Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As persoas temos dereito a

205 views

Published on

Exercicio para traballar os dereitos individuais de cadas persoa e reflexionar sobre como a construción do sistema sexo-xénero inflúe no recoñecemento dos nosos dereitos

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

As persoas temos dereito a

  1. 1. As persoas temos dereito a…
  2. 2. Da seguinte listaxe de dereitos que temos todas as persoas sinala:  Os que sabías que eran dereitos (1).  Os que sabías que eran dereitos pero non os tiñas asumidos (1A).  Os que sabías que eran dereitos e xa os tes asumidos (1B).
  3. 3. • Sermos tratadas con respecto e dignidade. • Equivocarnos e sermos responsables dos nosos erros. • Termos as nosas propias opinións e valores. • Termos as nosas propias necesidades, e que sexan tan importantes como as das demais. • Experimentar e expresar os propios sentimentos, así como a ser as nosas únicas xuízas. • Mudar de opinión, idea ou liña de actuación. • Protestar cando se nos trata inxustamente. • Tentarmos cambiar aquilo que non nos resulta satisfactorio.
  4. 4. • Deternos e pensar antes de actuar. • Pedir o que desexamos. • Facer menos do que humanamente somos quen de facer. • Sermos independentes. • Decidir que facer o noso propio corpo, tempo e propiedade. • Sentirmos e expresar a dor. • Sermos as primeiras algunha vez, sen nos sentir culpables. • Ignorarmos os consellos. • Rexeitarmos peticións sen sentírmonos culpables ou egoístas. • Estarmos soas aínda cando desexen a nosa compañía.
  5. 5. • Non nos xustificar perante as demais. • Non nos responsabilizar dos problemas das outras persoas. • Non nos anticipar (non adiviñar) ás necesidades e desexos das demais. • Non estarmos pendentes da boa vontade das demais. • Aceptar ou non unha conversa, así coma o momento, o lugar e os termos nos que mantela. • Falarmos sobre un problema coa persoa involucrada e aclaralo, cando os dereitos de cada quen non están claros de todo. • Facermos calquera cousa, sen transgredirmos os dereitos da outra persoa. • Escoller non comportarnos de xeito asertivo ou socialmente hábil, asumindo as consecuencias.
  6. 6. Mudou a túa percepción sobre os dereitos? Achas que a oonstrución social do sistema sexo- xénero ten que ver cos dereitos que recoñecemos ou asumimos? Que consecuencias ten nas nosas vidas que teñamos máis ou menos dereitos asumidos?

×