Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalPOLÍTICAS PARA AIGUALDADE D...
«Se politicamente se construíron asdesigualdades, tamén politicamentetemos que desmontalas. A políticademocrática é clave ...
Perspectiva de xéneroTomar en consideracióne prestar atención asdiferenzas entremulleres e homes encalquera actividade ouá...
A perspectiva de xénero implica:a) recoñecer as relacións depoder que se dan entre osxéneros;b) que as ditas relacións for...
Accións que teñen en conta aperspectiva de xénero: A redistribución equitativa dasactividades Valorar de xeito xusto os ...
•Análise de xénero.•Avaliación do impacto en funcióndo xénero.•Indicadores de xénero.•Fenda de xénero.Políticas públicas d...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Accións positivas1.Co fin de facer efectivo o dereitoconstitucional da igualdade, os poderespúblicos adoptarán medidas esp...
NaturezaSon accións que palían obstáculos, dificultades ebarreiras.Son accións que favorecen cambios en actitudes,capaci...
Apoio lexislativo• Artigo 14 da Costituciónespañola• Artigo 9.2 da Constituciónespañola• Artigo 1.1 da LOIEMH• Artigo 4.3 ...
Maistreaming ou transversalidadede xéneroÉ a principal estratexia parapromover a igualdade deoportunidades dunha formaglob...
Supón...• Reorganizar a forma deenfocar a actividadepolítica.• Cambiar a culturaorganizativa einstitucional.Políticas públ...
Obxectivos:• Incorporar transversalmenteas estratexias de igualdade dexénero a todas as políticas,todos os niveis e en tod...
«Se se houbese dedefinir a democraciapodería facersedicindo que é asociedade na calnon só é permitido,senón esixido, serpe...
Lei orgánica, 3/2007, para aigualdade efectiva de mulleres ehomes“A Lei nace coa vocación de erixirse na lei-código daigua...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
A maior novidade destaLei consiste naprevención de condutasdiscriminatorias e odeseño de políticasactivas para facerefecti...
Como?Principio de transversalidade-en todas as materias-en todos os ámbitosPolíticas públicas de igualdade de oportunidade...
Novidade: definirPrincipio de igualdade de trato entre mulleres e homes(artigo 3)Discriminación directa e indirecta (artig...
Aspectos xeraisFinalidade: alcanzar a igualdade real e efectiva entremulleres e homes e a eliminación de toda discriminaci...
Dimensión: transversal.Establece os criterios de actuación de todosos poderes públicos en relación coaigualdade, integrand...
Lexitima ás institucións públicas con competencias enmateria de muller e ás organización para a defensados dereitos da igu...
Medidas1. Creación de novos organismos-Comisión interministerial de igualdade entre mulleres ehomes-Unidades de igualdade-...
4. Creación dun Plan estratéxico deigualdade de oportunidades5. Regulanse os plans de igualdadenas empresas e a súa negoci...
8. Recoñécese o dereito á conciliación da vidapersoal, familiar e laboral e o fomento dacorresponsabilidade9. Créase o per...
12. Mellora a prestación económica porrisco durante o embarazo13. Protexe o risco durante a lactación,cunha prestación eco...
Que resulta máis fácil defender a igualdade ou adesigualdade?, por que?, que se pode argumentarsobre a igualdade? para que...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDesenvolvemento lexislativo...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLeis galegas de igualdade:•...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalInstituto de la Mujer(Lei 1...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional-Carmen Plaza Martín--Blanc...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional1983:Ministerio de Cultura1...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos estatais de igua...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos estatais de igua...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos estatais de igua...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos creados pola LOI...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos galegos:• Secret...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalSusana López Abella Elisa F...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLei Orgánica 6/2001, de 21 ...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLei Orgánica 6/2001, de 21 ...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLei Orgánica 6/2001, de 21 ...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalA igualdade na UVigo• Norma...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDaEleccióndosMembrosdoConse...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDa Elección dos Membros doC...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalComisión de Estudos de Posg...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalComisión de Estudos de Posg...
Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDa Comisión de Reclamacións...
I Plan de igualdade entre mulleres e homes daUniversidade de Vigo (2012-2014)1. Compromiso da UVigo coaigualdade de xénero...
