Ll esemnegen presentatie talént competentiedag

510 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
179
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ll esemnegen presentatie talént competentiedag

 1. 1. Competen(edag  7  mei  2013  Presenta(e  Talént    LL/Esemnegen|  Secundair  Onderwijs  
 2. 2.    •  Concept  Talént  –  3  pijlers    Beperkt  aantal  leerkrachten    Vast  klaslokaal    Projecten  –  Belangstellingsdomeinen    •  Overzicht  projecten  1ste  jaar  •  Horizontaal    •  PorHolio:  zelfevalua(e  en  beoordelingen    •  Enkele  sfeerbeelden  Talént  -­‐  Overzicht  
 3. 3.    Beperkt  aantal  leerkrachten  ü Leerlingen  maken  kleinere  sprong.  ü Intensere  opvolging  en  begeleiding  van  de  leerling.  ü         B.  Seeldrayers  (Ned.  +  klasAtularis)    S.  Rucquoij  (wisk.  +  aard.  +  techniek)    N.  Roland  (Frans  +  Engels)    S.  Van  Coninckxloey  (nat.wet.  +  wet.werk  +  zed.)    B.  Wijnants  (gesch.  +  ICT  +  LO  jongens  +  co-­‐klasAtularis)        M.  Vandevelde  (MO)        S.  Vermeiren  (PO)        C.  De  Bie  (wet.werk  ½  groep)        J.  Colman  (LO  meisjes)      Concept  Talént  –  Pijler  1  
 4. 4.    Vast  klaslokaal  =  lokaal  104  ü Vaste  ruimte,  klasgebonden  inrichAng.  ü Persoonlijke  plaats  voor  de  leerling,  vaste  plek  voor  materiaal.  ü Gebruik  van  iPads  in  de  klas,  Ajdens  de  projecten.      Concept  Talént  –  Pijler  2  
 5. 5.    6  belangstellingsdomeinen  ü Ontdekken  van  interesses  en  talenten,  horizonverruiming  ü Voorbereiding  van  de  studiekeuze  in  de  2de  graad  ü 3  lesuren  per  week  =  woensdagvoormiddag  ü Projecten  met  vakinhouden  per  domein  ü Ouders  zijn  welkom!  Concept  Talént  –  Pijler  3  
 6. 6.    Overzicht  belangstellingsdomeinen  1ste  jaar    Natuur  en  wetenschappen    CreaAe  en  kunst    Taal  en  leVerkunde  -­‐  cultuur  2de  jaar    Handel  en  economische  wetenschappen    Welzijn  en  sociale  wetenschappen    Techniek  en  wetenschappen  Talént  -­‐  Belangstellingsdomeinen  
 7. 7.    Domein  ‘Natuur  en  wetenschappen’  • Horizontaal  ‘Milieu  en  ecologie’  • Horizontaal  ‘Wetenschappen’  • Project  ‘De  school  en  haar  omgeving’  • Project  ‘PAK  AAN’  –  bedenkerswedstrijd  • Project  ‘Gesteentenonderzoek’  • Project  ‘Microscopie’      Overzicht  projecten  1ste  jaar  
 8. 8.    Domein  ‘Crea(e  en  kunst’  • Horizontaal  ‘Kunst’  • Project  ‘CreaAef  met  afval’  +  toonmoment  op  kijkdag  (lln.  zijn  gids  op  hun  tentoonstelling)  • Snuffelstage  SISA  -­‐  Cadixstraat        Overzicht  projecten  1ste  jaar  
