Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A socialización diferencial

250 views

Published on

Descrición dos catro axentes de socialización diferencial máis importantes: familia, ámbito educativo, medios de comunicación e linguaxe

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A socialización diferencial

 1. 1. Igualdade e xénero Conceptos básicos Mar F. Cendón Módulo de igualdade de oportunidades para persoal da Deputación de Pontevedra. Pontevedra, maio de 2016.
 2. 2. O proceso de socialización diferencial
 3. 3. Socialización É un proceso no cal as persoas na interacción con outras pesoas aprendemos e interiorizamos os valores, as actitudes, as expectativas e os comportamentos característicos da sociedade na que nacimos e que nos permiten desenvolvernos nela (Giddens, 2001). Aconstruciónsocialdadesigualdade
 4. 4. A familia Aconstruciónsocialdadesigualdade
 5. 5. Como? A roupa e as cores A decoración do cuarto As expectativas da familia Trato distinto por parte de quen integran o seu entorno familiar Cantidade e calidade das interaccións Roles de pai/s e nai/s Reforzamento diferencial de condutas Adxudicación de xoguetes diferentes Aconstruciónsocialdadesigualdade Dinah Goldstein «Fallen Princesses»
 6. 6. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 7. 7. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2015) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 8. 8. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2015) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 9. 9. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2015) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 10. 10. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2015) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 11. 11. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2015) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 12. 12. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2013) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 13. 13. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2014) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 14. 14. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2013) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 15. 15. Catálogo de xoguetes da xoguetería de El Corte Inglés (2014) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 16. 16. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toys’r'us (2013) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 17. 17. Catálogo de xoguetes da xoguetería Top Toys (Suecia, 2012) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 18. 18. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toy Planet (2014/15) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 19. 19. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toy Planet (2014/15) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 20. 20. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toy Planet (2014/15) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 21. 21. Catálogo de xoguetes da xoguetería Toy Planet (2014/15) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 22. 22. Como saber se un xoguete é para rapaces ou para rapazas? Xogas con el cos teus xenitais? SI NON Non é para crianzas É para nenas e para nenos. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 23. 23. Segundo recolle un artigo do New York Times un catálogo de Sears de 1975 tiña só un 2% dos xoguetes publicitados de forma clara para nenas ou nenos, mentres que en 2012, todos os produtos da tenda online de Disney o estaban. Nun estudo do ano 2000 de Adie Nelson (University of Waterloo, Ontario) sobre 469 disfraces, atopou que menos do 10 % eran de xénero neutro; ademais os dos «nenos» referíanse a profesións (policia, bombeiro…) e os das «nenas» tiñan que ver coa apareincia ou coas relacións. Unha actualización deste estudo amosou que na actualidade os disfraces das nenas estaban moito máis sexualizados. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 24. 24. Decálogo para elixir xoguetes non sexistas e non violentos 1- O xogo é libre e espontáneo. Non hai xoguetes de nenas ou de nenos. Evitemos que se transmita esa idea. 2-Non hai cores de nenas ou de nenos. Elixamos as cores, non deixemos que elas non elixan a nós. 3-Intentemos elixir xoguetes que reflictan a diversidade de cada persoa. 