicos
Daniel Gómez Valle34.6K views
L’Art BarrocL’Art Barroc
L’Art Barroc
Glòria 36.7K views
El setge a BarcelonaEl setge a Barcelona
El setge a Barcelona
llgenesca1.7K views
TEMA 2.B. HISTÒRIA ESPANYA. REGNES CRISTIANSTEMA 2.B. HISTÒRIA ESPANYA. REGNES CRISTIANS
TEMA 2.B. HISTÒRIA ESPANYA. REGNES CRISTIANS
Assumpció Granero12.9K views
Bernatmetge i l'humanisme ppBernatmetge i l'humanisme pp
Bernatmetge i l'humanisme pp
masocias2K views
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
6.3r ESO.Origens i expansió de la Corona de Castella
Carme Aranda- Mònica Navarro10.4K views
L’IMPERI DELS HABSBURGL’IMPERI DELS HABSBURG
L’IMPERI DELS HABSBURG
histgeo34541.6K views
Els primers textos en llengua catalanaEls primers textos en llengua catalana
Els primers textos en llengua catalana
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)24K views
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Sílvia Montals38.4K views
T1 Fragmentació del món anticT1 Fragmentació del món antic
T1 Fragmentació del món antic
Maria Polo16.1K views
Pintura del RenaixementPintura del Renaixement
Pintura del Renaixement
Carme Aranda- Mònica Navarro46K views
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjana
Vicent Puig i Gascó2.6K views
Edat modernaEdat moderna
Edat moderna
publica39K views

Viewers also liked(7)

La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustració
pem321.1K views
La monarquia autoritàriaLa monarquia autoritària
La monarquia autoritària
jestiarte18.5K views
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez34K views
4.Orígens de Catalunya4.Orígens de Catalunya
4.Orígens de Catalunya
Carme Aranda- Mònica Navarro31.9K views
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
Carme Aranda- Mònica Navarro24.1K views
Demografia de La Plana Baixa Demografia de La Plana Baixa
Demografia de La Plana Baixa
Toni Pitarch1.1M views
La Guerra de Successió a Vila-realLa Guerra de Successió a Vila-real
La Guerra de Successió a Vila-real
Toni Pitarch1.2M views

Similar to 3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna

11 De Setembre De 1714 I11 De Setembre De 1714 I
11 De Setembre De 1714 IMARSALAT
2.3K views44 slides
Edat moderna 2Edat moderna 2
Edat moderna 2carme tribo berga
1.2K views14 slides
Tema 11Tema 11
Tema 11Isabel Barniol
341 views40 slides

Similar to 3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna(20)

11 De Setembre De 1714 I11 De Setembre De 1714 I
11 De Setembre De 1714 I
MARSALAT2.3K views
Edat moderna 2Edat moderna 2
Edat moderna 2
carme tribo berga1.2K views
La monarquia hispànica (1469-1714)La monarquia hispànica (1469-1714)
La monarquia hispànica (1469-1714)
Isabel Barniol1.3K views
Tema 11Tema 11
Tema 11
Isabel Barniol341 views
Catalunya dins la monarquia hispànicaCatalunya dins la monarquia hispànica
Catalunya dins la monarquia hispànica
Marian del Rosal2.5K views
EL NAIXEMENT DE CATALUNYA EL NAIXEMENT DE CATALUNYA
EL NAIXEMENT DE CATALUNYA
martav574.2K views
Edat moderna 1Edat moderna 1
Edat moderna 1
ivcs4.2K views
T9 Austries.pptxT9 Austries.pptx
T9 Austries.pptx
Maria Polo51 views
L'imperi dels austriesL'imperi dels austries
L'imperi dels austries
Gemma Ajenjo Rodriguez12.6K views
La guerra dels segadorsLa guerra dels segadors
La guerra dels segadors
mala95941 views
La guerra dels segadorsLa guerra dels segadors
La guerra dels segadors
mala951.7K views
Els fonaments de catalunyaEls fonaments de catalunya
Els fonaments de catalunya
MARSALAT421 views
Els austriesEls austries
Els austries
pefegui50 views
Imperi dels habsburgImperi dels habsburg
Imperi dels habsburg
Libertango475 views
Edat ModernaEdat Moderna
Edat Moderna
Blancafort2.4K views
Guerra dels Segadors (BONA)Guerra dels Segadors (BONA)
Guerra dels Segadors (BONA)
Albert Fuertes3.1K views

