Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2015-01-20 21st century skills in the Netherlands

1,667 views

Published on

Presentation at the ITEM 2015 conference about 21st century skills in primary and lower secondary schools in the Netherlands.

Published in: Education
 • Leuk onderzoek Petra. kan ik hem ook in ppt format krijgen. Ik ben namelijk betrokken bij het 1000 scholen project van Michael Fullan, New Pedagogies for Deep Learning. We zijn bezig met een dertigtal scholen po. Het is een gedegen project dat scholen in 3 jaar tijd gaat kantelen: http://www.newpedagogies.info/ Ik hoor wel.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

2015-01-20 21st century skills in the Netherlands

 1. 1. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 21e eeuwse vaardigheden in po en onderbouw-vo 20 januari 2015 Petra Fisser Annette Thijs, Monique van der Hoeven, Sigrid Loenen
 2. 2. Het onderwijs van de toekomst
 3. 3. Vaardigheden van de toekomst 21e eeuwse vaardigheden • generieke vaardigheden • met daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen • die nodig zijn om te functioneren in de 21e eeuwse samenleving Geïntegreerde aanpak: in combinatie met vakinhouden Wordle gebaseerd op Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschede: SLO.
 4. 4. Onderzoek SLO • Wat wilden we weten? – Wat zijn de vaardigheden van de toekomst? – Hoeveel aandacht is er voor deze vaardigheden in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs? • Wat hebben we gedaan? – Debat gevolgd en literatuuronderzoek gedaan om te bepalen om welke vaardigheden het zou moeten gaan – Kerndoelen en leermiddelen onderzocht – Vragenlijst en case studies van scholen – Discussiebijeenkomsten met leraren en andere experts http://www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs
 5. 5. 21e eeuwse vaardigheden Creativiteit bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren Kritisch denken kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of mening Probleemoplosvaardigheden (h)erkennen van een probleem of tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen Communiceren effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap Samenwerken gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen Digitale geletterdheid effectief en efficiënt gebruik van ICT Sociale en culturele vaardigheden effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden Zelfregulering realiseren van doelgericht en passend gedrag
 6. 6. Aanvulling • Digitale geletterdheid – ICT-(basis)vaardigheden • kunnen omgaan met ICT & computational thinking – Mediawijsheid • bewust, actief en kritisch omgaan met media – Informatievaardigheden • zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken van relevante informatie • 21e eeuwse vaardigheden – Belang breed onderschreven – Urgentie voor alle leerlingen – Maar: ... is het wel nieuw?
 7. 7. Analyse kerndoelen & referentieniveaus • 21e eeuwse vaardigheden komen de orde, maar in geringe mate • Meeste aandacht voor: – Communiceren – Zelfregulering – Sociale en culturele vaardigheden • Weinig aandacht voor: – Probleemoplosvaardigheden – Samenwerken – Digitale geletterdheid (met name po) – Creativiteit
 8. 8. De vaardigheden • In de kerndoelen PO
 9. 9. De vaardigheden • In de kerndoelen VO
 10. 10. Analyse van leermiddelen • Weinig doelgericht, substantieel en systematisch aandacht voor de vaardigheden in leermiddelen • Weinig aandacht voor probleemoplosvaardigheden, creativiteit en sociale en culturele vaardigheden • Meer aandacht voor de vaardigheden in geïntegreerde methodes
 11. 11. Creativiteit & Digitale geletterdheid • Methodes PO
 12. 12. Creativiteit & Digitale geletterdheid • Methodes PO
 13. 13. Creativiteit & Digitale geletterdheid • Methodes VO
 14. 14. Creativiteit & Digitale geletterdheid • Methodes VO
