Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ոճիր ու պատիժ

761 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ոճիր ու պատիժ

  1. 1. Человек онумный, но чтобумно поступать— одного умамало.
  2. 2. <<Ոճիր և պատիժը>> մարդկային դրական ու բացասական մեծությունների տիտանական պայքարն է` մեկ մարդու հոգում` բարձր ու ցածր, ուժեղ ու թույլ, անմահ ու մահկանացու մարդու: Համաշխարհային գրականությունը թերի կլիներ առան Ռասկոլնիկովի<<Նա այնքան էր կլանված է իր մեջ,որ կերպարի, որն իր մեջամբողջովին առանձնացել է, նա ամբողջացնում էվախենում էր ամեն մի հանդիպումից, այլ դեկադենտական եվրոպական հոգու ողջ ողբերգությունը`ոչ միայն նրա տանտիրուհու հետ միայնակության ուհանդիպումից: Նա խրված է մեկուսացվածությանաղքատության մեջ, սակայն նույնիսկ դա գեհենում իր քավարաննէ դադարել վերջերս կշիռ ունենալ նրա անցնող հոգու քրոնիկոնը:համար ... >>
  3. 3. ՌասկոլնիկովիթեորիանԿան տարբեր մարդիկ. Ոմանցկյանքը օգտակար էհասարակոությանը, իսկմյուսներինը, ոչ միայնանօգուտ, այլեւ վնասակար է.Եթե ​մենք սպանենքվնասակար անձին,տեսականորեն, լավմարդկանց համար պետք էավելի լավ լինի: Այնպես էգտնում Ռասկոլնիկովը: Եւստուգում է այս տեսությունըգործնականում:
  4. 4. Պետերբուրգի պատկերը վեպումՍանկտՊետերբուրգիպատկեր առավելկարևորներից մեկն էվեպում : Արաջինը,որ գործողությունվայրն է, որի ֆոնինտեղի են ունենում.իրադարձություններՄիևնույն ժամանակ էմայրաքաղաքիկերպարը ունի միորոշակիփիլիսոփայականհեռանկար.
  5. 5. Ռազումիխինըմտ որելով մեր հասարակության թերությունների պատճառների մասին - արտահայտվում է Սանկտ - Պետերբուրգի մասին, ինչպես մի, «միջավայրի»:Այսպիսով, վեպում բարձրացվում միջավայրի ազդեցության հարցը«միջին» անձի վրա, տվյալ դեպքում Պետերբուրգում ազդեցությունըՌասկոլնիկովի և նրա տեսության հայտնվելու վրա:
  6. 6. Սոնյային եւ Ռասկոլնիկովինմիավորում է այն, որ երկուսն էլղեկավարվելով տարբերդրդապատճառներով խախտումեն ավետարանի պատվիրանները:Աղջիկը ստիպված է զբաղվելմարմնավաճառությամբ, քանի որայլ կերպ ապրուստ հայթհայթելումիջոցներ նա չի գտնում:Հանդիպելով ՌոդիոնՌասկոլնիկովին հանդիպելիսգտնում է նրանում ազգակցանոգի, եւ երբ նրանդատապարտեցին ծանրաշխատանքի, կամովի,դեկաբրիստների կանանց նման,գնաց Սիբիր Ռասկոլնիկովիետևից:

×