Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crac 29

8,293 views

Published on

Crac del 29 i depressió anys 30

Published in: Economy & Finance, Technology
 • Be the first to comment

Crac 29

 1. 1. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Index <ul><li>Objectius </li></ul><ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>El crac del 29 </li></ul><ul><li>Les causes del crac del 29 </li></ul><ul><li>Antecendents i causes </li></ul><ul><li>Conseqüències de la depressio </li></ul><ul><li>La crisi al món </li></ul><ul><li>Polítiques de recuperació </li></ul>La crisi del 29 i la depressión dels anys 30 COMENÇAR
 2. 2. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>Identificar les conseqüències econòmiques sorgits de la Primera Guerra Mundial. </li></ul><ul><li>Entendre les causes que expliquen el gran creixement econòmic i la supremacia dels Estats Units durant els anys 20. </li></ul><ul><li>Analitzar les causes que van provocar el crac borsari del 1929 i el desencadenament de la depressió econòmica generalitzada. </li></ul><ul><li>Valorar les conseqüències de la Gran Depressió en les economies domèstiques, en les condicions laborals i en la vida quotidiana de la població. </li></ul><ul><li>Entendre els elements clau de la doctrina econòmica proposada per Keynes i la seva aplicació (New Deal). </li></ul>Objectius tema Continuar INICI
 3. 3. Tema 8. L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>La primera gran crisi del capitalisme va començar amb l'anomenat crac de 1929, sens dubte el fet econòmic més transcendental de la primera meitat del segle XX. </li></ul><ul><li>A partir de llavors, el sistema capitalista va variar completament. El capitalisme liberal, nascut de la Revolució Industrial i basat en els principis del liberalisme econòmic, va ensopegar amb una situació mai vista fins llavors. </li></ul><ul><li>Fins arribar a la depressió originada pel crac de 1929, totes les crisis s'havien solucionat amb les mesures tradicionals. El propi mecanisme de l'economia de mercat, basat en la llei de l'oferta i la demanda, autoregulava els desajusts existents. </li></ul><ul><li>La crisi de 1929 va ser especial: les mesures habituals no van funcionar i es va fer necessari trobar altres fòrmules. És a partir d'ara que el paper de l'Estat en l'economia capitalista canviarà radicalment. La passivitat habitual de l'Estat va deixar pas a la decidida intervenció, perquè es va demostrar que només l'Estat podia fer front a la situació creada. </li></ul>Introducció Continuar Veure documental INICI
 4. 4. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li> El 24 d'octubre de 1929 després diverses petites baixades, es va produir la primera gran caiguda de la Borsa de Nova York arribant a baixar el 9%; però en aquella ocasió no hi havia un banc que comprés les accions o una amalgama d'inversors que posés fre. </li></ul><ul><li>El pànic va ser tan gran que la policia va haver de desallotjar la borsa. Els accionista que havia invertit els seus estalvis contemplava com s'oferien desesperadament paquets d'accions a un terç del seu valor, sense trobar comprador. </li></ul><ul><li>Molts milionaris i rics inversors es llançaven des dels gratacels, incapaços d'assumir la gran depressió que s'acostava i que ningú no va voler veure.Els petits inversionistes també es van arruinar. </li></ul><ul><li>No obstant això a les 13:00 hores es va produir el miracle de la pujada, gràcies a entrada d' entre 20 i 30 milions de dòlars invertits pels bancs, que va fer pujar la borsa, perdent finalment un 12% del seu valor. </li></ul><ul><li>Amb tot i amb això el Dijous Negre no va ser el pitjor dia. Després d'una recuperació divendres, i una altra petita dilluns, es va produir el Dimarts Negre, on s'l'índex de la Borsa va descendir més que en cap altra jornada de.Efecte bola de neu. </li></ul><ul><li>S’inicia una depressió econòmica , que s'estava gestant feia anys, coneguda com la gran crisi dels anys 30 i que tindrà greus conseqüències a Estat Units i Europa. </li></ul><ul><li>EL crac del 29. La borsa s'enfonsa </li></ul>El dijous negre els inversos es concentren davant la Borsa Activitat 1 Continuar INICI