4-Escollamos os xoguetes tendo en conta que sexan seguros, acordes coa idade e libres de prexuízos sexistas. 5-Elixamos xoguetes que reúnan a nenas e nenos cooperando e compartindo espazos, tanto públicos como domésticos. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 25. 25. 6-Regalemos xoguetes que promovan todas as capacidades e habilidades de nenas e nenos, tanto xogos tranquilos como os que requiren habilidade física. 7- Busquemos xogos e xoguetes que potencien a igualdade na participación e o desenvolvemento de sentimentos e afectos, sen diferenciación. 8-Evitemos xoguetes, xogos e videoxogos violentos. Eduquemos para resolver problemas de forma positiva, construtiva e creativa. 9-A publicidade amosa imaxes distintas das que queremos sinalarlles. É importante escoitar as crianzas pero non dicirlles que si a todo. 10-Busquemos libros, xogos, videoxogos e xoguetes nos que se nomeen e estean presentes nenas e nenos. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 26. 26. Reflexiona Que representan estes modelos de muller? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 27. 27. E estes? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 28. 28. E os seguintes personaxes masculinos, transmiten os mesmos valores e actitudes que as súas compañeiras? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 29. 29. Podes citar algunha personaxe feminina que teña caracterísitcas similares a estes superheroes? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 30. 30. Nenas Nenos Como se lles describe? Pasivas, sensibles, coidadosas A súa descrición céntrase no seu aspecto e valores: doce, boa, amable. Activos, fortes, valentes. A súa descrición é neutra: altos/baixos, de pelo escuro ou claro e os seus valores: forte, guai, duro. Considéranse bos cando son… Pasivas, silenciosas, responsables. Activos, chamativos, travesos. Descricións emocionais Triste, destrozada, molesta. Enfadado, irritado, frustrado. Lugar de ubicación Na súa casa, a miúdo no interior Fóra, vivindo aventuras. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 31. 31. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 32. 32. Cres que é posible mudar estes estereotipos por parte das familias? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 33. 33. O ámbito educativo Aconstruciónsocialdadesigualdade
 34. 34. O ámbito educativo É, despois da familia, o primeiro espazo onde nos socializamos. É o lugar de confluencia de coñecementos, valores e comportamentos. Desde a escola, nenas e nenos seguen aprendendo unha conduta sexualmente tipificada. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 35. 35. Que elementos dos sistema educativo che parece que poden dar como resultado unha educación sexista? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 36. 36. Currículum formal Currículum real Currículum oculto Currículum oculto, por omisión Aconstruciónsocialdadesigualdade
 37. 37. Factores que inflúen • A interacción co grupo de iguais. • As mestras e mestres. • O coñecemento. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 38. 38. Que variables discriminan? Invisibilidade das mulleres e das nosas acción en todos os ámbitos de coñecemento e no tratamento nos libros de texto Uso sexista da linguaxe Tratamento secundario Menor recoñecemento e reforzo das nenas por parte do profesorado Normas e usos dos espazos escolares. Exclusión da formación afectiva-sexual e do tratamento da violencia escolar desde a perspectiva de xénero Ausencia dos currículos escolares das tarefas vinculadas ao ámbito reprodutivo Aconstruciónsocialdadesigualdade
 39. 39. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 40. 40. De todas as personaxes históricas singularizadas polas súas achegas, o 95% son homes e o 5% son mulleres. Estes homes singulares, con nome propio, son reis, artistas, fundadores de relixións ou fílósofos mentres que unha parte importante das mulleres son deusas ou virxes. As mulleres tampouco aparecen nas notas autobiográficas nin na autoría de textos orixinais. Os personaxes masculinos preséntanse realizando un total de 209 ocupacións diferentes, fronte ás 26 as que están reducias as mulleres, sendo a maioría delas compartidas cos homes. Practicamente a totalidade dos atributos que valoran positivamente, xa sexa a personaxe ou á súa actividade, pertencen aos homes (célebres, especializados, excelentes, expertos, famosos, ilustres, importantes, impulsores, poderosos, destacados, principais ou reputados). Fonte: «Mujeres y hombres para el S. XXI: El sexismo en los libros de texto » (2000) Estudo de Nieves Blanco (Universidad de Málaga) no que analiza 56 libros de diferentes editoriais e cursos do primeiro ciclo da ESO. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 41. 41. Aconstruciónsocialdadesigualdade Libro de Economía de 1º de Bacharelato da Editorial Almadraba