Compromiso coa igualdade• Afianzar e ampliar o compromiso daUniversidade coa igualdade.• Dar visibilidade ao compromiso da...
Cultura de igualdade na UVigo• Expandir e impregnar a cultura da igualdade naUniversidade.• Promover a reflexión e o debat...
Docencia, investigación e transferenciade coñecemento con perspectiva dexénero• Dar visibilidade e difundir aperspectiva d...
Relacións sociais e condicións detraballo nun contorno de igualdade• Aplicación do principio de igualdade nos procesos des...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Políticas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no noso país

273 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Políticas para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes no noso país

 1. 1. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalPOLÍTICAS PARA AIGUALDADE DEOPORTUNIDADESENTRE MULLERES EHOMES NO NOSOPAÍSMarF.Cendón
 2. 2. «Se politicamente se construíron asdesigualdades, tamén politicamentetemos que desmontalas. A políticademocrática é clave para ofeminismo; baseada naparticipación, o diálogo, os acordosconsensuados e nunha“normatoriedade” que nos permitaconstituírnos como sociedades enigualdade. A política ten que ser opunto común para realizar un novocontrato social de xénero, clase,étnico, entre @s diferentes,respectando a diversidade »Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalMarcela Lagarde y De los Ríos (1948)
 3. 3. Perspectiva de xéneroTomar en consideracióne prestar atención asdiferenzas entremulleres e homes encalquera actividade ouámbito dados nunhapolítica.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 4. 4. A perspectiva de xénero implica:a) recoñecer as relacións depoder que se dan entre osxéneros;b) que as ditas relacións foronconstituidas social ehistoricamente e sonconstitutivas das persoas;c) que estas atravesan todo oentramado social e searticulan con outras relaciónssociais.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 5. 5. Accións que teñen en conta aperspectiva de xénero: A redistribución equitativa dasactividades Valorar de xeito xusto os traballosque realizamos homes e mulleres Modificar as estruturas sociais, osmecanismos, regras, prácticas evalores que reproducen adesigualdade entre os sexos nosámbitos domésticos, privados epúblicosPolíticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 6. 6. •Análise de xénero.•Avaliación do impacto en funcióndo xénero.•Indicadores de xénero.•Fenda de xénero.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalElementos:
 7. 7. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 8. 8. Accións positivas1.Co fin de facer efectivo o dereitoconstitucional da igualdade, os poderespúblicos adoptarán medidas específicas enfavor das mulleres para corrixir situaciónspatentes de desigualdade de feito respectodos homes. Tales medidas, que seránaplicables en tanto subsistan as devanditassituacións, terán que ser razoables eproporcionadas en relación co obxectivosperseguido en cada caso.2.Tamén as persoas físicas e xurídicas privadaspoderán adoptar este tipo de medidas nostermos establecidos na presente Lei.Artigo 11 da Lei orgánica 3/2007Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 9. 9. NaturezaSon accións que palían obstáculos, dificultades ebarreiras.Son accións que favorecen cambios en actitudes,capacitación etc. ... respecto á situación dedesvantaxe no punto de partidaSon accións de compensación e neutralización dasdiscriminacións.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 10. 10. Apoio lexislativo• Artigo 14 da Costituciónespañola• Artigo 9.2 da Constituciónespañola• Artigo 1.1 da LOIEMH• Artigo 4.3 da LOIEMHPolíticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 11. 11. Maistreaming ou transversalidadede xéneroÉ a principal estratexia parapromover a igualdade deoportunidades dunha formaglobal, implicando aos gobernose a todos os axentes nocompromiso de promoveractivamente a igualdade,introducindo a perspectiva dexénero en todas as políticas,programas e actuacións.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 12. 12. Supón...• Reorganizar a forma deenfocar a actividadepolítica.• Cambiar a culturaorganizativa einstitucional.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 13. 13. Obxectivos:• Incorporar transversalmenteas estratexias de igualdade dexénero a todas as políticas,todos os niveis e en todas asetapas.• Ter en conta nas decisiónspolíticas e técnicas as súasconsecuencias diferenciaisentre homes e mulleres.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 14. 14. «Se se houbese dedefinir a democraciapodería facersedicindo que é asociedade na calnon só é permitido,senón esixido, serpersoa»Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalMaria Zambrano Alarcón (1904-1991)