More from Carme Aranda- Mònica Navarro(20)

Arquitectura del RenaixementArquitectura del Renaixement
Arquitectura del Renaixement
Carme Aranda- Mònica Navarro18.2K views
Art gòticArt gòtic
Art gòtic
Carme Aranda- Mònica Navarro69.1K views
Art romànicArt romànic
Art romànic
Carme Aranda- Mònica Navarro10.8K views
Unitat 13. Un món dividit en blocsUnitat 13. Un món dividit en blocs
Unitat 13. Un món dividit en blocs
Carme Aranda- Mònica Navarro2.7K views
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupamentUnitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Unitat 12. Ddescolonització i subdesenvolupament
Carme Aranda- Mònica Navarro2K views
Unitat 11. Lla guerra freda Unitat 11. Lla guerra freda
Unitat 11. Lla guerra freda
Carme Aranda- Mònica Navarro9.4K views
1.3r ESO. L'Islam1.3r ESO. L'Islam
1.3r ESO. L'Islam
Carme Aranda- Mònica Navarro15.3K views
3.3r ESO. La ciutat medieval.3.3r ESO. La ciutat medieval.
3.3r ESO. La ciutat medieval.
Carme Aranda- Mònica Navarro127.2K views
2.3r ESO. Europa feudal.2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.
Carme Aranda- Mònica Navarro27.6K views
Unitat 9: Els moviments totalitarisUnitat 9: Els moviments totalitaris
Unitat 9: Els moviments totalitaris
Carme Aranda- Mònica Navarro32.7K views
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Unitat 10: La Segona Guerra Mundial
Carme Aranda- Mònica Navarro8.5K views
Unitat 8: El crac del 29Unitat 8: El crac del 29
Unitat 8: El crac del 29
Carme Aranda- Mònica Navarro7.5K views
Unitat 7: La Revolució RussaUnitat 7: La Revolució Russa
Unitat 7: La Revolució Russa
Carme Aranda- Mònica Navarro9.7K views
Unitat 6: La Gran GuerraUnitat 6: La Gran Guerra
Unitat 6: La Gran Guerra
Carme Aranda- Mònica Navarro4.5K views
Unitat 5: L'imperialismeUnitat 5: L'imperialisme
Unitat 5: L'imperialisme
Carme Aranda- Mònica Navarro6.2K views
Unitat 4: Moviment obrerUnitat 4: Moviment obrer
Unitat 4: Moviment obrer
Carme Aranda- Mònica Navarro27.1K views
Unitat 3: Liberalisme i nacionalismeUnitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Unitat 3: Liberalisme i nacionalisme
Carme Aranda- Mònica Navarro9.2K views
Unitat 2: La revolució industrialUnitat 2: La revolució industrial
Unitat 2: La revolució industrial
Carme Aranda- Mònica Navarro16.4K views
Unitat 1: L'Antic RègimUnitat 1: L'Antic Règim
Unitat 1: L'Antic Règim
Carme Aranda- Mònica Navarro31.2K views
3r ESO: L'Europa de l'absolutisme3r ESO: L'Europa de l'absolutisme
3r ESO: L'Europa de l'absolutisme
Carme Aranda- Mònica Navarro4.6K views

Recently uploaded(8)

16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 views
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 views
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 views
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 views
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 views
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 views
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 views
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 views

