Onderwijs in de steigers in Mago

1,554 views

Published on

Presentatie door onze onderwijs deskundige Peter te Riele.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
862
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Tina en ik hebben samen de brainstorm uitgewerkt en een eerste aanzet proberen te geven om onderwijsprojecten op te zetten voor ontwikkelingsprojecten in Derde-Wereld-landen. Mago is daarbij als voorbeeld genomen, maar het is zeer waarschijnlijk dat het op verschillende andere plaatsen omgezet zou kunnen worden.
 • De bovengenoemde opbouw is een eerste aanzet om tot een concrete invulling te komen. Er is gepoogd om van een jaarprogramma en weekrooster te komen tot een beschrijving op lesniveau. Daaraan liggen allerlei onderwijsprincipes van vooral het vernieuwingsonderwijs ten grondslag.
 • We hebben de volgende kaders neergezet waar binnen het onderwijs invulling moet krijgen. We gaan er vanuit dat er 40 effectieve schoolweken zijn en dat maal twee aangezien het een tweejarige opleiding betreft. Dat betekent dat er grofweg 10 maanden zijn x 4 weken waarin onderwijs wordt verzorgd. Een lesdag start om 8 uur ‘s morgens. Aangezien we groot belang hechten aan een gevulde maag voor goed onderwijs zouden we de gelegenheid willen creëren om eventueel met een schoolontbijt te kunnen beginnen. Alle (5) weekdagen is er les van 8 tot 16 uur en daarmee is er een 40-urige werkweek. Analoog aan een beroep moet dat voldoende zijn. We willen kinderen niet nog eens extra belasten met huiswerk, uitzonderingen daargelaten. Een schooljaar begint met een gezamenlijke jaaropening en kort daarna met een kennismakingsweek voor de groep. Zo’n groep bestaat uit eerstejaars en tweedejaars, gemixt (zoals in het Montessori- en Jenaplanconcept gangbaar is). Elke maand is er een schoolmanifestatie, dus 10 in het hele jaar. Een mogelijke indeling zou kunnen zijn: Jaaropening Sporttournooi: zeskamp Cultureel feest: schoolfeest Sporttournooi: volleybal Cultureel feest: nieuw kalenderjaar Sporttournooi: voetbal Cultureel feest: oogstfeest Sporttournooi : atletiek Cultureel feest: talentenjacht Jaarsluiting
 • Ontbijt indien mogelijk en nodig (15 minuten kan ook) In een kringgesprek wordt de week opgestart na het weekend. Uitwisseling van gebeurtenissen en ervaringen en een oriëntatie op de komende week. Daarna is er elke dag een rekengesprek/wiskundeactiviteit . Soms in niveaus en soms in heterogene groepjes. Hier gaat het vooral om aan de orde stellen van nieuwe problemen. Het uitwerken en oefenen kan ook plaatsvinden in het blokuur. Blokuur taken uitwerken : in dit blokuur worden taken uitgewerkt. Daarbij is sprake van zelfstandig werk (zelf verwerken, zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfverantwoordelijk leren) Aan de hand van een weektaak wordt het werk geregistreerd en gereflecteerd. Hier kunnen ook bepaalde beroepsvaardigheden opgedaan worden en is veel differentiatie mogelijk. Activiteit Zorg voor de Omgeving : Omgaan met de natuur, landbouw, afval, recycling De lunch vindt gezamenlijk plaats en is een sociale activiteit. In het taakuur zouden bij toerbeurt een aantal leerlingen iets te eten kunnen bereiden (soep, fruit, een gerecht) Na de lunchpauze wordt er les gegeven in het Engels . Daarbij wordt gebruik gemaakt van de TPR-methode van Elena de Ru. Vooral mondelinge taalvaardigheid krijgt voorrang. Allerlei vormen uit de theatersport kunnen effectieve werkvormen zijn en tevens goed voor de sfeer. Bij wereldoriëntatie staan verschillende vakgebieden met elkaar in relatie: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, economie, techniek, en andere vakgebieden. Door ze geïntegreerd aan te bieden en in PGO-vorm (probleemgestuurd onderwijs) worden ze betekenisvol. Aangezien ze in een cyclus van 2 jaar aan de orde komen kunnen veel onderwerpen aan de orde komen. Die onderwerpen worden in het jaarprogramma gezet. Soms zullen uit