 42. 42. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 43. 43. Como corrixir isto? Compartir o uso dos espazos de xogo Recuperar modelos de referencia (xenealoxía feminina) Revisar o material escolar e dos contidos curriculares Nomear en masculino e feminino Partir da consideración de que as diferenzas biolóxicas non implican diferenzas de comportamento Etc. COEDUCAR Método de intervención educativo que vai alén da educación mixta e cunhas bases que se asentan no recoñecemento das potencialidades e individualidades de nenas e nenos, independentemente do seu sexo. Educar desde a igualdade de valores. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 44. 44. Nomea • 2 escritores e 2 escritoras famosas; • 2 pintores e 2 pintoras; • 2 políticos españoles da II República e 2 políticas; • 2 científicos-inventores e 2 científicas-inventoras; • 2 filósofos e 2 filósofas e • 2 deportistas homes e 2 mulleres. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 45. 45. Nelly Sachs (1966) Nadine Gordimer (1991) Elfriede Jelinek (2004) Doris Lessing (2007) Herta Müller (2009) Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (1909) Gabriela Mistral (1945) Pearl Buck (1938) Sigrid Undset (1928) Grazia Deledda (1926) Toni Morrison (1993) Wisława Szymborska (1996) Aconstruciónsocialdadesigualdade Alice Munro (2013) Svetlana Aleksievich (2015)
 46. 46. Therese Concordia Mengs 1725-1806 Levina Teerlinck 1510-1576 Lavinia Fontana 1552-1614 Tamara de Lempicka (1898-1980) Artemisia Gentileschi (1593-1654) Elisabetta Sirani (1638-1665) Maruja Mallo (1902-1955) Aconstruciónsocialdadesigualdade Lita Cabellut (1961) Ángeles Santos (1911-1913) Remedios Varo (1908-1963) Marie Laurencin (1883-1953) Isabel Quintanilla(1938)
 47. 47. Clara Campoamor (1888-1972) Zenobia Camprubí (1887-1956) Victoria Kent (1889-1987) Margarita Nelken (1894-1968) María de la O Lejárraga (1874-1974) Matilda de la Torre (1884-1946) Dolores Ibárruri (1895-1989) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 48. 48. Hypatia de Alejandría (século IV) Inventou o Astrolabio. Teano de Trotona s.VI a. d. E. Trótula de Salerno ¿?-1097 Emmy Noether (1882-1935) Ada Lovelace (1815-1852) Margarita Salas Mileva Maric (1875-1948) Hedy Lamarr (1914-2000) Ángela Ruiz Robles (1895-1975) Aconstruciónsocialdadesigualdade Mary Anderson (1866-1953)
 49. 49. Hildegarda de Bingen (1098-1179) Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) Simone de Beauvoir (1908-1986) María Zambrano (1904-1991) Amélia Valcarcel (1950-) Judith Butler (1956-) Paul B. Preciado (1970-) Hannah Harendt (1906-1975) Aconstruciónsocialdadesigualdade Christine de Pizan (1364-1430) Olympe de Gouges (1748-1793)
 50. 50. Charlotte Cooper (1870-1963) Jutta Kleinschmidt (1962) Teresa Perales (1970) Mireya Belmonte (1990) Marta Vieira da Silva (1986) Edurne Pasabán (1973) Garbiñe Muguruza (1993) Aconstruciónsocialdadesigualdade Nadia Comăneci (1961) Laila Ali (1977)
 51. 51. Os medios de comunicación Sei que aquí hai algo que preciso para vivir Pero non sei o que! Aconstruciónsocialdadesigualdade
 52. 52. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 53. 53. As Karen, en Tailandia usan aros no pescozo como símbolo de beleza En China o ideal era ter “pé de Loto” , polo que as mulleres reducían os seus pés ata só 10 cm En Occidente, as mulleres modifican os seus corpos con liposucións, próteses mamarias, próteses nos glúteos, botox nos beizos etc. Aconstruciónsocialdadesigualdade As Karen, en Tailandia usan aros no pescozo como símbolo de beleza En China o ideal era ter «pé de Loto» , polo que as mulleres reducían os seus pés ata só 10 cm En Occidente, as mulleres modifican os seus corpos con liposucións, próteses mamarias, próteses nos glúteos, botox nos beizos etc.