 5. 5. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) 1.- Tipus i eixos 2.- Descriu el gràfic. Explica els diferents períodes. 3.- Que és la Borsa ? 4.-Que vol dir cotitzacions ? 5.-Quines creus que van ser les causes de la disminució de les cotitzacions a partir de 1929 ? 6.-Quines conseqüències va tenir aquesta disminució de les cotitzacions ? Activitat 1. Comenta el gràfic. Contesta les preguntes. El crac del 29 Ajuda INICI
 6. 6. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 1. Ajuda Text 1 .El diner es abundant, les polítiques financeres faciliten les operacions de crèdit i els bancs multipliquen els call loans o préstecs a curt termini als corredors. Els mercat borsaris funcionen com un mercats a termini. L’única condició per comprar accions és l’obligació de dipositar en nom del prestamista un marge com a garantia de la solvència. L’excés de crèdit per a l’especulació genera un perill de reacció en cadena. La pujada alimenta l'alça i l’inversa. Text 2. Per comprendre el que va passar es necessari analitzar el sistema creditici. Durant any les empreses s’havien expandit mitjançant crèdits fàcils. A l’iniciar-se el pànic, o el desig de venda perquè les accions no produeixen beneficis, els Banc tenen que augmentar la seva liquidat, per això han de vendre els títols. La gent retira els diners dels bancs, el bancs necessiten convertir les accions en líquid i tenen que vendre accions accelerant el seu descens. Text 3 . Mireu el llibre l’apartat 2.4.Fallides bancàries i recessió industrial (pàgina 148) Wall Street durant el crac del 29 Tornar activitat 1 INICI
 7. 7. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>Les causes del crac del 29. Per què s'enfronsa la Borsa ? </li></ul><ul><li>Els anys anteriors afany d'enrequimen ràpid als E. U(Especulació) </li></ul>Gran augment de l'especulació. Enriquiment fàcil Afavorida per <ul><li>Inflació monetària </li></ul><ul><li>Facilitat crèdits. Excès crèdit </li></ul><ul><li>Molt bancs i petits </li></ul><ul><li>Companyies de cartera amb moltes accions </li></ul><ul><li>Les empreses no tenen actius reals </li></ul><ul><li>Psicologia de les masses. </li></ul><ul><li>Els inversors compraven accions mitjançant prèstecs, amb les garanties de les pròpies accions. Les empreses, també, depenien molt dels crèdits bancaris: bombolla especulativa. </li></ul><ul><li>Quan s'inicià la caiguda de les accions tothom va voler vendre i encara baixaven més. </li></ul><ul><li>Els acreedors ( petits inversos i camperols) no van poder tornar els diners. </li></ul><ul><li>Molts inversionistes es van arruinar </li></ul><ul><li>Retirada estalvis.Els bancs sense liquidesa. Reducció prèstecs. </li></ul><ul><li>Les empreses i els camperols es van arruinar. </li></ul>Efecte Pànic a la Borsa Continuar Provocat per INICI El crac de la Borsa
 8. 8. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>Antecedents i causes I. La crisi ve de lluny </li></ul>Activitat 2 Abans de 1929. Antecedents 1918- 1929 La crisi 29 La depressió dels anys 30 1.Les conseqüències econòmiques de la guerra <ul><li>Demogràfiques: 8 milions de morts. </li></ul><ul><li>Econòmiques: destrucción a Europa de la desena part de l'equipament porductiu (carreteres, fàbriques..). </li></ul><ul><li>Pagament reparacions de guerra a Alemanya. </li></ul><ul><li>Augment desequilibris mercats: Supremacia E. U i decadència europea. </li></ul>Document Guerra 2.La sobreproducció als E. U <ul><li>Gran crixement E. U .Producció industrial creix un 64 % i augment consum (crèdits, publicitat).Sensació de prosperitat indefinida: Anys 20. Endeutament. </li></ul><ul><li>Distribució desigual renda. Augment beneficis. empreses i inversos i disminució salaris i rendes agricultors. </li></ul><ul><li>Manteniment monopolis. </li></ul><ul><li>Diferència entre preus agrícoles i industrials. </li></ul>Desfaçament entre producció i consum. Excès d' oferta. Per què s'enfonsa la Borsa ? Continuar INICI