wereldoriëntatie ook cursusactiviteiten vloeien. De didactiek van de meervoudige intelligentie krijgt nadrukkelijk een plek: matchen, stretchen en vieren. Lichamelijke opvoeding is een belangrijk onderdeel. Dat gaat verder dan gym. Begrippen als fijne motoriek, grove motoriek, sportiviteit, kennis van het eigen lichaam, conditie, samenwerken, tactiek, houden aan spelregels, omgaan met verlies, doorzettingsvermogen, incasseren, plezier zijn begrippen die sterk horen bij dit vakgebied. Dagsluiting . De dag wordt gezamenlijk afgesloten. Dat kan op tal van manieren: samen terugkijken, een lied zingen, een optreden, een spel, een dans, een reflectie.
 • Zie maandag Klassevergadering . Leerlingen hebben zelf zeggenschap over het reilen en zeilen van de school. Ze krijgen inspraak en mogen beslissingen nemen. Allerlei zaken kunnen ter sprake worden gebracht waarbij de docent zo veel als mogelijk op de achtergrond blijft en probeert de klassevergadering echt van de klas te maken. Leren leren, denken over denken . Zogenaamde metacognitieve vaardigheden. Hoe leer ik (handig)? Creatief en kritisch denken, leren brainstormen, beelddenken, mindmapping. Veel elementen uit de meervoudige intelligentie, werkvormen uit coöperatief leren (Spencer Kagan) en de denkende hoeden (De Bono). Niet: hoe knap ben ik?, maar hoe ben ik knap?. That’s the question! In plaats van wereldoriëntatie is er vandaag ook ruimt om cursorisch te werk te gaan. Naar belangstelling en interesse of vanuit toekomstig beroep kan gekozen worden om gedurende een bepaalde periode op cursus te gaan. 10-vingersblind typen, lassen, houtbewerking, naainijverheid, ondernemersvaardigheden, zijn zo van die mogelijkheden. Niet alleen docenten maar ook begaafde leerlingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Muziek . Muzikale vorming is net zo belangrijk als verschillende andere gebieden. Zang (zowel individueel als in een groep), instrumenten bespelen, melodie, ritme, kennis van verschillende stijlen, dans, expressie.
 • Zie maandag Observatiekring . In de kring worden zaken ter bespreking en ter observatie gebracht. Een voorwerp, een foto, een videofragment. Samen hardop denken en logisch redeneren. De middag wordt gebruikt voor stage . Die stage kan op verschillende manieren worden ingevuld. Dit hangt af van de periode in het jaar, de belangstelling en de mate van ontwikkeling van de leerlingen. Gedacht kan worden aan: Maatschappelijke stage Vrijwilligerswerk / community service Beroepsstage Oriëntatie op beroep en maatschappij Uitwerken van opdrachten of projecten
 • Zie maandag Nieuwskring . Elke week wordt op een vast moment de actualiteit besproken. Het wereld-, landelijk of plaatselijk nieuws. De bedoeling is om meer inzicht grip, duidelijkheid en kennis te krijgen op de zaken die spelen. De belangstelling wordt verhoogd en begrip vergroot: politiek, economisch, rampen, sportief, etc. Zorg voor jezelf en de ander. Persoonlijke verzorging, seksuele voorlichting, hygiëne, EHBO, voeding, zijn onderwerpen die hier aan de orde kunnen komen. ICT/computer . De computer kan een belangrijke rol spelen voor een snelle innovatie van het onderwijs. Als laptop, beamer, digitale camera, internet, printer voor handen zijn, dan is er ineens veel meer mogelijk. Maar dan moeten leerlingen wel vaardig worden en kennis opdoen. Dat gebeurt tijdens de computerles
 • In de kring vindt een spel plaats. Goed voor de groepsvorming maar ook om van te leren. Energizers en coöperatieve activiteiten kunnen daarbij bron zijn voor inspiratie. Vreedzame les . Omgaan met anderen, conflicthantering zijn enorm belangrijke vaardigheden voor een succesvol en een gelukkig leven. Voor een groot deel kun je dat leren. Filosoferen . Nadenken over het leven en de betekenis ervan. Tijdens de weeksluiting worden successen en prestaties aan elkaar gepresenteerd en wordt de week in stijl afgesloten met bijvoorbeeld dans, spel en muziek.
