Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El paradigma educatiu

3,309 views

Published on

L’e-volució
La societat
Les fonts d’informació
La comunicació i el coneixement
L’educació

Published in: Education
  • Be the first to comment

El paradigma educatiu

  1. 1. EL PARADIGMA EDUCATIU
  2. 2. EL PARADIGMA EDUCATIU <ul><li>L’e-volució </li></ul><ul><li>La societat </li></ul><ul><li>Les fonts d’informació </li></ul><ul><li>La comunicació i el coneixement </li></ul><ul><li>L’educació </li></ul>
  3. 3. 1. L’e-volució Gestió de la incertesa dels canvis, nadius, residents, visitants... The Augmented Mind, by Derrick de Kerckhove Digitalització: el procés de canvi és recent, important i no acabat
  4. 4. 2. La Societat Narracions emocionals de la nostra Identitat.
  5. 5. 3. Les fonts d’informació 24/7/365 Ubiqüitat Docent? Institució educativa? Llibre de text? Internet: web 2.0 Xarxes Socials EVAs i PLE +info –temps Permet Necessita Aprenentatge Personalitzat Aprenentatge Social Competència Digital Crítica Aprendre a Aprendre
  6. 6. 4. La comunicació i el coneixement <ul><li>Del paradigma lineal a discursos multimodals discontinus. </li></ul>A. Diacrònica B. Sincrònica C. Ambdues 1. 3. 2.
  7. 7. 5. L’educació <ul><li>Alguns temes a considerar: </li></ul><ul><li>El Rol docent. </li></ul><ul><li>L’Aprendre fent. </li></ul><ul><li>L’error com a oportunitat. </li></ul><ul><li>La Resolució de problemes. </li></ul><ul><li>La Creativitat i la iniciativa personal. </li></ul><ul><li>L’Educació emocional i les intel·ligències múltiples. </li></ul><ul><li>La Responsabilitat, la confiança i les expectatives en l’alumnat. </li></ul><ul><li>El Connectivisme. </li></ul><ul><li>Les Llengües i llenguatges, interdisciplinar. </li></ul><ul><li>Les Xarxes de científics i d’investigadors. </li></ul><ul><li>La Construcció Compartida del Coneixement. </li></ul><ul><li>Els Dispositius mòbils, la Geolocalització, la Realitat Augmentada. </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Exemples relacionats amb la Ciència: </li></ul><ul><li>FCRI: Investiga la investigació </li></ul><ul><li>Web: Departament d’Ensenyament </li></ul><ul><li>Concurs: Google Science Fair 2012 o Youtube Space Lab </li></ul>
  8. 8. Moltes gràcies ! ! ! [email_address] http :// twitter.com / JordiJubany “ La missió de l’escola ja no és ensenyar coses. Això ho fa més bé la televisió o Internet. L’escola ha de ser el lloc on s’aprenguin a utilitzar i usar bé les noves tecnologies, on es transmeti un mètode de treball i d’investigació científica, es fomenti el coneixement crític i s’aprengui a cooperar i treballar en equip” Francesco Tonucci

×