Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat6 tipus de_mercat

471 views

Published on

Presentació Unitat Tipus de Mercat de la matèria d'Economia de 1r de Batxillerat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat6 tipus de_mercat

 1. 1. Economia 1r Batxilerat Unitat 6. Tipus de mercat 1
 2. 2. Unitat 6. Tipus de mercat 2
 3. 3. 1.- Models de Mercat • Competència perfecta • Competència imperfecta: – Oligopoli. – Competència monopolista. – Monopoli. 3
 4. 4. 1.- Models de MercatQuè diferència un mercatde competència perfectad’un de competènciaimperfecta ? 4
 5. 5. 2.-.Com classifiquem els mercat ? Moltes empreses Poques empreses Una empresa 5
 6. 6. 2.-Com classifiquem els mercats ?Nombre d’empreses Grau de concentració(oferta) de les empreses.Poder de les empreses Influència sobre el preu(oferta) de les empreses 6
 7. 7. 2.-Com classifiquem els mercats ? Competència Competència imperfecta perfecta Competència Oligopoli Monopoli MonopolistaGrau de Moltes Moltes Poques Unaconcentració(nombred’empreses)Influència Cap Una mica Molta Totalsobre elspreus 7
 8. 8. 2.-Com classifiquem els mercats ?• Altres criteris (1) 1.-.Grau homogeneïtat producte. 2.- Intensitat competència 8
 9. 9. 2.-Com classifiquem els mercats ?• Altres criteris (2) 3.-.Grau de transparència 4.-Llibertat d’entrada i sortida 9
 10. 10. 2.-Com classifiquem els mercats ? RESUM: • Nombre d’empreses • Altres criteris: – Grau homogeneïtat producte – Intensitat competència – Grau de transparència – Llibertat d’entrada i sortida 10
 11. 11. 3.-Les barreres d’un mercatPossibilitats de les empreses d’entrar o sortir d’un mercat MERCAT 11
 12. 12. 3.-Les barreres d’un mercat Barreres d’entrada -Avantatge de costs -Diferenciació del producte -Altes Inversions de capital• Barreres de sortida -Alts costos per abandonar el mercat 12
 13. 13. 3.Les barreres d’un mercat• ALTRES BARRERES:• Gasto de inversión• Regulación del mercado• Dumping l• Propiedad intelectual• Economías de escala• Globalización• Lealtad de los consumidores• Publicidad• I+D• Costes irrecuperables (Wikipendia) 13
 14. 14. Competència perfecta Molts productors. Productes idèntics ( substitutius).Grau de control de les empreses sobre el preu nul.Mètodes de comercialització intercanvi mercat.Demana de l’empresa: 14
 15. 15. Competència imperfectaEs dóna quan tots els venedors poden controlar d’algunamanera el preu del seu producte.No significa absència de competència lluita entre lesemprese per l’augment de la seva quota de marcat.Demanda de l’empresa: 15
 16. 16. Estructures de mercat en la competència imperfectaOligopoli: -De 2 fins a 10 o 12. -Pocs venedors. -Les accions de les diferents empreses afecten al preu.Monopoli: - Únic venedor que controla una indústria. Competència monopolista: -Nombre important de venedors produeixen béns diferents. -A diferència de la competència perfecta els productes no són idèntics: es poden vendre a preus diferents. Aquest diferenciació es pot donar per diferents causes: localització, qualitat, característiques, percepció… 16
 17. 17. Estructura mercats 17
 18. 18. Causes imperfecció del mercat I A.- Economies d’escala/costos decreixents -Les empreses grans poden produir més barato. -Amb l’augment de la producció els costos mitjans a llarg termini són decreixent. - Les grans empreses són més eficients. Evolució costos mitjans Costos mitjans a B 18 producció
 19. 19. Causes imperfecció del mercat IIB.- Barreres d’entrada: Factors quedificulten l’entrada de noves empreses. -Restriccions legals: patens, llicències d’explotació,restriccions importació... -Elevats costos: Empreses d’alta investigació i tecnològiques. -Publicitat i diferenciació del producte:lleialtat a un producte. 19
 20. 20. Com determinen el preu i la quantitatles empreses per maximitzar el beneficisCompetencia perfecta d’acord amb el mercat.Oligopolistes - amb col·lusió: posar-se d’acord amb el preu o el repartiment de mercat actuen com un monopoli. - sense col·lusió: estratègies teoria del jocCompetència monopolista quan l’ ingrés marginal es igual al cost marginal Monopoli diferenciació producte i fidelitat consumidor 20
 21. 21. Quin preu haurà de cobrar i quina quantitat ha de produir un monopoli per maximitzar els beneficis ? Per trobar l’equilibri de màxim benefici el monopolista haurà de mesurar la influència de la venda d’ una unitat addicional en l’ ingrés total Ingrés Marginal (IM) IM és l’ increment que experimenta l’ ingrés total quan s’augmenta la producció en una unitat. Cost marginal (CM) és l’increment que experimenta el cost total quan s’augmenta la producció en una unitat Es maximalitza el benefici quan la producció es troba en un nivell on l’ ingrés marginal de l’empresa és igual al cost marginal IM=CM 21
 22. 22. Exemple: Resum benefici màxim d’una empresa Ingressos Ingrés MarginalQuantitat Preu totals (CT) Cost total (CT) Benefici total (BT) (IM)l Cost Marginal (CM) IM- CM Relacio IM/CM 1 180 180 175 5 180 27 153 IM>CM 2 160 320 200 120 140 25 115 IM>CM 3 140 420 210 210 100 20 80 IM>CM 4 120 480 250 230 60 30 30 IM>CM 5 100 500 300 200 20 50 -30 IM<CM 6 80 480 370 110 -20 70 -90 IM<CM 7 60 420 460 -40 -60 110 -170 IM<CM 22
 23. 23. Dilema del presoner 23
 24. 24. 24

×