 9. 9.    Domein  ‘Taal  en  leWerkunde  -­‐  Cultuur’  • Horizontaal  ‘Literatuur  en  cultuur’  • Horizontaal  ‘Bestuur  en  administraAe’  • Project  ‘Frans  schoolpartnerschap’  • Project  ‘IniAaAe  Spaans’  • Project  ‘MaqueVe  bouwen,  onderwerp  uit  geschiedenis  of  aardrijkskunde’        Overzicht  projecten  1ste  jaar  
 10. 10.    •  Horizontaal:  5  boekjes  Domein  ‘Handel  en  economische  wetenschappen’  •  Toerisme  (gidsen  in  een  stad),  mini-­‐onderneming  starten,  …  Domein  ‘Welzijn  en  sociale  wetenschappen’  •  Mindfullness,  rusthuis,  kleuterschool,  …  Domein  ‘Techniek  en  wetenschappen’  •  Uitdieping  fysica,  elektriciteit,  techniek,  …  Mogelijke  projecten  2de  jaar  
 11. 11.    Concept  Horizontaal  • Starten  met  een  stripverhaal  –  discussiemoment  als  uitgangspunt  • Voorstelling  6  beroepen  +  opdrachten  • Leerling  kiest  naar  interesse  • Uitwerking  opdracht  (alleen  of  in  groep)  • PresentaAe  resultaten  aan  de  klas  Horizontaal  =  de  rode  draad  
 12. 12.    Thema  ‘Wetenschappen’  • Taalkundige:  de  leerlingen  vergelijken  de  standpunten  van  verschillende  taalleerkrachten  op  het  vlak  van  ‘taal’  in  de  samenleving  (kriAsch  doen).  • Bioloog:  de  leerlingen  gaan  na  of  het  gedrag  van  bepaalde  diersoorten  zonder  meer  mag  worden  toegepast  op  het  gedrag  van  mensen.  Ze  vragen  zich  daarbij  af  op  welke  manier  dieren  het  best  worden  geobserveerd  om  een  zo  objecAef  mogelijk  beeld  te  krijgen  van  hun  gedrag  (zorgzaam  denken).  • Wetenschapsfotograaf:  de  leerlingen  gaan  na  op  welke  manier  ze  zich  het  beste  voorbereiden  om  een  aantal  wetenschappelijke  arAkelen  te  kunnen  illustreren  (creaAef  doen).  • Wiskundige:  de  leerlingen  kraken  de  code  van  een  aantal  werken  in  het  Alhambra  en/of  ze  ontwerpen  zelf  een  wiskundig  patroon  dat  later  met  ageeldingen  kan  worden  uitgewerkt  (creaAef  denken).  • Waarnemingspsycholoog:  de  leerlingen  doen  een  aantal  waarnemingsproeven  en  gaan  op  zoek  naar  verklaringen  en  patronen  in  de  verzamelde  gegevens  (zorgzaam  doen).  • Geschiedkundige:  aan  de  hand  van  een  aantal  geschiedkundige  bronnen  gaan  de  leerlingen  na  in  welke  mate  ze    ‘geschiedenis’  als  een  volwaardige  wetenschap  kunnen  beschouwen  (kriAsch  denken).  Horizontaal  –  Voorbeelden  beroepen  
 13. 13.    HorizonTaal  –  Studiekeuze  als  ontdekking  Auteur  ‘Magda  Vanmonhort’  Uitgeverij  ‘Garant’  Horizontaal  -­‐  Gegevens  