 15. 15. Lei orgánica, 3/2007, para aigualdade efectiva de mulleres ehomes“A Lei nace coa vocación de erixirse na lei-código daigualdade entre mulleres e homes”Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 16. 16. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 17. 17. A maior novidade destaLei consiste naprevención de condutasdiscriminatorias e odeseño de políticasactivas para facerefectivo o principio deigualdade.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 18. 18. Como?Principio de transversalidade-en todas as materias-en todos os ámbitosPolíticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 19. 19. Novidade: definirPrincipio de igualdade de trato entre mulleres e homes(artigo 3)Discriminación directa e indirecta (artigo 6)Acoso sexual e por razón de sexo (artigo 7)Accións positivas (artigo 11)Plans de igualdade nas empresas (artigos 45 ao 49)Unidades de igualdade (artigo 77)Composición equilibrada (Disposición adicional primeira)Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 20. 20. Aspectos xeraisFinalidade: alcanzar a igualdade real e efectiva entremulleres e homes e a eliminación de toda discriminaciónpor razón de sexo, en particular a que afecta ás mulleres.Persoas destinatarias: todas as persoas teñen recoñecido oseu deretio ao goce dos dereitos derivados do principio deigualdade de trato e da prohibición de discriminación porrazón de sexo.A quen obriga: a todas as persoas físicas e xurídicas que seatopan ou actúan en territorio español, con independenciada súa nacionalidade, domicilio ou residencia.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 21. 21. Dimensión: transversal.Establece os criterios de actuación de todosos poderes públicos en relación coaigualdade, integrando o principio deigualdade e a perspectiva de xénero.Define os conceptos e categorías básicasrelativas á igualdade.Establece as garantías procesais para a tutelado dereito á igualdade de mulleres e homes,a través de un procedemento preferente esumario con inversión da carga de proba.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 22. 22. Lexitima ás institucións públicas con competencias enmateria de muller e ás organización para a defensados dereitos da igualdade entre mulleres e homes,para actuar en determinados procedementosxudiciais como os relacionados con violencia dexénero ou por acoso laboral por razón de sexo.Establece un marco xeral para a adopción das acciónspositivas.Incorpora un conxunto de medidas para eliminar ecorrixir as desigualdades.Asegura unha representación equilibrada nacomposición de órganos, nos cargos deresponsabilidade de todos os poderes públicos e nanormativa do réxime electoral.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 23. 23. Medidas1. Creación de novos organismos-Comisión interministerial de igualdade entre mulleres ehomes-Unidades de igualdade-Consello de participación da muller2. Utilización dunha linguaxe nonsexista por parte dos poderespúblicos3. Introdución da variable sexo naelaboración de estudos eestatísticas que deban elaboraros poderes públicosPolíticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 24. 24. 4. Creación dun Plan estratéxico deigualdade de oportunidades5. Regulanse os plans de igualdadenas empresas e a súa negociaciónnos convenios colectivos6. Créase o distintivo empresarialen materia de igualdade7. Establece medidas específicaspara previr o acoso sexual e oacoso por razón de sexo no traballoPolíticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 25. 25. 8. Recoñécese o dereito á conciliación da vidapersoal, familiar e laboral e o fomento dacorresponsabilidade9. Créase o permiso de paternidade autónomo(con prestación económica)10. Créase una prestación por maternidade porparto de 42 días de duración para as traballadorasque non teñen suficiente cotización.11. Prevé o desenvolvemento da figura xurídica da“titularidade compartida” (Lei 35/2011 , de 4 deoutubro, sobre titularidade compartida dasexplotacións agrarias).Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 26. 26. 12. Mellora a prestación económica porrisco durante o embarazo13. Protexe o risco durante a lactación,cunha prestación económica.14. Establece a obriga de evitar todadiscriminación no acceso e subministrode bens ou servizos.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 27. 27. Que resulta máis fácil defender a igualdade ou adesigualdade?, por que?, que se pode argumentarsobre a igualdade? para que é favorable aigualdade?Como argumentar fronte a posiciónsdesfavorables?, que se pode facer para favorecer aigualdade de oportunidades entre homes emulleres?, que implica a igualdade na práctica, navida diaria?Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 28. 28. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDesenvolvemento lexislativo:• Lei 39/1999, de 5 de novembro, parapromover a conciliación da vida familiare laboral das persoas traballadoras.• Lei 30/2003, de 13 de outubro, sobremedidas para incorporar a valoración doimpacto de xénero nas disposiciónsnormativas que elabore o Goberno.• Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro,de medidas de protección integral contraa violencia de xénero.• Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo,para a igualdade efectiva de mulleres ehomes.