 • Een uitdagende, veilige leeromgeving waar je je thuis voelt en waar je jezelf goed kunt redden is van groot belang voor een goed onderwijsleerproces. Als je de juiste materialen kiest en ordent, gaat heel veel vanzelf. Daar hoeven geen grote kosten voor gemaakt te worden. Een boom, een sloot, een gebouw, een gemeenschap, een vakman, de lucht, je eigen lichaam, het eten, de vogel of regenworm. Alles kan ingezet worden om van te leren. De kunst is vooral om het te zien. Mochten er mogelijkheden zijn voor laptops, digitale camera’s, printer, internetaansluiting dan dienen zich ineens heel andere perspectieven aan. Dan zijn we minder afhankelijk van boeken en kunnen we meer onderwijs organiseren op afstand.
 • De rol van de docent is cruciaal. Het verdient de voorkeur dat er sprake is van een klasseleerkracht die de kinderen goed kent en leert kennen. De relatie is misschien wel het allerbelangrijkste om leerlingen optimaal te begeleiden. Bij voorkeur zou ik een dubbele bezetting willen zien op een iets grotere groep. De een meer groepsleerkracht, de ander assistent en specialist. De docent probeert vooral een onderwijsleersituatie te creëren en niet teveel aan het woord te zijn in de vorm van colleges. Het rooster vraagt van hem ook een rol van coach,organisator en begeleider. Dat betekent durven loslaten en vertrouwen op de eigenschappen en talenten van leerlingen.
 • Wat ons betreft wordt er gekozen voor een heterogene groeperingsvorm. Dat biedt belangrijke voordelen: Leerlingen leren (nog) meer van elkaar: uitgaan van verschillen Het principe van jongste en oudste maakt dat er een rolverschuiving plaatsvindt waardoor er minder competitie ontstaat en er meer relatie ontstaat tussen leerlingen onderling. Dat biedt belangrijke mogelijkheden voor o.a. coöperatief leren, samenwerken leren, zelfverantwoordelijk leren, meervoudige intelligentie, leiderschapskwaliteiten. Als eerstejaars en tweedejaars samen doen dan kun je goed werken met cycli van 2 jaar en kun je de aanwezigheid van parallelgroepen benutten. De verschillende groepen kunnen een synchroon programma afwerken en hebben daardoor veel meer met elkaar gemeen. Het eerste jaar is vooral de basis en oriëntatie Het tweede jaar is de bedoeling om richting te kiezen, te specialiseren en jezelf gericht te ontwikkelen voor je toekomst.
 • Het zou jammer zijn als we het wiel zelf weer uit gingen vinden. Internationale onderwijsvernieuwers kunnen belangrijke ideeën aandragen om bouwstenen te hebben voor een goed onderwijssysteem waarmee we onze doelen kunnen verwezenlijken. In bovenstaande dia staan al een heleboel genoemd.
