Successfully reported this slideshow.

Praktische didactiek en pedagogiek

2,307 views

Published on

Powerpointpresentatie training DP 05-04-2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Praktische didactiek en pedagogiek

 1. 1. Training Praktische didactiek en pedagogiek
 2. 3. Vandaag <ul><ul><ul><li>Luisteren: ik laat jullie kennis maken met een didactische theorie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doen: jullie leren de theorie kennen door middel van energizers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vertellen: Korte evaluatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koffiepauze. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luisteren: ik laat jullie een lesstructuur zien </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doen: jullie bedenken in tweetallen een korte les </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doen: jullie geven de les aan de rest van de groep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luisteren, doen, vertellen: feedback,- en vragenronde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lunch </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luisteren: pedagogiek, hoe ben je responsief en sensitief en hoe bewaak je grenzen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Doen: Spelen met een acteur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Luisteren, doen, vertellen: evaluatie van de dag </li></ul></ul></ul>
 3. 4. Productdoel (meteen na de training behaald) <ul><li>Jullie hebben didactische en </li></ul><ul><li>pedagogische handvatten gekregen </li></ul><ul><li>die ingezet kunnen worden in de </li></ul><ul><li>onderwijspraktijk. </li></ul>
 4. 5. Procesdoel (lange termijn doel) <ul><li>Jullie zullen: </li></ul><ul><li>gemakkelijk kunnen anticiperen op onverwachte situaties </li></ul><ul><li>een leidende rol kunnen aannemen in het contact met leerlingen en docenten </li></ul><ul><li>met vak,- en zelfkennis voor de klas staan </li></ul>
 5. 6. Meervoudige intelligentie <ul><li>Het gaat er niet om hoe slim iemand </li></ul><ul><li>is, maar hoe iemand slim is. </li></ul>
 6. 8. Verbaal-linguïsten: <ul><li>Houden van taal. </li></ul><ul><li>Wat zou de verbaal linguïst leuk vinden om te doen? </li></ul>
 7. 9. Logisch-mathematisten: <ul><li>Zijn analytische denkers en </li></ul><ul><li>betadenkers. </li></ul><ul><li>Wat vindt deze persoon leuk of interessant? </li></ul>
 8. 10. Muzikaal-ritmische mensen: <ul><li>Zijn muzikaal en gebruiken ritmes als ezelsbruggetjes om dingen te onthouden. </li></ul><ul><li>Wat vindt de muzikaal, ritmische persoon leuk om te doen? </li></ul>
 9. 11. Naturialisten: <ul><li>Zijn erg geïnteresseerd in de natuur. </li></ul><ul><li>Bedenk activiteiten die de naturialist leuk vindt. </li></ul>
 10. 12. Visueel-ruimtelijken: <ul><li>Zijn visueel ingesteld; denken in beelden. </li></ul><ul><li>Wat past bij mensen met deze intelligentie? </li></ul>
 11. 13. Lichamelijk-kinesthetische mensen: <ul><li>Leren door te doen, te voelen en te ervaren. </li></ul><ul><li>Wat vindt een lichamelijk, kinesthetische persoon een leuk? </li></ul>
 12. 14. Interpersoonlijke mensen: <ul><li>Houden van interactie met anderen. </li></ul><ul><li>Welke activiteiten kun je hierbij bedenken? </li></ul>
 13. 15. Intrapersoonlijke mensen: <ul><li>Zijn graag alleen, in gedachten verzonken. </li></ul><ul><li>Wat doen deze mensen graag? </li></ul>