 14. 14.    PorHolio  op  Smartschool  •  Leerlingen  vullen  na  elk  project  het  logboek  aan.  •  Met  behulp  van  schrijaders  (=taalsteun).    PorHolio  -­‐  Evalua(e  Schrijader  –  Uitleg  +  keuze  project/opdracht  Ik  werkte  vandaag  aan  het  project  …  De  volgende  opdrachten  moest  ik  uitwerken:  …  Ik  heb  gekozen  voor  deze  opdracht,  omdat  …  Ik  vond  het  leukste  onderdeel  van  de  opdracht  …    Het  moeilijkste  aan  de  opdracht  vond  ik  …  Ik  vond  het  niet  zo  leuk  dat  …  Schrijader  –  Terugkijken  op  een  gebeurtenis  Voordat  ik  begon  met  de  opdracht,  wist  ik  al  dat  …  Hoewel  ik  dacht  dat  …  ,  bleek  dat  …  Een  ding  dat  ik  nog  niet  wist,  was  …  Iets  anders  dat  nieuw  voor  me  was,  …  Het  bijzonderste  /  vreemdste  /  verrassendste  wat  ik  over  dit  onderwerp  of  over  mezelf  ontdekte  was,  …  
 15. 15.    PorHolio  op  Smartschool  • Leerlingen  vullen  zelfevalua(es  in  (groepswerk,  BZL-­‐vaardigheden,  leercompetenAes,  …).  • Leerkracht  voert  beoordelingen  in  per  project.      Beoordelingen  worden  meegegeven  bij  elk    rapport.    PorHolio  -­‐  Evalua(e  
 16. 16.    PorHolio  -­‐  Zelfevalua(e  groepswerk  UITSTEKEND GOED MATIG ZWAKZELFSTANDIG WERKENZelfsturing Ik volg altijd de instructies op.Ik weet zelfstandig wat te doen.Ik handelt soms als hulp voor mijnmedeleerlingen.Ik volg meestal de opdrachten op.Ik weet wat te doen met beperktehulp en toezicht.Ik volgt occasioneel opdrachten op.Ik weet wat te doen met enige hulp.Ik heb het moeilijk met opdrachten.Ik weet zelden wat ik moet doen.Gericht op de taak Ik heb een effectief tijdsgebruik.Ik ben altijd aandachtig en gerichtop de taak.Ik ben meestal gericht op de taak.Ik ben meestal aandachtig op detaak.Ik moet soms teruggebracht wordentot de taak.Ik moet soms opnieuw totconcentratie worden gebracht.Ik kan moeilijk bij de taak blijven.Ik kan moeilijk geconcentreerdblijven.Ik luister zelden in de klasgroep.Omgaan met tijd Ik gebruik de tijd altijd goed. Ik ga meestal goed met tijdsgebruikom.Ik gebruik soms de tijd goed. Ik gebruik de tijd niet goed.SAMENWERKING - TEAMWORKSamenwerking Ik werk altijd met anderen samen.Ik kan met iedereen om.Ik werk meestal met anderensamen.Ik heb zelden moeilijkheden om metanderen om te gaan.Ik werk soms met anderen samen.Ik heb het soms moeilijk om metanderen om te gaan.Ik werk zelden samen met anderen.Ik heb het moeilijk om met anderenom te gaan.Bijdrage Ik heb een grote bijdrage tot degroep.Ik lever een bijdrage tot degroepsactiviteiten.Ik lever soms een bijdrage tot degroep.Ik heb een beperkte bijdrage tot degroep.Participatie Ik deel altijd ideeën en ik motiveerde groep.Ik deel meestal ideeën. Ik deel soms ideeën. Ik deel beperkt of geen ideeën.Attitude Ik luister naar anderen en ik moedigparticipatie aan.Ik ben altijd beleefd en aangenaam.Ik luister meestal naar anderen.Ik ben meestal beleefd enaangenaam.Ik luister soms naar anderen.Ik ben zelden beleefd enaangenaam.Ik luister zelden naar anderen.Ik toon weinig respect voor andereideeën.    
