Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Unitat 7 El mercat dels factors de producció
ECONOMÍAS DOMÉSTICAS SECTOR PÚBLICO EMPRESAS MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS MERCADO DE FACTORES PRODUCTIVOS Oferta de facto...
Les rendes Definició: La renda representa el valor o el preu d’un recurs productiu Recursos productius i rendes que gener...
Recordeu Factor  productiu Recursos naturals Renta que genera Lloguer o renda de la terra Capital Interessos/beneficis T...
El treball El salari és la remuneració del treball prestat per compte aliè. Funcionament del mercat de treball Demanda ...
Mercat de treball/preu d’equilibri Salari Quantitat treball Oferta treball (treballadors ) Demanda  de treball (empresa) ...
Grups població* Població total (Pt) Població en edat de treball (Pet) Població en edat de no treball (+65,-16) *Grups de...
Conceptes i taxes ocupació Concepte Taxes Població en edat de treballar (Pet) Persones amb més de 16 i menys de 65 Poblaci...
Cas pràctic A partir de les dades del quadre, calcula: - Taxa d’activitat de l’any 2003 - Taxa d’atur de les dones de l’a...
Cas pràctic- Solució Taxa activitat 2003 Ta= Pa/Pet* 100 Ta= 18.615,0/34.120,5 *100= 54,56 %  Taxa d’atur femení 2003 T...
Resum tema
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El mercat de factors de producció

6,653 views

Published on

Presentació Batxillerat Economia Unitat 7. Els mercat de factors de producció

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El mercat de factors de producció

 1. 1. Unitat 7 El mercat dels factors de producció
 2. 2. ECONOMÍAS DOMÉSTICAS SECTOR PÚBLICO EMPRESAS MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS MERCADO DE FACTORES PRODUCTIVOS Oferta de factores productivos Sueldos, rentas, intereses, beneficios Oferta de bienes y servicios Pago de precios Impuestos Impuestos Bienes públicos, transferencias y subvenciones Bienes públicos, transferencias y subvenciones
 3. 3. Les rendes Definició: La renda representa el valor o el preu d’un recurs productiu Recursos productius i rendes que generen Mercat del factors productius Treball SALARIS Recursos naturals LLOGUERS/RENDA TERRA Capital INTERESSOS/BENEFICIS
 4. 4. Recordeu Factor productiu Recursos naturals Renta que genera Lloguer o renda de la terra Capital Interessos/beneficis Treball Salari LLoguer/renda de la terra és la retribució que perceben els propietaris dels recursos naturals per utilitzar-los. Interès és el valor dels serveis de capital.
 5. 5. El treball El salari és la remuneració del treball prestat per compte aliè. Funcionament del mercat de treball Demanda de feina L’ofereixen les emprese Factors: - nivell de salaris ( + salaris – demanda) - preu del bé o servei produït ( + preu + demanda) - productivitat Oferta de feina Formulada per les famílies Factors: - nivell de salaris (+salaris+ demanda) - carácteristiques població ( + població + oferta)
 6. 6. Mercat de treball/preu d’equilibri Salari Quantitat treball Oferta treball (treballadors ) Demanda de treball (empresa) Abundància mà d’obra Escassetat ma d’obra Salari Equilibri Quantitat Equilibri
 7. 7. Grups població* Població total (Pt) Població en edat de treball (Pet) Població en edat de no treball (+65,-16) *Grups de població segons la seva participació en el procés productiu Població en edat de treball (Pet) Població activa (Pa) Població activa Població ocupada Població aturada Població inactiva
 8. 8. Conceptes i taxes ocupació Concepte Taxes Població en edat de treballar (Pet) Persones amb més de 16 i menys de 65 Població activa. Persona que busca feina. <ul><li>Ocupada. Treballadors per compte aliè o prop </li></ul><ul><li>Desocupada. Treballadors que busquen activament feina i no la troben </li></ul>Població inactiva Persona que no busca feina ni desitge treballar Taxa d’activitat (Ta) Ta=població activa/Població edat de treballar*100 Taxa d’atur (Td) Td= Població desocupada/Població activa*100 Taxa d’ocupació (To) T0= Població ocupada/Població activa * 100
 9. 9. Cas pràctic A partir de les dades del quadre, calcula: - Taxa d’activitat de l’any 2003 - Taxa d’atur de les dones de l’any 2003. - Taxa d’ocupació homes de la’ny 2003. - Variació percentual població activa de l’any 2003 respecte l’any 2002.
 10. 10. Cas pràctic- Solució Taxa activitat 2003 Ta= Pa/Pet* 100 Ta= 18.615,0/34.120,5 *100= 54,56 % Taxa d’atur femení 2003 Td=1.249,8/7500,1*100= 16,66 % Taxa d’ocupació homes 2003 To= 10.182,0/11.114,9*100= 91,61 % Variació percentual Variació percentual= (Pa2003-pa2002)/pa2002*100 Variació percentual= (18.615,0-18.136,6)/18.136,6*100= 2,64 %
 11. 11. Resum tema

×