Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

06 La segona revolució industrial i l'imperialisme

3,925 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

06 La segona revolució industrial i l'imperialisme

 1. 1. Història 1 del món contemporani 6 BATXILLERAT Segona Revolució Industrial i imperialisme ESQUEMA RECURSOS INTERNET
 2. 2. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Esquema de continguts La Segona revolució Industrial La Segona revolució Industrial Causes i iconseqüències Causes conseqüències L’imperialisme europeu L’imperialisme europeu Repartiment d’Àsia i iÀfrica Repartiment d’Àsia Àfrica L’imperialisme no europeu L’imperialisme no europeu
 3. 3. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Recursos El món el 1814, els imperis colonials El progrés científic i tècnic Producció mundial d’energia en les seves formes comercials Desenvolupament mundial dels ferrocarrils (1850-1913) Marina mercant: total (t) i de vapor (v) Producció mundial de manufactures Diferents formes de concentració empresarial amb objectius monopolistes Les inversions de capitals fetes a l’exterior fins al 1914 Evolució de la taxa de mortalitat a Anglaterra, Alemanya i França Els imperis colonials a l’Àfrica el 1914 L’Àsia vers el 1914
 4. 4. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT La Segona Revolució Industrial La Segona Revolució Industrial Fonts d’energia Fonts d’energia i indústria i indústria Transports Transports i comunicacions i comunicacions Dues noves fonts d’energia: electricitat i petroli. Expansió del ferrocarril i triomf de la navegació a vapor. Estrenyiment dels llaços entre la ciència i la indústria. Sectors capdavanters: siderúrgic, químic i elèctric. Nous mitjans de transport: tramvia, metro, bicicleta, automòbil i aviació. Progressos en les comunicacions: telegrafia sense fils, telèfon, premsa, etc. Població Població El creixement de la població europea en la segona meitat del XIX va tenir un doble efecte: •L’èxode rural i el ràpid procés d’urbanització. •Les migracions massives de treballadors europeus a ultramar. Noves potències Noves potències Mundialització Mundialització Consolidació del domini tècnic i econòmic d’Europa. Nova organització empresarial (concentració horitzontal i vertical, participació de la banca en la indústria). Aparició de noves potències industrials, com Alemanya, els Estats Units i el Japó. Llibertat de moviments de capital. Patró or.
 5. 5. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT L’imperialisme europeu L’imperialisme europeu Causes Causes • Econòmiques: necessitat de les grans potències industrials europees de trobar nous mercats on col·locar els excedents de la producció industrial o on invertir els seus capitals. • Polítiques: necessitats estratègiques, desig de prestigi, de poder, etc. • Ideològiques: l’auge del nacionalisme a Europa, juntament amb la idea de la superioritat de la raça europea i la seva missió «civilitzadora» enfront de les «races inferiors». • Religioses: expandir el cristianisme. • Científiques: necessitat d’explorar tots els racons del món per afavorir el desenvolupament de la ciència. Conseqüències Conseqüències Efectes econòmics • Les colònies es van convertir en focus d’explotació per les metròpolis (economia de pillatge). • Els colons europeus es van apoderar de les millors terres i van controlar els negocis. • Les grans companyies europees van aconseguir la cessió dels drets d’explotació de les primeres matèries. • Els negocis tradicionals autòctons es van arruïnar. Efectes socials • Ràpid creixement demogràfic i de la urbanització. • Aculturació de les societats nadiues. • Alteració de les estructures socials.
 6. 6. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT L’imperialisme europeu L’imperialisme europeu El repartiment de l’Àfrica El repartiment de l’Àfrica • Fins a la conferència de Berlín de 1884-1885, l’expansió colonial va tenir el Regne Unit i França com a protagonistes, i es va limitar a l’Àfrica mediterrània i a certs enclavaments costaners. • Les exploracions dels rius Nil, Níger i Congo i la penetració al continent van fer créixer les rivalitats entre les potències europees. • Aquesta situació va impulsar la citada conferència a adoptar un seguit d’acords per evitar conflictes. L’expansió imperialista a l’Àsia L’expansió imperialista a l’Àsia • L’expansió de l’Imperi rus es va dirigir cap a l’Àsia central, on va entrar en col·lisió amb l’Imperi britànic, i cap a Sibèria i Manxúria (Xina), on va xocar amb el Japó. • L’Imperi britànic es va desenvolupar a l’Àsia Central i meridional (Índia, Birmània, Malàisia), i va rivalitzar amb Rússia i França. • L’expansió colonial francesa va tenir com a escenari Indoxina. • La Xina va mantenir la independència, però va cedir Hong Kong al Regne Unit i va donar concessions en diversos ports.
 7. 7. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT L’imperialisme no europeu L’imperialisme no europeu L’expansionisme japonès L’expansionisme japonès • Conseqüència de les transformacions econòmiques i polítiques del Japó en l’últim terç del segle XIX. • Va centrar els objectius estratègics a Corea i la Xina, i va aconseguir forjar el seu imperi després de les victorioses guerres contra la Xina (1894-1895) i Rússia (1904-1905). L’imperialisme nord-americà L’imperialisme nord-americà • Va començar a finals del segle XIX, un cop configurat el territori actual dels Estats Units. • Les raons d’aquest imperialisme van ser sobretot ideològiques i estratègiques, i van justificar l’intervencionisme creixent al Carib, el Pacífic i la Xina.
 8. 8. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Imperialisme Imperialisme
 9. 9. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial El progrés científic i tècnic
 10. 10. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Producció mundial d’energia en les seves formes comercials
 11. 11. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Desenvolupament mundial dels ferrocarrils (1850-1913), en milers de km
 12. 12. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Marina mercant: total (t) i de vapor (v), en miles de Tones
 13. 13. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Producció mundial de manufactures
 14. 14. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Diferents formes de concentració empresarial amb objectius monopolistes
 15. 15. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Les inversions de capitals fetes per Europa i els Estats Units a l’exterior fins al 1914
 16. 16. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Segona Revolució Industrial Segona Revolució Industrial Evolució de la taxa de mortalitat a Anglaterra, Alemanya i França
 17. 17. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Imperialisme Imperialisme Els imperis colonials a l’Àfrica el 1914
 18. 18. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Imperialisme Imperialisme L’Àsia vers el 1914
 19. 19. Història 1 del món contemporani BATXILLERAT Enllaços d’interès Pàgina sobre la història de la colonització de l’Àfrica amb diversos enllaços relacionats amb el tema general. Exposició completa dels continguts de la unitat per part de Julià Buxadera. Disposa de nombrosos apartats específics. Anàlisi de les arrels ideològiques i religioses de l’expansió territorial i de l’imperialisme del Estats Units. Esquemes clars sobre el colonialisme i l’imperialisme del segle XIX.

×