Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resumt06

2,031 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Resumt06

  1. 1. 1 ©VICENSVIVES T 6 NOUPOLIS4. Resumsdelsapartats 1.  Els factors impulsors de l’imperialisme n Els canvis econòmics i tecnològics que van suposar la Segona Revolució Industrial van facilitar l’expansió europea per Àfrica, Àsia i el Pacífic. n Els motius del procés van ser diversos: – Econòmicament, es buscava nous mercats per vendre-hi els excedents i adquirir matèries primeres al millor preu possible. – Demogràficament, Europa necessitava nous territoris per situar-hi el gran excedent poblacional que tenia. – Políticament, les potències europees aspiraven a augmentar el seu prestigi amb territoris nous. – Ideològicament, era molt comuna la creença en la superioritat d’algunes nacions, i en el dret que tenien d’imposar-se sobre altres pobles. ............................................................................................................................................................. 2.  Conquesta, organització i explotació colonial n La conquesta dels nous territoris va ser relativament ràpida i fàcil. L’ocupació de les colònies per part dels imperis va prendre tres formes diferents: – Colònies d’explotació. – Colònies de poblament. – Políticament, les potències europees aspiraven a augmentar el seu prestigi amb territoris nous. – Protectorats. ............................................................................................................................................................. 3.  Els grans imperis colonials n El repartiment d’Àfrica es va iniciar el 1870. Els enfrontaments entre potències van ser cons- tants, i el 1885 es va convocar la Conferència de Berlín per establir les zones d’influència de cada potència sobre el continent. n A Àsia, a més de les potències europees, també hi van intervenir Rússia, els Estats Units i el Japó. La presència colonial a la Xina es va consolidar a partir de les guerres de l’opi. n Els principals imperis colonials van ser: – La Gran Bretanya: posseïa l’imperi més gran, estructurat al voltant de les rutes marítimes i comercials. L’Índia era la “joia de la Corona”. – França: es va establir al sud-est asiàtic, i al nord i centre d’Àfrica, on va competir amb la Gran Bretanya. – Altres potències van ser Rússia, Alemanya i Holanda, i de fora d’Europa, Els EUA i el Japó. ............................................................................................................................................................. L’època de l’imperialisme
  2. 2. 2 ©VICENSVIVES T 6 NOUPOLIS4. Resumsdelsapartats 4.  Les conseqüències de la colonització n La colonització va introduir avenços (infraestructures, noves indústries, millores higièniques i sanitàries, lluita contra l’analfabetisme). n Aquestes millores, malgrat això, van ser contradictòries: – Els avenços responien als interessos de les metròpolis (materials, polítics i ideològics). – El descens de la mortalitat va trencar l’equilibri entre població i recursos (subalimentació). – A les escoles s’ensenyava la cultura de la metròpoli. També es va intentar imposar la seva religió. n El fenomen de l'aculturació va suposar una pèrdua d'identitat per als pobles colonitzats. n Les conseqüències del procés de colonització van ser significatives: – Canvis en les formes de vida i d’autoritat. – Segregació entre colonitzadors i colonitzats. ............................................................................................................................................................. L’època de l’imperialisme

×