Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innehållet är navet i din digitala närvaro

1,009 views

Published on

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Innehållet är navet i din digitala närvaro

 1. 1. Innehållet är navet i dindigitala närvaroFrukostseminarium den 14 maj 2013Därför behöver du en effektiv innehållsstrategi
 2. 2. 2Alenio är ett konsultbolag somleder digital verksamhetsutveckling.Vi stöttar våra kunder istrategi, koncept & ledning.
 3. 3. 3Elin Sjöberg Kristofer Lundqvist
 4. 4. Innehållet är navet i dindigitala närvaro
 5. 5. Några tankar innan vi börjar
 6. 6. Illustrera: Innehållet i alla kanaler (pinterest,instapaper, flipboard…) Innehållet i alladevisers6
 7. 7. “Webben är en en kanal”“Webben är vår viktigaste kanal”“Webben är navet i vår kommunikation”“Vi vill doppa hela organisationen i digitalt”
 8. 8. Agenda1. Välkomna till Alenio2. Utblick3. En ny ansats4. Fallgropar5. Innehållsstrategin6. AvslutSlideshare?
 9. 9. Avsnitt 1Utblick
 10. 10. Det digitala språngetTryck Ljudfilm FM RadioLjudbandSatelitTVDatorerVHSFärgTV InternetSnövitMTVThrillerBeatles9/11 Live1500 1930 1960 1970 1980 1990HBOMicrosoftAppleBibeln AmazonDIGITALISERINGSpecialistGeneralist
 11. 11. Så vad händer medinnehållet då?11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15twitter facebook pinterest youtube vinephone tablet laptop TV
 16. 16. 16
 17. 17. Idag finns det ETT ”innehåll”– det är bara hur lätt det är atthitta och nå som skiljer
 18. 18. 18Vad kan skapa konkurrensfördelar“Teknik” “Innehåll” “Design”Stapelvara / Basvara
 19. 19. 19Kan vi börja se kanalerna sominfrastruktur?
 20. 20. Webbplatsens rollminskar(utvecklingsbild)20
 21. 21. Your content here, here, here, hereand here
 22. 22. Publikfråga:Skulle vi idag kunna klara oss utanwebbplatsen och bara ha vårt innehåll iandra digitala kanaler?
 23. 23. Begreppet innehåll... Det som finns på webbplatsen (i kanalen) som kan flyttas någonannanstans... Och fortsätta vara meningsfullt... Innehåll är alltså inte struktur, form, placering23
 24. 24. Begreppet innehållsstrategi• Innehållsstrategin hjälper dig att avgöra VAD som ska publiceras• För VEM, VAR, VARFÖR, NÄR och HUR vi ska gå tillväga för att fådet gjortDessutom:• Hur det skall mätas och följas upp24
 25. 25. Avsnitt 2Ett nyttförhållningssätt
 26. 26. Future friendlyBild från: http://smashinghub.com/responsive-web-design-an-ultimate-guide.htm
 27. 27. 27@bradfrost
 28. 28. Innehåll = byggstenarBild från: http://legoquestkids.blogspot.se/2011/02/30-pieces-quest-34.htmlStruktur = flexibilitetSe innehållet sominformationsobjekt,inte som sidor
 29. 29. Informationsobjekt - receptEtt ex – svårt att spridaDigitalt! Men fortfarande alltinnehåll i en sidaStrukturerat ochbeskrivet med metadata
 30. 30. 31
 31. 31. If [a recipe] is in [the app], then[include] the [ratings] and place them[before the ingredients]
 32. 32. Bild från: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:James_Mays_Lego_House_nears_completion.jpgAndra kan plocka dina byggstenar
 33. 33. Svpply.com34Svpply helps you find the products youlove, from the people and stores youfind interesting
 34. 34. 35
 35. 35. 36!!!
 36. 36. 37
 37. 37. 38
 38. 38. Svpply.com39
 39. 39. 40
 40. 40. 41!!!
 41. 41. 42Wantr hämtar in nyinkommetfrån massor av e-butiker
 42. 42. 43Get your content ready to goanywhere…
 43. 43. Sökmotorn vet vad den hittar –om den får lite hjälp
 44. 44. Gå till kärnan• När vi inte vet var innehållet kommer att dyka upp behöver vi i allafall veta detta:Vad har viför mål?Vad haranvändarnaför behov?
