Xarxes Socials

28,131 views

Published on

10 ASPECTES SOBRE LES XARXES SOCIALS I ELS SEUS USOS EDUCATIUS

Published in: Education

Xarxes Socials

 1. 1. 10 ASPECTES SOBRE LES XARXES SOCIALS I ELS SEUS USOS EDUCATIUS
 2. 2. 0. Canvien els paradigmes 1. Què és un servei de Xarxa Social? 2. Les Xarxes Socials al Món 3. Diversitat de Xarxes Socials 4. Qui fa servir les Xarxes Socials? 5. Enquestes i estudis 6. Seguretat i privacitat 7. A les aules, l’alumnat aprèn? 8. Docents a les Xarxes Socials 9. Nous e lements comunicatius 10. Tendències de futur 10 ASPECTES
 3. 3. 0. Canvien els paradigmes L’alumne ha d’aprendre a aprendre (arreu i a tothora) El docent també, la formació inicial no és suficient
 4. 4. 1. Què és un servei de Xarxa Social? Són nous els Serveis de Xarxes Socials: Llista Les xarxes socials han existit sempre: Definició
 5. 5. 2. Les Xarxes Socials al Món Mapa Mundial de Serveis de Xarxes Socials més utilitzades Registren infomació i permeten cercar-la: en temps real
 6. 6. 3. Diversitat de Xarxes Socials <ul><li>Diverses maneres de classificar-les: </li></ul><ul><li>Àmbit Públic/Privat/Combinat </li></ul><ul><li>Finalitat Generalista/Específica </li></ul><ul><li>Accés Obert/Restringit </li></ul><ul><li>Comunicació Sincrònica/Diacrònica </li></ul><ul><li>Unidireccional/Bidireccional/Multidireccional </li></ul><ul><li>Microblogging / Blogs / Photoblogs / Podcasts / Videoblogs </li></ul><ul><li>Horizontals: Facebook, Tuenti o Twitter </li></ul><ul><li>Verticals: Edmodo, Twiducate o Ning </li></ul><ul><li>Permeten les recomanacions socials </li></ul><ul><li>Inclouen eines de cerca </li></ul><ul><li>... </li></ul>Podem transformar la informació i la comunicació en coneixement?
 7. 7. 4. Qui fa servir les Xarxes Socials? <ul><li>Famílies </li></ul><ul><li>Alumnat </li></ul><ul><li>Exalumnes </li></ul><ul><li>Institucions </li></ul><ul><li>... </li></ul>Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya <ul><li>http ://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/ensenyament </li></ul><ul><li>http ://www.youtube.com/Educaciocat </li></ul><ul><li>http ://twitter.com/ensenyamentcat </li></ul><ul><li>http ://www.facebook.com/ensenyamentcat </li></ul>
 8. 8. 5. Enquestes i estudis I <ul><li>“ Muchos niños se estrenan en las redes sociales a los 7 años” ElPeriódico </li></ul><ul><li>“ Facebook elimina 20.000 perfiles diariamente” ElPaís </li></ul><ul><li>“ La presencia en Facebook de alumnos de primaria” Blog </li></ul><ul><li>MENORES Y REDES SOCIALES Generaciones Interactivas </li></ul><ul><li>El Baròmetre de la Comunicació i Cultura FUNDACC http://www.fundacc.org </li></ul><ul><li>Indicadores de la Sociedad de la Información Observatorio Nacional </li></ul><ul><li>“ Libera la misma hormona presente en los abrazos” Geek </li></ul><ul><li>“ Educando a los hijos para la Web social” What’s new </li></ul><ul><li>EU Kids Online (23.400 usuaris de 9 a 16 anys i progenitor) </li></ul>
 9. 9. 6. Seguretat i privacitat <ul><li>LLEGIR LA LLETRA PETITA: edat mínima per al registre i ús, sol ser 13 anys. </li></ul><ul><li>El REAL DECRETO 1720/2007: p rotecció de dades personals, 14 anys. </li></ul><ul><li>Ley de la Propiedad Intelectual: consentiment per publicació, 18 anys. </li></ul><ul><li>Ley orgánica 1/1982 : regulació dels drets d’imatge. </li></ul><ul><li>Recursos educatius i ampliació d’informació: INTERNET SEGURA </li></ul><ul><li>Prioritzar entorns segurs, sense soroll ni sorpreses. </li></ul><ul><li>Demanar autoritzacions i consentiment familiar. </li></ul>
 10. 10. 7. A les aules, l’alumnat aprèn? I Tria la teva opció amb les xarxes: Opció Antecedent Actuació A. Prohibició Mòbil “ Posar Filtres” B. Treball Teòric Televisió “ Avisar Mossos” C. Treball Pràctic Llibre “Entrar a la xarxa” C1. Per aprendre l’ús específic de les xarxes C2. Per desenvolupar en genèric el currículum