3r ESO: La monarquia hispànica a l'Edat Moderna

 • 1. La monarquia hispànica a l’Edat Moderna
 • 2. El regnat dels Reis Catòlics Isabel I de Castella Ferran II d’Aragó (1474-1504) 1469 (1471-1515) -1474 mor Enric IV de Castella, germà d’Isabel, que és proclamada reina. -1479 mor Joan II de Catalunya i Aragó, pare de Ferran, proclamat rei. -El territori d’ambdós monarques constituí la monarquia hispànica. -Els dos regnes continuaren sent territoris independents, amb les seves pròpies lleis i institucions. -A Aragó hi havia el pactisme (el rei obligat a negociar lleis i impostos, amb les Corts); en canvi a Castella la monarquia era autoritària, amb el poder del rei reforçat. -Castella era el territori més extens, poblat i pròsper, a finals del XV. -Aragó era un territori més petit, menys poblat i més pobre.
 • 5. La Inquisició (Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición) El 1480 fou creada a Castella, i el 1483 a la Corona d’Aragó Objectiu: castigar, fins i tot amb la mort, als falsos conversos Els Reis Catòlics volien la unitat religiosa de la corona hispànica S’havia de posar fi a les minories jueva i musulmana Al gener de 1492 acabaren la conquesta de Granada Segell de la Inquisició
 • 6. Baptisme de moriscos Auto de fe de la Inquisició
 • 7. Les tortures de la Inquisició
 • 8. El 31 de març de 1492 els Reis Catòlics signaren a Granada el decret d’expulsió dels jueus de tots els seus regnes, amb les raons següents: “…según es notorio y según somos informados de los inquisidores y de otras muchas personas religiosas, eclesiásticas y seglares, consta y parece el gran daño que a los cristianos se ha seguido y sigue de la participación, conversación, comunicación que han tenido y tienen con los judíos, los cuales se prueba que procuran siempre, por cuantas vías y maneras pueden, de subvertir y sustraer de nuestra santa fe católica a los fieles cristianos y los partar della y atraer y pervertir a su danada creencia y opinión” Firma de Ferran el Catòlic Firma d’Isabel la Catòlica
 • 9. Expansió territorial dels Reis Catòlics Els Reis Catòlics incrementaren considerablement els dominis de la monarquia hispànica amb la seva política d’expansió. Primerament conqueriren el regne musulmà de Granada (1492). Iniciaren la conquesta d’Amèrica, després de 1492. El 1500 acabaren la conquesta de les illes Canàries, exterminant pràcticament tota la població autòctona (guanches). El 1512 les tropes castellanes ocuparen el regne de Navarra, el quan va mantenir les seves pròpies institucions de govern, dins del regne de Castella. De la Península Ibèrica només quedava Portugal, amb el qual iniciaren una política matrimonial amb les seves filles. Aquesta donà fruïts el segle següent, amb Felip II. Al Mediterrani la Corona d’Aragó seguí la seva política expansionista.
 • 11. Regnat de Carles V (1518-1556)
 • 14. Conflictes del regnat de Carles V Interiors Exteriors Guerres: Revoltes - Comuners de -França: pel domini del Castella Nord d’Itàlia i el Franc (1519-1521) Comtat -Germanies de -L’Imperi turc, relacionat València amb pirates barbarescos (1519-23) -Protestants alemanys. Carles V mai els va poder sotmetre (Mühlberg, 1547) signant el 1555 la Pau d’Augsburg.
 • 15. Regnat de Felip II (1556-1598) Heretà la corona quan el seu pare, Carles I, abdicà, deixant-li tot el seu imperi menys els dominis austríacs i la dignitat d’emperador, que ho rebé Ferran, el seu oncle. També va heretar les possessions americanes, i el 1680 incorporà Portugal a la corona espanyola, amb els dominis americans d’aquest país.
 • 17. Conflictes del regnat de Felip II Exteriors Interiors -Guerra amb França, fent - Revolta dels costat al bàndol catòlic en moriscos de les guerres de religió. les Alpujarras -Guerra contra els turcs, derrotats a Lepant (1571) -Guerra amb Anglaterra, sent derrotat el 1588 amb l’Armada Invencible. -Països Baixos, rebel·lió dels holandesos, calvinistes, que acabaren independitzant-se. El Escorial Flandes (sud) seguí unit.