 9. 9. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 2.Llegeix el text i contesta les preguntes La crisi ve de lluny 1.- Qui era Hoover, H. 2.- Sintetitza la idea que es defensen en el text. 3.- Relaciona aquesta idea amb l'evolució econòmica dels Estats Units els anys vint. 4.- Què vol dir America Way i quina relació té amb el text. Ajuda INICI
 10. 10. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>Antecedents i causes II. La crisi ve de lluny </li></ul>Activitat 3 3.- El desordre monetari mundial. 4.La desigualtat Internacional Dependència d'Amèrica <ul><li>En resum les causes profundes de la crisi són: 1) La sobrepoducció (excès d'oferta/subconsum) </li></ul><ul><li>2) L'economia especulativa (Borsa), 3) L'expansió crediticia (crèdits, inflacció), 4) La crisi del sistema monetari internacional 5) La dependència econòmica dels Estats Unitts </li></ul><ul><li>Endeutament de molts països. Alemanya. </li></ul><ul><li>Creixement països prestataris: EU i Japó. </li></ul><ul><li>Dependència Europea dels Estat Units. </li></ul><ul><li>Reducció del comerç internacional a causa de mesures </li></ul><ul><li>proteccionistes i del creixement econòmic d'alguns països. </li></ul><ul><li>Crisi sistema monetari internacional fonamentada </li></ul><ul><li>en el patro-or </li></ul><ul><li>Negatives a les devaluacions de monedes. </li></ul><ul><li>El deutes i els crèdits provoquen emissió de paper </li></ul><ul><li>moneda: inflacció </li></ul>Activitat 4 La crisi ve de lluny Continuar INICI
 11. 11. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 3. Comenta el gràfic. Contesta les preguntes La crisi ve de lluny 1.- Tradueix les paraules en anglès. 2.- Descriu la gràfica: tipus, eixos, etc. 3.- Relaciona les fases de la gràfica amb les fases dels cicles econòmics. Família desallotjada INICI
 12. 12. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 4. Comenta els textos . Contesta les preguntes La crisi ve de lluny La història del crac del 1929 és complexa. Quan acaba la Primera Guerra Mundial, els Estats Units són la nova primera potència econòmica, rellevant en aquest paper hegemònic al Regne Unit, que el detentava des de l'època de la primera Revolució Industrial. L'economia nord-americana, des de llavors, va dominar l'economia capitalista internacional. La reconstrucció de l'economia europea, després de la guerra, fou en bona part gràcies als ajuts dels Estats Units. Durant els anys 20, la prosperitat dels Estats Units es va estendre també a Europa. Foren els &quot;feliços anys vint&quot;, els &quot;anys bojos&quot;. Les empreses produïen cada vegada més, les seves accions cotitzaven contínuament a l'alça, la gent invertia en borsa, les empreses i els particulars demanaven crèdits als bancs, tothom comprava i invertia, i molts sense tenir diner, gràcies a les facilitats per a fer-ho (compres a terminis, crèdits bancaris). I en aquest clima d'eufòria, també van canviar les modes... Tot rutllava.  Però, en realitat es tractava d'un globus que podia explotar en qualsevol moment. I es que la prosperitat dels anys vint s'havia erigit sobre unes bases molt febles. 1.- Quines són les característiques de l'economia durant els anys 20 ? 2.- Per què segons el text “ es tractava d'un globus que podia explotar en quasevol moment” INICI
 13. 13. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>La depressió dels anys 30. Característiques </li></ul>Activitat 5 La crisi de la Borsa va repercutir inmediatament en l'economia americana. <ul><li>Ruina i fallida empreses en situació fràgil (crèdits i disminució preus). </li></ul><ul><li>Disminució salaris. </li></ul><ul><li>Augment de l'atur (situació d'angoixa nacional i reducció consum). </li></ul><ul><li>Fallida bancària </li></ul><ul><li>Els pagesos s'arruinen ( no poden pagar els crèdits i disminució preus). </li></ul><ul><li>Situació de pesimisme. </li></ul><ul><li>Paralització inversions. </li></ul>La crisi ve de lluny Aturats Va provocar Continuar INICI Activitat 6
