Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enquestes reunió pares

9,491 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Enquestes reunió pares

  1. 1. ENQUESTES REUNIÓ FAMÍLIES (Buidat d’un total de 107 enquestes)
  2. 2. Quant a la VENDA LLIBRES Quant a l’E-A Quant a L’HORARI 1-Molt en desacord 1-Molt en desacord 1-Molt en desacord 5-Molt d’acord 5-Molt d’acord 5-Molt d’acord Sense resposta Sense resposta Sense resposta 2-Desacord 2-Desacord 2-Desacord 4-D’acord 4-D’acord 4-D’acord 3-N/S 3-N/S 3-N/SPreus Treball a l’INS 4 21 11 49 17 5 6 8 9 66 18 0 Horari 5 16 8 69 10 9llibres amb ordinadorFlexibilitat Ús ordinador 2 Tardes de 4 8 22 54 11 8 4 9 14 67 13 0 6 24 10 57 5 10pagament (fill/a) classe JornadaSistema Aprenentatge intensiva i 2 9 14 62 13 7 5 4 17 60 15 6 10 18 13 40 16 26adquisició amb ordinador millora resultatsQualitat Deures Jornadallibre 0 4 19 62 12 10 0 6 15 68 14 4 14 15 13 40 21 25 adequats intensivaimprèsValoració Valoració Valoració 1 7 14 64 13 8 2 4 9 75 10 7 3 12 12 60 10 20global global global
  3. 3. QUANT A LA VENDA LLIBRES Preus llibres Flexibilitat pagament Sistema adquisició 2% 7% 8% 5% 4% 4% 8% 12% 13% 10% 16% 19% 7% 21% 10% 58% 46% 50% 1-Molt en desacordQualitat llibre imprès Valoració global 2-Desacord 0% 4% 1% 9% 18% 7% 7% 3-N/S 11% 12% 13% 4-D’acord 58% 60% 5-Molt d’acord Sense resposta
  4. 4. QUANT A L’ENSENYAMENT APRENENTATGETreball INS ordinador Ús ordinador (fill/a) Aprenentatge amb 0% 6% 7% 0% 4% 8% ordinador 17% 8% 12% 5% 5% 4% 13% 14% 16% 63% 62% 56% Deures adequats Valoració global 1-Molt en desacord 2% 4% 2-Desacord 4% 0% 7% 9% 8% 6% 13% 14% 3-N/S 4-D’acord 63% 70% 5-Molt d’acord Sense resposta
  5. 5. QUANT A L’HORARI Horari 2 tardes de classe Jornada intensiva i 4% 8% 5% millora de resultats 8% 14% 5% 7% 9% 8% 21% 21% 15% 13% 11% 9% 59% 51% 32% Jornada intensiva Valoració global 1-Molt en desacord 3% 11% 20% 12% 17% 10% 2-Desacord 10%16% 10% 9% 3-N/S 31% 4-D’acord 51% 5-Molt d’acord Sense resposta

×