Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

Aquest és el guió de treball del tema 01 sobre la crisi de l'Antic Règim: economia, societat, política...

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

01. LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM

  1. 1. 1. LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM 0. INTRODUCCIÓ 0.1. LA SOCIETAT DE L’ANTIC RÈGIM 0.2. L’ECONOMIA DE L’ANTIC RÈGIM 0.3. LA MONARQUIA ABSOLUTA: EL REI SOL 1. LA MONARQUIA ABSOLUTA: ELS ÀUSTRIES A LA MONARQUIA HISPÀNICA DELS ÀUSTRIES (S. XVII) I ELS BORBONS (S. XVIII) 1.0. BREU INTRODUCCIÓ SS.XVII-XVIII 1.1. CATALUNYA EN AQUESTA ÈPOCA 1.2. LA SUCCESSIÓ DE CARLES II 1.3. LA GUERRA DE SUCCESSIÓ 2. ELS FACTORS DEL CANVI (O CRISI) 2.1. CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I CREIXEMENT ECONÒMIC 2.2. BURGESIA I ECONOMIA 2.3. LES IDEES IL·LUSTRADES 2.4. ORÍGENS DEL CAPITALISME. COMERÇ TRIANGULAR 3. LA MONARQUIA PARLAMENTÀRIA ANGLESA. 4. LA INDEPENDÈNCIA AMERICANA (USA) 5. INVESTIGACIÓ 5.1. LA IL·LUSTRACIÓ A ESPANYOLA 5.2. LA QÜESTIÓ AGRÀRIA
  2. 2. 5.3. JOVELLANOS I CARLES III 5.4. ANTONI DE CAPMANY, JAUME CARESMAR, FRANCESC ARMANYÀ, FÈLIX AMAT, LLUCIÀ FRANCESC COMELLA, ANTONI SOLER, FRANCESC SALVÀ I CAMPILLO 6. QUÈ ÉS EL DESPOSTISME IL·LUSTRAT? ÉS COMPATIBLE AMB LA IL·LUSTRACIÓ? 7. EL S. XVIII: CANVI O CRISI? PER QUÈ?

×