 • Geen competitieve beoordelingssystemen. Je ontwikkelt jezelf op unieke eigen wijze. De verantwoordelijkheid en initiatief ligt bij jezelf. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn daarbij van doorslaggevende betekenis. Door verslaglegging van acties en activiteiten maak je voor jezelf zichtbaar welke mogelijkheden, belangstelling, ervaring en niveau hebt om door te kunnen groeien. Na 2 jaar heb je daarmee belangrijke middelen in handen om je verder te ontwikkelen op carrière- en levenspad.
 • Vanuit Nederland zou de onderwijsvernieuwing en ontwikkeling ondersteund en gestart kunnen worden. Peter te Riele is deskundig onderwijsadviseur en heeft al veel veranderings- en vernieuwingstrajecten gedaan in Nederland. Stap 1: uitwerking onderwijsplan van grof onderwijsconcept naar steeds gedetailleerder beschreven. Daarbij worden voortdurend veranderingen en/of verbeteringen toegepast als de situatie daar om vraagt. Andere en nieuwe ideeen worden nadrukkelijk meegenomen in het ontwikkelingsproces Stap 2: profiel voor de nieuwe docenten Stap 3: selectie van docenten: ervaren docenten maar ook jonge talenten Stap 4: jaarcontract voor 10 talentvolle docenten die starten met 125 leerlingen (=5 groepen) Stap 5: fulltime trainingen gedurende 4 weken met Peter te Riele Stap 6: start van het schooljaar Stap 7: terugblik, evaluatie, conclusies Herhaling cyclushttp://lh6.ggpht.com/fstetter/Rz7_LaeOajI/AAAAAAAAAIo/_FqdDWa0eZ4/s912/P1020192.JPG
 • Richard Louv. Het laatste kind in het bos. Vrij spel voor natuur en kinderen
 • Onderwijs in de steigers in Mago

  1. 1. Onderwijs in de steigers. Een uitwerking van de brainstormsessie door Peter te Riele Juni 2009
  2. 2. Opbouw <ul><li>Jaarprogramma </li></ul><ul><li>Uitwerking van het rooster </li></ul><ul><ul><li>Week </li></ul></ul><ul><ul><li>Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag </li></ul></ul><ul><li>Inrichting schoolomgeving </li></ul><ul><li>Docenten </li></ul><ul><li>Groepssamenstelling </li></ul><ul><li>Didactiek </li></ul><ul><li>Portfolio </li></ul>
  3. 3. Jaarprogramma <ul><li>40 weken </li></ul><ul><li>Elke lesdag van 8 tot 16 uur </li></ul><ul><li>Geen huiswerk (wel mogelijkheden voor extra werk, mits zinvol en wenselijk) </li></ul><ul><li>Aan het begin van het jaar een kennismakingsweek in het teken van groepsvorming </li></ul><ul><li>10 schoolmanifestaties (elke maand 1): </li></ul><ul><ul><li>Jaaropening </li></ul></ul><ul><ul><li>4 sporttoernooien </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voetbal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volleybal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atletiek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zeskamp (ludieke activiteiten) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>4 culturele happenings (in het teken van dans, muziek, drama, viering) </li></ul></ul><ul><ul><li>Jaarsluiting </li></ul></ul>
