Syntra Sint-Niklaas 26 10-2011

811 views

Published on

Presentatie gegeven op 26-10-2011 in Syntra.
ICT en recht voor CIOs

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Syntra Sint-Niklaas 26 10-2011

 1. 1. CONTACT drs.ir. Jan Devos, MBA . Electronics and IT Lab University College West-Flanders Ghent University Association Graaf Karel De Goedelaan 5 BE-8500 KORTRIJK - BELGIUM T: +32 56 24 12 72 F: +32 56 24 12 24 e-mail: jan.devos@howest.be e-mail: jgdvos.devos@ugent.belinkedIn: www.linkedin.com/in/jangdevos website: http://elit.howest.be/jdevos
 2. 2. Agenda 1. Project mislukkingen 2. Project traject 3. Tools 4. Geschillen oplossen © Jan Devos - 2
 3. 3. Project mislukkingenWat is een Engineering Failure? © Jan Devos - 3
 4. 4. Project mislukkingenWat is een IS Failure? An IS Failure is an outcome of a human process © Jan Devos - 4
 5. 5. Project mislukkingen- Best bewaarde publiek geheim wereldwijd?- Veel onderzoek sinds meer dan 40 jaar 1967, Management misinformation systems, (Ackoff) 2006, Health information systems: failure, success and improvisation, (Heeks)- Veel is geweten, maar wordt er iets aan gedaan?- The mythical Man-Month (Brooks)- (te) Sterk positief perspectief op IT projecten en de waarde creërende kracht van IT © Jan Devos - 5
 6. 6. Project mislukkingen 1994 1996 1998 2000 2004Mislukte projecten 31% 40% 28% 23% 18%“Challenged” 53% 33% 46% 49% 53%projectenSuccesvolle 16% 27% 26% 28% 29%projecten Source: Standish Group © Jan Devos - 6
 7. 7. Project mislukkingen © Jan Devos - 7
 8. 8. Project mislukkingen © Jan Devos - 8
 9. 9. Project mislukkingen © Jan Devos - 9
 10. 10. Project mislukkingen © Jan Devos - 10
 11. 11. Project risico’s1. 1) Lack of top management commitment to the project2. 2) Failure to gain user commitment3. 3) Misunderstanding the requirements4. 4) Lack of adequate user involvement5. 5) Lack of required knowledge/skills in the project personnel6. 6) Lack of frozen requirement7. 7) Changing scope/objective8. 8) Introduction of new technology9. 9) Failure to manage end user expectations10. 10) Insufficient/appropriate staffing11. 11) Conflict between user departments• Source: Schmidt, Lyytinen, Keil & Cule;• Identifying Software Project Risks, 2001 © Jan Devos - 11
 12. 12. Project risico’sde verwachtingsfout (expectation failure)= de onmogelijkheid van een informatiesysteem om te voldoen aan de specifieke verwachtingen van een stakeholdersgroep.Stakeholders: elke groep van mensen die een aantal waarden delen die mee bepalen wat de wenselijke eigenschappen behoren te zijn van een informatiesysteem en hoe die moeten behaald wordenTypes van verwachtingsfouten: Correspondentie mislukking Proces mislukking Interactie mislukking © Jan Devos - 12
 13. 13. Project mislukkingen (Inter)organizational trust Written Contract Psychological Contract Unexpected Changes Structural Controls Trust R. Sabherwal © Jan Devos - 13
 14. 14. Agenda 1. Project mislukkingen 2. Project traject 3. Tools 4. Geschillen oplossen © Jan Devos - 14