 • 18. Flota de la Lliga Santa, que derrotà els turcs a Lepant (1571) i plànol del Golf de Lepant
 • 20. La crisi del segle XVII Felip III (1598-1621) Felip IV (1621-1665) Carles II (1665-1700)
 • 21. La crisi econòmica Males collites La pesta negra Reducció arribada or i plata d’Amèrica (esgotament mines i acció pirates) Augment impostos a Castella Despoblament i enfonsament econòmic de Castella
 • 22. La crisi política -El poder polític, econòmic i militar de la monarquia hispànica es va mantenir, amb dificultats, durant el regnat de Felip III, el qual restà al marge de la Guerra dels 30 Anys (1618) -Felip IV deixà el govern en mans del seu valido, el comte duc d’ Olivares, el qual intentà sortir de la crisi obligant a contribuir, amb diners i impostos a tots els regnes de la monarquia. Això provocà revoltes i aldarulls a diferents llocs: Aragó, Portugal, Catalunya...
 • 23. Catalunya dins la monarquia hispànica: Catalunya tenia les seves pròpies lleis, i xocà sovint amb els monarques.
 • 24. Catalunya dins la monarquia hispànica A partir de 1630 es nota la crisi: fams, guerres i pestes. També patia atacs de pirates i bandolers: - Pirates turcs i barbarescos, del nord d’Àfrica atacaven el litoral català, incendiant, robant, agafant persones per vendre-les... Les poblacions de la costa construïren torres de guaita, que també servien per amagar-s’hi. - Bandolers, lladres de camí, saltejadors, bandits. També hi havia guerres privades entre els senyors feudals, les ciutats i els monestirs. Fomentaren el bandolerisme: la pobresa del país, el relleu i els boscos, l’amagatall en les senyories, la difusió armes de foc portàtils. Formaven quadrilles d’una vintena d’homes com a mínim, i n’hi havia de totes classes (jornalers, segadors, pastors, artesans...). Sovint tenien el suport de pagesos i autoritats locals. Lluita entre bàndols (nyerros i cadells). Per combatre’ls les autoritats reials cridaven el sometent.
 • 25. Conflictes entre el rei i Catalunya: La Guerra dels Segadors Causes: El comte duc Problema dels allotjaments militars d’Olivares volia que Els pagesos havien de donar als soldats els catalans sal, vinagre, llit, foc i taula contribuïssin amb homes i diners a Els soldats abusaren dels pagesos les empreses El govern de la Generalitat s’hi oposà i militars del rei Olivares feu empresonar 2 consellers i el diputat del braç militar Tamarit. “Unión de armas” A la primavera de 1640 començà una revolta generalitzada de pagesos Volia suprimir les lleis catalanes 1635: Comença la guerra entre Espanya i França
 • 26. Conflictes entre el rei i Catalunya: La Guerra dels Segadors Els fets: El Corpus de sang Nom amb què son coneguts els fets del 7 de juny de 1640. Aquest fou un episodi important en el desencadenament de fets que desembocaren en la guerra dels Segadors. Barri de la Ribera a finals del XVII
 • 27. A la primavera de 1640 esclatà una revolta pagesa generalitzada contra els tercios El dia de Corpus de 1640 (juny), els segadors entraren a Barcelona, es provocà un avalot, i el virrei Santa Coloma, i alguns jutges de l’Audiència foren assassinats. Eren considerats responsables dels allotjaments. Felip IV i Olivares prepararen un exèrcit per envair Catalunya.
 • 28. El president de la Generalitat, Pau Claris, decidí trencar amb la monarquia hispànica i cedir la sobirania de Catalunya al rei de França, Lluís XIII Pau Claris Richelieu
 • 29. Catalunya es manté unida a França fins el 1652, any en que es rendí a Felip IV, prometent aquest respectar les lleis i institucions catalanes. La guerra amb França continuà, fins a la Pau dels Pirineus (1659) Setge de Barcelona
