eso secundària secundaria perspectiva frontal dibuix tecnic perspectiva musica photography educació visual i plàstica joan brossa portrait photography plàstica oblíqua sistema cònic proporcio auria plastica golden ratio auria violí publicitat circumferències triangles anglès escales relacions geomètiques poligons proporcions mozart stippling ombrejat hatching puntillisme composició mirada fèrtil poemes objecte poemes visuals missatge visual cinema música workshop ict clil web 2.0 photo exposure digital camera rules of composition secundària. eso
See more