Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leerlijn Onderzoeken op de JCU conferentie '10

877 views

Published on

Werkgroep op de JCU Docentenconferentie 2010 over een leerlijn onderzoek doen, door Thimo Jansen (de Werkplaats), Freek van Mourik (Kalsbeek college), Willem Hendrik van Ledden en Ton van der Valk (JCU)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Leerlijn Onderzoeken op de JCU conferentie '10

 1. 1. Werkgroep ‘onderzoek doen’ <ul><li>JCU-docentenconferentie, 16 maart 2010 </li></ul><ul><li>Kennismaking </li></ul><ul><ul><li>School </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaring met onderzoeksleerlijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is je doel? Wat wil je leren? </li></ul></ul>
 2. 2. Werkgroep ‘onderzoek doen’ <ul><li>JCU-docentenconferentie, 16 maart 2010 </li></ul><ul><li>JCU en ‘onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Willem Hendrik van Ledden (JCU) </li></ul><ul><li>2. Onderzoeksleerlijn </li></ul><ul><li>Thimo Jansen (De Werkplaats Bilthoven) </li></ul><ul><li>3. Kleine onderzoekjes in de vakken na / sk / bi / nlt </li></ul><ul><li>Freek van Mourik (Kalsbeek college) </li></ul><ul><li>4. Uitwisseling ideeën </li></ul>
 3. 3. Leerlijn ‘onderzoek doen’ <ul><li>Onderzoeksleerlijn JCU </li></ul><ul><li>Onderzoeksdag (5V) </li></ul><ul><li>Prethesis (5V) </li></ul><ul><li>Thesis (6V) </li></ul><ul><li>Lessen wi, na, bio, sk, NLt-modules </li></ul><ul><li>Reader ‘onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Theorie voor 5 en 6V over onderzoek doen, onderzoekende houding en verschillende vaardigheden zoals het schrijven van een verslag. </li></ul>
 4. 4. Onderzoeksdag Doel <ul><li>Kennismaken met: </li></ul><ul><li>Onderzoekende houding </li></ul><ul><ul><li>Nieuwsgierig zijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritische houding tonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Staan op de schouders van voorgangers </li></ul></ul><ul><ul><li>Deel uitmaken van onderzoeksgemeenschap </li></ul></ul><ul><li>Verschillende typen onderzoek, verschillende mogelijkheden om een onderzoek op te zetten </li></ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul><ul><li>Start van 5V </li></ul>
 5. 5. Onderzoeksdag Stap voor stap <ul><li>Leerlingen zetten een onderzoek op. </li></ul><ul><li>‘ vallende bakjes’ (Wat is de invloed van opp, massa, …. op valsnelheid?) </li></ul><ul><ul><li>Fascinatie. Gastcollege / film </li></ul></ul><ul><ul><li>Theorie lezen en gebruiken voor opzet onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksgemeenschap. Onderzoek opzetten in vier deelgroepen. Binnen de groepen verdeling van de variabelen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaardigheden. Verwerken van de resultaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Bespreken binnen expertgroep van de resultaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Feedback. 2 uit elke groep gaan de resultaten vertellen aan een andere groep (carrousel). Die groep geeft feedback. </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie. De feedback wordt meegenomen in de eindpresentatie. Totaal 4 presentaties van de verschillende expertgroepen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Discussie. Afsluitende discussie over onderzoekende houding. </li></ul></ul>
 6. 6. Onderzoeksdag Resultaat