 54. 54. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 55. 55. Las "pura sangre" no compiten El segundo día del Grand National de carreras de caballos en Aintree despertó pasiones. Las mujeres dieron la talle en el Ladies Day y más de uno debió de dudar en sus apuestas, a juzgar por la línea de estos "ejemplares". Texto e imaxe dunha “noticia” aparecida no periódico deportivo Marca (abril 2013) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 56. 56. Campaña do Mercado Lonja del Barranco de Sevilla
 57. 57. Campaña do Centro Comercial Plaza Mar 2 de Alicante
 58. 58. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 59. 59. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 60. 60. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 61. 61. Un estudo realizado pola Confederación de Consumidores e Usuarios (CECU) analizou, en 2007, as sete revistas que se sitúan entre as máis lidas polas adolescentes: “Nuevo Vale”, “Ragazza”, “Bravo”, “Loka magazine”, “Super pop”, “Star2”, “You” e “Cosmopolitan” e conclúe que siguen perpetuando os mesmos estereotipos que se analizaban no estudo realizado cinco anos atrás pola mesma organización, mantendo a imaxe dunha muller estereotipada e encasillada en roles sexistas. DEIXA AQUÍ O TEU PROBLEMA DE PESO Aconstruciónsocialdadesigualdade
 62. 62. Hipersexualización das nenas • Utilizadas para vender productos • Iniciadas no consumo • Forma de comezar a asumir o seu papel de obxectos sexuais Aconstruciónsocialdadesigualdade Kristina Pimenova (2005) ThylaneLoubryBlondeau(2001)
 63. 63. Aconstruciónsocialdadesigualdade Observa con atención a imaxe promocional de The Counselor (2013) e sinala qué representa. Hai algo que che chama a atención? Ten este cartel unha lectura desde a perspectiva de xénero? Que mensaxe transmite? Por que? Michael Fassbender (1977) Penélope Cruz (1974) Brad Pitt (1963) Cameron Diaz (1972) Javier Bardem (1969)
 64. 64. É SEXISTA A PUBLICIDADE QUE… 1. Promove modelos que consolidan pautas tradicionalmente fixadas para cada un dos xéneros. 2. Fixa uns estándares de beleza feminina considerados como sinónimo de éxito. 3.Exerce presión sobre o corpo feminino a través de determinados tipos de produtos. 4.Presenta o corpo das mulleres como un espazo de imperfeccións que hai que corrixir. 5. Sitúa aos personaxes femininos nunha posición de inferioridade e dependencia. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 65. 65. 6.Exclúe ás mulleres das decisións económicas de maior relevancia.. 7. Afasta as mulleres dos espazos profesionais con prestixio social e, pola contra, asígnalles os roles de limpeza, coidados e alimentación familiar. 8.Nega os desexos e vontades das mulleres e mostra, como «natural», a súa adecuación aos desexos e vontades das demais persoas. 9. Representa ao corpo feminino como obxecto, isto é, como valor engadido aos atributos dun determinado produto; como o seu envoltorio, en definitiva. 10.Mostra ás mulleres como incapaces de controlar as súas emocións e as súas reaccións, «xustificando» así as prácticas violentas que se exercen sobre elas. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 66. 66. A regra da inversión Colle una imaxe na que estea representada unha muller nos medios ou na publicidade e imaxina que se trata dun home. Se a imaxe resulta inadecuada ou sorprendente trátase dunha representación sexista. Podes facer a mesma proba para representacións de homes. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 67. 67. Pensas que a día de hoxe se podería anunciar un produto deste xeito? Por que? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 68. 68. Que cres que transmite esta imaxe? Paréceche un lema axeitado para o produto que anuncia? Ocurreseche que podería haber outro modo de vender este produto sen empregar estereotipos? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 69. 69. Cal che parece que pode ser a campaña deste anuncio? Tería o mesmo efecto se aplicasemos a regra da inversión? Embalaxe do pan da marca danesa Kohlberg deseñado por Envision Aconstruciónsocialdadesigualdade
 70. 70. Pensas que esta imaxe reproduce algún estereotipo de xénero? Cal? A quen vai dirixido? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 71. 71. Paréceche que esta campaña reflicte a nosa sociedade? Pensas que tería o mesmo efecto se en lugar de unha muller aparecese un home baixo o mesmo lema? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 72. 72. Que efecto ten un anuncio como este? Na túa opinión, fomenta algún estereotipo? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 73. 73. A quen vai dirixida esta campaña? Por que? O feito de que apareza un home espido fai que sexa menos sexista? Por que? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 74. 74. Cal che parece que pode ser a idea que transmite este anuncio? Consideras que é a imaxe máis axeitada para promocionar un produto? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 75. 75. Aconstruciónsocialdadesigualdade InformesobresosmediosenGalicia(2008)