 • 30. Pau dels Pirineus (1659) França, aliada amb Anglaterra, va derrotar a Espanya a la batalla de les Dunes (1658). Un any després es signà la pau entre Felip IV i el cardenal Mazarino, representant de Lluís XIV, el nou rei de França. S’acordà el matrimoni d’aquest amb M. Teresa d’Àustria, filla de Felip IV. França es quedà amb el Rosselló, el Conflent, el Vallespir i part de la Cerdanya (Catalunya Nord). La frontera quedà fixada en els Pirineus (excepte Llívia) Firma del Tractat dels Pirineus
 • 31. Els Segadors Mataren un sacerdot, Catalunya, comtat gran, mentre que la missa deia; qui t'ha vist tan rica i plena! mataren un cavaller, Ara el rei Nostre Senyor a la porta de l'església, declarada ens te la guerra. en Lluís de Furrià, i els àngels li fan gran festa. Segueu arran! Segueu arran, Lo pa que no era blanc que la palla va cara! deien que era massa negre: Segueu arran! el donaven als cavalls sols per assolar la terra. Lo gran comte d'Olivars sempre li burxa l'orella: Del vi que no era bo, -Ara es hora, nostre rei, n'engegaven les aixetes, ara es hora que fem guerra. el tiraven pels carrers sols per regar la terra. Contra tots els catalans, ja veieu quina n'han feta: A presencia dels parents seguiren viles i llocs deshonraven les donzelles. fins al lloc de Riu d'Arenes; Ne donen part al Virrei, del mal que aquells soldats feien: n'han cremat un sagrat lloc, que Santa Coloma es deia; - Llicència els he donat jo, cremen albes i casulles, molta més se'n poden prendre.- i caporals i patenes, i el Santíssim Sagrament, alabat sia per sempre
 • 32. Aneu alerta, catalans; Sentint resposta semblant, catalans, aneu alerta: enarboren la bandera; mireu que aixís ho faran, a la plaça de Sant Jaume, quan seran en vostres terres. n´hi foren les dependències. Anaren a la presó: A vista de tot això donen llibertat als presos. s'és avalotat la terra: El bisbe els va beneir comencen de llevar gent Amb la ma dreta i l'esquerra: i enarborar les banderes. Entraren a Barcelona - On es vostre capità? mil persones forasteres; On és vostre bandera?- entren com a segadors, Varen treure el bon Jesús com érem en temps de sega. Tot cobert amb un vel negre: De tres guàrdies que n'hi ha, - Llicència els he donat jo, ja n'han morta la primera; molta més se'n poden prendre. ne mataren al Virrei, a l'entrant de la galera; Sentint resposta semblant, mataren els diputats enarboren la bandera; i els jutges de l'Audiència. a la plaça de Sant Jaume, n'hi foren les dependències.
 • 33. Anaren a la presó: donen llibertat als presos. A vista de tot això El bisbe els va beneir s'és avalotat la terra: Amb la ma dreta i l'esquerra: comencen de llevar gent i enarborar les banderes. -On es vostre capità? On és vostre bandera?- Entraren a Barcelona Varen treure el bon Jesús mil persones forasteres; Tot cobert amb un vel negre: entren com a segadors, com érem en temps de sega. -Aquí és nostre capità, aquesta es nostre bandera.- De tres guàrdies que n'hi ha, A les armes catalans, ja n'han morta la primera; Que ens ha declarat la guerra! ne mataren al Virrei, a l'entrant de la galera; Segueu arran! mataren els diputats Segueu arran, i els jutges de l'Audiència. que la palla va cara! Segueu arran! Aneu alerta, catalans; catalans, aneu alerta: mireu que aixís ho faran, quan seran en vostres terres
 • 34. La Guerra de Successió (1702-1713) 1700: 1 novembre, mor Carles II, sense fills (darrer rei casa d’Àustria) En el seu testament deixà el tro a Felip V, net de Lluís XIV de França. L’arxiduc Carles, fill de l’emperador d’Àustria, no acceptà el testament. A Europa es formen 2 bàndols: Partidaris de Felip V Partidaris de l’arxiduc Carles (Borbons) (Àustries) França Àustria Castella Anglaterra Holanda Dinamarca Portugal Saboia Corona d’Aragó Felip V Arxiduc Carles
