Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Բնություն

1,589 views

Published on

Բնություն

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Բնություն

  1. 1.  Բույսերի գեներատիվ օրգանները
  2. 2.  Բույսերի գեներատիվ կամ սեռական բազմացման օրգաններն են ծաղիկը,պտուղը ,սերմը Գեներատիվ օրգաններ Ծաղիկ Պտուղ Սերմ:
  3. 3.  Ծաղիկ Ծաղիկը ցողունին միանում է ծաղկակոթի միջոցով:Ծաղկի գլխավոր մասերն են վարսանդը և առէջը,որոնք գտնվում են ծաղկի կենտրոնում և շարջապատված են ծաղկապատով:Ծաղկապատը կազմված է բաժակաթերթից և պսակաթերթից:Վարսանդը կազմված է սերմնարանից,սռնակից և սպիից:Սերմնարանում առաջանում է սերմը:Առէջը կազմված է առէջաթելից և փոշանոթից:Վարսանդը բույսի իգական սեռական օրգանն է,առէջը`արական սեռական օրգանը: Վարսանդ Առէջ Առէջ Սերմնարան Պսակաթերթ Բաժակաթերթ Փոշանոթ Ծաղկակոթ
  4. 4.  Պտուղ Պտուղը առաջանում է վարսանդի սերմնարանից,այն ապահովում է սերմի զարգացումը,հասունացումը և տարածումը:Պտուղները լինում են հյութակի և չոր:
  5. 5. Սերմ Բույսի կյանքը սկսվում է սերմից:Սերմը ծածկված է սերմնամաշկով,որի տակ գտնվում է սաղմը:Սաղմը կազմված է սաղմնային արմատիկից,բողբոջիկից և շաքիլներից:Բույսերը լինում են երկշաքիլ(լոբի) և միաշաքիլ(ցորեն ,բրինձ): Լոբի Ցորեն Ցողունիկ Բողբոջիկ Սաղմնային արմատիկ Սերմնամաշկ Էնդոսպերմ Շաքիլներ Սերմնամաշկ Շաքիլ բողբոջիկ Սաղմնային արմատիկ:
  6. 6. Բույսերը բազմանում են անսեռ և սեռական եղանակներով, այդ թվում վեգետատիվ բազմացմամբ, բողբոջմամբ, իսկ ծաղկավոր բույսերի մոտ էվոլյուցիայի ընթացքում ձևավորվել է կրկնակի բեղմնավորումը։
  7. 7. Սերմերը տարածվում են տարբեր եղանակներով դրանց մենք հանդիպում ենք գրեթե ամեն օր՝ փշեր, կպչող, փոքրիկ սերմեր, խատուտիկը՝ իր թռչող մազիկներով, պայթող վարունգը…

×