 76. 76. Aconstruciónsocialdadesigualdade Informe sobres os medios en Galicia (2008)
 77. 77. Conclusións As mulleres continuamos como responsables únicas do coidado e limpeza e as únicas que teñen que resolver problemas de saúde ou hixiene. As mulleres aparecen como seres débiles e propensos ao colapso, sen que se visibilice como causa a dobre ou triple xornada co que resulta unha incapacidade ou conflito exclusivamente feminino. Os homes aparecen no ámbito doméstico de xeito excepcional e, en ocasións, utilizando a figura da nai como servil e aos homes como dependentes domésticos. Continúan os mesmos espazos de poder tradicionais masculinos: automóbil e deporte. As mulleres non protagonizan publicidade de bebidas alcólicas. As relacións de amizade e complicidade só se enfatizan no grupo masculino. Continúa a figura do home como experto. Insistencia na figura da sogra como conflitiva. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 78. 78. Que podemos facer?  Contrapublicidade  Boicot  Denuncia Aconstruciónsocialdadesigualdade
 79. 79. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 80. 80. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 81. 81. Perigo! O reflexo deste espello pode estar distorsionado por ideais de beleza construidos socialmente. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 82. 82. Lei 34/1988, de 11 de novembro, xeral de publicidade Artigo 3 A publicidad que atente contra a dignidade da persoa ou vulnere os valores e dereitos recoñecidos na Constitución, especialmente aos que se refiren os seus artigos 14, 18 e 20, apartado 4. Entenderanse incluídos na previsión anterior os anuncios que presenten as mulleres de forma vexatoria ou discriminatoria, ben utilizando particular e directamente o seu corpo ou partes del como mero obxecto desvinculado do produto que se pretende promocionar, ben a súa imaxe asociada a comportamentos estereotipados que vulneren os fundamentos do noso ordenamento coadxuvando a xenerar a violencia á que se refire a Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 83. 83. A publicidade dirixida a menores que lles incite á compra dun ben ou dun servizo, explotando a súa inexperiencia ou credulidade, no na que aparezan persuadindo da compra a pais ou tutores. Non se poderá, sen un motivo xustificado, presentar aos nenos en situacións perigosas. Non se deberá inducir a erro sobre as características dos produtos, nin sobre a súa seguridade, nin tampouco sobre a capacidade e aptitudes necesarias na crianza para utilizalos sen producir dano para si ou a terceiros. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 84. 84. Denuncia ante o Instituto da Muller Correo electrónico: observatorioimagen@inmujer.es Teléfono: 900 19 10 10 Denuncia ante a Comisión Asesora de publicidade non sexista (órgano dependente do Observatorio Galego de Violencia de Xénero ) Correo electrónico: igualdade@xunta.es por fax ao 981 957 690 ou cumprimentando o formulario de denuncia de publicidade machista. Tamén a través do Teléfono da Muller 900 400 273. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 85. 85. Medios con perspectiva de xénero Aconstruciónsocialdadesigualdade Pikara Magazine http://www.pikaramagazine.com/ Mujeres en Red http://www.mujeresenred.net/ Singénero de dudas http://singenerodedudas.com/ Tribuna feminista http://tribunafeminista.org/ Revirada http://reviradafeminista.com/
 86. 86. Cine e series feministas Aconstruciónsocialdadesigualdade
 87. 87. A linguaxe Aconstruciónsocialdadesigualdade
 88. 88. Pérez tiña un irmán. O irmán de Pérez morreu. No entanto, o home que morreu nunca tivo un irmán. Como puido suceder isto? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 89. 89. Nomear en masculino non é neutral O masculino non é o universal lingüístico. Este uso histórico da lingua invisibiliza e oculta as mulleres, que somos a metade das comunidade lingüísticas. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 90. 90. Cando nos expresamos a través dunha lingua mediante calquera das súas posibilidades, sempre estamos a reflectir as relacións sociais de quen utilizamos esa lingua. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 91. 91. Os usos lingüísticos androcéntricos e sexistas proveñen das prescricións culturais do sistema de xénero, da transmisión de estereotipos... non da estrutura da lingua. É competencia da comunidade de falantes adecuar os usos lingüísticos á realidade, que pide un trato igualitario entre mulleres e homes. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 92. 92. Por que a linguaxe normativa e sexista? Quen comunica? Como se comunica? Para que se comunica? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 93. 93. A pegada da subordinación das mulleres pode atoparse: Nos conceptos Nas estruturas No uso Aconstruciónsocialdadesigualdade