  4. 4. maandag <ul><li>7.30 - 8.00 schoolontbijt </li></ul><ul><li>8.00 – 8.30 weekopening </li></ul><ul><li>8.30 – 9.15 rekenen/wiskunde/handel uitleg </li></ul><ul><li>9.15 – 11.30 blokuur: taken uitwerken (incl. pauze) </li></ul><ul><li>11.30 – 12.00 activiteit: zorg voor de omgeving </li></ul><ul><li>12.00 – 12.45 lunchpauze </li></ul><ul><li>12.45 – 13.15 Engels </li></ul><ul><li>13.15 – 14.30 blokuur: Wereldoriëntatie </li></ul><ul><li>14.30 – 14.45 pauze </li></ul><ul><li>14.45 – 15.45 gym/lichamelijke opvoeding </li></ul><ul><li>15.45 – 16.00 dagsluiting </li></ul>
  5. 5. dinsdag <ul><li>7.30 - 8.00 schoolontbijt </li></ul><ul><li>8.00 – 8.30 klassevergadering </li></ul><ul><li>8.30 – 9.15 rekenen/wiskunde/economie uitleg </li></ul><ul><li>9.15 – 11.30 blokuur: taken uitwerken (incl. pauze) </li></ul><ul><li>11.30 – 12.00 activiteit: leren leren, denken over denken </li></ul><ul><li>12.00 – 12.45 lunchpauze </li></ul><ul><li>12.45 – 13.15 Engels </li></ul><ul><li>13.15 – 14.30 blok: cursus / Wereldoriëntatie </li></ul><ul><li>14.30 – 14.45 pauze </li></ul><ul><li>14.45 – 15.45 muziek </li></ul><ul><li>15.45 – 16.00 dagsluiting </li></ul>
  6. 6. woensdag <ul><li>7.30 - 8.00 schoolontbijt </li></ul><ul><li>8.00 – 8.30 observatiekring </li></ul><ul><li>8.30 – 9.15 rekenen/wiskunde/administratie uitleg </li></ul><ul><li>9.15 – 11.30 blokuur: taken uitwerken (incl. pauze) </li></ul><ul><li>11.30 – 12.00 activiteit </li></ul><ul><li>12.00 – 12.45 lunchpauze </li></ul><ul><li>12.45 stagemiddag </li></ul><ul><ul><li>Maatschappelijke stage </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrijwilligerswerk / community service </li></ul></ul><ul><ul><li>Beroepsstage </li></ul></ul><ul><ul><li>Oriëntatie op beroep en maatschappij </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitwerken van opdrachten of projecten </li></ul></ul><ul><li>16.00 </li></ul>
  7. 7. donderdag <ul><li>7.30 - 8.00 schoolontbijt </li></ul><ul><li>8.00 – 8.30 nieuwskring </li></ul><ul><li>8.30 – 9.15 rekenen/wiskunde uitleg </li></ul><ul><li>9.15 – 11.30 blokuur: taken uitwerken (incl. pauze) </li></ul><ul><li>11.30 – 12.00 activiteit: zorg voor jezelf en de ander </li></ul><ul><li>12.00 – 12.45 lunchpauze </li></ul><ul><li>12.45 – 13.15 Engels </li></ul><ul><li>13.15 – 14.30 blokuur: cursus / Wereldoriëntatie </li></ul><ul><li>14.30 – 14.45 pauze </li></ul><ul><li>14.45 – 15.45 ICT/computer </li></ul><ul><li>15.45 – 16.00 dagsluiting </li></ul>
  8. 8. vrijdag <ul><li>7.30 - 8.00 schoolontbijt </li></ul><ul><li>8.00 – 8.30 spelkring/groepsactiviteit </li></ul><ul><li>8.30 – 9.15 rekenen/wiskunde uitleg </li></ul><ul><li>9.15 – 11.30 blokuur: taken uitwerken (incl. pauze) </li></ul><ul><li>11.30 – 12.00 vreedzame les </li></ul><ul><li>12.00 – 12.45 lunchpauze </li></ul><ul><li>12.45 – 13.45 filosoferen </li></ul><ul><li>13.45 – 14.00 pauze </li></ul><ul><li>14.30 - 16.00 weeksluiting </li></ul>