 14. 14. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 5. Escolta la música següent cantans americans que van reflectir les conseqüències de la depressió. Posteriorment contesta les preguntes. 1.Títol de les canços en català 2. Busca la lletra de les canços. 3. Relaciona la lletra de les canços amb la situació dels Estats Units. La depressió dels anyss 30 <ul><li>Woody Guthrie, &quot;This Land Is Your Land&quot; </li></ul>Woody Guthrie <ul><li>Peter Seeger, &quot;Joe Hill&quot; </li></ul>Peter Seegar INICI
 15. 15. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 6. Comenta les dades següents. Contesta les preguntes 1.Confecciona dues gràfiques, una per cada quadre 2.-Definiex els conceptes dels quadres. 3.- Relaciona les dades amb la depressió dels anys 30. La depressió dels anys 30 Aturats buscant treball INICI
 16. 16. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>Conseqüències de la depressió </li></ul>Conseqüències socials <ul><li>Atur: mendicitat, malalties, hacinament a les ciutats.( 25 % població </li></ul><ul><li>activa) </li></ul><ul><li>Disminució salaris </li></ul><ul><li>Descens demogràfic.Disminució nupcialitat i natalita, emigració rural </li></ul><ul><li>augment mortalitat i prohibició entrada d'emigrants als Estats Units. </li></ul><ul><li>Desigualtat estructura social. La depressió afectar a les classes mitjanes </li></ul><ul><li>i baixes. </li></ul>Conseqüències polítiques <ul><li>Crisi règim parlamentaris </li></ul><ul><li>Auge del nacionalisme </li></ul><ul><li>Aparició nazisme i feixisme </li></ul><ul><li>Proteccionisme econòmic </li></ul>La depressió dels 30. Característiques Continua r INICI
 17. 17. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>La crisi al món </li></ul>La dependència d'Europa respecta als Estat Units va fer que la crisi s'extengués ràpidament a Europa i al món en general. Conseqüències econòmiques <ul><li>Descens de la producció industrial i agrícola. </li></ul><ul><li>Disminució intercanvis </li></ul><ul><li>Gran augment de l'atur. </li></ul><ul><li>Crisi alimentària </li></ul><ul><li>Crisis finacera </li></ul>Com ? <ul><li>Retirada de capital americà (fallida bancària) </li></ul><ul><li>Enssorament comerç internacional (disminució demanda E. U i proteccionisme i devaluacions de les monedes) </li></ul>Famíla sense casa Conseqüències gran depressió Activitat 8 Activitat 7 Continuar Conseqüències polítiques <ul><li>Crisis sistema democràtics </li></ul><ul><li>Ascens del nazisme del feixisme </li></ul>Hitler INICI
 18. 18. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 7. Comenta el mapa següent. Contesta la pregunta. 1.-Explica on es va iniciar la crisi i com es va extendre a la resta del món La crisi al món INICI
 19. 19. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) Activitat 8. Comenta les dades següents. Contesta les preguntes 1.-Confecciona dues gràfiques. 2.- Fes una descricció general de les gràfiques 3.- Fes una valoració de les conseqüències per a cada país. La crisi al món INICI
 20. 20. Tema 8 . L'evolució econòmica i social del període d'entreguerres (1918-1939) <ul><li>Com sortir de la crisi?. Polítiques de recuperació </li></ul>Les receptes econòmiques liberals no serveixen per sortir de la crisi. Esperar que el mateix mercat soluciones la crisi Estats Units <ul><li>Nou President Democrata:F.D. Roosevelt </li></ul><ul><li>Aplicació política keynesiana: New Deal. </li></ul><ul><li>Intervenció pública, retall de despeses i lluitar contra la deflacció. </li></ul>Aplicació de <ul><li>Polítiques keynesianes ( J.M. Keynes. Economista anglès) </li></ul><ul><li>El problema principal és la manca de demanda que provocava la caiguda de l'inversió i de l'ocupació. </li></ul><ul><li>Necessitat d'activa la demanda. </li></ul><ul><li>Intervenció de l'Estat: augment de la inversió(obres públiques) i de les rendes </li></ul>La crisi al món - Llei d'ajuts agraris - Lei de recuperació industrial - Obres a la vall del Tennesse - Creació Seguretat Social - Subsidi d'atur i jubilació Obres públiques INICI FI
 21. 21. FI Gràcies per la feina

×