 7. 7. (Pre)thesis <ul><li>Het hoofddoel van de prethesis is: </li></ul><ul><li>‘ Leren onderzoeken’ </li></ul><ul><li>Het hoofddoel van de thesis is: </li></ul><ul><li>‘ een eigen onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Begeleiding en beoordeling door JCU-docent en begeleider vanuit vakgroep </li></ul>Penrose tegels en de structuur van onregelmatigheid – Wi Proeven van vroeger - wetenschapsgeschiedenis - Na Synthese van onbekende zuurbase indicator en karakterisering door pH titratie – Sk Biochemische processen in de pens van de koe- bio/chemie Paddenstoelen - bio
 8. 8. (Pre)thesis <ul><li>Opzet en resultaat </li></ul><ul><li>Uitvoering onderzoek. Onderzoek in groepje van 3 bij een van de vakgroepen van fac. Bètawetenschappen / of extern (ikonderzoekwater.nl) </li></ul><ul><li>Schriftelijk verslag voor mede experts (peer feedback) </li></ul><ul><li>Proefpresentaties (peer feedback) </li></ul><ul><li>Mondelinge presentatie (als groep) tijdens symposium voor ‘leken’ </li></ul><ul><li>(Prethesis:) ‘voornemens’ voor de thesis (individueel) </li></ul>
 9. 9. Onderzoeksleerlijn Beschikbaar materiaal <ul><li>Handleiding onderzoeksdag (incl. opdrachten en praktikum) </li></ul><ul><li>Handleiding thesis </li></ul><ul><li>Handleiding reader </li></ul><ul><li>Practica / opdrachten tijdens de lessen </li></ul><ul><li>Reader ‘onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Ter inzage. Resultaten (pre)thesis </li></ul>
 10. 10. Werkgroep ‘onderzoek doen’ <ul><li>JCU-docentenconferentie, 16 maart 2010 </li></ul><ul><li>JCU en ‘onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Willem Hendrik van Ledden (JCU) </li></ul><ul><li>2. Onderzoeksleerlijn </li></ul><ul><li>Thimo Jansen (De Werkplaats Bilthoven) </li></ul><ul><li>3. Kleine onderzoekjes in de vakken na / sk / bi / nlt </li></ul><ul><li>Freek van Mourik (Kalsbeek college) </li></ul><ul><li>4. Uitwisseling ideeën </li></ul>
 11. 11. Leerlijn onderzoeken op de WP <ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van een onderzoekende houding (willen weten, willen delen en een kritische houding) </li></ul><ul><li>Kennis van proces van onderzoek en ontwerpen (algemene en vakgebonden kennis, wetenschap dat kennis van tijdelijke aard is) </li></ul><ul><li>Praktische vaardigheden (algemene en domein- of vakspecifieke vaardigheden) </li></ul><ul><li>Voorstel: september 2008 </li></ul><ul><li>(o.a. gebaseerd op “onderzoek leren doen in de bètavakken” (T. van der Valk en M. van Soest) </li></ul><ul><li>en “Naar een leerlijn onderzoekende houding” (T. van der Valk en M. Aarsen) </li></ul>
 12. 12. Een leerlijn van ALLE bèta’s! <ul><li>Inventarisatie van wat er al aan “onderzoek doen” gebeurt middels enquête met daarin: </li></ul><ul><li>Voorstel structuur / visie </li></ul><ul><li>Onderscheid tussen onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden </li></ul><ul><li>Wat gebeurt er al op school? </li></ul><ul><li>Enquête: najaar 2008 </li></ul>
 13. 13. Geponeerde visie <ul><li>“ Een onderzoekende houding is gestoeld op nieuwsgierigheid van kinderen en mensen in het algemeen, op een kritische houding en op de aanname dat je kennis deelt met elkaar en waar een consensus over bereikt moet worden. Een onderzoekende houding zal vooral gestimuleerd worden als uitgevoerd onderzoek een open karakter heeft en vanuit de interesse van de leerling zelf geïnitieerd is.” </li></ul>
 14. 14. Hoe dachten / denken de WP bèta’s hierover?
 15. 15. Opvallende geluiden uit de enquête <ul><li>Een onderzoekende houding: </li></ul><ul><li>geeft leerlingen een intrinsieke motivatie om te leren </li></ul><ul><li>leert leerlingen om kritisch te zijn, waardoor ze zelfstandiger worden en minder manipuleerbaar zijn </li></ul><ul><li>geeft handvaten om buiten gebaande paden te treden </li></ul><ul><li>zonder onderzoekende houding zal de leerling blijven hangen op een bepaald basisniveau </li></ul>