  9. 9. Inrichting schoolomgeving <ul><li>Inspirerende leeromgeving </li></ul><ul><li>De directe schoolomgeving zijn inspiratiebron voor activiteiten: natuur, beroepen en instanties in de buurt, de leefsituatie, materialen en gereedschappen die voor handen zijn. </li></ul><ul><li>Geen eigen tafels maar groepstafels </li></ul><ul><li>Op termijn: interneteiland </li></ul><ul><li>Geen vaste computers maar vooral laptops (bijv. de 100$-computers) </li></ul><ul><li>Eigen plek voor leerlingen: kantine/café/ontmoetingsplek </li></ul><ul><li>Werkplekken </li></ul><ul><li>Ateliers / specifiek ingerichte leeromgeving </li></ul><ul><li>Tentoonstelling van eigen werk </li></ul><ul><li>Prikborden, whiteborden, beamers, digitale camera’s </li></ul><ul><li>Internetaansluitingen </li></ul><ul><li>Leerlingen krijgen/dragen verantwoordelijkheid over leeromgeving en kennen de weg en bijbehorend gedrag. </li></ul>
  10. 10. docenten <ul><li>Een docent geeft zoveel mogelijk alle vakken en onderdelen (zoals in het basisonderwijs in Nederland) </li></ul><ul><li>Elke groep krijgt les van een onderwijskoppel (groepen zijn daardoor iets groter) </li></ul><ul><li>Voordeel: </li></ul><ul><ul><li>van elkaar leren, elkaar scherp houden </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij ziekte vangt de ander het gemakkelijk op </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdeling van kennis </li></ul></ul><ul><li>De docent heeft verschillende rollen. Naast instructeur vooral coach, begeleider. </li></ul><ul><li>Bij heterogene samenstelling heeft de docent een leerling 2 jaar waardoor de kennis over de leerling beter en effectiever gebruikt kan worden voor een optimaal leerproces. Bijkomend voordeel is dat de cultuur van de groep bewaard blijft en er een vliegende start gemaakt kan worden. </li></ul>
  11. 11. groepssamenstelling <ul><li>Heterogene groeperingsvorm </li></ul><ul><li>Tweejarige opleiding, maar eerstejaars en tweedejaars zitten door elkaar </li></ul><ul><li>Eerste jaar: basis </li></ul><ul><ul><li>Talentonderzoek en -ontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>Tweede jaar: specialiseren </li></ul><ul><ul><li>Talenten benutten </li></ul></ul>
  12. 12. didactiek <ul><li>Vanuit allerlei hoeken zijn didactische invloeden zichtbaar : </li></ul><ul><li>Takenwerk (Dalton) </li></ul><ul><li>Samenwerkend leren (coöperatief leren) Spencer Kagan </li></ul><ul><li>Meervoudige intelligentie: matchen, stretchen, vieren (Howard Gardner) </li></ul><ul><li>Community based (Anastasia onderwijs) </li></ul><ul><li>Voorbereide leeromgeving (Montessori) </li></ul><ul><li>Familygrouping, ritmisch weekplan (Jenaplan) </li></ul><ul><li>Drukwerkplaats, verslagboeken (Freinet) </li></ul><ul><li>Democratisch burgerschap, conflicthantering (Vreedzame School) </li></ul><ul><li>TPR bij het leren van een taal (Total Physical Respons, Elena de Ru) </li></ul><ul><li>Werken met portfolio (‘t nieuwe leren) </li></ul><ul><li>Inzet computer, internet, beamer (KlasseTV) </li></ul>
  13. 13. Portfolio <ul><li>Er wordt niet gewerkt met een competitieve beoordelingssysteem </li></ul><ul><li>Leerlingen werken aan een portfolio, ze verzamelen bewijzen van hun kennis, vaardigheden en ervaringen. Daarmee laten ze hun competenties zien en met behulp van gesprekken daarover krijgen ze ook inzicht in hun eigen ontwikkeling. </li></ul>
  14. 14. Scholing <ul><li>Maatjeswerk, in tweetallen zoveel mogelijk de groepen lesgeven met het principe sr-jr of gezel-meester. </li></ul><ul><li>Het doorgeven van kennis en wederzijds leren. </li></ul><ul><li>De bedoeling is ook dat leerlingen van elkaar leren, oud-leerlingen zijn potentiële leermeesters. </li></ul>