 29. 29. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLeis galegas de igualdade:• Lei 7/2004, de 16 de xullo,galega para a igualdade demulleres e homes.• Lei 2/2007, de 28 de marzo,de traballo en igualdade dasmulleres de Galicia.• Lei 11/2007, de 27 de xullo,galega para a prevención etratamento integral daviolencia de xénero.
 30. 30. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalInstituto de la Mujer(Lei 16/1983, de 24 de outubro)I Plan de Igualdade de Oportunidadesdas Mulleres (1988-1990)II PIOM (1993-1995)III PIOM (1997-2000)IV PIOM (2003-2006)Plan estratéxico de igualdade deoportunidades (2008-2011)
 31. 31. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional-Carmen Plaza Martín--Blanca HernándezOliverJuan ManuelMoreno BonillaAna Mato Adrover
 32. 32. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 33. 33. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional1983:Ministerio de Cultura1888: Ministerio de Asuntos SociaisMinisterio de Traballo2008: Ministerio de Igualdade2010:Ministerio de Sanidade,Política Social e Igualdade2011: Ministerio de Sanidade,Servizos Sociais e Igualdade (Sª deEstado de Servizos Sociais eIgualdade)Historia
 34. 34. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos estatais de igualdade
 35. 35. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos estatais de igualdade:• Secretaría General de Políticas de Igualdad.• Do Ministerio de Igualdad á Secretaría de Estado de Igualdade.• Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Secretaría deEstado de Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobiernopara la Violencia de Género e a Dirección General para la Igualdadde Oportunidades.• Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres yHombres.
 36. 36. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos estatais de igualdade:• Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM).• Observatorio contra la violencia doméstica y de génerodo Consejo General del Poder Judicial.• Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM).• Observatorio Militar para la Igualdad.• Unidad de Mujeres y Ciencia.
 37. 37. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos creados pola LOIEMH:• Comisión Interministerial deIgualdad entre Mujeres yHombres• Unidades de Igualdad.• Consejos de Participación de laMujer.
 38. 38. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalOrganismos galegos:• Secretaría Xeral de Igualdade: Susana López Abella.• Comisión non permanente para a igualdade e para os dereitos das mulleres.• Unidade administrativa de igualdade (Consellería de Traballo e Benestar, SªXeral Técnica): M.ª Elisa Fdez. Pampillón• Unidade Muller e Ciencia de Galicia: Elena Vázque Cendón.• Observatorio da publicidade.• Consorcio Galego de Igualdade e Benestar: centros da Rede Galega deAcollemento: Beatriz Mato Otero• Rede Transfronteiriza dos Centros para Mulleres (CEDIM).• Centros de Información á Muller.
 39. 39. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalSusana López Abella Elisa Fernández Pampillón
 40. 40. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLei Orgánica 6/2001, de 21 dedecembro, de universidadesArtigo 41. Fomento da investigación, do desenvolvemento científico eda innovación tecnolóxica na universidade. 4. Promoverase que osequipos de investigación desenvolvan a súa carreira profesionalfomentando unha presenza equilibrada entre mulleres e homes entodos os seus ámbitos.[Engadido pola lei 4/2007, de 12 de abril]Artigo 46. Derechos y deberes de los estudiantes. b. A igualdade deoportunidades e non discriminación por razóns de sexo, raza, relixiónou discapacidade ou cualquera outra condición ou circunstanciapersoal ou social no acceso á universidade, ingreso nos centros,permanencia na universidade e exercicio dos dereitos académicos.