 15. 15. Project traject 3–6m 1 – 1,5 m 3–6m 6m – 1j 6m – 1j 1 jaar Onderhoud Analyse Waarborg Ontwikkeling periode Leveranciers Implementatie electie Leverancier- Opleiding Long list selectie Conversie Definitieve RFI Short list oplevering RFPDoelstelling Acceptatie(definitiestudie) VoorlopigeProjectstructuur opleveringCondities Contract © Jan Devos - 15
 16. 16. Project traject• Precontractuele fase (rechten en plichten bestaan ook hier!) ▫ definitiestudie ▫ projectstructuur opzetten ▫ voorcontracten (MOU, LOI, …) ▫ lastenboek ▫ onderhandelen• Contractuele fase ▫ contracteren ▫ uitvoeringsfase (analyse / programmatie / testen) ▫ opleveren: voorlopig – definitief ▫ garantie / waarborg ▫ onderhoud © Jan Devos - 16
 17. 17. Project traject- Informatieplicht van de leverancier ▫ de klant waarschuwen voor technologische veranderingen of koerswijzigingen ▫ de klant informeren over de interne keuken (personeelswissels, Chapter 11, fusies, …) ▫ zichzelf informeren bij de constructeurs ▫ zichzelf informeren bij de klant ▫ de plicht tot bijstand (indien de klant daar nood aan heeft) ▫ de klant waarschuwen en desnoods ontraden te automatiseren- Informatieplicht van de klant ▫ verregaande onderhandelingen niet afbreken ▫ zorgvuldig te werk gaan ▫ zich desnoods laten bijstaan door een consultant © Jan Devos - 17
 18. 18. Project traject- Plichten van de leverancier (Informatieplicht) ▫ de klant waarschuwen voor technologische veranderingen of koerswijzigingen ▫ de klant informeren over de interne keuken (personeelswissels, Chapter 11, fusies, …) ▫ zichzelf informeren bij de constructeurs ▫ zichzelf informeren bij de klant ▫ de plicht tot bijstand (indien de klant daar nood aan heeft) ▫ de klant waarschuwen en desnoods ontraden te automatiseren- Plichten van de klant (Plicht tot samenwerking) ▫ verregaande onderhandelingen niet afbreken ▫ zorgvuldig te werk gaan ▫ zich desnoods laten bijstaan door een consultant ▫ samenwerken © Jan Devos - 18
 19. 19. Project traject Rechten en plichten klant ? Rechten en plichten leverancier ? © Jan Devos - 19
 20. 20. Agenda 1. Project mislukkingen 2. Project traject 3. Tools 4. Geschillen oplossen © Jan Devos - 20
 21. 21. Tools- Het lastenboek- De projectstructuur- De overeenkomst (contract)- De oplevering- Garantie en Onderhoud- Escow © Jan Devos - 21
 22. 22. Tools: Lastenboek- Definitiestudie (haalbaarheidstudie) ▫ Impactstudie ▫ Risicoanalyse ▫ Kosten/baten of waarde/risico analyse ▫ Systeemconcept ▫ Plan(nen) van aanpak: exploitatieplan, capaciteitenplan, uitwijkplan, …- Diverse bepalingen ▫ Opdrachtgever: wie zijn wij? wat doen we? wat zijn onze producten? wat is onze missie? ▫ Doelstellingen voor de nieuwe website ▫ Beschrijving van het bestaande systeem/website ▫ Beschrijving van het nieuwe systeem/website- Randvoorwaarden (administratieve bepalingen) ▫ Verzekeringen ▫ Arbeidsvoorwaarden ▫ BIN / ISO ▫ AREI ▫ Wet op Privacy (bv. gebruik van E-mail) © Jan Devos - 22
 23. 23. Tools: Projectstructuur opzetten ▫ Stuurgroep / projectgroep / werkgroepen / gebruikersgroepen: gemengde samenstelling  Belangrijkste is dat CEO in stuurgroep zit ▫ Duidelijke taakomschrijving voor iedereen ▫ Planning van de vergaderingen  Vaste dagen op vaste tijdstippen (nooit wijzigingen!) ▫ Eventueel risicomanagement introduceren: Hoe omgaan met: gebrekkige kwaliteit, vertragingen, budgetoverschrijdingen, gebruikersontevredenheid, faillissement leverancier, weggaan van ontwikkelaars, onvoldoende performance,…. ▫ Arbeidsovereenkomsten (tijdelijk/vast personeel) – bodyshopping - wetgeving op de uitzendkantoren! ▫ Formeel te werk gaan (= schriftelijk) © Jan Devos - 23