  15. 15. Inrichting omgeving <ul><li>Liever een natuurlijke wildernis dan een Engelse tuin. </li></ul><ul><li>En + en kan natuurlijk ook </li></ul><ul><li>Gebruik maken van de elementen uit de natuur </li></ul>
  16. 16. internetsite <ul><li>Linkjes naar filmpjes </li></ul><ul><li>Linkjes naar nuttige sites </li></ul><ul><li>Forum </li></ul><ul><li>Portfolio </li></ul>
  17. 17. White board en beamers <ul><li>Brainstorm attributen </li></ul><ul><li>Hoeden van De Bono </li></ul><ul><li>Werkplaats </li></ul><ul><li>Atelier </li></ul><ul><li>Bakoven </li></ul><ul><li>Keuken </li></ul>
  18. 18. Multi-functionele tafels <ul><li>Doordachte inrichting van klaslokalen </li></ul>
  19. 19. Huiswerkvrij <ul><li>Geen huiswerk, wel veel dagen op school. </li></ul><ul><li>Wel inspirerende opdrachten die thuis of in thuisomgeving uitgevoerd kunnen worden. </li></ul>
  20. 20. Naschoolse activiteiten <ul><li>Sport </li></ul><ul><li>Muziek </li></ul><ul><li>Beeldende vorming </li></ul><ul><li>Bioscoop </li></ul><ul><li>Vormen van entertainment </li></ul><ul><li>Internetcafé </li></ul><ul><li>Bibliotheek </li></ul>
  21. 21. Gereedschappen <ul><li>Mp3 </li></ul><ul><li>Dictafoon </li></ul><ul><li>Witte muur </li></ul><ul><li>Eigen plek voor leerlingen </li></ul><ul><li>Vast lokaal </li></ul><ul><li>Digitale camera </li></ul><ul><li>Geen tralies, maar rolluik </li></ul>
  22. 22. Ruige natuurtuin <ul><li>Geuren, kleuren, bloemen </li></ul><ul><li>Klim- en klauter </li></ul><ul><li>Water en steen </li></ul><ul><li>Zand aarde klei </li></ul><ul><li>Natuurlijk en botanisch </li></ul><ul><li>Insecten dieren </li></ul><ul><li>Hoogten en laagten </li></ul><ul><li>Medicijnen en voedsel </li></ul>
  23. 23. Zelfstandig werken <ul><li>Zelf (ver)werken </li></ul><ul><li>Zelfstandig werken </li></ul><ul><li>Zelfstandig leren </li></ul><ul><li>Zelfverantwoordelijk leren </li></ul>
  24. 24. Cursorische activiteiten <ul><li>10-vingerstypen </li></ul><ul><li>ICT-vaardigheden </li></ul><ul><li>Muzikale vaardigheden </li></ul><ul><li>Technische tekeningen lezen en maken </li></ul><ul><li>Plattegronden lezen en maken </li></ul><ul><li>Journalistieke vaardigheden </li></ul>
  25. 25. Bioscoop <ul><li>Dvd verzameling in Engels en andere talen </li></ul><ul><li>Gandhi, Cry Freedom, Little Buddha, A world apart, etc. </li></ul>
  26. 26. Dialoog-tafels <ul><li>Gesprekstechnieken </li></ul><ul><li>Alternatieve overlegmanieren </li></ul>
  27. 27. Uitrusting voor docent (en leerling?) <ul><li>Eigen laptop </li></ul><ul><li>Beamer </li></ul><ul><li>Een cursus/opleiding </li></ul><ul><li>Dvd/cdrom </li></ul><ul><li>Externe harde schijf </li></ul>
  28. 28. internetaansluiting <ul><li>Een aansluiting via internet biedt belangrijke mogelijkheden tot allerlei bronnen zoals wikipedia, youtube, sites </li></ul><ul><li>Daarnaast zijn er ineens communicatiemogelijkheden met derde partijen, leeftijdsgenoten of collega’s op afstand </li></ul>
  29. 29. Werk van leerlingen aan de muur <ul><li>Presenteren van prestaties </li></ul>

  ×