 41. 41. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLei Orgánica 6/2001, de 21 dedecembro, de universidadesArtigo 48. Normas xerais [Redacción segundo lei 4/2007, de 12 de abril] 3.A contratación do persoal docente e investigador, excepto a figura deProfesor Visitante, farase mediante concurso público [...] A selecciónefectuarase con respecto aos principios constitucionais de igualdade,mérito e capacidade […]Artigo 62. Concursos para o acceso a prazas dos corpos docentesuniversitarios. 3. [...] A dita composición deberá axustarse aosprincipios de [...] , procurando unha composición equilibrada entremulleres e homes, salvo que non sexa posible por razóns fundadas eobxectivas debidamente motivadas.
 42. 42. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalLei Orgánica 6/2001, de 21 dedecembro, de universidadesArtigo 64. Garantías das probas. 1. Nos concursos de accesoquedarán garantidos, en todo momento, a igualdade deoportunidades dos candidatos e o respecto aos principiosde mérito e capacidade.Artigo 75. Selección. 2. A selección do persoal deadministración e servizos realizarase [...] atendendo aosprincipios de igualdade, mérito e capacidade.
 43. 43. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalA igualdade na UVigo• Normas de paridade nacomposición dos órganosprevistos nos Estatutos enas comisións delegadas doConsello de Goberno.• Medidas específicas.• I Plan de igualdade entremulleres e homes daUniversidade de Vigo (2012-2014).
 44. 44. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 45. 45. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 46. 46. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 47. 47. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDaEleccióndosMembrosdoConselloSocialedaComisióndeEstudosdePosgrao
 48. 48. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDa Elección dos Membros doConsello Social e da Comisión deEstudos de Posgrao
 49. 49. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalComisión de Estudos de Posgrao
 50. 50. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalComisión de Estudos de Posgrao
 51. 51. Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesionalDa Comisión de Reclamacións aprazas de profesorado contratado
 52. 52. I Plan de igualdade entre mulleres e homes daUniversidade de Vigo (2012-2014)1. Compromiso da UVigo coaigualdade de xénero.2. A cultura da igualdade naUvigo.3. Docencia, investigación etransferencia decoñecemento conperspectiva de xénero.4. Relacións sociais e ascondicións de traballo nuncontorno de igualdade.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 53. 53. Compromiso coa igualdade• Afianzar e ampliar o compromiso daUniversidade coa igualdade.• Dar visibilidade ao compromiso da UVigo coaigualdade.• Coñecer e facer visible a situación de homes emulleres na Universidade.• Reforzar as estruturas existentes e crearestruturas específicas de apoio á política deigualdade.• Promover a participación e a presenzaequilibrada de homes e mulleres.• Facer extensivo o compromiso coa igualdade atodas aquelas institucións e empresas coasque a UVigo mantén relacións institucionais.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 54. 54. Cultura de igualdade na UVigo• Expandir e impregnar a cultura da igualdade naUniversidade.• Promover a reflexión e o debate sobre a igualdadee sobre outros aspectos relativos á equidade dexénero.• Integrar a perspectiva de xénero na xeración,transmisión e transferencia de coñecemento.• Dar visibilidade e difundir a perspectiva de xénerona docencia, na investigación e na transferencia decoñecemento.• Impulsar a incorporación da perspectiva de xénerona docencia.• Impulsar a incorporación da perspectiva de xénerona investigación e na transferencia decoñecementoPolíticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 55. 55. Docencia, investigación e transferenciade coñecemento con perspectiva dexénero• Dar visibilidade e difundir aperspectiva de xénero nadocencia e investigación.• Impulsar a incorporación daperspectiva de xénero nadocencia.• Impulsar a incorporación daperspectiva de xénero nainvestigación e na transferenciade coñecemento.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional
 56. 56. Relacións sociais e condicións detraballo nun contorno de igualdade• Aplicación do principio de igualdade nos procesos deselección, acceso, promoción e desenvolvementoprofesional.• Impulsar a formación en xénero e darlle recoñecemento.• Incoporar a perspectiva de xénero na política salarial.• Facilitar a conciliación da vida persoal, profesional efamiliar.• Introducir a perspectiva de xénero nas políticas deseguridade e saúde no traballo e na prevención dassituacións de acoso e violencia.Políticas públicas de igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e promoción profesional

×