Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2n batxillerat reunio_pares_pau

1,048 views

Published on

Presentació Reunio pares i mares 2n de Batxillerat per Informar.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2n batxillerat reunio_pares_pau

 1. 1. 2n Batxillerat TutoriaInformació pares i mares
 2. 2. A l’acabar el BatxilleratUniversitat PAU Cicle formatiu Repetir Provas accès suspeses 1) Tot aprovat 2) Alguna suspesa 3) 19 anys 2n Batxillerat
 3. 3. Dates importants Institut-Maig - Dia 10 final classes - Dia 11 al 16 exàmens 3 era Avaluació - Dia 16 al dia 21 recuperacions - Dia 17 de maig a l’11 de juny: preparació PAU. Matins. - Dia 23 Sessió avaluació tot aprovat PAU Juny/Cicles-Juny - Dia 11 de juny final preparació PAU - Dia 18 Sessió avaluació extraordinària PAU setembre/Cicles
 4. 4. Dates importants PAU.Selectivitat-Febrer/Març - Dia 22 de febrer al 5 de març. Prematrícula Tots/es - Dia 23 de maig al 4 de juny Matrícula proves Juny- Juny -12/13/14 Prova- Juliol - Dia 20 al 23 de juliol Matricula proves Setembre-Setembre - 4/5/6 Prova
 5. 5. Dates importants Cicles formatius 10/11-Maig - Dia 23 de maig al 3 de juny Sol·licituds- Juliol - Dia 1 de juliol llista admesos-Setembre - Dia 1 al 7 de juliol matrícula Informació general Triar centre
 6. 6. Dates importants Prova accés Cicles 10/11 Tenir 19 anys o cumplir-los durant l’any 2012-Març - Dia 14 al 27 de març matrícula-Maig - Dia 17 de maig prova part específica - Dia 18 de maig prova part Comuna Proves d’accés
 7. 7. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaFase General ( obligatòria):català,castellà, anglès, història o històriade la filosofia i una optativa. Nota fase general mitjana aritmètica dels 5 exercicis Aprovar fase general  nota i gual o superior a 4 punts. Nota d’accés mitjana batxillerat*0,60+ nota fase general*0,40 Aprovar  Mínim= 5 Màxim = 10 VALIDESA INDEFINIDA
 8. 8. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaFase Específica ( optativa): Màxim tresmatèries optatives Pujar nota d’accés Superació matèria amb una nota de 5 o més . Cada nota es multiplica per 0,1 o 0, 2 segons ponderació. Les notes de les matèries específiques es sumen a la nota d’accés màxim un 14 VALIDESA DURANT DOS CURSOS ACADÈMICS
 9. 9. SELECTIVITAT.PAU Estructura ProvaNOTA D’ADMISSIÓ =NOTA D’ACCÉS + nota optativa* (0,1 o 0,2)+ nota optativa * (0,1 o 0,2) Ponderació Exemple càlcul nota d’accés i d’admissióNotes de tall Universitats
 10. 10. SELECTIVITAT.PAU MatrículaPrematrícula ( 22 febrer/ 5 de març) Portal accesnet Indicar: -Dades Personals -Centre -Escollir: Història o Història de la Filosofia i 4 optatives. -NO SERAN MODIFICABLES EN CAP CAS
 11. 11. SELECTIVITAT.PAU MatrículaMatrícula ( 23 maig/ 4 de juny) Portal accesnet - Triar optatives fase general i 3 de la fase específica -Pagar les taxes: - Dret d’examen: 30, 30 € - Fase General: 50, 50 € - Optatives: 10,10 € per cada optativa -NO SERAN MODIFICABLES EN CAP CAS
 12. 12. SELECTIVITAT.PAU Revisió qualificacionsMatrícula ( 23 maig/ 4 de juny)a) Doble Correcció Mitjana aritmètica dues correccions.Pot baixar la nota•Reclamació Aspectes formals o errades administratives.A les optatives si la nota és inferior a 5 s’ha de demanar ladoble correcció.
 13. 13. SELECTIVITAT.PAU Oficina Lleida Oficina de les PAUEdifici Polivalent-Campus de Cappont C/ Jaume II, núm. 71 25001 Lleida Telèfon: 973702763 provesacces@adl.cat
 14. 14. PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITAT Portal accesnet Informació matrículaJuny 8 Preferències. Diferents Universitats o Graus.1era assignació de places (1era quinzena de juliol)d’acord: matrícula Universitat / esperar 2ona assignació 2ona assignació de places ( principis agost) matrículasetembre
 15. 15. 22 de junyFESTA FI DE CURS

×