 16. 16. 1 e studiedag <ul><li>Bespreken resultaten enquête </li></ul><ul><li>Peer Feedback (kritische houding……..) </li></ul><ul><li>Meer overleg bèta’s </li></ul><ul><li>Meer samen doen bèta’s </li></ul><ul><li>Onderzoeksdag………….  </li></ul><ul><li>Organiseren van een onderzoeksdag zeer geschikt om een leerlijn te ontwikkelen, meer samenwerking en integratie tussen de verschillende bètavakken te stimuleren </li></ul><ul><li>1e studiedag: april 2009 </li></ul>
 17. 17. 2 e studiedag <ul><li>In subgroepen (onderbouw, leerjaar 3 en 4, leerjaar 5 en 6) elementen voor onderzoeksdagen inventariseren (zie hier ) </li></ul><ul><li>Practicumvaardigheidsbewijs </li></ul><ul><li>- “puntenrijbewijs” </li></ul><ul><li>- alleen algemene practicumvaardigheden </li></ul><ul><li>- onderdeel portfolio? </li></ul><ul><li>- inventariseren per leerjaar </li></ul><ul><li>2 e studiedag: januari 2010 </li></ul>
 18. 18. En hoe verder….? <ul><li>Voorstel onderzoeksdagen ligt bij schoolleiding </li></ul><ul><li>Na groen licht: exacte invulling maken voor onderzoeksdag(en) </li></ul><ul><li>Inzet: volgend schooljaar eerste pilot </li></ul><ul><li>Ontwerp, administratie en invulling practicumvaardigheidsbewijs </li></ul>
 19. 19. Werkgroep ‘onderzoek doen’ <ul><li>JCU-docentenconferentie, 16 maart 2010 </li></ul><ul><li>JCU en ‘onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Willem Hendrik van Ledden (JCU) </li></ul><ul><li>2. Onderzoeksleerlijn </li></ul><ul><li>Thimo Jansen (De Werkplaats Bilthoven) </li></ul><ul><li>3. Kleine onderzoekjes in de vakken na / sk / bi / nlt </li></ul><ul><li>Freek van Mourik (Kalsbeek college) </li></ul><ul><li>4. Uitwisseling ideeën </li></ul>
 20. 20. Maak je practica opener <ul><li>veel ‘kookboekpractica’ in curriculum </li></ul><ul><li>maak sommige practica opener </li></ul><ul><li>beperk je; het hoeft geen compleet onderzoek te zijn </li></ul><ul><li>zoals: van verwondering tot ontwerp van methode </li></ul><ul><li>of: resultatenverwerking, conclusie + discussie (reflectie, theorie/praktijk) </li></ul>
 21. 21. Voorbeelden <ul><li>na: relatie schaduwgrootte en afstand lamp ( verwondering t/m resultaten, 2hv) </li></ul><ul><li>na: COACHmeting relatie spanning en stroomsterkte met constantaandraad ( resultaten + conclusie , 3havo) </li></ul><ul><li>sk: mengen van moleculaire stoffen ( methode + resultaten, 4havo) </li></ul><ul><li>sk: bepalen zuurconstante ( vraagstelling t/m conclusie, 5vwo) </li></ul><ul><li>bi: onderzoekjes aan gist, vit.C of speeksel ( alles, 5vwo) </li></ul>
 22. 22. nadelen /voordelen op schoolniveau <ul><li>nadelen : </li></ul><ul><li>versnippering, dus coördinatie nodig </li></ul><ul><li>afstemming bijhouden, aandacht + tijd </li></ul><ul><li>ingewikkeld, keuze maken in vaardigheden </li></ul><ul><li>voordelen: </li></ul><ul><li>kracht van herhaling, geen eenmalige gebeurtenis </li></ul><ul><li>grotere betrokkenheid van gehele bèta-afdeling </li></ul><ul><li>leerlingen zien (hopelijk) overeenkomsten vakken </li></ul>
 23. 23. Werkgroep ‘onderzoek doen’ <ul><li>JCU-docentenconferentie, 16 maart 2010 </li></ul><ul><li>JCU en ‘onderzoek doen’ </li></ul><ul><li>Willem Hendrik van Ledden (JCU) </li></ul><ul><li>2. Onderzoeksleerlijn </li></ul><ul><li>Thimo Jansen (De Werkplaats Bilthoven) </li></ul><ul><li>3. Kleine onderzoekjes in de vakken na / sk / bi / nlt </li></ul><ul><li>Freek van Mourik (Kalsbeek college) </li></ul><ul><li>4. Uitwisseling ideeën </li></ul>
 24. 24. Onderzoeksleerlijn NLT-module onderzoek doen Ervaring leerlingen - Hoe wordt de leerlijn onderzoek doen op JCU ervaren? - Hoe sluit dit aan bij onderzoek in klas 1-4?

×