 94. 94. Sexismo social no discurso O fondo. Un texto manifesta sexismo social cando nel se transmite contido discriminatorio contra as mulleres, é dicir, mantén unha posición ideolóxica de contido sexista; estariamos nun caso parecido ao discurso homófobo ou racista. Exemplo: As mulleres conducen peor que os homes. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 95. 95. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 96. 96. Sexismo lingüístico no discurso A forma. Un texto manifesta sexismo lingüístico cando é o uso da lingua o que fai evidente a discriminación; neste caso o que acontece é que se utiliza a linguaxe ignorando a presenza ou visibilidade das mulleres ou doutros colectivos minorizados. Exemplo: Acudiron a manifestarse moitos funcionarios e tamén moitas mulleres. No discurso hai sexismo léxico e sexismo sintáctico. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 97. 97. Sexismo léxico e sintáctico Sexismo léxico é cando utilizamos certas palabras illadas. Sexismo sintáctico é cando construímos frases dun xeito discriminatorio. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 98. 98. Sexismo léxico Tratamentos de cortesía Pares incorrectos Duais aparentes Invisibilización das mulleres Nomes e apelidos Valeiros léxicos, Vocablos ocupados, Tacos e insultos, Chistes e refráns, Palabras androcéntricas A voz home Cargos, oficios e profesións Aconstruciónsocialdadesigualdade
 99. 99. Asimetría nos tratamentos Exemplos: -Señorita -Uso do nome de pía no canto dos apelidos -Referencia a unha muller polo apelido do seu marido -Anteposición do artigo «a» en contextos que non son de proximidade. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 100. 100. Uso asimétrico de masculinos e femininos Usos que rebelan unha consideración diferente do suxeito feminino e masculino Exemplos: «Os europeos» pero as «mulleres europeas» «Os escritores» versus as «mulleres escritoras» Aconstruciónsocialdadesigualdade
 101. 101. Duais aparentes Expresións femininas, xeralmente degradantes , con homónimos en masculino que significan algo distinto. Exemplos: Fulano/Fulana Golfo/Golfa Home público/Muller pública Zorro/ Zorra Aconstruciónsocialdadesigualdade
 102. 102. Aconstruciónsocialdadesigualdade Nomes e apelidos
 103. 103. Baleiros léxicos Prodúcese cando non existe un vocábulo feminino equivalente, en canto ao significado, á forma masculina, ou á inversa, non existe un termo masculino cuxa significación sexa equivalente en feminino. Exemplos: “Hombría” Cabaleirosidade Primeira dama “Maruja” Solteiro de ouro Aconstruciónsocialdadesigualdade
 104. 104. Vocablos ocupados Dáse cando tratamos de usar certa palabra, cun certo sentido, mais xa está «ocupada» por un significado diferente ao que debería. Ejemplos:. Exemplos: Gobernanta Alcaldesa Aconstruciónsocialdadesigualdade
 105. 105. Refráns e frases feitas Exemplos: “ A muller e a sardiña están ben na cociña”; “Home casado, nin muller é”; “A muller e a galiña, tórcelle o pescozo verás como queda mansiña”; “Á muller festeira créballe a perna”; “Dor de muller morta dura ata a porta” etc. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 106. 106. Presentación das mulleres como subsidiarias dos homes ou como un colectivo a parte Exemplos: No atentado houbo 8 vítimas, entre elas mulleres e nenos Asistiu o Decano da Facultade de Ciencias do Mar, acompañado da Decana da Facultade de Bioloxía Aconstruciónsocialdadesigualdade
 107. 107. Cargos, oficios e profesións Aconstruciónsocialdadesigualdade
 108. 108. Nas definicións, acepcións e exemplos dos dicionarios Home/muller Pene/Vaxina Etc. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 109. 109. Sexismo sintáctico Hai tres formas : estereotipos sexistas, androcentrismo e salto semántico. Estereotipo: O fiscal resultou ser unha muller, bastante guapa por certo Androcentrismo: Xente que só busca o seu pan, a súa muller, a súa festa en paz Salto semántico: Os ingleses prefiren o té ao café. Tamén prefiren as mulleres loiras ás morenas. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 110. 110. Alusión a cualidades relacionadas coa estética Exemplos: A raíña Dona Sofía e Carla Bruni, que vestía uns pantalóns elásticos, (...) Foto da portada da visita do presidente Nicolas Sarkozy e Carla Bruni (2009) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 111. 111. O home como medida de todas as cousas Aconstruciónsocialdadesigualdade
 112. 112. Aconstruciónsocialdadesigualdade O referente simbólico masculino
