Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Anunci Publicitari

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Composició I Edició
Composició I Edició
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Anunci Publicitari

  1. 1. FITXA D’ACTIVITATS TAC I MÚSICA Professor/a: Ascensión Martin i Eva Gasol Centre:IES El Palau – Localitat: Sant Andreu de la Barca Context educatiu (característiques físiques i socioeconòmiques de la zona) Sempre serà el mateix Tipologia d’alumnat: nivell socio econòmic mig - baix - Tipologia d’alumnat: Immigració 30% TÍTOL DE L’ACTIVITAT: Anunci publicitari Nivell educatiu i curs: 1r ESO Nombre d’alumnes: 22 alumnes per curs Característiques generals: Activitat on l'alumnat ha de copiar una partitura que prèviament haurà de llegit i tocat amb la flauta i a continuació l'haurà d'editar amb el programa “Music Tima” escoltant desprès com sona per tal de comprovar si la copia està ben realitzada tant rítmica com melòdicament. Activitat que es realitzarà en grups de 3 alumnes. Els objectius han de ser avaluables Objectius actitudinals, socials (actituds, valors i normes): Motivar a l'alumnat vers el treball en grup Potenciar l'escolta atenta de la interpretació de partitures dels companys/es. Objectius procedimentals i conceptuals: Llegir partitures melòdica i ritmicament. Interpretar partitures amb la flauta. Editar la partitura correctament fent ús del programa informàtic. Comparar les notes i el ritme de la partitura original i dels resultats passar-ho al “Music-Time” Experiemtnar amb l'ús de les noves tecnologies mitjançant la pràctica. Objectius competencials:
  2. 2. Competència Comunicativa: Interpretació individual i en grup de la partitura en flauta. Competència Artística i cultural: Escoltar la música interpretada en directe i a través del programa informàtic. CONTRIBUCIÓ A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES: Competència tecnològica: Aprendre a utilitzar el programa. Continguts que es tractaran - Musicals: llenguatge musical. Interpretació amb l'instrument escolar (flauta) - Tecnològics: Programari d'edició de partitures. Temporalització: 2 sessions de 2 hores Agrupament dels alumnes: grups de 3 alumnes. Recursos que s’utilitzen: Partitures ja editades Flauta Ordinadors amb connexió a impressora i programa “Music Time” - Eines TIC - Altres Professorat implicat: professorat música Descripció de l’activitat que han de realitzar els estudiants (què, com, quan): Explicació de l'activitat: Lectura ordenada de la partitura entre tota la classe. A continuació, interpretació de la partitura amb la flauta. • Explicació del funcionament del programa “Music Time” i de com l'ha d'utilitzar l'alumnat a l'aula. Aclariment de tots els dubtes possibles i posada en marxa per treballar-ho a classe. Canvis que el professorat farà en la activitat la propera vegada: Una vegada descobert com funciona el programa “Music Time” practicar per tal d'utilitzar-lop per composar melodies pròpies.

×