 17. 17.    PorHolio  –  Zelfevalua(e  leercompeten(es  PLANNEN   ALTIJD   MEESTAL   SOMS   NOOIT  Ik weet mijn werk zo te plannen dat ik alles zalafkrijgen.          Ik begin meteen met mijn werk en laat het nietliggen.          Ik kan goed bepalen wat belangrijk of dringend isen wat niet.          Ik twijfel niet te lang om te kiezen of te beslissen.          Alles wat ik organiseer, verloopt zoals ik hetgepland heb.          AANDACHT, NAUWKEURIGHEID,NETHEID  ALTIJD   MEESTAL   SOMS   NOOIT  Ik werk mijn taken steeds netjes af.          Ik begrijp opdrachten goed en werk er nauwkeurigaan.          Ik kan mij goed concentreren en laat me niet snelafleiden.          Ik draag veel zorg voor mijn materiaal en dat vananderen.          Zo werk ik…    
 18. 18.    PorHolio  –  Evalua(e  BZL-­‐vaardigheden       HEEL  GOED   GOED   MATIG   ONVOLDOENDE  INZET   Ik  ga  spontaan  aan  het  werk.  Ik  ga  aan  het  werk,  nadat  ik  aangepord  word.  Ik  ga  aan  het  werk  als  de  leerkracht  me  controleert.  Ik  ga  pas  aan  het  werk  als  ik  daartoe  gedwongen  word.  TEMPO   Ik  werk  hard.   Ik  heb  een  goed  werktempo.  Mijn  tempo  is  wisselvallig.  Bij  de  ene  oefening  gaat  het  vlot,  bij  een  andere  veel  minder.  Ik  werk  heel  traag.  Ik  verpruts  mijn  Ajd  door  te  dromen,  te  kletsen  …  CONCENTRATIE   Ik  werk  zeer  geconcentreerd,  ook  bij  lange  opdrachten.  Ik  werk  meestal  geconcentreerd.  Ik  werk  niet  zo  geconcentreerd  en  ben  al  eens  afgeleid,  zeker  bij  langere  opdrachten.  Ik  ben  zeer  snel  afgeleid  en  werk  ongeconcentreerd,  zelfs  bij  korte  opdrachten.  INFORMATIE   Ik  maak  -­‐  indien  nodig  -­‐  gebruik  van  de  informaAebronnen.  Ik  roep  pas  de  hulp  van  de  leerkracht  in  als  ik  helemaal  vastloop.  Bij  een  probleem  raadpleeg  ik  alle  beschikbare  informaAe.  Als  ik  dan  nog  niet  verder  kan,  roep  ik  de  leerkracht.  Ik  maak  weinig  gebruik  van  de  beschikbare  informaAe.  Als  ik  een  probleem  heb,  roep  ik  meestal  de  leerkracht.  Ik  ga  niet  op  zoek  naar  informaAe  wanneer  iets  niet  duidelijk  is;  ik  roep  onmiddellijk  de  leerkracht  of  ik  geef  het  op.  KRITISCH   Ik  ben  zeer  veeleisend  voor  mijn  eigen  werk.  Een  opdracht  is  voor  mij  pas  af  wanneer  ik  alle  stappen  heb  doorlopen.  Ik  werk  netjes.  Ik  ben  meestal  kriAsch  voor  mijn  werk.  Toch  durf  ik  al  eens  fouten  over  het  hoofd  zien.  Ik  werk  behoorlijk  netjes.  Ik  ben  weinig  kriAsch  voor  mijn  eigen  werk.  Er  staan  storende  fouten  in  mijn  werk  en  het  ziet  er  slordig  uit.  Ik  ben  te  snel  tevreden  met  mijn  werk.  Ik  bekijk  het  onvoldoende  kriAsch.  Ik  leer  niet  uit  mijn  fouten.  Mijn  handschrij  is  onleesbaar.  OPDRACHTEN  LEZEN  Ik  lees  de  opdrachten  nauwkeurig.  Ik  voer  de  opdrachten  ook  juist  uit.  Ik  lees  de  opdrachten  meestal  nauwkeurig.  Het  gebeurt  wel  eens  dat  ik  een  opdracht  fout  of  niet  helemaal  uitvoer.  Ik  maak  fouten  omdat  ik  de  opdrachten  niet  goed  lees.  Ik  voer  de  opdrachten  niet  alAjd  volledig  uit.  Ik  lees  de  opdrachten  maar  half.  Ik  denk  zo  te  weten  wat  ik  moet  doen,  zonder  de  opdracht  te  lezen,  en  dan  maak  ik  vaak  fouten.  
 19. 19.    Enkele  sfeerbeelden…    Project  ‘CreaAef  met  afval’  –  draadacrobaAe  hVp://www.youtube.com/watch?v=O-­‐VM5UiZaPI&feature=youtu.be    Project  PAK  AAN  –  Stop  MoAon  hVp://www.youtube.com/watch?v=ru3HGPBIN98&feature=youtu.be    Project  PAK  AAN  –  Post  its  hVp://www.youtube.com/watch?v=NeAyIOustbQ&feature=youtu.be    Project  PAK  AAN  –  Taléntbastards  hVp://www.youtube.com/watch?v=Cw821kGYpWU&feature=youtu.be      Om  af  te  ronden…  

×