 113. 113. E o último: «Con tu colaboración ayudas a que personas con Síndrome de Down puedan construir su propio futuro en igualdad de condiciones y plenamente integrados en la sociedad.» Aconstruciónsocialdadesigualdade
 114. 114. Linguaxe inclusiva Busca fórmulas que a nível cognitivo evoquen unha imaxe mental non discriminatoria. Posúe um gran potencial, como construtora de imaxinarios, de contribuir ao avance dunha sociedade igualitária. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 115. 115. Os alumnos concentráranse no salón de actos do colexio. A festa debería celebrarse ao día seguinte, e aínda quedaban moitos preparativos por realizar. Un alumno dirixiuse a todos e leu as actividades da tarde. Todos saíron con grande excitación. Uns foron a pór luces, outro a preparar bolos e pasteis, algúns seleccionaron música e os últimos a decorar o salón Concentráranse no salón de actos do colexio. A festa debería celebrarse ao día siguiente, e aínda quedaban moitos preparativos por realizar. Alguén se dirixiu á multitude e leu as actividades da tarde. Saíron con grande excitación para pór luces, preparar bolos e pasteis, seleccionar a música e decorar o salón. Que diferenza hai entre o primeiro e o segundo texto? Que recursos se empregan no segundo? Aconstruciónsocialdadesigualdade
 116. 116. Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva entre mulleres e homes Artigo14 Aos fins desta Lei, serán criterios xerais de actuación dos Poderes Públicos: A implantación dunha linguaxe non sexista no ámbito administrativo e o seu fomento na totalidade das relacións sociais, culturais e artísticas. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 117. 117. Estratexias 1) Neutralización ou xeneración Substantivos -Neutralización ou xeneralización Exemplo: persoal, público, xente -Substantivo abstracto Exemplo: alumnado, candidatura, profesorado -Substantivo metonímico Exemplo: claustro, reitoría, conserxería Aconstruciónsocialdadesigualdade
 118. 118. Neutralización ou xeneracion (2) Adxectivos e participios -Introducir un substantivo neutro Exemplo: persoas discapacitadas -Preposición + substantivo Exemplo: Persoas con discapacidade -Cambio na redacción Exemplo: se lle ofrecerá a quen asista/se ofrecerán Aconstruciónsocialdadesigualdade
 119. 119. Neutralización ou xeneracion (3) Pronome sexuado en masculino «xenérico» -Substituílo por formas non marcadas Exemplo: quen/as persoas que/alguén/ninguén/todo o mundo/calquera Aconstruciónsocialdadesigualdade
 120. 120. Especificación -Mención explícita a ambos sexos Exemplo: Asociación de Pais e Nais do Alumnado -Uso de recursos gráficos Exemplo: @, barra, (), *, x, æ Aconstruciónsocialdadesigualdade
 121. 121. Neoloxismos Feminino de profesións masculinizadas Exemplo: médica, chanceleira, xuíza Masculino de profesións feminizadas Exemplo: matrón, azafato, amo de casa Aconstruciónsocialdadesigualdade Novos neutros Exemplo: usuariado, funcionariado Outros termos Exemplo: membra, xefa, presidenta O uso do pronome neutro HEN en Suecia.
 122. 122. Fagamos a proba Prohíbese pegar carteles. Responsable o anunciante. Os estudantes protestaron contra a nova lei de educación. Algún de vós asistíu á reunión? É bo para o corpo do home seguir unha dieta variada. Cando un esperta polas mañás. Os nómadas trasladabanse cos seus enseres,mulleres, anciáns e nenos dun lugar a outro Organizáronse actividades culturais para as esposas dos deputados. As mulleres concedéronlles o voto despois da Primeira Guerra Mundial. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 123. 123. Regra da inversión Cambiar as palabras masculinas polas súas correspondentes femininas ou viceversa; e ver que frase resulta: Se a nova frase NON resulta inadecuada ou sorprendente, pode dicirse que non hai sexismo na primeira. Se a nova frase SI resulta inadecuada ou sorprendente, pode dicirse que si hai sexismo na primeira. Exemplo: Congreso de mulleres empresarias. Congreso de homes empresarios. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 124. 124. Non dá igual que te inclúan na linguaxe, a que non te inclúan. Non dá igual que te nomeen a que non te nomeen. Non dá igual falar cunha linguaxe de iguais, que cunha linguaxe sexista. Non dá igual nomear a partir da túa identidade sexual, que facelo desde outra que non é a túa. Aconstruciónsocialdadesigualdade
 125. 125. Algunhas fórmulas Nomear correctamente a mulleres e homes Crear referentes femininos Romper estereotipos Non usar diminutivos para referir as mulleres ou a ámbitos e obxectos asociados a elas Non empregar o xénero feminino para descualificar Utilizar xenéricos ou colectivos Empregar o feminino plural ou individualizar (cada muller) Aconstruciónsocialdadesigualdade
 126. 126. Aconstruciónsocialdadesigualdade

×