 24. 24. Tools: Contract Wat is een overeenkomst? „meeting of the minds‟ elementen:  wilsautonomie van de contracterende partijen bindend karakter schriftelijk hoeft niet ! voorbeelden  huurovereenkomst  arbeidsovereenkomst (aparte rechtspraak)  busticket  licentie overeenkomst (shrink wrap)  overeenkomst tot de bouw van een website  technische interventie © Jan Devos - 24
 25. 25. Tools: Contract Angelsaksisch recht Belgisch recht Uitgebreidere contracten Burgerlijk wetboek Algemene bepalingen (bv. overdracht van eigendom bij levering) Onrechtmatige daad: art. 1382 -1386bis Ruimere exoneratie mogelijkheden Beperktere exoneratie Grotere schadevergoedingen Beperktere schadevergoedingen (opgelet: resultaat- versus middelenverbintenis) © Jan Devos - 25
 26. 26. Tools: Contract • voorstelling van partijen: naam vennootschap (identificatiegegevens: BTW-nr, handelsregister, ondernemingsnummer), bevoegde mandataris (zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder), correcte adresgegevens (correspondentiegegevens) • doel van de overeenkomst: eventueel verwijzen naar offertes, lastenboek, en voorcontracten • definitie van gebruikte terminologie: bv. dagen: kalenderdag of werkdag? Software: besturingssoftware of applicatiesoftware? • algemene bepalingen: datum van uitvoering, afstand van verkoopsvoorwaarden leverancier of bestelvoorwaarden van klant, • voorrangsregeling: raamcontract, bijlagen, offerte, lastenboek- © Jan Devos - 26
 27. 27. Tools: Contract • de betalingsvoorwaarden: standaard 30 dagen, prijsherzieningsformule • de leveringsvoorwaarden: voorlopige en definitieve aanvaarding, testen en acceptatie, garantie • vertrouwelijkheid van informatie: wet op privacy, • intellectuele eigendom: basis is de Auteurswet van 30/6/1994, Escrow, overdracht van eigendomsrecht, …. • Handtekening • Bijlagen of annexen © Jan Devos - 27
 28. 28. Tools: Contract • Paper Trail: verslaggeving (schriftelijk – tegensprekelijk) • Afspraken over de (gevraagde) kwaliteit van de dienstverlening • SLA‟s – Helpdesk – call center (Call nr) – Duurtijd van de dienst (werkdagen, 24/24 -7/7, …) – Responstijden (“within one business day”, binnen de 4 uren, kalenderdagen, werkdagen, …) – Herstelling vs opname van een call – Telemaintenance © Jan Devos - 28
 29. 29. Tools: Oplevering Voorlopige oplevering Waarborg Definitieve oplevering © Jan Devos - 29
 30. 30. Tools: waarborg en onderhoud• Standpunt van de websitebouwer:• een vaste inkomstenstroom• fouten oplossen• levenscyclus: nieuwe versies / nieuwe functies• Standpunt van de klant• gedurende bepaalde periode werken met dezelfde software• verzekering tegen wettelijk aanpassingen (boekhouding)• ondersteuning? © Jan Devos - 30