 • 35. Els ascendents dels dos candidats:
 • 36. La Guerra de Successió (1702-1713) La Corona d’Aragó es posà del costat de l’Arxiduc Carles d’Àustria, el qual es comprometé a respectar-ne lleis i institucions (1705). Aquest desembarcà a Barcelona on fou aclamat com a Carles III. València i Aragó foren recuperades per les tropes borbòniques després de la batalla d’Almansa (1707). Felip V abolí les lleis i institucions de València i Aragó mitjançant els Decrets de Nova Planta.
 • 37. La Guerra de Successió La guerra anava pitjor per França fora d’Europa, on perdien les batalles. El 1711 mor l’emperador d’Àustria Josep I, i el seu successor era l’Arxiduc Carles. Això canvià la situació, i els països europeus que li donaven suport acceleraren el procés de pau. La Pau d’Utrecht (ciutat holandesa) i Rastadt (Alemanya) foren en realitat una sèrie de tractats unilaterals signats pels països bel·ligerants. Els acords més destacats foren: - Gran Bretanya conservaria Gibraltar i Menorca, ocupades durant la guerra i territoris i beneficis comercials a Amèrica. - Felip V és reconegut rei d’Espanya i les possessions americanes. - Espanya perd els territoris que encara dominava a Europa (Països Baixos, Nàpols...)
 • 39. L’11 de setembre (1714) Els catalans decidiren continuar lluitant contra les tropes borbòniques. La Junta de Braços va acordar la resistència, sota la direcció del general Villarroel i el conseller Rafael Casanova. Però només dues places fortes podrien resistir durant alguns mesos el setge: Barcelona i Cardona. La capital del Principat va ser assetjada per uns 40.000 homes, castellans i francesos. La Coronela, o milícia urbana, es va encarregar d'organitzar la resistència, sota les ordres del Consell de Cent; i els gremis es feren càrrec d'una part de la muralla cadascun. D'altra banda, en diverses comarques es van emprendre accions de guerrilla. En total, les tropes defensores de la ciutat eren formades per 5.300 homes. La resistència de Barcelona va durar tretze mesos i va provocar l'admiració d'una bona part de l'opinió pública europea. La Junta de Govern de Barcelona l’11 de setembre
 • 40. A les cinc de la matinada del dia 11 de setembre de 1714, uns 20.000 soldats van iniciar l'assalt a la ciutat, a través de set bretxes de la muralla obertes per l'artilleria. La resistència, arreu, va obligar el duc de Berwick, cap de l'exèrcit atacant, a fer entrar en combat les tropes de reserva. La resistència va continuar carrer per carrer i es va saldar amb prop de 4.000 víctimes. A primera hora de la tarda, la ciutat va capitular, després d'haver pactat amb el duc de Berwick la rendició sense represàlies. Res d'això no fou respectat.
 • 41. Els Decrets de Nova Planta són tres decrets signats per Felip V després que les seves tropes ocupessin militarment, en la Guerra de Successió, els diferents regnes i territoris de la Corona d'Aragó. Es promulgaren en les dates següents: 1.Regne de València i d’Aragó: 29 juny de 1707 2.Mallorca, Eivissa i Formentera: 28 novembre de 1715 3.Principat de Catalunya: 16 gener de 1716 Constitucions i drets abolits Nova llei
 • 42. La repressió La repressió de Felip V a Catalunya fou molt dura. Van haver-hi moltes execucions i empresonaments. Cas a destacar el del general J. Moragues. S’aboliren, amb els Decrets de Nova Planta les lleis i institucions catalanes (Generalitat, Corts, Consell de Cent), reemplaçades per lleis castellanes i franceses, de caire absolutista i centralitzador. S’imposà un nou impost, el “cadastre”, que multiplicà per 6 la pressió fiscal. Es mantingué un exèrcit de 35.000 homes a Catalunya. Es prohibí l’ús del català en tasques de govern i justícia, en l’ensenyament... L’única llengua oficial fou el castellà. La monarquia hispànica es convertí en un Estat absolutista i centralitzat del tot. Josep Moragues