Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare

1,079 views

Published on

Presentation in Swedish held at IHM in Göteborg the 14th of April 2016. What is digital transformation, why is it important and how do you go about to succeed. Includes an overview of our methodology for digital transformation. The Digital Maturity Matrix.

Published in: Business

Att leda digital transformation IHM 160414 Göteborg Slideshare

 1. 1. IHM 14 april 2016 Digital transformation Vad, varför och hur! #ledadigitaltransformation
 2. 2. Joakim Jansson 0708-664035 joakim@digjourney.com Marie Andervin 073-99350125 marie@digjourney.com
 3. 3. Affärsidé Vi arbetar med transformationer, hjälper individer och organisationer förstå framtiden och guidar dem dit. Målgruppsvision Vi utvecklar individer, organisationer och samhällens konkurrenskraft genom digital mognad. Vi kallar det för digital konkurrenskraft.
 4. 4. Året var 1997…
 5. 5. ”Tänk om man kunde utveckla en metodik som hjälper alla bolag oavsett bransch och storlek?”
 6. 6. Digital transformation, vågor och surfing
 7. 7. Vad är digitalisering?
 8. 8. ”Ta aldrig för givet att den du talar med tolkar digitalisering på samma sätt som du” Terminologicentrum
 9. 9. Tre nivåer 1. Grundteknik 2. Produkter och tjänster 3. Beteende Vad är effekterna av digitalisering? Hur påverkar detta företaget?
 10. 10. Vad är effekterna av digitalisering? Hur påverkar detta företaget? Förändrat konsumentbeteende Ökad konkurrens Mer och bättre data Större krav på snabbhet Delaktighet
 11. 11. Digital Transformation
 12. 12. Digital Transformation = Förändring
 13. 13. Digital Transformation = Anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld
 14. 14. 1. Ta position
 15. 15. 2. Välj rätt vågor
 16. 16. 3. Gör det mesta av vågorna
 17. 17. Varför är digital transformation viktigt?
 18. 18. DI, 21 januari 2016 Det är uppenbart att vi måste lägga mer tid på det i styrelserna – Jakob Wallenberg
 19. 19. Affärslogiken förändras •  Uber, the world’s largest taxi company, owns no vehicles. •  Facebook, the world’s most popular media owner, creates no content. •  Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. •  And Airbnb, the world’s largest accommodation provider, owns no real estate. Something interesting is happening. Tom Goodwin
 20. 20. Inte en fråga om om, utan när och hur
 21. 21. Frågor
 22. 22. IHM 14 april 2016 Digital transformation Vad, varför och hur! #ledadigitaltransformation
 23. 23. Digital transformation – 5 grunder för att lyckas HUR
 24. 24. Organisation Processer Vision Mission Värderingar Strategiarbete Infrastruktur Erbjudande & intäktsmodell Data & analys Kontaktytor Relationer 1Digitaliseringen påverkar hela bolaget…. … inte bara kommunikation och IT
 25. 25. Se sanningen i vitögat 2
 26. 26. 3 Ökad snabbhet
 27. 27. 3 Ökad snabbhet
 28. 28. Digital kompetens vs digital kunskap 4
 29. 29. Hemma På jobbet Digital kompetens vs digital kunskap 4
 30. 30. Jag är alibit! Det digitala alibit vs gemensamt ansvar 5
 31. 31. Digital transformation i praktiken HUR
 32. 32. Organisation Processer Vision Mission Värderingar Strategiarbete Infrastruktur Erbjudande & Intäktsmodell Data & Analys Kontaktytor Relationer Digitaliseringen påverkar hela bolaget…. … inte bara kommunikation och IT
 33. 33. 1. Utveckla befintliga erbjudanden
 34. 34. 2. Utmana befintliga erbjudanden
 35. 35. 3. Nytt erbjudande mot ny målgrupp
 36. 36. ”och vad skall vi göra...och när... och hur?”
 37. 37. Den Digitala Mognadsmatrisen HUR
 38. 38. Digital Maturity Matrix HUR
 39. 39. ”Digital konkurrenskraft” mognad ger ökad
 40. 40. Förståelse Rekommendationer Verktyg
 41. 41. 3 mognadsfaser
 42. 42. Digitalisering påverkar hela bolaget
 43. 43. 9 digitala motorer…
 44. 44. …som utvecklas i en viss ordning
 45. 45. Hur ser det ut för er? och vad innebär det?
 46. 46. Digitalt Mognadsindex (DMI)
 47. 47. Frågor Resultat Digitaltransformation.net
 48. 48. Frågor
 49. 49. Sammanfattningsvis
 50. 50. Läs boken! http://digjourney.com/om-boken/
 51. 51. #ledadigitaltransformation Joakim Jansson 0708-664035 joakim@digjourney.com twitter@joajan Illustration PicaPica Design. Huvudillustration baserad på ett original av Rodolfo Reyes Marie Andervin 073-9935012 marie@digjourney.com twitter@marieandervin twitter@digjourney

×