Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memes analóxicos

161 views

Published on

O humor é unha ferramenta fundamental para enfrontarse a situacións machistas. A través deste exercicio imos traballar chaves para sensibilizar en prol da igualdade

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Memes analóxicos

  1. 1. Memes analóxicos
  2. 2. Fagamos memes analóxicos contra o machismo! Un meme é unha idea, concepto, situación, expresión e/ou pensamento manifestado en calquera tipo de medio virtual máis támén podemos reapropiarnos desta ferramenta, que tanto percorrido ten nas redes, para elaborar e difundir contidos en prol da igualdade e contra o machismo. En base aos contidos desenvoltos durante este curso cada persoa elaborará un meme analóxico que reflicta algunha chave ou reflexión para sensibillizar contra o machismo e as violencias causadas polo sistema sexo-xénero. Imos ver algúns exemplos…

×