 14. 16. En nu... <ul><li>Gaan we de verschillende intelligenties ervaren. </li></ul>
 15. 17. Lateraal raadsel <ul><li>Een man duwt zijn auto naar een hotel, als hij daar aankomt, beseft hij dat hij failliet is. Hoe is dit mogelijk ? </li></ul>
 16. 18. Oplossing: <ul><li>De man speelde Monopoly </li></ul>
 17. 19. Lateraal raadsel <ul><li>Een rij van vier cijfers is in waarde zelf,meer dan </li></ul><ul><li>zevenduizendnegenhonderdenelf. </li></ul><ul><li>Maar halveer ze en, raar maar waar, </li></ul><ul><li>de som is plotseling nul, zowaar. </li></ul>
 18. 20. Oplossing: <ul><li>De vier cijfers zijn 8888, die als ze horizontaal worden doorgesneden in een rij nullen, ofwel niets veranderen. </li></ul>
 19. 21. Optische illusie
 20. 22. Ik vertel: <ul><li>Verbaal-linguïstisch </li></ul>
 21. 23. Ik laat zien: <ul><li>Visueel-ruimtelijk </li></ul>
 22. 24. We gaan de stof het ervaren: <ul><li>Lichamelijk-kinesthetisch </li></ul>
 23. 25. We gaan samenwerken en geven elkaar feedback: <ul><li>Interpersoonlijk </li></ul>
 24. 26. Jullie krijgen links en informatie ter verdieping: <ul><li>Intrapersoonlijk </li></ul>
 25. 27. Wat missen we nu? <ul><li>Muzikaal-ritmisch, daarom zing ik deze slide </li></ul><ul><li>Naturialistisch, daarom geef ik deze training in een berenpak ;-) </li></ul>
 26. 28. Nee..... <ul><li>Houd het relevant, maar probeer zoveel mogelijk rekening te houden met alle intelligenties! </li></ul>
 27. 29. <ul><li>Koffie! </li></ul>
 28. 30. Lesstructuur <ul><li>Wat zijn de doelen van de les? </li></ul><ul><li>Maak onderscheid tussen: </li></ul><ul><li>Productdoel; wat is er aan het eind van les af? </li></ul><ul><li>en </li></ul><ul><li>Procesdoel; wat leren de leerlingen hiervan op lange termijn? </li></ul>
 29. 31. Beginsituatie <ul><li>Wat weten de leerlingen al/nog? </li></ul><ul><li>Schrijf dit duidelijk voor jezelf op. Zo kun je er zeker van zijn dat je ze iets nieuws gaat leren en dat het aansluit bij wat ze al weten of kunnen. </li></ul>
 30. 32. Introductie <ul><li>Activeer de voorkennis, vraag naar wat ze al weten van het onderwerp, trigger hun interesse. En vertel wat ze gaan leren in de nieuwe les. </li></ul>
 31. 33. Instructie <ul><li>Laat zien wat de opdracht is, geef voorbeelden (denk aan MI), laat de materialen zien die gebruikt gaan worden en vertel hoe je deze gebruikt. Vertel ook wat de eisen en productdoel zijn (wat je wanneer van hen wilt zien), hoeveel tijd ze hebben. </li></ul>
 32. 34. Kern <ul><li>Leerlingen gaan aan het werk. Jij assisteert en kijkt of ze zich aan jouw opdrachten houden. </li></ul>
 33. 35. Afsluiting <ul><li>Evalueer je les. Hoe heeft de leerling het aangepakt, hoe ging de samenwerking, wat vond hij/zij van de opdracht, wat heb je vandaag geleerd? (procesdoelen behaald?) en wat vind de leerling van het eindresultaat? </li></ul>
 34. 36. En nu jullie... <ul><li>Bereid in tweetallen een korte les voor! </li></ul>
 35. 37. <ul><li>Lunch </li></ul><ul><li>tot 14:00 uur </li></ul>
 36. 38. Pedagogiek <ul><li>Houding, interactie, grenzen </li></ul>
 37. 39. Filmpje!
 38. 40. Gordon methode <ul><li>Het gedragsraam </li></ul><ul><li>Gedrag-oordeel </li></ul><ul><li>Actief luisteren </li></ul><ul><li>Ik-boodschappen. </li></ul><ul><li>Omgaan met verzet </li></ul><ul><li>Overlegmethode </li></ul><ul><li>Waardenbotsingen </li></ul><ul><li>P roblemen voorkomen </li></ul>

×