 31. 31. Tools: waarborg en onderhoudVaak voorkomende punten van discussie: recht op nieuwe versies vs installatie van een nieuwe versie onbeperkte helpdesk technologie wijziging (adaptief onderhoud): wat met de onderliggende constructeurs? verplichting prijssetting soorten onderhoud correctief onderhoud adaptief onderhoud evolutief onderhoud begripsverwarring: upgrade / update / mayor update / patch / version / point-version / release / fix / ptf …. © Jan Devos - 31
 32. 32. Tools: Escrow Broncode Compileren Objectcode Gebruiker: Softwarebouwer: Objectcode Bronprogramma’s Licentie- overeenkomst Escrow- overeenkomst Escrowagent : Bronprogramma’s + Objectcode © Jan Devos - 32
 33. 33. Agenda 1. Project mislukkingen 2. Project traject 3. Tools 4. Geschillen oplossen © Jan Devos - 33
 34. 34. Geschillen oplossenWelcome To The Matrix © Jan Devos - 34
 35. 35. Geschillen oplossen In the matrix or out of the matrix? © Jan Devos - 35
 36. 36. Geschillen oplossenControl square RELATION TIME COST OUTCOME © Jan Devos - 36
 37. 37. Geschillen oplossen Relation 1 0,8 0,6Your ideal 0,4situation 0,2 Time 0 Cost Outcome © Jan Devos - 37 |37
 38. 38. Geschillen oplossen Relation 1 0,8 0,6 Worst case 0,4 0,2 Time 0 Cost Outcome © Jan Devos - 38 |38
 39. 39. Geschillen oplossen Outcome? Opposite or Divergence Relation? Long term value Time? Time is money for everybody Cost? There is no such thing as a free lunch © Jan Devos - 39 |39
 40. 40. Geschillen oplossen• Mogelijkheden tot oplossingenregeling: - Onderhandelen tussen partijen (Negociation) - Alternative Dispute Resolution – ADR - Arbitratie (Arbritration - private justice) - Rechtbank: Deskundige – Deskundigen verslag © Jan Devos - 40
 41. 41. Geschillen oplossen Above parties Court Arbitrage Minitrial/Minitrage Between parties Party A Party B Mediation Lawyer Lawyer Negotiation Expert Expert ADR © Jan Devos - 41
 42. 42. Geschillen oplossen Negotiation ADR Arbitrage Court / EO Third party No Yes Yes Yes Control Parties Parties Third party Third party DRB Execution Deliberately Deliberately Court order Court order Proof ad hoc ad hoc Flexible Strictly Ruled Liability Secondary Tertiary Primary Primary Contract Yes Yes Yes No © Jan Devos - 42
 43. 43. Geschillen oplossen: tarievenfrom 0,00 to 12.500,00 162,50 625,00from 12.501,00 to 50.000,00 625,00 + 0,50% 625,00 + 2,50% otae 12.500 otae 12.500from 50.001,00 to 100.000,00 750,00 + 1,50% 1.500,00 + 2,00% otae 50.000 otae 50.000from 100.001,00 to 500.000,00 1.500,00 + 0,75% 3.000,00 + 0,75% otae 100.000 otae 100.000from 500.001,00 to 1.000.000,00 5.000,00 + 0,375% 6.250,00 + 0,75% otae 500.000 otae 500.000from 1.000.001,00 to 5.000.000,00 8.500,00 + 0,35% 10.000,00 + 0,375% otae 1.000.000 otae 1.000.000from 5.000.001,00 to 10.000.000,00 22.500,00 + 0,15% 30.000,00 + 0,15% otae 5.000.000 otae 5.000.000from 10.000.001,00 to 50.000.000,00 35.000,00 + 0,0125% 40.000,00 + 0,0125% otae 10.000.000 otae 10.000.000 0,006% 0,006% Above 50.000.000,00 45.000,00 + otae 50.000 70.000,00 + otae 50.000.000 © Jan Devos - 43
 44. 44. CONTACT drs.ir. Jan Devos, MBA . Electronics and IT Lab University College West-Flanders Ghent University Association Graaf Karel De Goedelaan 5 BE-8500 KORTRIJK - BELGIUM T: +32 56 24 12 72 F: +32 56 24 12 24 e-mail: jan.devos@howest.be e-mail: jgdvos.devos@ugent.belinkedIn: www.linkedin.com/in/jangdevos website: http://elit.howest.be/jdevos

×