 15. 15. Voorbeelden uit methodes • PO – Bedenken van een nieuw voorwerp voor de fopwinkel (creativiteit, Nederlands) – Bedenken hoe een pretparkattractie boeiender gemaakt kan worden (probleemoplosvaardigheden, Nederlands) – Kennismaken met computertaal (ICT-basisvaardigheden, Rek-wis) – Gezamenlijk een tijdschrift ontwikkelen (samenwerken/communiceren, OJW) • VO – Vorm je mening over 'zwarte piet is racisme' (kritisch denken, AK) – Leren hoe een frisdrankautomaat werkt (computational thinking, M&N) – Realistische doelen stellen en time managen bij grotere opdrachten (zelfregulering, AK) – Reclamefilmpje maken om een boek te promoten (creativiteit/communiceren, NL)
 16. 16. Additionele leermiddelen • Veel aanvullende leermiddelen, maar: – Gebruik onbekend – Thematisch, projectmatig van aard
 17. 17. Analyse van de onderwijspraktijk • Vragenlijst – 822 leraren po – 867 leraren vo onderbouw – Extra respons: 1139 leraren Tweede Fase • Case studies – 10 po-scholen, 9 vo-scholen – Mix van traditioneel/traditioneel vernieuwend/veelbelovend
 18. 18. Wat gebeurt er in de lespraktijk? • Vaardigheden worden belangrijk gevonden • Soms tot regelmatig aandacht voor de vaardigheden in de les • Meer aandacht voor vaardigheden in po (bovenbouw) dan vo-onderbouw
 19. 19. Digitale geletterdheid • Mate van aandacht voor ICT-(basis)vaardigheden (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Leraren uit de bovenbouw po besteden significant meer aandacht aan ICT- (basis)- vaardigheden dan leraren in andere leerjaren po. Zij scoren ook significant hoger dan leraren vo onderbouw.
 20. 20. Digitale geletterdheid • Mate van aandacht voor mediawijsheid (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Leraren uit de bovenbouw po besteden significant meer aandacht aan mediawijsheid dan leraren in andere leerjaren po. Zij scoren ook significant hoger dan leraren vo onderbouw.
 21. 21. Digitale geletterdheid • Mate van aandacht voor informatievaardigheden (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Leraren uit de bovenbouw po besteden significant meer aandacht aan informatievaardigheden dan leraren in andere leerjaren po. Zij scoren ook significant hoger dan leraren vo onderbouw.
 22. 22. Creativiteit • Mate van aandacht voor creativiteit (gemiddelde score leraren po/onderbouw vo) (score 1=bijna nooit; score 5=bijna altijd) • Er zijn geen significante verschillen tussen leraren po en onderbouw vo, en ook niet tussen leraren in verschillende leerjaren po.
 23. 23. Lespraktijk: uitkomst case studies • Scholen die (meer) aandacht besteden aan doen dit vanuit: – pedagogische visie of schoolprofiel (bijv. technasium, cultuurprofielscholen) – projectonderwijs, weinig (structureel) in leergebieden • Leraren vinden innovatieve toepassing vaardigheden vaak lastig vorm te geven – Kritisch denken, probleemoplosvaardigheden, digitale geletterdheid worden complex gevonden • Meerderheid van de leraren (67%) voelt zich niet voldoende toegerust en heeft behoefte aan lesmateriaal en professionalisering
 24. 24. Conclusie • 21e eeuwse vaardigheden komen weinig structureel en doelgericht aan de orde • Gegeven het belang van de vaardigheden is meer aandacht wenselijk
 25. 25. Aanbevelingen • Curriculaire uitwerking – Lokale ruimte voor scholen – Uitwerken van vaardigheden in wenselijke doelen en voorbeeldmatige leeractiviteiten (leerlijnen) • Leermiddelen – Meer aandacht voor de vaardigheden en betere ontsluiting daarvan in methodes en additionele leermiddelen • Professionalisering – Nascholing en uitwisseling goed praktijkvoorbeelden • Beoordelingsinstrumenten – Ontwikkeling van handzame en relevante instrumenten
 26. 26. SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs www.slo.nl/toekomstgerichtonderwijs Petra Fisser, p.fisser@slo.nl

×