 11. 11. 7. A les aules, l’alumnat aprèn? II <ul><li>Consideracions: </li></ul><ul><li>Tenir els objectius clars </li></ul><ul><li>Extensió de l’aprenentatge formal </li></ul><ul><li>Desenvolupament de la Identitat digital </li></ul><ul><li>La funció tutorial </li></ul><ul><li>Presència del rol de dinamitzador </li></ul><ul><li>Construcció Compartida del Coneixement </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Agrupaments: </li></ul><ul><li>Grup de treball </li></ul><ul><li>Assignatura </li></ul><ul><li>Tutoria </li></ul><ul><li>Curs </li></ul><ul><li>Cicle </li></ul><ul><li>Etapa </li></ul><ul><li>Centre </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 12. 12. 7. A les aules, l’alumne aprèn? III <ul><li>Publicar notícies i activitats </li></ul><ul><li>Debats i Fòrums temàtics </li></ul><ul><li>Comunicar-se </li></ul><ul><li>Arribar a acords </li></ul><ul><li>Tutoria entre iguals </li></ul><ul><li>Realització de treballs </li></ul><ul><li>Fer els deures </li></ul><ul><li>Gestió del calendari i l’agenda </li></ul><ul><li>Utilitzar eines 2.0 </li></ul><ul><li>Recordar allò que han fet </li></ul><ul><li>Compartir recursos </li></ul><ul><li>Resoldre problemes </li></ul><ul><li>Avaluar el que han fet </li></ul><ul><li>Altres funcions d’EVA </li></ul><ul><li>... </li></ul>Què poden fer? 100 Inspiring Ways to Use Social Media In the Classroom
 13. 13. 8. Docents a les Xarxes Socials I <ul><li>D’arreu del món </li></ul><ul><li>De tots els nivells, etapes i especialitats </li></ul><ul><li>De manera voluntària </li></ul><ul><li>Fora del seu horari laboral </li></ul><ul><li>Per aprendre </li></ul><ul><li>Interactuar </li></ul><ul><li>Col·laborar  </li></ul><ul><li>Fer nous contactes </li></ul><ul><li>Desenvolupar projectes </li></ul><ul><li>Compartir experiències </li></ul><ul><li>Dissenyar activitats </li></ul><ul><li>Donar a conèixer publicacions </li></ul><ul><li>Generar idees </li></ul><ul><li>Desenvolupar innovacions </li></ul><ul><li>Mostrar el treball </li></ul><ul><li>Seguir congressos i jornades </li></ul><ul><li>Assolir funcions de PLE </li></ul><ul><li>... </li></ul>Docents Per a què?
 14. 14. 8. Docents a les Xarxes Socials II <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>En català: Mestres al Facebook (6500), Mestres de Catalunya (2350), Grup de suport als professors i professores (1.150). </li></ul><ul><li>En castellà: Recursos para Infantil, Primaria y Secundaria (20.000) i Docentes (1800). </li></ul><ul><li>En anglès: Teachers of English (23.000), TeachersTV (11.800), ELT Teachers (10.400) i Teachers (4.300). </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Docentes en Twitter (700) </li></ul><ul><li>Educators on Twitter (1600) </li></ul><ul><li>La iniciativa de Juan José de Haro Edutwitter recull informació sobre els usos de Twitter, el microblogging, experiències i centres educatius. </li></ul><ul><li>Ning </li></ul><ul><li>Internet en el Aula (7.100) </li></ul><ul><li>Projecte EduCAT1x1 (5000) </li></ul><ul><li>Projecte Espurna (1000). </li></ul>(dades de febrer 2011)
 15. 15. 9. Nous elements comunicatius <ul><li>Per exemple, en el cas de Twitter : </li></ul><ul><li>Jo tuitejo, tu piules... </li></ul><ul><li>L’ús d’emoticones. </li></ul><ul><li>El nom usuari @gencat és l’enllaç http :// twitter.com / gencat </li></ul><ul><li>RT vol dir ReTweet, una cita, serveix com a marcador social. </li></ul><ul><li>Etiqueta o hashtags #twitter serveix per a la cerca. </li></ul><ul><li>#FollowFriday s’utilitza per recomanar persones interessants. </li></ul><ul><li>DM és un Missatge Directe. </li></ul><ul><li>Escurçadors d’adreces: http :// bit.ly , http :// ow.ly , http :// ves.cat … </li></ul><ul><li>Crear un llibre en PDF de les intervencions </li></ul><ul><li>... </li></ul><ul><li>Hi ha centenars d’aplicacions vinculades. </li></ul>
 16. 16. 10. Tendències de futur <ul><li>Dispositius mòbils </li></ul><ul><li>Dispositius interactius </li></ul><ul><li>Recomanacions socials </li></ul><ul><li>Geolocalització </li></ul><ul><li>Realitat augmentada </li></ul><ul><li>Web semàntica </li></ul><ul><li>Codis QR </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 17. 17. “ Tothom sap alguna cosa, tothom ignora alguna cosa, per això aprenem” P. Freire. “ No podem resoldre els nostres problemes amb les mateixes idees que els van crear” A. Einstein. “ En teoria, no hi ha diferència entre la teoria i la pràctica, en la pràctica sí que n’hi ha” H. F. Amiel. Moltes gràcies ! ! ! [email_address] http :// twitter.com / JordiJubany

×