 45. 45. …då kan vi vara relevanta och proaktiva
 46. 46. Relevanta och proaktivaalltommat.se•24 000 recept•Inte ett enda nytt recept på ett helt år•Innehållet fungerar i olika kontexter•Redaktörer skapar aktualitet genom attpaketera det som redan finns
 47. 47. Avsnitt 3Vanliga fallgropar
 48. 48. Vanlig fallgrop:Slentrianmässig inställning till innehåll49RÄTT innehåll har ett VÄRDEALLT innehåll har en KOSTNAD
 49. 49. 50Ja, det är svårtBild från: http://www.flickr.com/photos/shanidov/1238296009/
 50. 50. Vanlig fallgrop:Fel innehåll
 51. 51. Vanlig fallgrop:Skapar sidor för en specifik kontext• Stora innehållsblobbar iställetför lättrörliga innehållsdelar• What you see is notnödvändigtvis what you getBild från: http://dahanbrothers.com/artists/rero/rero-what-you-seeoddb/
 52. 52. Vanlig fallgrop:Innehåll är inte integrerat i arbetsprocessen54lorem ipsum  lorem ipsum  lorem ipsum ”Fyll det härmed innehåll”  lansering
 53. 53. Are you creating contentfirst?Or are you creatingcontainers?
 54. 54. Publikfråga:Vilka är de vanligaste problemen för er närdet gäller innehållshantering?
 55. 55. Avsnitt 5Fyra viktiga delar iinnehållsstrategin
 56. 56. Fyra viktiga delar i strategin58Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344Identifiera och struktureradet innehåll som driver värdeför er och era kunder.Realisera strukturenför ökad flexibilitetMarknadsförinnehållet.Spridning ochsökbarhet.Mät och följ upp.Återkommandeoch i realtid.
 57. 57. 1. Identifiera och strukturera59Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344Vilket innehåll driver värde hos er?
 58. 58. 1. Identifiera och strukturera• Vilka är våra ”informationsobjekt”• Vilka komponenter är relevanta?• Hur relaterar olika objekt tillvarandra?60Hur ska innehållet struktureras för att bli mer framtidsvänligt?Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344
 59. 59. 2. Realisera strukturen• Skapa informationsobjekt – inte (bara) sidor• Konfigurera publiceringssystemet61Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344• Tagga informationsobjekten• Kolla schema.org!
 60. 60. 2. Realisera strukturen62Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344Skapa nya paketeringar
 61. 61. 2. Realisera strukturen63Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344Informationsobjekt<metadata>API och kopplingarPresentation (Tiles)CMS DatabaserAdministration avinformationsobjektAPI/sök indexMetadata-tjänst..Sökbaserad arkitektur.
 62. 62. 3. ”Content marketing”• Var vill vi finnas? Var finns våra kunder?• Hur kan vi underlätta spridningen?• Portaler, magasin, sociala medier?64Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344
 63. 63. 3. ”Content marketing”• Hur kan vi stärka vår egen synlighet? SEO och SEM.65Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344Bild från ett uppdragför en stor aktör i branschen.
 64. 64. 4. Mät och följ upp Innehålls- strategiInnehålls- strategi11223344
 65. 65. Avsnitt 6Sammanfattning
 66. 66. En ny ansats för innehållet68“Webben ären en kanal””Webben ärnavet i vårkommunikation””Innehållet är det centrala. -Webben är en avkanalerna.”
 67. 67. Be future friendly:Responsive design& adaptive content
 68. 68. Arbeta med det innehåll somskapar värde70Innehålls-strategiInnehålls-strategi11223344Identifiera och struktureradet innehåll som driver värdeför er och era kunder.Realisera strukturenför ökad flexibilitetMarknadsförinnehållet.Spridning ochsökbarhet.Mät och följ upp.Återkommandeoch i realtid.
 69. 69. Tack
 70. 70. Elin Sjöberg Kristofer Lundqvist

×